2. A – online výuka

15. 6. – 22. 6. 2020

       Český jazyk

 • Učebnice str. 87-95
 • Ústně a pracuj s fólií.
 • Napiš si diktát z učebnice str. 95, cv.22.
 • Dobrovolně napiš diktát ze str. 91, cv.9.
 • Pracovní sešit str. 30, 31, 32, 35, 36, 37
 • Dobrovolně-PS str. 38, 39, 40.
 • Písanka str. 36-40
 • Čítanka str. 152-161
 • Souhrnné opakování str. 41-45 do konce školního roku, přes prázdniny.
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

       Matematika

 • Pracovní sešit str. 40, 41, 44-47, 49, 50
 • Dobrovolně-PS str. 42, 43, 48.
 • Pracovní sešit str. 51, 52, 56, 58, 60 – dobrovolně.
 • Početník str. 6, 7, 8, 9
 • Početník dokončíme v září.
 • Nauč se zpaměti násobky 4, 5.
 • Procvičuj násobení a dělení 4, 5.
 • Dobrovolné učivo:
 • Didakta – Geometrie pro nejmenší 1, 2
 • https://skolakov.eu/matematika-2-trida
 • Učivo vypracuj do konce školního roku, přes prázdniny.

Anglický jazyk

        Prvouka

8. 6. – 12. 6. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden.

Český jazyk

 • Učebnice str. 83, cv.6 – přepiš 3 věty do sešitu.
 • Vyznač podstatné jméno-podtrhni modře.
 • Sloveso vyznač červenou vlnovkou.
 • Cv.7 – napiš diktát, spočítej počet chyb.
 • Podtrhni slovesa vlnovkou.
 • Cv.8 – fólie, cv.9 – věty přepiš do sešitu.
 • Vyznač podstatná jména a slovesa.
 • Učebnice str. 84 – ústně, fólie.
 • Učebnice str. 85 – ústně, cv.2 – fólie.
 • Učebnice str. 86 – ústně.
 • Pracovní sešit str. 26, 27, 28, 29
 • Písanka str. 32, 33
 • Čítanka str. 142-151 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.

Matematika

 • Pracovní sešit str. 34, 36, 37, 39
 • Pracovní sešit str. 38, cv.1
 • Pracovní sešit str. 35 – dobrovolně.
 • Pracovní sešit str. 38, cv.2 – dobrovolně.
 • Početník str. 3, 4, 5
 • Nauč se zpaměti násobky 3.
 • Procvičuj násobení a dělení 3.
 • Dobrovolné učivo:
 • Didakta – Geometrie pro nejmenší 1, 2
 • https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Anglický jazyk

Prvouka

1.6. – 5. 6. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden.

Český jazyk

 • Učebnice str. 80, cv.3
 • Vyprávěj pohádku O Smolíčkovi.
 • Učebnice str. 81, cv.4
 • Doplň i, í / y, ý, pracuj s fólií.
 • Čti slova nahlas, zdůvodni.
 • Cv.5 – doplň vhodná podstatná jména.
 • Věty přepiš do sešitu Čj Š.
 • Cv.6 – ústně.
 • Učebnice str. 82, cv.1, 2, 3 – ústně.
 • Pracovní sešit str. 23, 24, 25.
 • Písanka str. 29, 30
 • Písanka str. 31 – piš slova opačného významu.
 • Čítanka str. 137-141 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.
 • Dobrovolný poslech:
 • https://www.youtube.com/watch?v=HN6YVwb4QdI

Matematika

 • Pracovní sešit str. 29, 31
 • Nauč se zpaměti násobky 2.
 • Pracovní sešit str. 32, 33.
 • Procvičuj násobení a dělení 2.
 • Početník 2. díl – str. 2
 • Dobrovolné učivo:
 • Didakta – Geometrie pro nejmenší 1, 2
 • https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Anglický jazyk

 • UNIT 7 Playtime – CD – I´m playing!
 • Nová slovíčka: bike, scooter, boat,
 • skipping rope, ball, trampoline.
 • Výslovnost-GOOGLE PŘEKLADAČ.
 • Vyhledej slova, označ modře v PS str. 83.
 • Poslechy-on-line třídní schůzka
 • PS str. 56, 57

Prvouka

 • Učebnice str. 58-63 – čti, poznávej.
 • Pracovní sešit str. 68
 • Další úkoly najdeš v Písance str. 31.

25. 5. – 29. 5. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden.

Český jazyk

 • Učebnice str. 78 – Slovní druhy
 • Cv.1 – názvy nezapisuj do sešitu, jen čti a vytleskej po slabikách.
 • Cv.2 – nauč se slovní druhy zpaměti.
 • Cv.3 – ukazuj si názvy na prstech. (1.palec-Podstatná jména…)
 • Učebnice str. 79 – přečti, vyhledej, slova nevypisuj.
 • Pracovní sešit str. 20, cv.3,4
 • Pracovní sešit str. 21, 22
 • Písanka str. 28
 • Čítanka str. 133-136 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.

Matematika

 • Pracovní sešit str. 53, 54, 55
 • Dobrovolné učivo: Didakta

Anglický jazyk

YouTube player
YouTube player

Prvouka

18. 5. – 22. 5. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden.

Český jazyk

 • Učebnice str. 76 – opakování.
 • Cv.1 – doplň hlásky (fólie).
 • Čti nahlas, napiš jako diktát.
 • Cv.2 – doplň slabiky.
 • Cv.3 – doplň vhodnou slabiku s ě.
 • Cv.4 – doplň slova z nápovědy.
 • Přepiš věty do Čj Š.
 • Pracovní sešit str. 19, cv.1,2,3,4,5
 • Pracovní sešit str. 20, cv.1,2
 • Písanka str. 27 – přepiš hádanky.
 • Čítanka str. 129-132 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.

Matematika

 • Početník 2.díl – str. 1
 • Pracovní sešit str. 26, 27, 28
 • Do sešitu M si zapiš:
 • NÁSOBENÍ-činitel, činitel, součin
 • DĚLENÍ-dělenec, dělitel, podíl
 • Dobrovolné učivo: Didakta

Anglický jazyk

YouTube player

Prvouka

 • Učebnice str. 56, 57
 • Čti a poznávej.
 • Pracovní sešit str. 66

11. 5. – 15. 5. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden.

Český jazyk

 • Učebnice str. 77 – čti nahlas.
 • Cv.1 – Přání přepiš do Čj Lv.
 • Čti a vytleskej po slabikách.
 • Cv.2 – vyhledej rýmy (např. dálky-fialky).
 • Cv.3 – spočítej slova v básni.
 • Učebnice str. 75, cv.4 – čti nahlas.
 • Cv.5 tvoř věty (měnit olej – V servisu nám měnili olej.)
 • Cv.6 – najdi věty jednoduché a souvětí.
 • Pracovní sešit str. 18
 • Písanka str. 25, 26
 • Čítanka str. 126-128 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.

Matematika

 • Pracovní sešit str. 16, 17
 • Na straně 22 doplň, vypočítej, vybarvi, oprav a oznámkuj.
 • Dobrovolné učivo: Didakta

Anglický jazyk

 • On-line schůzka třídy-poslechneme si, vypracujeme společně PS str. 50.
 • Naučíme se hru Are you wearing something red?
 • Pracovní sešit str. 53- napiš slova, vybarvi.
 • Poslech-dobrovolně:   https://www.youtube.com/watch?v=MEtIGQro12Y
YouTube player

Prvouka

 • Orientace v čase-úkoly najdeš v M na str.25.
 • Pozoruj přírodu, vzpomeň si na tzv. ledové muže.
 • Vyhledej jejich tři jména v kalendáři.

4. 5. – 7. 5. 2020 

Všechny úkoly jsou na celý týden: 

Český jazyk 

 • Učebnice str. 74, cv.1 – doplň do vět správné slovo (spoj přes fólii), přečti nahlas. 
 • Cv.2- slož slova ze slabik, přepiš do sešitu Čj Š. Zakroužkuj slabiky s ě. 
 • Cv.3- povídání o mámě. Řekněte podle osnovy, jaká je vaše maminka. Nezapomeň, v neděli má svátek. 
 • Pracovní sešit str. 16, 17 
 • Písanka str. 23, 24- piš jedno slovo na řádek (odpověď na hádanku). 
 • Čítanka str. 122-125 (hlasité čtení), četba vlastní knihy.  
 • Testy pro žáky-Alf 

Matematika 

 • Pracovní sešit str.12- vypočítej, ve cv.1 si dej pozor, výsledek zaokrouhli na desítky. (Od čísla 5 zaokrouhlujeme směrem nahoru.) 
 • Na straně 15 odčítej do sta s přechodem desítky. 
 • Úkoly na straně 13 a 14 jsou dobrovolné. 
 • Testy pro žáky-Alf 
 • Dobrovolné učivo-Didakta 

Anglický jazyk 

Prvouka 

 • Umíš se orientovat v čase? 
 • Úkoly na kreslení, stříhání a lepení najdeš v pracovním sešitě M, str. 23 a 24. 

27. 4. – 30. 4. 2020

Všechny úkoly jsou na celý týden:

Český jazyk

 • Učebnice str. 73, cv. 4 – doplň, piš na fólii, přečti nahlas.
 • Popros někoho blízkého, napiš jako diktát. Spočítej počet chyb.
 • Cv. 5 – povídej, používej slova se skupinami dě, tě, ně.
 • Cv. 6 – říkejte, pište dvojice slov do sešitu Čj Š.
 • Cv. 7 – čti, nahraď slovy stejného významu, cv. 9 – říkej hbitě.
 • Cv. 8 – přepiš slova do sešitu Čj Š (ne do sloupců).
 • Písanka str. 21, 22
 • Čítanka str. 119-121 (hlasité čtení), četba vlastní knihy
 • Testy pro žáky-Alf

Matematika

 • Pracovní sešit str. 10, 11
 • Testy pro žáky-Alf
 • Dobrovolné učivo-Didakta

Anglický jazyk

 • Začneme Lekci 6 (Unit 6 Summertime). V pracovním sešitě na str. 83 hledej, vyznač červeně nová slovíčka-T-shirt, shorts, trainers, sunhat, dress, sandals. Výslovnost si poslechni viz odkaz https://www.youtube.com/watch?v=FH03I1ULJLU.
 • Pracovní sešit str. 48
 • Nauč se píseň My summer song! (CD z PS, Track 13)

Prvouka

 • Zopakujeme si dny v týdnu a měsíce v roce.
 • Úkol na stříhání a lepení najdeš v pracovním sešitě M, str. 59, cv. 1, cv. 2.

20. 4. – 24. 4. 2020

Český jazyk

 • · Učebnice str. 72, cv. 1 – vypiš slova s ě do sešitu Čj a podtrhni v nich dě, tě, ně.
 • · Učebnice str. 72, cv. 2 – odpovídej na otázky celou větou, cv. 3 – čti, vyhledej.
 • · Pracovní sešit str. 14, 15
 • · Četba z Čítanky, str. 116-118, četba vlastní knihy.
 • · Písanka str. 20
 • · ALF
 • · Dobrovolné učivo: výukové programy

Matematika

 •  · 3. díl, str. 8, 9, cv. 1 – napiš na první linku příklad, na druhou linku krátkou odpověď.
 • Na str. 10 počítej, ve sloupci proveď kontrolu záměnou sčítanců.
 • · Dobrovolné učivo: pracovní list k vytisknutí viz příloha

Anglický jazyk

 • · Procvičuj učivo celý týden.
 • · Poslouchej CD z pracovního sešitu, opakuj si slovíčka.
 • · Správnou výslovnost najdete na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • · Dobrovolné učivo: poslech https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
YouTube player
YouTube player

Prvouka

 • · Pracovní sešit str. 65
 • · Zazpívej si píseň Když jsem já sloužil.
 • · https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY
 • · Dobrovolné učivo: Hledej informace o zvířatech, ptácích, hmyzu v encyklopediích, pokud máte nějaké doma.

14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 71, cv. 15 – požádej svého blízkého, aby diktoval, piš věty do sešitu Diktáty.
 • Kontrolu proveď podle učebnice, spočítej a zapiš počet chyb.
 • Pracovní sešit str. 34
 • Četba z Čítanky, str. 112-115, četba vlastní knihy.
 • Písanka str. 19
 • ALF
 • Dobrovolné učivo: výukové programy

Matematika

 •  3. díl, str. 6, 7- čti pozorně zadání.
 • Procvičuj sčítání a odčítání do 100, na str. 6, cv. 1 – do sešitu M napiš zápis, výpočet a odpověď.
 • ALF
 • www.zlatka.in

Anglický jazyk

 • Procvičuj učivo celý týden.
 • Poslouchej CD z pracovního sešitu, opakuj si slovíčka.
 • Správnou výslovnost najdete na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Pracovní sešit str. 77, 78 – zopakuj si části domu, dopiš anglická slova, dokresli chybějící obrázky.
 • Dobrovolné učivo: poslech https://www.youtube.com/watch?v=S4ACRXgZXHU

Prvouka

 • Pracovní sešit str. 64, cvičení 1, cvičení 2
 • Pomáhej pečovat o pokojové květiny, zalévej.
 • Pozoruj práci na zahradě – kdo může.
 • Nezapomeň třídit odpad.

6. 4. – 8. 4. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 71, cv. 14 -přepiš celá přirovnání do sešitu.
 • Pracovní sešit str. 33
 • Četba z Čítanky, na str. 111 si vyber jeden nápis z kraslice, přepiš do sešitu Lv,
 • nakresli vajíčko.
 • Písanka str. 18
 • ALF
 • Výukové programy
 • www.gramar.in

Matematika

 • 3.díl, str. 3, 4, 5 – čti pozorně zadání.
 • Procvičuj sčítání a odčítání do 100, na str. 5, cv. 2 vypočítej, přepiš příklady do sešitu M,
 • (2 sloupce).
 • ALF
 • www.zlatka.in

Anglický jazyk

 • Procvičuj učivo celý týden.
 • Poslouchej CD z pracovního sešitu.
 • Přečti, napiš slova, vybarvi str. 47.
 • ALF

Prvouka

 • Procvičuj učivo celý týden.
 • Pozoruj přírodu, jak se mění. Poslouchej, zazpívej si nebo si vyrob dle návodu.
 • https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
 • https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
 • https://www.youtube.com/watch?v=MwPnckHi-4Q
 • ALF

2. 4. – 3. 4. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 70, 71 – čti zadání, doplň do vět správné slovo, spojuj slova (práce s fólií).
 • Cvičení č. 10 – věty přepiš do Čj Š.
 • Pracovní sešit str. 13
 • Čítanka-čtení, odpovídej na otázky.
 • Písanka str. 17
 • ALF
 • Výukové programy- DidaktaCZ  ( oranžová SOVIČKA )

Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách

Matematika

 • Pracovní sešit str. 62, cv.1 a cv.2. Výpočet a odpověď!
 • Na str. 63 si prověř své vědomosti, každý se ohodnotí.
 • Narýsuj úsečky AB, CD a porovnej je, narýsuj i do sešitu M-G.
 • Rýsuj, změř, porovnávej své úsečky, využij celou další stranu sešitu.
 • ALF
 • Výukové programy

