Home » Nezařazené » Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

V tomto školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů.