Home » Nezařazené » Sběr papíru

Sběr papíru

Během letošního sběru starého papíru bylo sesbíráno 29 457 kg, peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení. Nejlepší třídy dostaly dort, nejlepší sběrače ocení věcnými cenami firma Ekor. Na stupních vítězů se seřadili tito žáci:
1. žák III. A; celkem 1678 kg

2. žákyně – I. A; celkem 1185 kg

3. žákyně – I. B; celkem 944 kg


Leave a comment