Home » Articles posted by Vlastimil Válka

Author Archives: Vlastimil Válka

Testování žáků – informace pro žáky a rodiče s účinností od 3.ledna 2022

Informace k testování najdete zde.

Informace k testování žáků v pondělí 22.11.2021

Vážení rodiče, v pondělí 22.11.2021 proběhne, stejně jako ve všech ostatních školách v ČR, testování žáků na onemocnění covid-19. Testování proběhne ve stejném režimu jako na začátku měsíce září, včetně všech výjimek.

Pokud budou u některých žáků testy pozitivní, budeme neprodleně kontaktovat jejich rodiče. Prosíme proto, abyste pokud možno přijímali telefonické hovory na vašich mobilech v době po 8.00hod.

Informace o konání třídních schůzek 18.11.2021

Vážení rodiče, vzhledem k šíření se nemoci COVID jsme nuceni upravit konání třídních schůzek. Prezenčním způsobem proběhnou třídní schůzky pouze v 1. a 9. ročníku, v ostatních ročnících se třídní schůzky budou konat on-line dle pokynů, které rodičům pošlou třídní učitelé v e-mailu. Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali a po škole se pohybovali s nasazeným respirátorem.

 15.30 Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku – prezenčně, vstup přes výběhy  
16.00 Třídní schůzky pro rodiče 2. – 5. ročníku – distančně přes odkaz v aplikaci Teams, který TU zašlou mailem rodičům
15.30 – 16.30 Možnost prezenčních individuálních konzultací pro rodiče žáků 9. ročníku  
16.30 Třídní schůzky pro rodiče 6. – 8. ročníku – distančně přes odkaz v aplikaci Teams, který TU zašlou mailem rodičům 
16.30 – 17.00 Třídní schůzky pro rodiče 9. ročníku – prezenčně, vstup hlavním vchodem  
17.00 Beseda se zástupci SŠ (jídelna)    

Elektronická žákovská knížka – EŽK

Vážení rodiče, na vaše e-mailové adresy, které ve škole evidujeme, vám byly zaslány informace ke zřízení vašich účtů pro přístup k EKŽ vašich dětí, tedy žáků 3. – 9. ročníku školy. Pokud máte v těchto ročnících více dětí obdrželi jste e-mail vícekrát, ale vždy pouze s jedním tzv. PIN kódem, který budete potřebovat pro vytvoření účtu. EŽK bude prozatím sloužit pouze pro předávání informací o prospěchu a chování žáka, případně pro komunikaci mezi učitelem a rodičem. Omlouvání žáků zatím zůstane v písemné podobě a bude zaznamenáváno do omluvného listu v Záznamníku žáka, který žáci obdrželi na začátku školního roku.

Pro řešení případných problémů kontaktujte: veselka@zsjoklik.cz nebo jelinek@zsjoklik.cz

Informační video k testování

V pátek 27.8. jsme obdrželi antigenní testy pro žáky – uvedené video ukazuje typ testů, které budou žáci naší školy používat. Jedná se podobný typ testů, jaký už žáci znají z testování v minulém školním roce. Podobně jako na jaře platí, že si žáci mohou přinést i test vlastní (musí být schválený, viz https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/). Odkaz na video zde. Máme šikovné žáky, zvládli jsme to na jaře a zvládneme to i nyní!

Pokyny k organizaci výuky na ZŠ od 1.9.2021

Pokyny k organizaci výuky – soubor .pdf

Informace ŠJ

Vedoucí školní jídelny informuje rodiče žáků, kteří na školu nově nastupují od 1.9.2021, že mohou přijít vyřídit přihlášku ke stravování již od 26.8.2021 v době 7.30 – 13.30 hod.

Rozdělení žáků 1. a 6.ročníku do tříd ve školním roce 2021/22

Žáci 1. ročníku – třídy I.A, I.B

Žáci 6. ročníku – třídy VI.A, VI.B, VI.C

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku ve školním roce 2021/22

Informace naleznete zde (soubor pdf). (Jedná se o stejné informace, které rodiče žáků obdrželi na dnu otevřených dveří.)

Seznamy sešitů pro školní rok 2021/22

I. stupeň (2., 3., 4. a 5.ročník)

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník