Home » Přehled plánovaných akcí

Přehled plánovaných akcí

Leden 2022

5.1. Plavání – Bzenec, Ratíškovice 2. a 3. ročník

6.1. Školní parlament členové

7.1. Ptačí hodinka Ekotým

12.1. Plavání – Bzenec, Ratíškovice 2. a 3. ročník

19.1. Plavání – Bzenec, Ratíškovice 2. a 3. ročník

20.1. Dopravní výchova 4. ročník

25.1. Pedagigická rada za 1. pololetí šk. roku 2021/22

26.1. Plavání – Bzenec, Ratíškovice 2. a 3. ročník

27.1. Mladý chemik, 2. kolo 8., 9. ročník

Listopad 2021

1.11. Beseda „Kamarád“                                                            I. A, B

2.11. Beseda „Košík plný rozumu“                                           II. A, B

3.11. Beseda „Pravidla, a co já?“                                              III. A, B

4.11. Beseda „Život on-line“                                                      IV. A, B

4.11. Schůzka školního parlamentu                                         členové

5.11. Beseda „Peníze nerostou na stromě“                             V. A, B

10.11. Keramické tvoření MŠ Dr. Joklíka                                  MŠ

10.11. Výukový program E-liška                                                 1. – 3.roč.

11.11. Tonda obal                                                                         4. – 9. roč.

11.11. Dopravní výchova                                                             4. roč.

18.11. Pedagogická rada + třídní schůzky

23.11. Schůzka ŠPP                                                                     členové

24.11. Keramické tvoření MŠ Dr. Joklíka                                  MŠ       

Říjen 2021

10.10. Schůzka školního parlamentu členové

12.10. Školní kolo „Mladý chemik“ 9. roč.

13.10. Keramické tvoření MŠ Dr. Joklíka

20.10. Veletrh vzdělávání – Hodonín 9. roč.

21.10. Schůzka ŠPP členové

29.10. Záložka do knihy spojuje školy 3. – 6. roč.

– s partnerskou školou ZŠ Budkovce, Slovensko

Září 2021

9. 9. Třídní schůzky – 15.30 hod                       VI. A, B, C

13. 9. Dopravní výchova                                   II. A, B

14. 9. – 17. 9. Adaptační kurzy                          VI. A, B, C

15. 9. Dopravní výchova                                    V. A, B

16. 9. Komentovaná prohlídka Kyjova           IV. A, B

16. 9. Třídní schůzky – 15.30 hod.                    I. A, B

20. 9. Dýňová strašidýlka                                  všichni

24. 9. „Narozeniny ve tmě“ – SONS                  2. – 5. roč.