Home » MŠ – O nás

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

MŠ – O nás

Charakteristika školy

Mateřská škola Dr. Joklíka je čtyřtřídní pavilónová budova v sídlištním komplexu, uprostřed velké školní zahrady, která je vybavena mnoha herními prvky, průlezkami, pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, kolotočem,  dřevěným domečkem, trampolínou, lanovým centrem, v letních měsících je na zahradě umístěn bazén.
Škola je v sousedství ZŠ se sportovním areálem, který využívá k pořádání sportovních aktivit a k volnému hraní dětí.

MŠ se nachází v klidové zóně na okraji města, tato výhodná poloha umožňuje krásné procházky do nedalekých polí, které nás vedou k užšímu spojení s přírodou.

Budova je situována k jihu, její třídy jsou prosluněné, světlé a prostorné. Každá třída má své vlastní hygienické a sociální zařízení zvlášť pro děti i pro personál.

Škola má také vlastní menší hospodářské zázemí, do konce roku 2008 měla i vlastní kuchyni.

Zřizovatelem školy je Město Kyjov, ředitelem ZŠ a MŠ Dr. Joklíka je RNDr. Vlastimil Válka, zástupcem ředitele pro MŠ Dr. Joklíka  je Bc. Zdenka Horáková.

Z  historie školy:

Mateřská škola s jeslemi byla otevřena v roce 1982. Ředitelkou školy byla paní Mgr. Růžena Hroudová.  Moderní, typizovaná, jednopatrová budova byla původně určena pro mateřskou školu a jesle, které byly umístěny v samostatném pavilónu. Třída jeslí byla v provozu osm let.

V září 1990 po zrušení jeslí byla otevřena ve spolupráci s ředitelstvím nemocnice v Kyjově nejdříve jedna speciální třída pro děti s oční vadou a na jaře v roce1991 druhá speciální

třída pro děti s respiračními chorobami. Třída pro děti s oční vadou zanikla po roce 1997 a místo ní vznikla třída pro děti s kombinovaným postižením. Škola měla tři třídy běžné a dvě třídy speciální. V roce 2005 přestala být třída pro děti s respiračními chorobami dotována KÚ, jako třída pro děti zdravotně postižené byla zrušena. Nyní máme tři třídy běžné a jednu speciální pro děti s více vadami.

V roce 1994 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a byla zřízena jako příspěvková organizace města Kyjova, pod názvem Mateřská škola se speciálními třídami U Vodojemu,

příspěvková organizace města Kyjova.

V lednu 2009 došlo ke spojení naší MŠ se ZŠ Dr. Joklíka, tím byl změněn i název školy – ZŠ a MŠ Dr.Joklíka,příspěvková organizace města Kyjova, sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov.

Od tohoto roku se také vaří pro naši MŠ v kuchyni  ZŠ  a jídlo je převáženo přes zahradu.

Ve funkci ředitele školy působil od roku  2009 – 2016 Mgr. Jiří Búřil.
Naše MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je hlavním dokumentem pro zpracování tohoto našeho školního vzdělávacího programu.

Mateřská škola upřednostňuje prožitkové učení, učení hrou a praktickými činnostmi rozvíjí samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snahou je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Podporuje rozvoj vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Provádíme skupinovou i individuální integraci na základě doporučení podpůrných opatření školského poradenského zařízení.

Zaměření tříd

Třídy jsou heterogenní, jsou naplněny do počtu daného §2,odst.2, vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

O děti zde pečuje 8 pedagogických pracovnic, 2 asistenti pedagoga, 2 uklizečky a kuchařka.

Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem.

V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen u dětí, ale i kolektivu zaměstnanců.