Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 238

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 239

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 238

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 239
4. B – online výuka – Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka

Home » 4. B – online výuka

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261, 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

ID datové schránky: xpimc2a

Počasí v Kyjově
4. 12. 2023, 14:12
 

Předpověď
-5°C
Apparent: -10°C
Tlak: 1026 mb
Vlhkost: 99%
Vítr: 6.7 m/s SE
UV-Index: 0
Východ slunce: 07:34
Západ slunce: 15:58
Předpověď 5. 12. 2023
Den
 

Lehké sněžení
-5°C
Vítr: 7.3 m/s SSE
Max. UV index: 1.1
Více dnů...
 

 • 136
 • 137
 • 74 601

4. B – online výuka

V případě nejasností kontaktujte p.učitelku třídní – e-mail je na web.stránkách školy – kontakty.

15. 6. – 22. 6. 2020

Český jazyk

 • 15. 6. Věta jednoduchá a souvětí            PS str 62/ cv 6, 7, 8
 • 16.6.  PS str 63/ cv 10, 11                         PS  str 71/cv 2, 3  
 • 17.6   on-line výukaPS str 64/ cv 14,   PS  str 67/ cv 25, Shoda přísudku s podmětem
 • 18. – 19.6. PS str 65/ cv 17                        PS  str 68/ cv 27, 28, 29

Matematika

 • 15.6. U str 37/cv 21. 22

          U str 40/ cv 2, 3

 • 16.6. PSstr 17/ cv 1, 2, 7

          PS str 20/ cv 8, 9

 • 17.6. PS str 21/ cv 6, 7

          PS str 25/ cv 2, 3     PS str 26/ cv 9, 10

 • 18. a  19.6. on- line výka – procvičování učiva v PS                                    

Přírodověda

 • Poslední kapitola učiva  str 103 – 108, pečlivě pročti, vypiš si jednotlivá období vývoje člověka od narození, odpověz na otázky č.1 a 2 na str 108.

    Vlastivěda

 • Přečti si poslední kapitolu učiva Jak být slušným člověkem str 106 – 110

Anglický jazyk

 • Učivo zůstává stejné jako minulý týden.     

8. 6. – 12. 6.

Český jazyk

 • 8.6. Slovesa – opakování U str 81/ cv 3, 5
 • 9.6. Slohový úkolPřečtisi v učebnici Vlastivědy – Moje rodina a Já a ti druzí  od str 98 a zkus odhadnout  podle obrázků na str 104, co si lidé podle výrazu obličeje myslí, co prožívají…. .
 • 10.6 on-line výukaVěta jednoduchá a souvětí – U str 82/ cv 2, 3
 • 11. a 12.6. U str 86/ cv 6 počet vět v souvětí

                                 PS str 61/ cv 4,5  Cvičení 5 ofoť a pošli.

Matematika

 • 8.6. Rýsujeme trojúhelník U str 25/ cv 2, 3
 • 9.6. U str 25/ cv 4, 5, 6
 • 10.6. Procvičuj U str 35 / cv 2, 3, 4
 • 11.6. On-line výuka – Rovnice
 • 12.6. Procvičuj U str 35 / cv 5, 6, 7

Přírodověda

 • Zdraví člověka – Poznat a chránit U str 98

Vypiš si základní pravidla a doporučení, která ovlivňují zdraví.

Najdeš je  v nadpisech jednotlivých kapitol – Denní režim a další…

    Vlastivěda

 • Přečti si kapitolu z dějin – Marie Terezie a Josef  II. – odpověz na otázku 2 a 5/ str 97
 • Přečti si kapitolu –  Moje rodina a  napiš, kdy  se scházíš  s blízkými příbuznými.

Anglický jazyk

On-line výuka 

 • roční období, dny v týdnu, hodiny 
 • SB 64/ A year of special days 
 • kontrola úkolů 

10.6. 

 • WB 84/ Festivals 
 • psaní slovíček – naučit se 

12.6. 

 • WB 94/2,3 
 • psaní slovíček – naučit se 

doporučené: 

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

1. 6. – 5. 6. 2020

Český jazyk

 •  1.6. Časování sloves v přítomném čase

         PS str 52/ cv 8, 9, 11

 • 2.6. Časování sloves v budoucím čase

        PS str 54/ cv 15, 16

             Str 55/ cv 18

 • 3.6.  on-line výuka  – Časování sloves v minulém čase

        PS str 56/ cv 23          

 • 4.6. Převyprávěj v minulém čase – U str 72/ cv 4 (nepiš)
 • 5.6. Slohový úkol – Vyprávění U str 79 – báseň, modré i červené úkoly

Splněné úkoly ofoť a pošli.

