Home » Nezařazené » Projekt EDISON

Projekt EDISON

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018 probíhá v naší škole projekt s názvem EDISON. V rámci tohoto projektu bude na škole působit tým stážistů ze sedmi zemí – Číny, Gruzie, Indie, Indonésie, Iráku, Kazachstánu a Ruska. Projekt zajišťuje společnost AIESEC – další informace najdete na webových stránkách společnosti aiesec.cz.

Cílem projektu je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností a umožnit, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Pro žáky naší školy je navíc důležité, že komunikace se stážisty probíhá v anglickém jazyce, takže si žáci mohou prakticky vyzkoušet komunikovat tímto jazykem.


Leave a comment