Home » Mateřská škola

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Mateřská škola

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ – podzim 2021


INFORMACE K PROVOZU MŠ VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACIProcházka po MŠ Dr. Joklíka

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2021 – 2022 proběhne v termínu 3. 5. – 13. 5. 2021 distanční formou.

Všechny tiskopisy, potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jsou přístupny zákonným zástupcům na konci této stránky.

Identifikace datové schránky: xpimc2a

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

K zahájení správního řízení je třeba dodat: (tiskopisy zveřejněny na webu školy)

– vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dohodu k žádosti

– kopii rodného listu dítěte

– evidenční list potvrzený pediatrem nebo potvrzení pediatra o zákonem stanovených očkováních dítěte (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví), doporučujeme zákonným zástupcům stáhnout ev. list z webu školy a potvrdit po předchozí dohodě u pediatra

–  kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

K podání žádosti využijte následující způsoby:

– datovou schránku

– e-mail s uznávaným elektronickým podpisem

– poštou

– osobní podání po dohodě s vedením školy ( ms@zsjoklik.cz, případně na telefonním čísle 773 049 933

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na e-mail uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Školu pro svoje dítě si rodiče mohou volit nezávisle na spádovosti.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

POTŘEBNÉ TISKOPISY:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání

Evidenční list

Dohoda k žádosti

Tiskopisy jsou v papírové podobě k dispozici u vstupu do MŠ.

Informace pro rodiče dětí vybraných profesí – informace zde

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Na základě nařízení vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, bude od pondělí 12.4. 2021 obnoveno prezenční vzdělávání v MŠ pro děti s povinným předškolním vzděláváním. V některých okresech se školy neotevřou v závislosti na epidemiologické situaci (nás se to zatím netýká). Prosíme vás o nahlášení, zda bude vaše dítě do MŠ docházet.

Podmínky nástupu:

· Děti v MŠ budou bez ROUŠEK

· Děti budou vzdělávány ve skupinách po max. 15 dětech.

· Pokud se nahlásí k docházce více jak polovina předškolních dětí, nebude ostatním dětem poskytováno Distanční vzdělávání.

· Tetování dětí prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu bude 2 x týdně ( pondělí- čtvrtek). Test dítěti provede zákonný zástupce.

· Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

· Počítejte s tím, že vyhodnocení testu bude trvat 15 minut.

· Testovat se NEMUSÍ děti, které:doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,“byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,

· V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, zákonný zástupce odvádí dítě domů a informuje svého praktického lékaře.

· Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit a zástupce dítěte je povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

· Pro vstup do MŠ používejte VCHOD OD OBCHODU

JARNÍ PROCHÁZKA

Milé děti a rodičové!

udělejte si čas na malou vycházku v jarním počasí. Cestou můžete plnit úkoly >> seznam úkolů

  • Pokud máte již vyrobená kuřátka pro naši slepičku Pipku, můžete je přinést do školky.
  • Výrobky noste vždy v pondělí, v úterý nebo ve středu * od 8:00 – 11:30 hod.
  • Zvoňte na kancelář MŠ.

Moc vás pozdravují a těší se na vás Vaše paní učitelky ze školkyUzavření MŠ

na základě opatření vlády ČR bude od 1. 3. 2021 mateřská školka uzavřena. Rodiče dětí plnící povinnou předškolní docházku budou kontaktování prostřednictvím e-mailu.

Informace o ošetřovném lze najít zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

PROVOZ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2021

Vážení rodiče, pokud přihlašujete své dítě k prázdninovému provozu do naší MŠ, prosíme o vyplnění přiložené žádosti k přijetí a zaslání na email naší školy – ms@zsjoklik.cz

Dále je třeba doložit Evidenční list dítěte. Pokud vaše dítě do naší školy již docházelo v minulém roce, není třeba vyplňovat nový evidenční list.

Po zápisu v daném termínu vám sdělíme den, kdy bude vybíráno ŠKOLNÉ VE VÝŠI 200 Kč, současně přinesete evidenční list dítěte.

Klikněte na obrázek pro detail

Krmíme ptáčky

Venku začalo pořádně mrznout a tak jsme se s dětmi rozhodli, že se postaráme o ptáčky. Vyráběli jsme krmítka ve třídách, zavěšovali je na strom a pravidelně ptáčkům sypeme.

Svými originálními nápady přispěli i rodiče, což nás velmi potěšilo. Děti ve třídách byly odměněny pochvalnými listy a „ptačí omalovánkou“.

Každý den čekáme sněhovou nadílku,

zpíváme koledy o malém andílku,

doma nám purpura s cukrovím voní,

a ze všech světa stran zvonečky zvoní…

Kouzelné a klidné Vánoce všem

přeje kolektiv MŠ Dr. Joklíka Kyjov

Výtarná soutěž

V podzimních měsících se naše MŠ Dr. Joklíka zúčastnila výtvarné soutěže „JIŽNÍ MORAVA ČTE“ s tématem „SVĚT V OBRAZECH“.

Děti naší školy se zapojily výtvarnými pracemi a jedna z nich pod názvem „Špatné zprávy“ byla vybrána do krajského kola.

Na kolektivní práci vítězného projektu, pod vedením paní učitelek Dany Půčkové a Zuzany Jelínkové, se podílely tyto děti: Ševčíková Iva, Smolka Jiří, Cahlík Tom, Hollerová Nina, Krejčířová Stella


Vyletěla holubička

V neděli 20.9.2020, proběhla přehlídka zpěváčků soutěže „ Vyletěla holubička“. V prostředí zámecké zahrady v Miloticích zazpívaly i tyto děti z naší MŠ:

Martin Stejskal, Zuzana Jesenská, Michaela Bláhová, Jonáš Rivola, Nina Hollerová.

Martin Stejskal postoupil do dalšího kola soutěže. Těšíme se na účast v dalším ročníku soutěže „ Vyletěla holubička“


31. 8. 2020
PRAVIDLA K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID- 19

Uvítání ve školce - děvčata u výzdoby