Home » Nezařazené » Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 15. února proběhlo v tělocvičně školní kolo recitační soutěže pro žáky
I. stupně. Všichni recitátoři podali skvělé výkony, nicméně také nadšené publikum – čítající téměř 200 žáků se velkou měrou podílelo na výborné atmosféře a hladkém průběhu celé akce. Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií.

V té nejmladší, tzn. 1. – 3. ročníky, se na 3. místě umístila Anna Ratuská (III. B),
na 2. místě Fabián Dubina (III. A) a 1. místo získala Jitka Fridrichová (III. B).

Ve starší kategorii 4. a 5. ročníků obsadila 3. místo Kateřina Petrová (V. A),
2. místo Šimon Křivánek (V. B)
a vítězkou, která si jako jediná připravila pro přednes prózu místo poezie, se stala Lucie Dlouhá (IV. A).

Žáci II. stupně se zapojili jen v  nejstarší kategorii žáků 8. a 9. tříd. 3. místo obsadila Tereza Kristová VIII. B), 2. Tereza Brhelová a 1. Kateřina Ježková ( obě z VIII. A)

Celkem soutěžilo 38 recitátorů. Vítězky všech kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat tradičně v Hodoníně.


Leave a comment