Home » Nezařazené » Projektový den Angličtina aktivně

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Projektový den Angličtina aktivně

V rámci snahy o překonávání nervozity z používání angličtiny, zvýšení sebedůvěry žáků a schopnosti reagovat na jazyk v praxi byl dne 30. 1. 2018 do výuky zařazen Theme Day.  V tomto výukovém dni si měli žáci sedmého a osmého ročníku možnost procvičit své znalosti konverzací s rodilým mluvčím na témata, která zapadají do školních osnov a efektivně doplňují standardní jazykovou výuku cizího jazyka. V osmém ročníku si žáci osvojili aktivním způsobem nové informace o Londýně a životě jeho obyvatel a žáci sedmého ročníku měli možnost procvičit si slovní zásobu týkající se jídla, nakupování apod.


Leave a comment