3. A – online výuka

15. 6. – 22. 6. 2020

Pondělí

         ČJ

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Časování sloves – str. 88 cv. 1 uděláme ústně a do sešitu, budeme časovat v čase přítomném
 •  do sešitu napiš větu – V koncovkách sloves v čase přítomném píšeme vždy i – bydlím, vozí, nosíte, prosíš.
 • Cv.2 a), b), c), d) – na fólii a na tabulku
 • Do sešitu str. 89 cv.3a) – děti doma pošlou foto

         M

 • PS str. 55
 • Početník 2. díl str. 21 – 3. sloupec    

       Čtení, psaní

 • Úkoly na týden -Písanka str. 29, 30, čítanka str. 140 – 143 (Rostliny, které nám pomáhají, Sedmikráska), Gramar – libovolný text z čtení s porozuměním

         Prv

 • Učebnice str. 69
 • PS str. 64  

Úterý

         ČJ

 • Opakování podstatných jmen a sloves, učebnice str. 89 cv. 1
 • Učebnice str. 90 cv. 4,5,6 uděláme na fólii –  cv. 4a) napiš do sešitu – děti doma pošlou foto

         M

 •  PS str. 56, 57
 • Početník 2. díl str. 21 – 4. sloupec 

         Prv

 • Učebnice str. 70, 71
 • PS str. 65  

Středa

         ČJ

 • Opakování – učebnice str. 90 cv. 7 – na fólii a na tabulku
 • Str. 91 cv. 1 na fólii, cv. 2 ústně, c)do sešitu

         M

 •  PS str. 58, nové učivo (okrajově)str. 59
 • Početník 2. díl str. 13 – 2 sloupečky

        AJ Online

 • Učebnice str. 63 – In Britain – poslech. 
 • PS str. 81, 82 

Čtvrtek

        ČJ

 • Diktát z učebnice str. 92 cv. 6
 • Str. 92 cv. 4 a 5 ústně a na fólie

       M

 • Nové učivo (okrajově) PS str. 60
 • Početník 2. díl str. 27

        AJ

Pátek

        ČJ

 • Opakování, uč. str. 92 cv.7
 • Str. 93 cv. 9, 10 – ústně, cv. 11 – do sešitu

        M

 • Bingo, opakování násobilky
 • Početník str. 13, str. 2, str. 22 – co stihneme

        AJ

 • PS str. 83 
 • Poslech: 
YouTube player
YouTube player

         Pondělí – poslední online

       ČJ

 • Opakování – uč. str. 94, 95
 • Hra – Město, jméno, zvíře…

      M

 • Bingo
 • Dokončení PS

      Čtení

 • Dokončení písanky, čtení libovolného textu z čítanky

       Prv

 • Učebnice str. 72, 73
 • Dokončení PS

8. 6. – 12. 6.

Pondělí

         ČJ

 • Slovesa – čas https://www.youtube.com/watch?v=Oql9InmiPFY
 • Učebnice str. 83 cv. 1, 2 ústně, na papír nebo tabulku napiš 10 sloves v čase budoucím – co budeš dělat odpoledne?
 • Do sešitu str. 83 cv. 4 – děti doma pošlou foto

         M

 •  Jednotky délky
 • M PS str. 47, 48
 • Početník 2. díl str. 1 – 2 sloupečky

       Čtení, psaní

 •  Úkoly na týden – čítanka str. 153 (Pacičkův kůň) – 157, písanka str. 26, 27, 28, do konce týdne pošli, nebo přines čtenářskou kartu.

         Prv

 •  Učebnice str. 64, 65, 66 – zopakujeme, co už známe. Stačí přečíst.
 • PS str. 58 – 61

Úterý

         ČJ

 • Procvičujeme slovesa – čas   https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo
 • Učebnice str. 83 cv. 5, 6 – ústně
 • str. 84 cv. 7
 • doplň na fólie
 • nad každé sloveso nadepiš M (minulý), P (přítomný), B (budoucí)
 • v prvních třech řádcích určíme slovní druhy – nadepiš číslem
 • ústně cv. 8
 • cv. 9 – do sešitu, pracuj podle zadání – děti doma pošlou foto

         M

 •  Geometrie – polopřímka PS str. 49, 50

         Prv

 • Uč. str. 67, 68  
 • PS str. 61
 • Alf –  lidské tělo

Středa

         ČJ

         M

 •  Geometrie PS str. 51
 •  Početník 2. díl str. 1 – 2 sloupečky

        AJ Online

 • Učebnice str. 60 – poslech. 
 • PS str. 78 
 • Učebnice str. 62 – poslech. 
 • PS str. 80 
 • Opakování, kontrola odpovědi v sešitě. 

Čtvrtek

        ČJ

 • Slovesa – infinitiv 
 • Do sešitu napiš věty: Infinitiv je neurčitý tvar slovesa, končí na  –t. Nevyjadřuje osobu, číslo ani čas.
 • https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk
 • Uč. str. 86 cv. 1, 2 ústně, cv. 4 do sešitu – děti doma pošlou foto

        M

        AJ

Pátek

        ČJ

 • Zvratná slovesa   
 • Do sešitu napiš větu: U některých sloves stojí zvratná zájmena se nebo si, jsou to zvratná slovesa – stmívá se,koupí si…
 • https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE  
 • Uč. str. 87 cv.1, 2 – ústně

        M

 • Dělení se zbytkem
 • PS str. 54
 • Početník 2. díl – 2. sloupec

     AJ

1. 6. do 5. 6.

Pondělí

         ČJ

         M

 • Konstrukce trojúhelníku – potřebujeme kružítko, pravítko, ostře ořezanou tužku, sešit na geometrii, papír na vyzkoušení, PS str. 23
 • https://www.youtube.com/watch?v=k1tzm2KTAmY
 • DÚ – Doma zkoušej rýsovat trojúhelníky podle návodu z PS na straně 23

       Čtení, psaní

 •  Úkoly na týden – Písanka str. 22, 25, čítanka str. 132 – 135 – čtěte prosím i nahlas, Gramar – čtení s porozuměním dle vlastní volby

         Prv

 •  Alf – živočichové podle příjmu potravy
 • PS str. 56, odpovídej na otázky ze všech zelených lístečků zezadu PS

Úterý

         ČJ

 •  Procvičujeme slovní druhy – při společné výuce budu ukazovat slova, děti budou říkat nebo ukazovat, jaký je to slovní druh.
 • Uč str. 79 cv. 4 – a), b) na fólie, cv. c) do sešitu písemně

         M

 • Opakujeme konstrukci trojúhelníku
 • M PS str. 24  

         Prv

Středa

         ČJ

 •    Slovesa – uč. str. 80, cvičení na této straně uděláme ústně a na fólie, cv. 2 do sešitu písemně
 •    https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM
 •    Do sešitu si napíšeme: Podstatná jména – určujeme u nich rod (u mužského rodu životnost), číslo, pád.  Slovesa – určujeme u nich osobu, číslo, čas. Jsou to jmenné a slovesné kategorie.

         M

 •    Opakujeme konstrukci trojúhelníku, trojúhelník rovnostranný
 •    M PS str. 25

        AJ Online

 • Učebnice str. 58 – čti text písně
 • Píseň si zazpíváme
 • Učebnice str. 59 – poslech 
 • Uč. str. 59 – GAME 
 • PS str.76, cv.1 – poslech 

Čtvrtek

        ČJ

        M

 •   M PS str. 43
 •   Opět zkoušíme rýsovat trojúhelníky

         AJ

Pátek

        ČJ

        M

 •  Zkoušíme násobilku
 •  PS str. 44

        AJ

25. 5. – 29. 5.

Pondělí

         ČJ

 • Budeme procvičovat pádové otázky a číslo podstatných jmen.
 • Učebnice str. 75 cv. 5 – udělej si na papír nebo na tabulku
 • Str. 76 cv. 6, 9, 10 na fólie.
 • Cv.7, 8 napiš do sešitu – pošli foto (děti doma)

         M

 •  M PS str. 36, u cvičení 6 zkoušej na papír ciferné součty čísel 596, 578, 356, 875…
 •  zkoušej např. ciferný součet čísel z data tvého narození
 •    Početník str. 12 – dokonči stranu

       Čtení, psaní

 •      Úkoly na týden – čítanka str. 126 – 131(o vodě – Vodník, Případ s havlovickým vodníkem), písanka str. 24 pošli foto (děti doma), Gramar – podle vlastní volby si vyber čtení s porozuměním.

         Prv

 • Učebnice str. 61 – Přečti si v učebnici – do sešitu si napiš nadpis a větu ze zeleného rámečku 18. Nakresli jednoho masožravce, jednoho býložravce, jednoho všežravce.
 • Test na Alfovi – Živočichové

Úterý

         ČJ

 •  Rod podstatných jmen – už známe (TEN, TA, TO) https://www.youtube.com/watch?v=ibHGm6qXoOw
 •  Učebnice str. 77 – cv. 1a) napiš do sešitu
 •  Ostatní cvičení 2,3,4, na fólie nebo ústně
 •  Procvičuj na Alfovi-Slovní druhy

         M

 •  Budeme procvičovat násobilku – doma si nechejte dát alespoň 20 příkladů (jako když bičem mrská)
 • PS str. 37

         Prv

 •       PS str. 54, 55

Středa

         ČJ

 •    Životnost podstatných jmen – projdi si v učebnici na str. 78, dobře si přečti žlutý rámeček (zkus si zapamatovat, že životnost budeme určovat jen u rodu mužského)
 • Všechna cvičení dělej na fólii – pošli foto (děti doma)

         M

 •    Opět násobilka – jako když bičem mrská
 •    PS str. 38

Aj-online výuka 

 • PS str. 99, úkol 2 – opakování Lekce 7 
 • Učebnice str. 57 – poslech 
 • PS str. 74, cv.1 – poslechneš si a vybarvíš. 
 • Učebnice str. 57 – poslech 

Čtvrtek

        ČJ

 •   Zopakujeme si podstatná jména  – u nich určujeme rod – (u rodu mužského životnost), číslo, pád) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
 • Učebnice str. 79 cv. 1 – doplňuj na fólii, b, c, d si udělej na tabulku nebo na papír
 • Cv.2 – ústně
 • Cv.3 – do sešitu –  pošli foto (děti doma)

        M

 •   Násobilka
 •  PS str. 39,40

AJ

 • PS str. 74, cv.2 – čti věty nahlas, napiš odpověď. 
 • Zapiš si do sešitu: 
 • This (jumperis too big.   
 • Tento (svetřík) je příliš velký
 • This (jumperis too small. 
 • Tento (svetřík) je příliš malý. 
 • Opakuj si slovíčka, vyhledej v PS str. 103. 

Pátek

        ČJ

 •  Dáme si diktát z PS str. 82 – kdo je doma a nebude moct být připojen, tomu někdo z PS vybere a nadiktuje
 • Budeme opakovat slovní druhy – PS str. 80 (kromě úplně posledního cvičení)

        M

 • Násobilka
 • M PS str. 41, 42

        AJ

YouTube player

18. 5. – 22. 5.

Pondělí

         ČJ

 • Online výuka – Spojky-učebnice str. 70 cv. 1,2 – na fólie a ústně, PS str. 78
 • Gramar – Najdi spojky

         M

 • Online výuka – Procvičujeme násobení s dělení 10 a 100, PSstr. 31

       Čtení, psaní

 • Úkoly na týden – čítanka str. 124-125, 137, Gramar – čtení s porozuměním – Komisař Vrťapka, písanka str. 23 a 28

         AJ

 • Online výuka – PS str. 70, cv.2 – kontrola
 • PS str. 99 – opakování Lekce 7
 • D.Ú. – Úkol 3 
 • Učebnice str. 56 – Unit 8  
 • Nová slovíčka: T-shirt, socks, shoes, trousers, jumper, skirt
 • PS str. 73, cv.1 – poslech 
 • Učebnice str. 57 – poslech 

Úterý

         ČJ

 • Částice a citoslovce si projdeme najednou – přečti si dobře nejdříve o částicích uč. str. 71-Je jich málo-AŤ, KÉŽ, NECHŤ, COŽ, ANO, NE, pak udělej v PS str. 79 levou polovinu stránky.
 • Pak se vrať do učebnice str. 71 k citoslovcím – dobře si přečti a procvičuj na pravé polovině stránky 79 v PS. Cvičení v učebnici si procvičuj ústně a na fólie.  Pošli foto PS str. 79

         M

 •    M PS str. 32, pokud by někomu nešlo, opět je dobré si zopakovat – Matýskova matematika – 8. díl

         Prv

Středa

         ČJ

 •  Opakování slovních druhů – učebnice str. 72, cv. 1 – ústně, cv. 2 do sešitu – pomáhej si žlutými rámečky ke každému slovnímu druhu z učebnice – kontrola je v příloze. Napiš všechna slova, i když se opakují. Vím, že je to těžké, ale zatím je to pro nás nové a budeme to dál cvičit. Pokud uděláš chybu, nevadí, důležité je ji opravit.
 •  Cv.4 na fólii
 •  Dobrovolně si doma udělejte soutěž cv. 3

         M

 •   M PS str. 33 – pracuj s kalkulačkou nebo s mobilem, zkoušej.

        Prv

 •  PS str 52, 53(někteří již mají str. 52 hotovou – nevadí) – pošli foto str. 52 a 53

Čtvrtek

        ČJ

        M

 •   M PS str. 34, početník 2. díl str. 12 – 2 sloupečky

        AJ

 •   PS str. 73, cv.2  
 • Zapiš si do sešitu: 
 • Whose (hatis thisČí je to (klobouk)? 
 • This is (Polly´s) (jumper). To je (Pollyin) svetřík.
 • It´s (Polly´s). To je (Pollyino). 
 • Uč se nová slovíčka, vyhledej v PS str. 103.
 • Označ modře. 

Pátek

        ČJ

 •   Do sešitu z uč. str. 74 cv. 2 – nad každé doplněné slovo napiš číslo pádu v tomto tvaru – např. 2. p. nebo 5. p.. Ve 4. a 5. větném celku nadepiš barevně nad každé slovo číslo slovního druhu – kontrola je v příloze.
 • Číslo podstatných jmen – uč. str. 75 – pořádně si přečti žlutý rámeček
 • Ústně nebo na fólie si udělej cvičení 2, 3, 4
 • Doporučuji – https://www.youtube.com/watch?v=SvOerC0WOF8

        M

 • M PS str. 35 – u slovních úkolů stačí výpočet (výpočty) a odpověď, nezapomeň na zelená kolečka

        AJ

11. 5. – 15. 5.

Pondělí

         ČJ

         M

 • Online výuka – vynecháme geometrii, konstrukci trojúhelníku si necháme do školy, M – PS str. 26    

       Čtení, psaní

 •   Úkoly na týden  – V příloze je opět čtenářská karta – vytiskni nebo vypracuj sám. Písanka str. 20, 21 – pošli foto, čítanka str. 151 – Kočka a myši, Rekordy ze světa zvířat, str. 152 – Jak uvažují zvířata

         AJ

 • online výuka – PS str. 69 – kontrola vypracovaného
 • Učebnice str. 55 – In Britain – poslech.
 • Nová slovíčka: castle, wildlife park, theme park, beach, museum, aquarium. 
 • PS str. 70, cv.1 – poslech. 
 • PS str. 71 Rhyme Time-naučíme se říkanku. 
 • Dobrovolný poslech: https://www.youtube.com/watch?v=PL8No8zO-8U

Úterý

         ČJ

 • Slovesa – učebnice str. 68 – ústně a na fólie, cv. 3 – do sešitu vypiš do dvou sloupců podle zadání v učebnici

         M

 •    PS str. 27, početník 1. díl str. 29 – dokonči stranu.

