Home » Akce školy

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Akce školy

Plán práce – leden 2019

7. po odj 8.15 První lekce plavání II.A,B
8. út odj 9.10 První lekce plavání III.A,B
10. čt 10:15 Dopravka DDM Ky, IV.B
8.00 Setkání školského poradenského zařízení
17. čt 8.00 Soutěž IQ sport pro žáky 7.ročníku, tělocvična
10:15 Dopravka DDM Ky, IV.A
24. čt 14.00 PEDAGOGICKÁ RADA
29. út 7:45 Olympiáda v českém jazyce, Ho ZŠ Očovská
Sedlářová Adéla, IX. A
31. čt Ukončení I. pololetí školmího roku,
v 5.vyučovací hodině vydání výpisu vysvědčení
1. Žáci jednodenní pololetní prázdniny, pedag.pracovníci

Výsledky soutěží

Úspěchy Vašich dětí najdete v souboru Výsledky soutěží


Přehled akcí uskutečněných ve školním roce 2017/2018

Září 2018
4. Zahájení školního roku – bezpečnost, kontrola žactva, počty…
7. Dětský sportovní koktejl, Ist.
Dětský sportovní koktejl, I.st.
11. Třídní schůzky I. A, B
13. Kočkohrátky, beseda v knihovně II.B
Kočkohrátky, beseda v knihovně, II.A
Třídní schůzky VI. A, B
19. Projekt Umím nás bránit 8.r. (v areálu školy)
20. Vyhlášení soutěže-výstavy dekorativních draků
25. Koment.prohlídka Kyjova, IV.A
26. Vila Tugenthat a Slovanská epopej, V. B
26. Veletrh kyj. středních škol VIII.A,B divadlo a
před radnicí
27. Koment.prohlídka Kyjova, IV.B
Oslavy 100.výročí založení Československa org. městem
Oživlá vlajka – žáci s balónky
Říjen 2018
1. Odevzdání dekorat.draků u šaten
Div.předs.v angličtině, Dům kult.Ky
A silly bear, V.A,B
Jack&Joe, VII.- IX. tř.
2.-3. Adaptační pobyt, VI.A
3. Veletrh vzdělávání Hodonín, IX.A,B, 70 Kč(vstup.,bus)
4.-5. Adaptační pobyt,VI.B
9. PODZIMNÍ KOLO SBĚRU  PAPÍRU
Jednotlivci:
1. Macháčková Elena, IX. B, 734 kg
2. Klacková Valerie, II.A, 630 kg
3. Tranová Kamila, II. B, 620 kg
Třídy:
1. II. A, průměr na žáka 86,2 kg
2. IV. B, průměr na žáka 63,7kg
3. II. B, průměr na žáka 53,3 kg
V podzimním kole bylo sesbíráno 11 342 kg papíru. Získané peníze
budou převedeny na účet Občanského sdružení.
9. Orientační běh ke 100 letům republiky – družina
10. Divadlo Radost Brno II.A,B a III.A,B
Krkonošské pohádky
11. Focení prvňáků
16. Chov starokladr.koní exkurze, Vacenovice, 6.B chl
18. Dopravka II.A,B, DDM Ky
25. Připomenutí výročí založení ČSR, II.st., prezentace
26. Běh s trikolorou – štafety dětí 3.-5.r v parku
Listopad 2018
1. Zasedání důvěrníků OS
5.-10. Londýn – výukový a poznávací pobyt, přihl.žáci
5. Exkurze Čsp dívky VII.A,C, silo Kyjov
6. Exkurze Čsp chlapci VI.B, farma Milotice
1. Seminář PhDr. Jan Svobody v MŠ pro rodiče a
zájemce z řad zaměstnanců
7. Exkurze Čsp chlapci VII.A,C, silo Kyjov
12 Školní kolo soutěže Mladý chemik IX.A,B
13. Divadlo Radost Brno IV.A,B,  Mach a Šebestová
15. Dopravka DDM Ky, IV.A
PEDAGOGICKÁ RADA
Třídní schůzky
Ve 2. třídách prezentace plavání paní Pokoráková
Beseda pro žáky končící ZŠ s vých. poradci SŠ
20. Divadlo Radost Brno I. A, B , Pojďte pane budeme si hrát
22. Okrs.kolo v nohejbalu, MILOTICE, ml. i st.žáci
Dopravka DDM Ky, IV.B