Zlatka.in Úlohy z finanční gramotnosti pro žáky a studenty na základních a středních školách

Anglický jazyk

 • Procvičuj učivo celý týden.
 • Poslech CD z pracovního sešitu.
 • Přečti, napiš čísla, vybarvi str. 46.
 • ALF

Prvouka

30. 3. – 1. 4. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 68, 69 – čti, dopisuj přes fólii.
 • Pracovní sešit str. 10, 11, 12.
 • Čítanka – čtení
 • Povídej, o čem jsi četl, odpověz na otázky pod textem.
 • Písanka str. 17

Matematika

 • Pracovní sešit str. 60, 61
 • ALF
 • Výukové programy

Anglický jazyk

 • Pracovní sešit str. 44, 1. část strany, přečti a napiš čísla,
  str. 45 – nakresli.
 • Poslouchej CD z pracovního sešitu, zasílám texty a nová slovíčka viz příloha!

Prvouka

 • Učebnice str. 54, 55 – čti, poznávej, zapamatuj si.
 • Pracovní sešit str. 62.

26. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 66, 67 – čti, doplňuj chybějící písmena (práce s fólií),
 • cv.11 na str. 66 oprav chybná slova, přepiš větné celky do sešitu Čj Š správně.
 • Pracovní sešit str. 8, 9
 • Čítanka-čtení, odpovídej na otázky.
 • Písanka str. 16
 • ALF
 • Výukové programy- DidaktaCZ  ( oranžová SOVIČKA )

Matematika

 • Pracovní sešit str. 59
 • ALF
 • Výukové programy

Anglický jazyk

Prvouka

 • Učebnice str. 52, 53- čti a poznávej.
 • PS str. 60, 61 – vystřihni, nalep, dopiš chybějící slova.
 • ALF
 • Výukový program  – Lidské tělo

23. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 63, 64, 65 – čti, doplňuj chybějící písmena (práce s fólií),
 • cv.5 na str. 64 oprav a opiš do sešitu Čj Š správně,
 • cv.8 na str. 65-NE.
 • Na str. 65 si vyber jednu báseň, přepiš do sešitu Lv a vyhledej jednoslabičná slova, můžeš kreslit obrázek.
 • Pracovní sešit str. 7
 • Čítanka-čtení, odpovídej na otázky
 • Písanka str. 14, 15
 • ALF

Matematika

 • Pracovní sešit str. 56, 57, 58
 • ALF

Anglický jazyk

Prvouka

 • Učebnice str. 50, 51 – čti a poznávej
 • ALF

19. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 62 – čti, doplňuj chybějící písmena (práce s fólií), cvičení 14 -nahraď obrázky slovy,
 • věty přepiš do sešitu Čj Š.
 • Do sešitu Lv přepiš báseň z učebnice str. 61, namaluj obrázek.
 • Pracovní sešit str. 6

Čítanka-čtení

 • Písanka str. 11, 12, 13
 • ALF

Matematika

 • Pracovní sešit str. 55
 • ALF

Anglický jazyk

 • Opakuj si slovíčka z PS str. 81, 82.
 • ALF

Prvouka

 • Učebnice str. 47, 48, 49 – čti a poznávej
 • ALF

16. 3. – 18. 3. 2020

Český jazyk

 • Učebnice str. 59, 60, 61 – čti, doplňuj chybějící písmena (práce s fólií)
 • Pracovní sešit str.5
 • Čítanka-čtení
 • Písanka str.9, 10

Matematika

 • Pracovní sešit str.47, 49, 50, 51

Anglický jazyk

 • Pracovní sešit str.40

Prvouka

 • Učebnice str. 46
 • Pracovní sešit str. 58

11. 3. – 13. 3. 2020:

Český jazyk

 • Pracovní sešit str.3, 4
 • Písanka str. 7, 8
 • Čtení z čítanky

Matematika

 • Str. 46

Angličtina

 • Přehrávání písní na Youtube
YouTube player
YouTube player