Home » Občanské sdružení rodičů

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Občanské sdružení rodičů

Činnost OSR je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení
rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc
škole při plnění jejího poslání. OSR zejména:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a
  podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a
  finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek
 • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělávání ve
  škole, k činnosti zařízení předškolní a mimoškolní výchovy
 • vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a
  vzdělávání, rodiny a dětí
 • pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a
  žáky

Zápis z jednání OS – listopad 2018

Kalendář akcí ZŠ v roce 2018

Třídní důvěrníci – 2018/2019

Návrh stanov občanského sdružení

Nadační fond pro podporu výchovy a vzdělávání

Hospodaření OS – návrh 2018-2019

Hospodaření OS – 2017 – 2018