Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Seznamy sešitů pro školní rok 2021/22

I. stupeň (2., 3., 4. a 5.ročník)

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Stanovení úřední doby

V období od 1.7. do 25.8. 2021 jsou jako úřední dny stanoveny vždy úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.

Konec školního roku

A jeto! Škola je prázdná – asi odtud jsou to prázdniny 🙂 Deváťáci byli odejiti, všechny děti obtěžkány vysvědčeními a učitelé kyticemi. Užijte si všichni zasloužené volno, v září se uvidíme a boj začne nanovo!

« 1 z 7 »

MÁME NOVOU EKOTŘÍDU. JE TO 5.A!

Ani drzý, otravný a všudypřítomný mikrob nedokázal zastavit činnost našeho Ekotýmu a zkazit nám tak skvělou soutěž, jakou je naše Ekotřída roku. A tak se třídilo a bodovalo a testovalo. Mám ovšem na mysli test soutěžní, přírodovědný a mimochodem velmi úspěšný. Děti přinášely hliník, vršky, kameny a cihly, fotily jarní přírodu a pochlubily se svými zvířecími mazlíčky. Ze svých domovů se zapojily do online akcí na ochranu přírody (Den Země, Hodina Země, Ptačí hodinka). To vše tak vehementně, až to přilákalo mlsnou regionální kabelovku, která veškeré to naše hemžení řádně zdokumentovala a posléze vyzvonila do éteru.

Nuže tedy nezbývá, než vám všem moc poděkovat za práci, kterou jste pro ekologii odvedli. Počet bodů ani umístění, které najdete pod tímto článkem, není zdaleka to nejdůležitější. Nejkrásnější na naší Ekotřídě je fakt, že většina z vás pochopila, jak moc důležité je planetu Zemi chránit a zjištění, že i vy, ač jste ještě děti, můžete mnohé změnit k lepšímu a jít příkladem i dospělým.

Ekotřídou roku 2021 se stala třída 5.A a my všichni jí z celého srdce gratulujeme. A ještě jednou velké díky všem žákům, pedagogům i provozním zaměstnancům.

Za Ekotým Vlci Jiří Tyl.

Dopravní výchova

22. června se žáci 4. ročníku zúčastnili závěrečného kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti za Sokolíčkem. Děti na zapůjčených kolech trénovaly projíždění křižovatek, odbočování, znalost dopravních značek, ale také ohleduplnost a trpělivost v silničním provozu. Celá akce byla završena předáním průkazu cyklisty i drobné odměny. Všem dětem přejeme jízdu na kole bez nehod.

Máme rádi zvířata

Ve středu 2. června 2021 se třída V. A Základní školy Dr. Joklíka v Kyjově vydala za dobrodružstvím do zoologické zahrady v Hodoníně. Po několika měsících distanční výuky jsme se nemohli dočkat dne, kdy projektový den mimo školu zrealizujeme. A protože nám v tomto náročném období dělali příjemnou společnost domácí mazlíčci, nechtěli jsme zapomenout ani na ty v Zoologické zahradě Hodonín, nám nejbližší a umístěné v krásném lesním prostředí. 

Na transparentní účet žáci naší školy již průběžně přispívali, ale naše třída chtěla zoologickou zahradu ještě více finančně podpořit, vidět zvířata na vlastní oči a hlavně se o nich něco dozvědět. Před útulkem pro psy nás čekala paní Šárka Krakovská, odbornice na svém místě. Znala životní příběh každého zvířete v zoo a dokázala nám o všem velmi poutavě vyprávět. Díky ní a jejím kolegům jsme poznali zázemí útulku. 

Z útulku jsme přešli do zoologické zahrady, kde nás čekala komentovaná prohlídka. Navštívili jsme pavilon akvárií, výběhy tygrů, seznámili se s rodinkou lvů. Pohladili jsme si agamu vodní a nakrmili kozy a ovce. U všech chovatelů bylo zřejmé obrovské nadšení a láska k této práci – ať už při přednášce o Indonésii, či komentovaném krmení vlků hřivnatých, malých opic a šimpanzů.  

Domů jsme se vrátili plní zážitků a s dobrou náladou. Naše třída zvířata rozhodně ráda má a vzorně se o ně stará. A abychom na tento den mohli vzpomínat pokaždé, když se do zoo vypravíme, adoptovala si naše třída chameleona jemenského.  

                                                                                Jana Hlavinková, třídní učitel

 

(Ne)pasování prvňáčků

Každoročně se pod záštitou iniciativy Celé Česko čte dětem koná Pasování prvňáčků. Letos to však z covidových důvodů bylo jinak. Náhradou za tradiční pasování bylo vystoupení ilustrátora ADOLFA DUDKA. Kromě setkání se zajímavou osobností si žáci odnesli také knihu z projektu KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.

Sluníčka pro radost

Sluníčko, konečně sluníčko a také jaro je tu. A my zase můžeme do školy. V družině si hodně povídáme o tom, jak se nám daří, jak se cítíme a co se nám líbí. A nejen nám, ale i těm ostatním. Uvědomujeme si, že ne každý je spokojený. Vidíme svoje rodiče unavené z práce a z naší domácí výuky. Mají toho hodně na starosti. Někteří s námi mohli být doma, ale někteří museli zvládnout oboje, práci i naše učení.

V družině řešíme povolání. Která jsou nejvíc potřebná? Lékaři, sestřičky, policie, hasiči…A najednou nápad! Bez prodavačů a prodavaček potravin to také nejde. Oni přece musí chodit do práce pořád. Lidé si potřebují kupovat jídlo a děti rády mlsají.

A tak slovo dalo slovo a začala se malovat a vystřihovat sluníčka, která jsme s družinou donesli pro potěšení a dobrou náladu do prodejny na sídlišti U Vodojemu. Nečekali jsme, že způsobíme paním prodavačkám tak velkou radost. Moc nás to potěšilo a hned jsme se rozhodli, že výtvory z naší družiny pošleme i do ostatních kyjovských prodejen potravin. Věříme, že i tam vykouzlí naše sluníčka úsměv na tváři. A my díky tomu už víme, jaký je to hezký pocit udělat někomu radost.

Děti ze školní družiny při ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí zde – soubor pdf.

Výuka od 24.5.2021

Vzhledem k úpravám dříve přijatých mimořádných opatření MZ začne prezenční výuka od 24.5.2021 pro všechny žáky ve standardním časovém režimu. Škola se otevírá v 7.30 hod, žáci přicházejí vchodem pro žáky. Nadále zůstávají v platnosti opatření týkající se nošení roušek a provádění testů. Testovat se budou žáci jedenkrát týdně. Hromadné testování proběhne vždy v pondělí v průběhu první vyučovací hodiny. Pokud žák bude v pondělí nepřítomen, provede se v den jeho příchodu do školy.