3. B – online výuka

15. 6. – 22. 6.

ČJ

 • Učebnice str. 93 cv. 10,12 – ústně; cv. 11,13 – ČJ-Š
 • Učebnice str. 94 cv. 15 – ČJ-Š; cv. 16,17,18,19 – ústně
 • Učebnice str. 95 – dobrovolně
 • PS str. 83
 • Čítanka str. 169 – 173
 • Pošli do 19. 6. ČJ-učebnice str. 93 cv. 11, str. 94 cv. 15

M

 • PS str. 59 – 63
 • Početníček str. 10, 24
 • Pošli do 19. 6. M – početníček str. 10, 24

PRV

 • Učebnice str. 78 – 79
 • PS str. 70 – 71 + barevné otázky vzadu

AJ

 • PS str. 83
 • PS str. 100 cv. 1

8. 6. – 12. 6. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 88 – Časování sloves –tabulku + rámečky nalep do ČJ-Š;
 •                               – cv. 1 – ústně, cv. 2 – ČJ-Š, cv. 3 – dobrovolně
 • Učebnice str. 89 – Opakování – Podstatná jména + slovesa
 •                               –  cv. 1a), 3  – ČJ- Š; cv. 1,2 – ústně
 • Učebnice str. 90 – cv. 4,5  – ČJ-Š; cv. 6,7 – ústně
 • Učebnice str. 91 – Velké závěrečné opakování – cv. 1,2,3 – ústně
 • Učebnice str. 92 – cv. 4,5,7 – ústně; cv. 6 – ČJ-Š
 • PS str. 74, 75; Čítanka – str. 163 – 168; Písanka – 31,32
 • Pošli do 12. 6.: ČJ -učebnice str. 90 cv. 4a) + zájmena; str. 92 cv. 6 + pády  

M

 • PS str. 54 – 58; Početníček – str. 8,9, 21, 22,23
 • Pošli do 12. 6.: M -početníček str. 8, 9, 21, 22, 23

PRV

 • Učebnice str. 74 – 77
 • PS str. 68 – 69 + barevné otázky vzadu

AJ

 • PS str. 77

On-line výuka:  pondělí  8.00 – 9.55 hod. společně s prezenční výukou.

                            středa 8.15 – 9.00 – AJ– online výuka s p. uč. Presovou.

                            Žák se vždy v daný čas přihlásí přes aplikaci Teams.

1. 6. – 5. 6. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 84 cv. 9, 10a) – ústně
 • Učebnice str. 85 cv. 11 – Čj-Š; cv. 12,13 – ústně
 • Učebnice str. 86 – Slovesa – infinitiv-cv.1,2 – ústně
 • Učebnice str. 87 – cv. 1,2 – ústně; cv. 2,4 – ČJ-Š
 • Čítanka – str. 157 – 162; Písanka – str. 29, 30
 • Pošli do 5. 6. – ČJ – učebnice str. 85 cv. 11, str. 86 cv. 2,4

M

 • PS str. 48 – 53
 • Početníček str. 2, 5, 7, 25, 26
 • Pošli do 5. 6. – M- Početníček str. 5, 7, 25, 26

PRV

 • Učebnice str. 72 – 73
 • PS str. 65 – 67 + barevné otázky vzadu (na papír)

AJ

 • Učebnice str. 61 – číst
 • On-line výuka:  pondělí  8.00 – 9.55 hod. společně s prezenční výukou.
 • Rozpis pondělních činností:  8.00 – 8.15 – třídnické záležitosti, 8.15 – 9.00 hod. – ČJ,  
 • 9.00 – 9.10 – přestávka,  9.10 – 9.55 hod. – M
 • Středa 8.15 – 9.00 – AJ– online výuka s p. uč. Presovou.
 • Žák se vždy v daný čas přihlásí přes aplikaci Teams.

25. 5. – 29. 5.

ČJ

 • Učebnice str. 81 – Slovesa – osoba – cv. 1,2,3 – ústně
 • Učebnice str. 82 – Slovesa – číslo – cv. 1,2,3,4 – ústně
 • Učebnice str. 83 – Slovesa – čas – cv. 1.2.6 – ústně; cv. 4,5 -do ČJ-Š
 • Učebnice str. 84 – cv. 7 – do ČJ- Š; cv. 8 – ústně
 • PS str. 68, str. 66 – články si nechat diktovat – na papír
 • Učebnice str. 81 – 83 – žluté rámečky do ČJ-Š
 • Čítanka – str. 152 – 156; Písanka – str. 27, 28
 • Pošli do 29. 5.: ČJ-učebnice str. 83 cv. 4,5, str. 84 cv. 7

M

 • PS str. 46 – Opakování
 • PS str. 23 – 25 – G-Konstrukce trojúhelníku; Rovnostranný trojúhelník
 • PS str. 47 – Jednotky délky
 • Početníček – str. 32 (1. díl), str. 1,11,12 (2. díl)
 • Pošli do 29. 5.: Početníček str. 1, 11, 12

PRV

 • Učebnice str. 70 – 71
 • PS str. 63 – 64

AJ

 • PS str. 77, str. 82 cv.2

On-line výuka bude probíhat:  pondělí  8.00 – 9.55 hod. společně s prezenční výukou.

Rozpis pondělních činností:  8.00 – 8.15 – třídnické záležitosti, 8.15 – 9.00 hod. – ČJ,  

9.00 – 9.10 – přestávka,  9.10 – 9.55 hod. – M

Středa 8.15 – 9.00 – AJ– online výuka s p. uč. Presovou.

 Žák se vždy v daný čas přihlásí přes aplikaci Teams.

18. 5.- 22. 5. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 78 -Životnost podstatných jmen – cv. 1,2,3 -ústně + rámeček do ČJ-Š
 • Učebnice str. 79 – Opakování – cv. 1 – na papír; cv. 2 -ústně; cv. 3,4 do ČJ-Š
 • Učebnice str. 80 – Slovesa – cv. 1,2,3 -ústně; rámeček do ČJ-Š
 • Čítanka – str. 146-151; Písanka – str. 26
 • ALF
 • Pošli do 22. 5.: ČJ-učebnice str. 79 cv. 3,4

M

PRV

 • Učebnice str. 67 – 69 -pročti
 • PS str. -61,62

AJ

11. 5. – 15. 5. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 75 – cv. 1,2,3,4 – ústně; cv. 5 – dobrovolně
 • Učebnice str. 76 – cv. 6,7 – ústně; cv. 7,8 -do ČJ-Š; cv. 9,10 -dobrovolně
 • Učebnice str. 77 –  cv. 1,2 -ústně; cv. 4 -do ČJ-Š; cv. 3 -dobrovolně
 • Učebnice str. 75,77 – žluté rámečky do ČJ-Š
 • Čítanka- str. 141 – 145; Písanka – str. 24, 25

Pošli do 15. 5.: ČJ -učebnice:  str. 76 cv. 7,8; str. 77 cv. 4

M

 • PS str. 34 – 38
 • Početníček str. 30 (bez kalkulačky)

Pošli do 15. 5.: M-PS str. 36,38; Početníček str. 30

PRV

 • Učebnice str. 64 – 66 – pročíst
 • PS str. 58 – 59

AJ

4. 5. – 7. 5. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 73 – cv. 1,2,4 – ústně; cv. 3 + žluté rámečky do ČJ-Š
 • Učebnice str. 74 – cv. 1 + žlutý rámeček + tabulku do ČJ-Š; cv. 2,3 – ústně
 • Čítanka – str. 137-140; Písanka – str. 22, 23 (báseň pro maminku naučit zpaměti)

Pošli do 7. 5.:  ČJ – Š – str. 73 cv. 3, str. 74 cv. 1.

M

 • PS str. 30 – 33; Početníček str. 27-celá
 • Připrav  si kalkulačku

Pošli do 7. 5.: M – PS str. 31, 33.

PRV

 • PS str. 56 – 57
 • ALF

AJ

 • Pracovní sešit str. 76 cv. 2
 • Pracovní sešit str. 103 – vyznačit a naučit doposud probraná slovíčka z lekce č. 8
 • ALF

Třídnická hodina (pondělí 9-10hod.) i konzultační hodina (čtvrtek 10-11 hod.) bude věnována obtížnějším pasážím učiva v daném týdnu.

27. 4. – 30. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 71 – Částice– cv. 1- do ČJ-Š + žlutý rámeček
 • Učebnice str. 71 – Citoslovce– cv. 1,2,3- ústně, žlutý rámeček do ČJ-Š
 • Učebnice str. 72-Opakování–  cv. 1- ústně, cv. 2,4 do ČJ-Š; cv. 3- dobrovolně
 • PS str. 79,80 (cvičení Bouřka-NE)
 • Čítanka- str. 134-136; Písanka- str. 21
 • Pošli do 30. 4. : ČJ-Š- učebnice str. 72 cv. 2,4; PS str. 80

M

 • PS- str. 21,22- sčítání a odčítání do 1000
 • PS- str. 26,27 – opakování násobilky
 • Početníček – str. 29- celá
 • Pošli do 30.4.: M-PS str. 21,22; Početníček str. 29

PRV

 • Učebnice str. 61-63 – pročti, PS str. 54, 55

AJ

 • Učebnice str. 57 + CD stopa 34
 • Učebnice str. 58 + CD stopa 23
 • Pracovní sešit str. 75
 • ALF

Třídnická hodina (pondělí 9-10hod.) i konzultační hodina (čtvrtek 10-11 hod.) bude věnována obtížnějším pasážím učiva v daném týdnu.

20. 4. – 24. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 68 – Slovesa- cv. 1,2 -ústně; cv. 3 -do ČJ-Š + žlutý rámeček
 • Učebnice str. 69- Příslovce- cv. 2 -ústně; cv. 1,3 -do ČJ-Š + žlutý rámeček
 • Učebnice str. 70- Předložky- cv. 1,2 –ústně, opiš žlutý rámeček
 • PS- str. 76, 77 • Čítanka- str. 132-133; Písanka- str. 19

M

 • PS str.16 – 20
  • příklady z kalendářů opiš do M-Š
  • u pamětného počítání kontrolu nedělej, u písemného počítání kontrolu dělej vždy!
 • Početníček str. 28 ( 3. a 4. sloupec)

PRV

 • Učebnice str. 58 – 60 pročíst; PS str. 52 – 53
 • Dobrovolné: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

AJ

 • Pondělí – učebnice str. 56 – Sing the song (CD stopa 22), slovíčka dole na stránce
  – pracovní sešit str. 73 cv.2
 • Úterý – učebnice str.57 – číst • Pátek – pracovní sešit str. 74, cv.2
 • ALF

Třídnická hodina- spojená s ČJ a M- pondělí od 9 hodin.
Konzultační hodina- ČJ a M – čtvrtek 10-11 hodin.

14. 4. – 17. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 66-Přídavná jména– cv.1-5,7-ústně; cv.6- do ČJ-Š + žlutý rámeček
 • Učebnice str. 67-Zájmena – cv. 1,2-ústně; do ČJ-Š- žlutý rámeček
 •                              –Číslovky-cv.1-ústně,cv.2-do ČJ-Š + žlutý rámeček
 • PS-str.67, 69;  str.71-73; Čítanka- str. 129-131
 • Doporučené: ČJ-PS str. 70

M

 • PS- str. 14- příklady z kalendáře opiš do M-Š + nadpis; cv.1-3 – vypočítej bez kontroly
 • PS – str.15- cv. 1-3 (cv.3 bez zkoušky)+ oranžový sloupec; cv.4- NE!
 • Početníček- str. 28 – sloupec 1,2

PRV

 • Učebnice – Živočichové- str. 56-57- pročíst; PS-str. 51

AJ

 • Pracovní sešit str. 72
 • Opakování slovíček lekce č.7 (PS str.103)
 • PS str. 91- dobrovolně
 • Pracovní sešit str. 99 cv.1 a 3
 • ALF- Velikonoce- dobrovolně
 • V případě nejasností v AJ mne kontaktujte e-mailem (viz. web. stránky školy)

KONZULTAČNÍ  HODINA – ČTVRTEK 16. 4. -10-11 hod. Připrav si pomůcky do ČJ a M + pero.

6. 4. – 8. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 62 – Slovní druhy- Domeček- pročti a napiš do ČJ-Š; cv. 1-ústně
 • Učebnice str. 63-65-Podstatná jména-vypiš žluté rámečky do ČJ-Š
 • Učebnice str. 63 -cv. 1-4 ústně;  cv. 5 napiš do ČJ-Š
 • Učebnice str.64+65- Vlastní jména- všechna cvičení ústně,  cv. 6  do ČJ-Š
 • Čítanka str. 126-128; písanka str. 20
 • Doporučené: Zahrajte si hru „Město, jméno, zvíře, věc“

M

PRV

AJ

 • Učebnice str. 54 – přečíst
 • Pracovní sešit str. 69, str.71, cv.2

2. 4. – 3. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 61 cv. 1 a) – e)–ústně, cv. 1 f)-napište přání k Velikonocům (pohled,SMS)
 • Učebnice str. 61 cv. 2, 3 –napiš do ČJ- Š; PS str. 65
 • Čítanka str. 124-125; písanka str. 18
 • Procvičujte vyjmenovaná slova:
 •  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

M

 • PS str. 8,9; Početníček str. 26 –  2.,3.,4. sloupec
 • ALF – Sčítání a odčítání do 1000 (po desítkách)

PRV

AJ

 • Učebnice str. 53
 • Pracovní sešit str. 68 cv. 1,2

30. 3. – 1. 4. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 59 – Opakování –  cv. 1 –ústně ; cv. 2,3- do ČJ-Š
 • Učebnice str. 60 cv. 1 a), b) -ústně;  cv. 1 c), d), e)- na papír
 • Čítanka str. 121 – 123 + úkoly pod články; písanka str. 17
 • ALF

M

 • PS str. 5, 6, 7; Početníček str. 25 – 3. sloupec
 • ALF

PRV

AJ

 • Pracovní sešit str. 66 cv. 2
 • Poslechové CD- lekce 7., song č. 19 a č. 20
 • Opakování slovíček lekce č. 6 a lekce č. 7 ze slovníčku (PS str. 102,103)
 • Dobrovolně: učebnice str. 52 a PS str. 67
 • ALF

26. 3. – 27. 3. 2020

ČJ

 • Učebnice str. 58 cv. 4 a 6 – ústně, cv.5 napsat do ČJ-Š; PS str. 63
 • Čítanka str. 120; písanka str. 16 + číst knihu za březen
 • Alf

M

 • PS str. 3 cv. 1 (pozor-jednotky s jednotkami, desítky s desítkami, stovky se stovkami!),
 • PS str. 4 – cv.1,2,3,4    Převody jednotek délky-viz. níže-zapiš do M-Š:

JEDNOTKY DÉLKY

milimetr    centimetr   decimetr    metr   kilometr

1m = 10 dm   1dm = 10cm  1km=1000m

mm                cm              dm             m          km

1m = 100cm    1dm = 100mm

1m = 1000mm    1cm = 10mm

 • Početníček str. 25 sloupec 1,2,3
 • Alf

PRV

 • Učebnice str. 42-43-prohlédnout + str. 44 pročíst
 • Vyhledávej rostliny na internetu nebo v encyklopediích
 • https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

AJ

 • Učebnice str. 51, PS str. 65 cv.2
 • Slovníček (PS str.103)- vyznačit a naučit slovíčka 6. a 7. Lekce
 • Alf- procvičování, opakování

23. 3. – 25. 3. 2020

ČJ 

 • Učebnice str. 57 -do ČJ-Š -vypsat vyjmenovaná slova po „Z“ + žlutý rámeček
 • Učebnice str. 57 -cv. 1 -ústně a) až i); cv2 +cv3 str. 58 do ČJ-Š
 • PS str. 62 (příbuzná slova vypiš z učebnice str. 57)
 • Čítanka-str. 115-119
 • Písanka- str. 14,15
 • ALF

M

 • PS str. 62, 63-Stavby z krychlí (pomocí kostek)
 • nový PS č. 3 str. 3 – slovní úlohy z kalendáře přepiš do M-Š (zápis, výpočet,odpověď)
 • Početníček str. 23, 24 -sloupce 1,2 a 4 (jen zaokrouhlování na desítky)
 • ALF

PRV

 • Učebnice str. 41 + PS str. 47
 • ALF

AJ

 • Učebnice str. 49,50
 • PS str. 63 cv. 2 a str. 64

Sledujte a postupně v daném období vypracovávejte cvičení na Alfovi.

19. 3. – 20. 3. 2020

ČJ

 • učebnice str. 56 cv. 10, 11 napsat do ČJ-Š + barevně označ slova s předponou vy-,vý-
  • do ČJ-Š vypiš žluté rámečky ze str. 53,55,56
  • PS-str.61; čítanka str. 112-114 + otázky pod článkem; písanka str. 13

M

 • PS str. 60,61
 • Početníček str. 22

PRV

 • učebnice str. 40; PS str. 46

AJ

 • PS str. 98
  • učebnice str. 48 + PS str. 62
  • Poslechové CD (v PS) lekce č. 7.

Sledujte a vypracovávejte cvičení na Alfovi.

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ

 • učebnice str. 55 cv.8,9 napsat do ČJ-Š + PS str.60
 • čítanka str. 109 – 111 + úkoly pod článkem
 • písanka str. 11,12

M

 • PS str. 58, 59
 • Početníček str.21

PRV

 • učebnice str. 38,39

AJ

 • učebnice str. 46 + PS str.58,60,61

Přihlaste se na školních stránkách na TESTY PRO ŽÁKY – dáme si zkušební cvičení. Hesla vám přijdou jednotlivě Messengerem.


11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • Pracovní list- Souhrnná cvičení – str.32-opakování vyjmenovaných slov B-L
 • Pracovní list -Vybarvěte obrázek podle návodu- str. 36, 45

M

 • Pracovní list – sloupec 81,82,83,84 – procvičování násobilky
 • Početníček–str. 19 – 3. a 4. sloupec- zaokrouhlování; str. 20 – 3. a 4. sloupec-číselné řady

AJ

 • učebnice str. 45
 • PS str. 56, 57