Home » Jídelna

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Jídelna

Jídelníčky:

Jídelníček od 6. ledna do 10. ledna 2020

Jídelníček od 13. ledna do 17. ledna 2020

Jídelníček od 20. ledna do 24. ledna 2020

Jídelníček od 27. ledna do 31. ledna 2020


Aktuální informace pro strávníky  a  jejich rodiče:  

Školní jídelna ZŠ a MŠ Dr.Joklíka ,p.o. města Kyjova, Sídliště U Vodojemu 1261,  dle platné legislativy zajišťuje školní stravování pro své žáky a zaměstnance . K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka. Platba  stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

A kategorie   7 – 10 let                     420,-/měs.

B kategorie   11- 14 let                    460,-/měs.

C kategorie   15 a více let               480,-/měs.

E kategorie    3 – 6 let                      620,-/měs.

F  kategorie   7 – 10 let                    700,-/měs.

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni  předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) ihned sdělte vedoucí školní jídelny. Aktuální vnitřní  a provozní řád je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a  web. stránky školy.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku  do  ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin , budou vráceny na účet plátce následující měsíc.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                          konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                                specifický symbol: neuvádět

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (které najdete na pokladním dokladu ).


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

    • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

      Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

    • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821
  • ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA – je možné elektronicky pouze prostřednictvím účtu na www.strava.cz, případně telefonicky na čísle 515 284 821.