Home » Nezařazené » Informace školní jídelny pro školní rok 2017/2018

Informace školní jídelny pro školní rok 2017/2018

V důsledku navýšení cen potravin v uplynulém období a v souladu s novelou vyhlášky o školním stravování č. 107/2005  novelizované od 1.1.2012,  upravujeme cenu stravného pro naše strávníky. Takto stanovené stravné je v souladu s finančními limity stanovenými v příloze č. 2  uvedené vyhlášky.

Stravné  od 1. září 2017 je stanoveno takto:

Finanční norma potravin :
MŠ do 6 let
Přesnídávka                7,-
Oběd                         17,-
Svačina                       7,–
Trvalý příkaz k úhradě stravného měsíčně  Kč 620,-
MŠ 7 -10 let
Přesnídávka                8,-
Oběd                         20,-
Svačina                       8,-
Trvalý příkaz k úhradě stravného měsíčně  Kč 700,-.
7 -10 let                                            Oběd                          20,-
TP měsíčně  Kč 420,
11 -14 let                                          Oběd                          22,-
TP měsíčně  Kč 460,-
15 a více                                           Oběd                          24,-
TP měsíčně  Kč 500,-
Upravte si prosím své trvalé příkazy (TP).
V Kyjově dne 15. 6. 2017
Ludmila Prachařová, vedoucí školní jídelny

Leave a comment