Home » Jídelna

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Jídelna

Jídelníčky:


Aktuální informace pro strávníky  a  jejich rodiče:  

Školní jídelna ZŠ a MŠ Dr.Joklíka ,p.o. města Kyjova, Sídliště U Vodojemu 1261,  dle platné legislativy zajišťuje školní stravování pro své žáky a zaměstnance . K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka. Platba  stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

A kategorie   7 – 10 let                     420,-/měs.

B kategorie   11- 14 let                    460,-/měs.

C kategorie   15 a více let               480,-/měs.

E kategorie    3 – 6 let                      620,-/měs.

F  kategorie   7 – 10 let                    700,-/měs.

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni  předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) ihned sdělte vedoucí školní jídelny. Aktuální vnitřní  a provozní řád je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a  web. stránky školy.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku  do  ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin , budou vráceny na účet plátce následující měsíc.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                          konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                                specifický symbol: neuvádět

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (které najdete na pokladním dokladu ).


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

    • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

      Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

    • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821
  • ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA – je možné elektronicky pouze prostřednictvím účtu na www.strava.cz, případně telefonicky na čísle 515 284 821.