Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Pokyny pro výuku od 4. 1. 2021

Žáci 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole  

Příchod žáků do školy: 

Žáci přicházejí do školy v roušce v době 7.30 – 7.50, u vstupních dveří provedou desinfekci rukou, po přezutí odchází do svých tříd.  

Žáci prvního ročníku použijí pro vstup boční vchod pro zaměstnance, přezují se na připravených lavičkách a pod dohledem třídní učitelky odcházejí do tříd. 

Žáci druhého ročníku vstupují do školy hlavním vchodem pro žáky, přezují se v šatnách u svých šatních skříněk a odchází do tříd. (První den – v pondělí 4.1. – se budou přezouvat až na lavičkách na chodbě, tak jako před Vánocemi, odpoledne si uloží své věci do šatních skříněk, vybavte žáky klíčem.) 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Rodiče případně mohou čekat na své děti před vchody.   

Průběh vyučování: 

Vyučování bude probíhat podle standartního rozvrhu, v hodinách TV budou žáci chodit na vycházky, v hodinách HV bude zvolen jiný vhodný relaxační program. 

Při výuce žáci budou mít roušky. Doporučujeme, aby měl každý žák minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení použitých roušek. Žáci si budou pravidelně desinfikovat ruce dle pokynů učitelek, případně vychovatelek. 

Žáci budou o přestávkách ve třídách, případně žáci ve třídách, kde je to možné, využijí výběhy. Žáci 2.A budou mít k dispozici chodbu na svém podlaží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu bude dán žák do karanténní místnosti, kde pod dohledem vyčká na zákonného zástupce, který bude vyzván, aby si žáka ze školy vyzvedl. 

Po skončení vyučování: 

 • Žáci odcházejí domů vchodem, kterým přišli. 
 • Žáci odcházejí pod dohledem učitelek a vychovatelek do školní jídelny na oběd (pokud jsou přihlášeni ke stravování v ŠJ) a poté žáci, kteří nenavštěvují školní družinu odcházejí pod dohledem učitelek ze školy.  
 • Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny po skončení oběda odejdou pod dohledem přidělených vychovatelek do jednotlivých oddělení: 
 • Třída, vychovatelka, umístění oddělení 
 • 1. A, Judasová, 2. oddělení (v budově MŠ)  
 • 1. B, Urcová, 1. oddělení (v budově MŠ) 
 • 2. A, Bystřická, 3. oddělení (v budově ZŠ) 
 • 2. B, Hatalová, 4. oddělení (v budově ZŠ)  

Děti opouští školní družinu podle časů uvedených v zápisním lístku, pokud by bylo potřeba tento čas změnit, využijte jako obvykle předtištěné formuláře – “Uvolňování žáků ze školní družiny” – bude je možné také vyzvednout v papírové podobě před školou i u bočního vchodu.  

Ranní družina nebude organizována. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky přihlášeni. 

Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka 

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 4. 1. pokračovat jako distanční. Distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy bude stejný jako v době distanční výuky v měsíci listopadu 2020 a najdete ho na stránkách školy pod odkazem  Online výuka – podzim 2020. V předmětech, kde nebude prováděna on-line výuka budou žáci dostávat termínované úkoly a pokyny k samostatné práci. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 3. – 9. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky odhlášeni. Pokud si chtějí oběd odebrat v boxu, je třeba toto dohodnout telefonicky (515 284 821) s vedoucí školní jídelny. Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány ve 13.00 hod. zezadu školní jídelny.    

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zasílané přes e-mail, případně v aplikaci Teams. 

Ptačí hodinka na Joklíkovi

Již druhým rokem se děti z naší družiny staly součástí mezinárodního výzkumu sčítání ptáků na krmítkách, které letos proběhlo v České republice ve dnech 8. – 10. ledna.

Ptačí hodinku organizuje Česká ornitologická společnost. Na naší škole pozorování pro děti připravil p.uč. Jiří Tyl. Paní vychovatelky v prvním lednovém týdnu nachystaly zajímavé aktivity, při kterých se děti naučily poznávat naše nejznámější ptáky, jejich zpěv i chování a seznámily se se způsobem přikrmování přezimujícího ptactva.

Plně vyzbrojeni novými poznatky mohli žáci v pátek 8. 1. konečně přistoupit k samotnému sčítání ptáků na zahradě v areálu školy. K nim se připojili ze svých domovů i starší spolužáci pracující ve školním ekotýmu, kteří momentálně nemohou kvůli pandemii docházet do školy.

A výsledek pozorování? V blízkosti našeho školního krmítka se objevili během jedné hodiny tři kosi, dvě hrdličky, jedna koňadra, šest zvonků, patnáctihlavé hejno holubů, jeden vrabec a poštolka, která všechny vyplašila.

Výsledky celorepublikového sčítání ptactva jsou k nahlédnutí na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe.

„Místo ohňostrojů věnujte peníze útulkům“

Po vyslechnutí této výzvy v médiích jsme si v 5.B na základě programu našeho Ekotýmu vymysleli svůj plán a protože hodnota Vánoc se odjakživa měřila množstvím vykonaného dobra, rozhodli jsme se podílet na záchraně zvířat, která to neměla s lidmi jednoduché. Spojily se třídy 4.A, 5.A a 5.B a během týdne jsme vybrali přikrývky, deky, pelíšky, plyšáky, hračky, ovoce, pamlsky a 4 500 Kč v hotovosti. V sobotu 19. prosince jsme v komorním složení zajeli do útulku „vánoční dárky“ předat. Částka 4500 Kč byla převedena na transparentní konto útulku.

Za příspěvky Vám moc děkujeme. Je hezké, že dokážeme v tyto dny myslet nejen na sebe a odtrhnout si od úst pro potřebné.

www.utulektibet.cz

Přejeme všem příjemné svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce!

Ježíškova vnoučata

Potěšit klienty Domova služeb pro seniory v Kyjově se stalo milou tradicí dětí 3. a 5. ročníků. O letošních Vánocích jsme se nemohli setkat osobně a předat vyrobená přáníčka těm, kteří si zaslouží v této nelehké době velkou pozornost. Tak sdílíme alespoň pár obrázků z předání našich přání pečovatelkami do rukou babiček a dědečků, které vždy tato malá poselství rozradostní.

Záložka spojuje školy

Během prezenční výuky žáci 3.- 5. ročníků vytáhli z rukávu trumfy s nápady a vytvořili pod vedením vyučujících spoustu originálních záložek do knížek. Během prosince jsme si je poštou vyměnili s naší partnerskou školou v Budkovcích na východním Slovensku. Touto cestou mohou školy spolupracovat a vzájemně poznávat život dětí. Možná se rozvine i přátelství na dálku a časem dojde i k setkání osobně, k setkání v „lepších časech“…

Informace k provozu

MŠMT stanovilo dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny – žáci nepůjdou do školy, distanční výuka nebude probíhat. Stravování se ve volných dnech neposkytuje. Další informace k provozu školy budou zveřejněny před skončením Vánočních prázdnin.

PF 2021

Všem žákům, jejich rodičům a přátelům naší školy přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Činnost školní družiny od 30.11.2020

Činnost školní družiny bude organizována v omezeném režimu ve čtyřech odděleních pro žáky 1. – 4. ročníku:

 1. oddělení – H. Urcová: (ŠD1 u MŠ) žáci II.A a II. B – je vhodné, aby si žáci, kteří běžně tuto ŠD nenavštěvují přinesli náhradní obuv pro pobyt v tomto oddělení, případně si musí papuče nosit.
 2. oddělení – G. Judasová: (ŠD2 u MŠ) žáci I. A, I. B
 3. oddělení – L. Hatalová (učebna IV.B/ŠD3 v budově ZŠ): žáci III. A a III. B
 4. oddělení – H. Gasnárková: (ŠD4 v budově ZŠ): žáci IV. A a IV. B

Ranní družina se neorganizuje, stejně tak odpolední ŠD pro žáky 5. ročníku.

Pokyny k organizaci vyučování od 30. 11. 2020

Od 30.11. se obnovuje obvyklá prezenční výuka pro žáky 1. – 5. ročníku a žáky 9. ročníku. 

V 6. – 8. ročníku bude probíhat prezenční výuka podle následujícího rozpisu:  

V týdnu od 30.11. d 4.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 7.12. do  11.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

V týdnu od 14.12. do  18.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 21.12. do  22.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka podle dosud platných pravidel: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s tím, že nebudou probíhat on-line hodiny VkO, VkZ, Inf a Nj/Rj. Žáci budou informováni jednotlivými učiteli v Teamsech. 

Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. O úpravách budou žáci a rodiče informováni třídními učiteli. 

Příchod žáků do školy: 

Žáci 1. a 2. ročníku vstupují do školy v čase 7.30 – 7.50 vchodem pro zaměstnance (z parkoviště). 

Žáci 3., 4., 5. ročníku vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.30 – 7.45, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

Žáci 9. ročníku a ostatní žáci druhého stupně vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.45 – 7.55, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

V případě dojíždějících žáků a v dalších odůvodněných případech mohou žáci vstoupit do budovy i mimo vyhrazený čas, ale je třeba co nejrychleji opustit prostor šaten a odejít do své třídy. 

Žáci musí používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu (roušku), doporučujeme, aby žáci byli vybaveni alespoň dvěma čistými rouškami na den a také igelitovým sáčkem na použité roušky. 

Žáci přicházejí do školy zdraví bez známek respiračních onemocnění. V případě, že se zdravotní stav žáka změní, bude umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si žáka vyzvedl. 

Školní jídelna: 

Všichni žáci, kteří přijdou v pondělí 30.11. do školy a chodí na obědy, budou automaticky k odběru stravy přihlášeni; v případě, že oběd nebudou chtít, je třeba jej obvyklým způsobem odhlásit.   

Školní družina: 

O organizaci školní družiny pro následujícím období bude rozhodnuto nejpozději v pátek.  

Hudebka je zpátky!

Než vás, milí naši študenti, přivítáme zpátky v lavicích, ještě vás potěšíme několika hodinami výchov – hudební, výtvarné a tělesné. Nebojte, však to znáte 😉

Video uniklé ze soukromého archivu pana učitele Kouřila