Home » Organizace školního roku

Organizace školního roku

Zahájení školního roku              1. září 2021


Podzimní prázdniny                   27. října – 29. října 2021


Vánoční prázdniny                     23. prosince 2021 – 2. ledna 2022


Ukončení 1. pololetí                   28. ledna 2022


Pololetní prázdniny                    4. února 2022


Jarní prázdniny                          7. března – 13. března 2022


Velikonoční prázdniny               14. dubna – 15. dubna 2022


Ukončení 2. pololetí                   30. června 2022


Hlavní prázdniny                        1. července – 31. srpna 2022


Zahájení šk. roku 2022/2023     1. září 2022


Třídní schůzky

  • 18. listopadu 2021 od 15.30 do 17.30 + beseda s zástupci SŠ 
  • 21. dubna 2022 od 15.30 do 17.30 
 

Celoškolní schůzky