Home » Nezařazené » Oříšek

Oříšek

První setkání přípravného kroužku pro předškolní děti, známé pod názvem Oříšek, mělo pro rodiče na programu besedu Mgr. Herzánové na téma školní zralost. Hovořilo se především o tzv. Desateru budoucího školáka, tedy o dovednostech, které by si děti měly do září 2018 osvojit.

Děti se ve skupinách zapojily do hudebně-pohybové výchovy, procvičily si sluchové i zrakové vnímání a prohlédly si školní prostory.


Leave a comment