Home » Akce školy

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Akce školy

Plán práce – prosinec 2018

2. ne 17.00 Vyhodnocení nejlepších novoročenek žáků ZŠ a Gymn.v Kyjově
Nominace: Seďa J., VIII.A, Zogatová VII.A, Příkazský VII.A,
Prokop A. VII.B, Hofrová A. IX.A
3. po od 12.30 Olymp.Čj, vybraní žáci 9.a 8.tříd
16.00 Valná hromada Občanského sdružení v jídelně školy
4. út 8.00 Hasík II.A,B
8.00 Rodilý mluvčí angličtina 6.-9.r, (1.kolo viz rozpis) platí OS
5. st 8.00 Mikuláš ve škole (ZŠ), zajišťují žáci IX.B
cca v 10h Mikuláš ve škole (MŠ), zajišťují žáci IX.B
10.30 Vánoční taneční vystoupení ZUŠ Ky, MKS, á 20,-Kč
6. čt 8.00 Setkání školského porad.zařízení
10.15 Dopravka DDM Ky, IV.B
5.h Návštěva Ekotýmu na ZŠ J.A.K.
10. po 8.00 Hasík II.A,B
13.00 Školní kolo Vánoční laťky
8.00 ND Brno „Louskáček“, V.A,B
19.00 Koncert Janka Ledeckého
změna místa DIVADELNÍ SÁL MKS!!!
11. út 8.00 Rodilý mluvčí angličtina 6.-9.r, (2.kolo viz rozpis) platí OS
Krajské kolo soutěže Mladý chemik, Brno
Jančová Viktorie, Krist Tomáš, Sedlářová Adéla
12. st 9.00 Kyjovská (oblastní) Vánoční laťka
13. čt 8.15 Dny řemesel SOU Havlíčkova Ky, IX. A, B
10.15 Dopravka DDM Ky, IV.A
17 h Vánoční setkání zaměst.ZŠ a MŠ – U Nováka
17. po 4.h SŠ automobilní Kyjov, projekt
19. st 8.30 Florbalový turnaj, Sport. Hala SOU Havlíčkova
smíšené družstvo-výběr
3.h SŠ automobilní Kyjov, projekt
Hasík VI.A,B
odj.12 h Předplatné divadla Zlín, Povídky z jedné a druhé kapsy
přihlášení žáci
19. a 20. st,čt od 8.h Zpívání na schodech
20. čt 10.00 Zdobení vánočního stromku pru ptáčky- ekotým
21. I.st.
8.30 Filmové představení I.st., Čertoviny (101 min)
II.st 1.h se učí
9.00 Zpívání na schodech
10.30 Filmové představení II.st., Ani ve snu (79 min)

Výsledky soutěží

Úspěchy Vašich dětí najdete v souboru Výsledky soutěží


Přehled akcí uskutečněných ve školním roce 2017/2018

Září 2018
4. Zahájení školního roku – bezpečnost, kontrola žactva, počty…
7. Dětský sportovní koktejl, Ist.
Dětský sportovní koktejl, I.st.
11. Třídní schůzky I. A, B
13. Kočkohrátky, beseda v knihovně II.B
Kočkohrátky, beseda v knihovně, II.A
Třídní schůzky VI. A, B
19. Projekt Umím nás bránit 8.r. (v areálu školy)
20. Vyhlášení soutěže-výstavy dekorativních draků
25. Koment.prohlídka Kyjova, IV.A
26. Vila Tugenthat a Slovanská epopej, V. B
26. Veletrh kyj. středních škol VIII.A,B divadlo a
před radnicí
27. Koment.prohlídka Kyjova, IV.B
Oslavy 100.výročí založení Československa org. městem
Oživlá vlajka – žáci s balónky
Říjen 2018
1. Odevzdání dekorat.draků u šaten
Div.předs.v angličtině, Dům kult.Ky
A silly bear, V.A,B
Jack&Joe, VII.- IX. tř.
2.-3. Adaptační pobyt, VI.A
3. Veletrh vzdělávání Hodonín, IX.A,B, 70 Kč(vstup.,bus)
4.-5. Adaptační pobyt,VI.B
9. PODZIMNÍ KOLO SBĚRU  PAPÍRU
Jednotlivci:
1. Macháčková Elena, IX. B, 734 kg
2. Klacková Valerie, II.A, 630 kg
3. Tranová Kamila, II. B, 620 kg
Třídy:
1. II. A, průměr na žáka 86,2 kg
2. IV. B, průměr na žáka 63,7kg
3. II. B, průměr na žáka 53,3 kg
V podzimním kole bylo sesbíráno 11 342 kg papíru. Získané peníze
budou převedeny na účet Občanského sdružení.
9. Orientační běh ke 100 letům republiky – družina
10. Divadlo Radost Brno II.A,B a III.A,B
Krkonošské pohádky
11. Focení prvňáků
16. Chov starokladr.koní exkurze, Vacenovice, 6.B chl
18. Dopravka II.A,B, DDM Ky
25. Připomenutí výročí založení ČSR, II.st., prezentace
26. Běh s trikolorou – štafety dětí 3.-5.r v parku
Listopad 2018
1. Zasedání důvěrníků OS
5.-10. Londýn – výukový a poznávací pobyt, přihl.žáci
5. Exkurze Čsp dívky VII.A,C, silo Kyjov
6. Exkurze Čsp chlapci VI.B, farma Milotice
1. Seminář PhDr. Jan Svobody v MŠ pro rodiče a
zájemce z řad zaměstnanců
7. Exkurze Čsp chlapci VII.A,C, silo Kyjov
12 Školní kolo soutěže Mladý chemik IX.A,B
13. Divadlo Radost Brno IV.A,B,  Mach a Šebestová
15. Dopravka DDM Ky, IV.A
PEDAGOGICKÁ RADA
Třídní schůzky
Ve 2. třídách prezentace plavání paní Pokoráková
Beseda pro žáky končící ZŠ s vých. poradci SŠ
20. Divadlo Radost Brno I. A, B , Pojďte pane budeme si hrát
22. Okrs.kolo v nohejbalu, MILOTICE, ml. i st.žáci
Dopravka DDM Ky, IV.B