         Prv

Středa

         ČJ

 • Příslovce – učebnice str. 69 – pořádně si přečti žlutý rámeček, cv. 1 udělej na fólii – spojuj slova uprostřed s chlapci, cv. 2 – ústně – kontrolu máš v příloze
 • Do sešitu vypracuj cv. 3 – příslovce na otázku Jak? – podtrhni modrou, Kde ? – podtrhni žlutou, Kdy? – podtrhni zelenou – pošli foto
 • Gramar – Najdi příslovce

         M

 • PS str. 28, u sloupečku máš dělat kontrolu – dělej ji obrácenou početní operací (když násobíš, kontrola je dělením a opačně), projděte si stránku, věřím, že to pro vás není nic nového. Početník 2. díl-str. 5 – 2 sloupečky

        Prv

 •  Stavba těla živočichů – učebnice str. 59.
 • Pokračuj v psaní z úterý:
  • C) Plazi, tělo mají pokryté šupinami, patří sem hadi, želvy, ještěrky, krokodýli, nakresli hada (popiš ho),
  • D) Ptáci, předními končetinami jsou křídla, tělo je kryté peřím, mají zobák, nakresli ptáka (popiš ho),
  • E) Savci, sají po narození mateřské mléko, nakresli kočku (popiš ji)
 • Nauč se vyjmenovat, všech 5 druhů obratlovců
 • Doporučuji: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci, https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

Čtvrtek

        ČJ

 •    Online výuka – Příslovce – PS str. 76

        M

 •    Online výuka – PS str. 29, početník 2. díl str. 11-1. sloupeček
 •    Početník 2. díl str. 11 dokonči-pošli foto

        AJ

 • PS str. 103 – vyznač si červeně nová slovíčka z pondělní výuky. 
 • Castle – na str. 103 nenajdeš, známe z 2. ročníku.
 • Pusť si jejich výslovnost na Překladači. Opakuj, nauč se je. 
 • PS str. 70, cv. 2 – vyber slova, napiš 

Pátek

        ČJ

 •  Předložky  – učebnice str. 70 – dobře si přečti žlutý rámeček, předložky už známe – při čtení děláme „dupanec“. Cv.1 a 2 udělej ústně
 • PS str. 77- bez úplně posledního úkolu. Báseň k cv. C najdeš v čítance na str. 168 – pošli foto str. 77
 • Gramar – Najdi předložky

        M

        AJ

4. 4. – 7. 4. 2020

INFORMACE K ZASÍLÁNÍ ÚKOLŮ

Pondělí

         ČJ

 • Online výuka-Přídavná jména-uč str. 66, PS str. 69
 • Do sešitu vypracuj z uč. str. 66 cv. 6. Kontrola bude v příloze – nepodváděj, přemýšlej a pak teprve zkontroluj.
 • Nauč se zpaměti, co jsou přídavná jména a jak se na ně ptáme.

         M

 •  PS str. 20, z cvičení 1 a 3 do sešitu písemně (pod sebou) vypočítej vždy první sloupec. Nezapomeň na kontrolu (+-záměnou sčítanců, – je sčítáním), pošli foto sešitu i PS, Početník str. 28 – 2 sloupečky

       Čtení, psaní

 • Úkoly na celý týden: čti vlastní knížku, písanka str. 19 (u prvního úkolu nezapomeň, že TEN – je rod mužský, TA – je rod ženský, TO – je rod střední) – pošli foto
 • Gramar – čtení s porozuměním – Eliáš a babička z vajíčka, čítanka str. 145 – Rostliny a živočichové, str. 146 – Tátova sbírka

         AJ

 • Online výuka – Pracovní sešit str. 65, cv. 1- poslechneme si. Provedeme kontrolu správných odpovědí ve cv. 2.
 • Pracovní sešit str. 66, cv. 1 –  poslech, cv. 2 zkontrolujeme vypracované, věty si přečteme. 
 • Učebnice str. 54- Colin in Computerland- poslech 
 • Dobrovolný poslech-opakování učiva  
YouTube player

Úterý

         ČJ

 • PS str. 70 – cv. A,B – dobrovolně, cv. C-do sešitu nakresli svou oblíbenou hračku a kolem ní napiš co nejvíce přídavnýchjmen, která se k ní vztahují – pošli foto, cv. D – vypracuj do PS (alespoň 10 přídavných jmen)
 • Gramar-Najdi přídavná jména

         M

         Prv

 • PS str. 50 – poslední dva úkoly – neodbývej to, zkus pozorovat a přemýšlet. Kontrola bude v příloze
 • Učebnice str. 56, 57 – pozorně si přečti, do sešitu napiš nadpis a zelené rámečky 14, 15

Dobrovolně – nakresli si do sešitu obrázky k dýchání str. 56

Středa

         ČJ

 • Uč str. 67-Zájmena-Pořádně si přečti žlutý rámeček o zájmenech, na fólii vypracuj cvičení 1, 2. Kontrola bude v příloze – nepodváděj, přemýšlej a pak teprve zkontroluj.
 • PS str. 71, přečti si pozorně i sloupec na pravé straně – pošli foto

         M

 •    M – PS str. 22

        Prv

 • PS str. 51 – bez úkolu domek
 • Dobrovolně – Vystřihni si zelené lístečky ze zadních stran PS (jen ty odpovídající probranému učivu), hraj hry – přiřazuj k učivu, obráceně učivo přiřazuj k lístečkům, odpovídej na otázky apod.

Čtvrtek

        ČJ

 •    Online výuka-Zájmena PS str. 72

        M

 •    Online výuka – kontrola str. 22, početník str. 29 – 2 sloupečky – pošli foto str. 29

        AJ

 • Učebnice str. 54- čti věty nahlas, se správnou výslovností. 
 • Pracovní sešit str. 69- vypracuj. 
 • Nová slovíčka- umbrella, sunglasses, glove. Pusť si jejich výslovnost na Překladači.
 • Pracovní sešit str. 71, cv. 2 – najdi stejné obrázky v učebnici, vybarvi. 

27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí

ČJ

 • Online výuka-práce s učebnicí str. 63-ústně
 • Do sešitu napiš z učebnice str. 63 cv. 5 – pošli foto

M

 • Online výuka-kontrola PS str. 16, PS str. 17

Čtení, psaní

 • Úkoly na celý týden-písanka str. 18 – pošli foto, čti vlastní knížku-v polovině května budeme dělat čtenářský list, čítanka str. 115-117, Gramar-čtení s porozuměním-Čaroděj

AJ

Úterý

ČJ

 • Alf-podstatná jména a slovesa
 • Do ČJ – Š vypiš z PS str. 66 cv. 6 do dvou sloupců slovesa a podstatná jména

M

 • Do M – Š vypočítej písemně (pod sebou) příklady: 147 + 654, 458 + 241, 546 + 187, 654 –  142, 582 – 252, 556 – 465. Nezapomeň na kontrolu.
 • Alf-sčítání a odčítání do 1 000, příklady kombinované – procvičujeme, přemýšlíme. Jsou tam i příklady se závorkami. Vzpomeneme si na pravidla: Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Závorku vždy vypočítáme nejdříve.

Prv

Středa

ČJ

 • Učebnice str. 64 – pořádně přečíst, cv. 3 b)-vypracuj do sešitu (použij třeba encyklopedie apod.)-ve čtvrtek si zkontrolujeme při Online výuce. Gramar – vyjmenovaná slova po M.

M

 • PS str. 18
 • Ze str. 18 cv. 2 první dva sloupečky vypočítej písemně (pod sebou + kontrola) do sešitu. Pošli foto

Prvouka

 • PS str. 49 – pošli foto
 • Alf-test, živá příroda-rostliny

Čtvrtek

ČJ

 • Online výuka-kontrola sešitu z minulého dne, učebnice str. 65

      M

 • M PS str. 19, početník str. 27

       AJ

 • Učebnice str. 53 (odkaz na učebnici Happy Street 1 je na Chatu) 
 • Čti, dbej na správnou výslovnost. 
 • Vyhledej ve Slovníčku, PS str. 103, nové slovo glasses, označ červeně. 
 • V pracovním sešitě na str. 68 napiš Gregovi e-mail, nakresli své kamarády. Vypracuj podle učebnice. 

20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí

ČJ

 • Učebnice str. 60 – ústně (fólie), cv. c), e)-do sešitu

M

 • Online výuka, kdo se z nějakého vážného důvodu nezúčastní (musí být omluven), tak vypracuje M PS str. 14, početník str. 24 – 2., 3. sloupeček, str. 25 – 1., 2. sloupeček

Prv

 • Učebnice str. 50 – přečti si a do sešitu si napiš nadpis ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN a nakresli obrázek základních částí rostliny i s popisem. Napiš do sešitu nadpis PODZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN a odpověď na otázku: K čemu slouží rostlinám kořeny? Najdeš ji v zeleném rámečku.
 • Doporučuju https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

Čtení, psaní

 • Úkol na celý týden-číst vlastní knížku, písanka str. 17, Gramar – čtení s porozuměním-Pohádka o líném Toníkovi, čítanka str.112-114

AJ     Online -půlhodinka s angličtinou

 • Toto učivo budete s paní učitelkou dělat
 • Zazpívej si píseň č. 19, zopakuj si slovíčka.  
 • Vypracuj str. 64 v PS. 
 • Popiš členy rodiny, řekni anglicky, jakou mají délku a barvu vlasů. 

Úterý

ČJ

 • Učebnice str. 61 cv. 1 – přečti si básničku a vyhledej podstatná jména a slovesa, vyznač je na fólii (slovesa vlnovkou), cv. 2 – do sešitu, kontrola je v příloze

M

Středa

ČJ

 • PS str. 67 – pošli foto
 • Z učebnice str. 62 si zopakuj, jak jdou po sobě slovní druhy – kdo neumí, naučí se, jako když bičem mrská.

M

Prv

 • Učebnice str. 51. Do sešitu napiš nadpis NADZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN a odpověď na otázku: K čemu slouží rostlinám stonky? Opět ji najdeš v zeleném rámečku. Udělej si v sešitě tabulku(ROSTLINY) z uč. str. 51, nakresli a popiš keř a strom. Pošli foto

Doporučuju: Odpovídej si na otázky z PS vzadu – zelené lístečky – prvních 9 – můžeš si je vystřihnout a otázky si vždy vylosovat, můžeš házet kostkou, pokud neznáš odpověď, hledej ji na dané straně v učebnici. https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

Čtvrtek

ČJ

 • Alf – slovní druhy, podstatná jména-procvičování
 • Online výuka

M

AJ

 • Zapiš si do sešitu: He’s tall. She’s tall.   On je vysoký. Ona je vysoká. 
 • Další nová slovíčka: fat, thin, short, old, young vyhledej na str. 103 v PS, vyznač červeně. 
 • Výslovnost si ověř na GOOOGLE-PŘEKLADAČI. 
 • Poslechni si CD z PS, píseň č. 20. Nauč se text, zpívej. 
 • Pracovní sešit str. 65, cv. 2  

Pátek

ČJ

 • Gramar –  cvičení – Najdi podstatná jména
 • Učebnice str. 62 cv. 1- vypiš do sešitu všechna podstatná jména, kontrola bude v příloze, pokus se je rozdělit do tří sloupců-TEN, TA, TO – pošli foto

M

AJ

 • Popros někoho blízkého, aby si s Tebou zahrál hru v učebnici na str. 51. 
 • Pracovní sešit str. 66, cv. 2 
 • Poslech-dobrovolně. 
YouTube player
YouTube player

14. 4. – 17. 4. 2020

Úterý

ČJ

 • Uč. str. 59 cv.3 a) napiš do sešitu. Kontrola bude opět příloze čj.
 • Napiš na papír alespoň 5 vět o tom, jak by měl vypadat tvůj vysněný dům, nezapomeň na nadpis, nakresli jej – pošli foto.

M

 • M PL(se slovními úlohami, který jsem vám poslala s novým PS). Udělej polovinu příkladů.
 • PS str.10 bez cvičení 2-zaokrouhlování na stovky si necháme na čtvrtek, až budeme spolu mluvit.

Můžeš se zatím podívat na UčíTelku https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000012/video/759597

Prv

 • Učebnice str. 46-47-do sešitu napiš nadpis a zelené rámečky A), B), C), D), E, F)-ke každému rámečku nakresli jednu polní plodinu –pošli foto.

Středa

ČJ

 • Do sešitu si nechej dát jeden diktát z PS str. 64, str. 66 – ze cvičení 1 vypiš do sešitu slovesa a podstatná jména. Nejdříve je podtrhni v PS (slovesa vyznačujeme vlnovkou). Slova z prvního větného celku očísluj podle abecedy. Kontrola v příloze čj.

M

 • Dokonči PL se slovními úlohami-pošli foto.
 • PS str. 11, Alf-procvičování Sčít. a odčít. do 1 000

Prv

 • PS str. 48

Čtení psaní

 • V příloze čtení psaní najdeš čtenářský list, buď si jej vytiskni, nebo udělej na papír-pošli foto.
 • Čítanka str.109-111

Čtvrtek

ČJ

M

 • PS str. 12

AJ

 • Zapiš si do sešitu nadpis-UNIT 7 In the street
 • Poslechni si CD z PS, píseň č. 19. Zazpívej si, vyhledej nová slovíčka, vyznač červeně na str. 103 v PS.  
 • Správnou výslovnost si ověř na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Učebnice str. 48, 49 – čti, výslovnost hledej na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Pracovní sešit str. 86, cv.2

Pátek

ČJ

 • Učebnice str. 59 cv. 3b)-kontrola v příloze čj
 • Cvičení na Gramaru-Vyjmenovaná slova – souhrn

M

 • PS str. 13
 • Početník str. 23

AJ

 • Do sešitu zapiš nové učivo: He/She’s got…   On/Ona má…      long (dlouhé), short (krátké), brown (hnědé), black (černé), blond hair (vlasy).
 • Pracovní sešit str. 63, cv.2, str. 64
 • Poslech-dobrovolně- https://www.youtube.com/watch?v=kHSFpGBFGHY

6. 4. – 8. 4. 2020

 • Prosím o odesílání domácí práce za dané období ke kontrole včas!
 • Vyfoť 1) PS M – str. 7 – 9, 2) písanku str. 16, 3) velikonoční přání – nepovinné
 • Kdo se nepřihlásil ke Gramaru.cz, tak šup. Nejdřív do rámečku u poháru napiš svoje jméno (pokud bude rámeček protestovat, tak si musíš jméno upravit, protože to jméno už na Gramaru existuje). Pak zadej kód třídy- My to zvládneme (bez tečky na konci)
 • Můžeš mi poslat velikonoční přání, výzdobu či obrázek.
 • Nově si učivo rozdělíme na dny

Pondělí

ČJ

 • Opět si dejte jeden diktát z PS str. 64, nechejte si oznámkovat.
 • Napíšeme si test na známky na Alfovi-Vyjmenovaná slova po V.

M

 • PS str. 7 + cvič na Alfovi – Sčítání a odčítání do 1 000

Prv

 • Test na Alfovi-Společné znaky rostlin, kvetoucí a nekvetoucí rostliny.

Úterý

ČJ

 • PS str. 65 – kontrola bude v 1. příloze.
 • Trénujeme na Alfbook a nově na Gramar.

M

 • PS str. 8
 • Cvič na Alfovi- Sčítání a odčítání do 1 000
 • Nezapomeň ani na násobilku

Prv

AJ

 • Zapiš si do sešitu nadpis EASTER (Velikonoce).
 • Vypiš pod nadpis nová slovíčka: Easter egg, chocolate, lambs, sheep, chicks, chickens, ducklings, ducks, calves, cows.
 • Učebnice str. 68, 69 – čti, výslovnost hledej na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Některá nová slovíčka najdi, vyznač v pracovním sešitě na str. 103 Festivals – Svátky.
 • Pozor na jednotné a množné číslo!  EGG-EGGS, DUCK-DUCKS
 • Pracovní sešit str. 86
 • Dobrovolně si vyrob velikonoční přání na str. 91, 92.

Středa

 ČJ

 • Do sešitu ČJ-Š opiš z učebnice str. 59 cv 1, udělej i b)-napiš nad každý větný celek, jestli je to souvětí (S) nebo věta jednoduchá (J). Cvičení c) a d)-udělej ústně. Str. 59 cv. 2-na fólii-kontrola je v 1. příloze

M

 • PS str. 9

Čtení, psaní

2. 4. – 3. 4. 2020

 • Pokud můžete, nainstalujte si v mobilu Messenger, přihlaste se ke skupině 3. A
 • Přihlaste se na  https://www.gramar.in/cs/, kód třídy je – My to zvládneme. Jsou tam super cvičení do českého jazyka a čtení s porozuměním, opět mohu vidět, jak vám to jde, můžeme spolu komunikovat.

ČJ

 • Každý den udělej do sešitu jedno cvičení z 1. přílohy– je tam i kontrola
 • PS str. 63, ze str. 64 ti může někdo dát diktát-zkus si dát každý den jeden. Nechej si oznámkovat-1 chyba (1-), 2, 3 chyby (2), 4 chyby (2-), 5 chyb (3), 6 chyb (3-), 7 chyb (4), 8 chyb (4-), 9 a více chyb (5)- Pochlubte se mi(fotkou), jak jste dopadli.
 • Zkoušej vyjmenovaná slova https://www.gramar.in/cs/#3

Čtení, psaní

 • V 2. příloze máš krátký dopis, splň úkol – vyfoť
 • Na Gramaru.cz najdi čtení s porozuměním-Příběh
 • Čítanka 100-103
 • Písanka str. 15 – vyfoť, pošli

Matematika

 • Pošli mi foto sešitu M-Š s cvičením z minula-písemné sčítání a odčítání
 • PS str. 5, 6, početník str. 25
 • Alf-numerace do 1 000

AJ

 • Aj pracovní sešit str. 60 – přečti říkanku, vybarvi obrázek,
 • cvičení 2 je práce s učebnicí, najdi obrázek, zakroužkuj a vybarvi.
 • Na str. 61 si prověř, co umíš. Zamysli se nad svými pokroky v učení.
 • Zopakuj si UNIT 6, vypracuj v pracovním sešitě na str. 98, úkol 1.
 • Přečti si text a domaluj správně obrázek.

30. 3. – 1. 4. 2020

 • Pracuj s Alfem
 • Pošli fotku své práce-Prv

Čj

 • Každý den napiš jedno cvičení z  přílohy do sešitu, opět nezapomeň, že na další straně najdeš kontrolu.
 • Naučíme se poslední vyjmenovaná slova – po Z, do pomocníka si je zapiš, učebnice str. 57 – projdi si slova příbuzná, do pomocníka zapiš žlutý rámeček (a zapamatuj)
 • Učebnice str. 57, 58 – projdi ústně nebo na fólii. Do sešitu napiš ze str. 57 cv. 2
 • 58 cv. 5 – v příloze najdeš taky kontrolu ke cvičením.
 • PS str. 62
 • Alf-procvičuj klidně znovu vyjmenovaná slova po V(pokud tam děláš chyby), nově vyjmenovaná slova po Z
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

M

 • Procvičuj na Alfovi-Geometrie-klidně několikrát
 • Dáme si opět testík na násobilku-Alf-jeden pokus
 • Do sešitu vypočítej písemně (pod sebou) + proveď kontrolu (u sčítání je kontrola záměnou sčítanců, u odčítání je kontrola sčítáním!!!).

25 + 9, 14 + 76, 41 – 8, 26 + 9, 78 + 16, 58 + 18, 75 – 19, 65 – 18, 59 + 38, 82 – 15, 26 – 17, 81 – 55, 39 + 25

 •  Nový PS str. 3, 4 -na této straně si vzpomeň na základní převody jednotek délky -napiš si znovu barevně do sešitu

1 km=1 000 m, 1 m =10 dm=100 cm=1 000mm, 1 dm=10cm=100mm, 1 cm= 10 mm

použij jako pomocníka pravítko, krejčovský metr, skládací nebo vysunovací metr

 • Na Alfovi si zkoušej převody jednotek délky

Prv

 • Učebnice str. 40, 41, do sešitu si napiš nadpisy a poslední věty ze stran 40 a 41
 • PS str. 46, 47

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/nekvetouci-rostliny/kviz.html,

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/lecive-rostliny/1/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/jedovate-rostliny/1/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/chranene-rostliny/1/kviz.html

 • Do sešitu nakresli (pokud máš možnost vytisknout, tak vytiskni) jednu kvetoucí a jednu nekvetoucí rostlinu-ke každé zjisti co nejvíce informací a zapiš je.- stránku v sešitě vyfoť a pošli mi ji.

AJ

 • Aj učebnice str. 46, čti, výslovnost hledej na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Pracovní sešit str. 58 přečti, vyber a odpověz.
 • Vyhledej ve Slovníčku PS str. 102, 103 nová slova, označ si je: fish, dog, hamster, cat  https://youtu.be/YWLsXF6lozk

26. 3. – 27. 3. 2020

 • Podívejte se na úvod třídních stránek.
 • Do neděle prosím o čtyři fotky-ČJ-sešit, M-sešit, vaše fotka, vyprávění

ČJ

 • Každý den uděláme zase jedno cvičení do sešitu-máte jej opět v příloze 1, na straně 2 je kontrola. Cvičení vyfoťte(1.) a pošlete mi emailem
 • Na Alfovi– jeden malý úkol a jedno procvičování vyjmenovaných slov po V-udělej klidně několikrát

M

 • M PS str. 61-63-pokud máte doma stavebnici s kostkami, zkuste si postavit podle cvičení v PS
 • Cvičení v Alfovi
 • Vyfoťte(2.) mi stránku M-Š s příklady na písemné sčítání a odčítání.

Čtení a psaní

 • V příloze 2 máte ode mne dopis a pár drobných úkolů.
 • Do neděle napište na papír alespoň 10 vět o tom, co od rána děláte, jak se máte, čím se bavíte, s čím si hrajete… Nakreslete obrázek, celé to vyfoťte (3.) a pošlete mi emailem, pošlete mi i vaši fotku s rouškou (4.). Od Martina už mám-a krásnou.

AJ

 • Aj učebnice str. 44, výslovnost si pusť na GOOGLE-PŘEKLADAČI.
 • Najdi nová slovíčka v PS str. 102, 103, označ si je.
 • ALF
 • Výukový program Didakta CZ
YouTube player

23. 3. – 25. 3. 2020

 • Přečtěte si úvod třídních stránek-vyzvednutí PS do M.
 • V programu Alf book si každý procvičuje sám.

    ČJ  

 • V pondělí opakovací test Alf na vyjmenovaná slova po S
 • Procvičování v programu Alf-vyjmenovaná slova po V-dělej i několikrát.
 • V  příloze najdete 3 doplňovací cvičení – napiš do sešitu každý den jedno. Na 2. straně přílohy najdeš kontrolu. Nešiď se, kontroluj až po napsání do sešitu. Chyby oprav.

M

 • Početník str. 23  –  1. sloupeček
 • Do sešitu vypočítej písemně (pod sebou) + proveď kontrolu (u sčítání je kontrola záměnou sčítanců, u odčítání je kontrola sčítáním!!!).

25 +56, 68 + 34, 49 + 12, 34 + 48, 55 + 39, 19 + 75, 74 + 19, 56 + 9, 69 + 7, 58 + 7

94 – 7, 54 – 19, 72 – 16, 36 – 28, 91 – 9, 21 – 9, 52 – 5, 61 – 8, 32 – 25, 95 – 57

 • PS str. 58-60
 • V programu Alf procvičování slovních úloh

PRV

ČTENÍ

 • Čtěte v čítance články k prvouce-Prv učebnice str. 39
 • Písanka str. 14

AJ

 • Učebnice -čti text na str. 42, 43, 44, 45. Výslovnost si pusť na GOOGLE – Překladači.
 • Písničku ze str. 42 máš na svém CD v pracovním sešitě.
 • Pracovní sešit Vypracuj str. 56, 57 za pomoci učebnice.

19. 3. – 20. 3. 2020

ČJ

 • slova s předponou vy-vý, PS str. 61, do sešitu z učebnice str. 55 cv. 9 (další předpony jsou např-od, -do, -pře, -za,-na,-na,-po…), 56 + cv. 10, 11, zbytek cvičení na fólie.
 • Pokud máte možnost, vytiskněte si lístek  ke slovům s předponou vy/vý a nalepte ho do pomocníka. Pokud ne, lístek přepiš do pomocníka.

M

 • Početník str. 22, PS str. 55-57-Vyzvednutí nového PS odložíme na neurčito. Na Alfa dám násobilku-test na známky.

Čtení, psaní

 • písanka str. 12, 13, čítanka str. 102-105, na další měsíc mají mít děti přečtenou knihu (do 10 dubna)

AJ

 • PS str. 54 cv. 2, uč. str. 42, 43
 • Zapiš do sešitu nová slovíčka – in-v, on-na, under-pod, hamster-křeček
YouTube player
YouTube player
YouTube player

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ

 • PL vyjmenovaná slova po M – dokončit
 •  učebnice str. 54, 55 až po cvičení 7- na fólie nebo ústně + cv. 7 do sešitu,
 • PS str. 60
 • Do pomocníka zapiš barevně, nauč se slova, ve kterých se nejvíc chybuje – VIDĚT, VISET, VÍTĚZIT. + žlutý rámeček str.56. Zkoušejte k nim vymýšlet slova příbuzná (píše se měkké i)

M

 • PS str. 51-54, početník – dokonči str. 14, 16, str. 20, 21

PRV

 • učebnice str. 36-37 – do sešitu napiš ze str. 37 dole č. 1 – větu o živé přírodě, udělej nadpis, ze str. 38 si udělej nadpis a nakresli obrázek a popis houby.
 • PS  str. 44, 45 

Čtení, psaní

 • písanka str. 11, čítanka str. 100-101

AJ

 • uč. str. 41
 • PS str. 52 cv. 2, str. 53

Přihlaste se na školních stránkách na testy pro žáky Alf – dáme si zkušební cvičení.

Na rychlou komunikaci používejte prosím diskusi na třídních stránkách, telefon a nebo email.


10. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • z učebnice str. 53- projděte si slova příbuzná, žluté rámečky ze strany 53 a 55 napište do pomocníka. Str. 54 cv.2-do sešitu
 • PS-str. 58, 59, PL vyjmenovaná slova po V
 • PL- vyjmenovaná slova po M – další cvičení

M

 • procvičovat násobilku, písemné sčítání a odčítání – pozor na držení palců!
 • Početník 16, 17, str. 20-2 sloupce, PS – str49, 50

AJ

 • CHU-CHU TV – písničky