Home » Nezařazené » Projekt Podpora

Projekt Podpora

Od 1. září 2017 realizuje naše škola projekt s názvem Podpora CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006356. Žádost o tento projekt byla podána v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancována z fondů EU. V průběhu následujících dvou let budou v základní i mateřské škole uskutečňovány následující aktivity:

  1. Práce školního speciálního pedagoga
  2. Doučování žáků
  3. Vedení klubů zábavné logiky a deskových her
  4. Vedení čtenářských klubů
  5. Vzdělávání pedagogických pracovníků
  6. Tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem našeho projektu je poskytnout podporu dětem a žákům, která povede ke zvýšení kvality v oblasti jejich předškolního a školního vzdělávání. Do projektu jsou zapojeni především pedagogičtí pracovníci naší školy. Postupně budou o aktivitách informováni i rodiče žáků, jichž se realizace projektu, v případě jejich zájmu, přímo dotkne.Pro každou z výše uvedených aktivit připravíme postupně podrobnější popis uskutečňovaných činností.

Věřím, že při spolupráci všech, kteří budou do projektu zainteresováni, se podaří v průběhu následujících let splnit všechny naplánované aktivity, a dosáhnout tak stanoveného cíle projektu.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy


Leave a comment