Home » Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení

 

Školní vzdělávací program:

Kompas pro život aneb cesta je cíl č.j.248/2018 (žáci 9. ročníku)

Kompas pro život aneb cesta je cíl č.j172/2019 (žáci 1. – 8. ročníku)

Výroční zprávy

Povinně zveřejňované informace

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Informace o zpracování osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů – tabulka

Informace o zpracování osobních údajů – testování na Covid 19

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro vydání opisu nebo stejnopisu vysvědčení

Rámcová kritéria pro přestup žáků

 

Návrhy rozpočtů, schválené rozpočty, návrhy střednědobých výhledů rozpočtů a schválené střednědobé výhledy rozpočtů – způsob zveřejnění těchto dokumentů je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvolen NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŘIZOVATELE zde

Formuláře:

Formuláře k zápisu