Matematika

 • 1.6. Útvary souměrné podle osy – str 49/ cv 1

Pracuj podle návodu, vyzkoušej si všechny obrázky z přeloženého papíru, vystřihni, nalep do sešitu geometrie a vymysli ještě jeden dle fantazie

(souměrný dle osy). Zkoumej – viz cv 2,3 (dobrovolné)

 • 2.6. U str 56/ cv 35 –  Přepiš si tabulku na papír a vynásob zpaměti
 • 3.6. Osa úsečky – str 38/ cv 3
 • 4.6. on-line výuka – Rýsování trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, Rovnice
 • 5.6. Úkoly vyplynou z on- line výuky.

Přírodověda

 • Téma učiva- Člověk jako ochránce….. a  Člověk a jeho životní podmínky

U str 89 – 97

 ( O ochraně přírody a podmínkách k životu jsme si povídali průběžně, tvořili jsme ekopravidla. Články si přečti a opiš do sešitu rámeček ( A co je důležité).

    Vlastivěda

 • Život ve městech a na zámcích, Nástup Habsburků – pročti si PREZENTACI, prohlédni obrázky, pročti zajímavosti v okrajích v učebnici k tomuto učivu

Anglický jazyk

On-line výuka 

 • opakování a kontrola předešlých úkolů 
 • SB 64/A year of special days 
 • roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, hodiny 

3.6. 

 • slovní zásoba – vyznačení, psaní, výslovnost 
 • WB 77/1 
 • WB 79/ 1 

5.6. 

 • opakování 
 • WB 79/ 2 
 • WB 83 / Quizzy´s Questions 

doporučené: 

25. – 29. 5. 2020

Český jazyk

 •  25.5.  Podstatná jména rodu mužského- procvičování
 • U str 60/ cv 22, 23, pročti si učivo k 5.pádu a procvič ve  cv 23 ( toto cvičení  napiš)
 • 26.5. Podstatná jména rodu mužského – shrnutí, U str 61/ cv 1, vypiš podstat.jména rodu mužského a urči vzor, vymysli nadpis vyprávění
 • 27.5. on-line výuka     Slovesa – cvičení v PS
 • 28. a 29.5. Slovesa – časování v přítomném a budoucím čase – U str 68/ cv 1,
 • U str 69/ cv 1.       Str 69/ cv 2 napiš a pošli ofocené

Matematika

 • 25.5. Procvičování písemného  násobení a dělení – U str 36/ cv 13 +zkouška
 • 26.5. U str 37/ cv 17 – toto cvičení pošli ofocené
 • 27.5. Jednotky času – opiš jednotky a procvič ve cv 19/ str 32 – napiš                                                                                      
 • 28.5.  on-line výuka –  Osa úsečky ( připrav si kružítko)
 • 29.5. Jednotky délky – procvičuj ve cv 6/ str 44 – napiš

          Jednotky hmotnosti – opiš jednotky a procvičuj ve cv 6/ str 45 – napiš

Přírodověda

 • Téma učiva zůstává stejné i pro tento týden Rostliny  a živočichové vod a bažin
 • U str 67 – 71
 • Nově napiš prezentaci o živočichu z přírodního společenstva vod a bažin

 ( PODLE STEJNÉ OSNOVY JAKO MINULE)

Vypiš tam i zajímavosti z internetu. Ofocenou prezentaci pošli do 29.5..

    Vlastivěda

 • České země v době husitské
 • Pročti si článek v U str 87 – 89, prohlédni si obrázky v PREZENTACI a do sešitu opiš jen text  OPAKOVÁNÍ (bez letopočtů), je v prezentaci za obrázky.

Anglický jazyk

on – line výuka

 • SB 59 – Game
 • WB 73/ 1
 • 74/1
 • Opakování slovní zásoby

27.5. – Wednesday

 • WB 73/ 2
 • WB 74/ 2
 • opakovat SB 59

29.5. – Friday

 • WB 75/ 3
 • 76/ 2
 • dokončete všechny testy Alf

doporučené:

18. 5. – 22. 5.

Český jazyk

 • 18.5.
 • Slohový úkol v učebnici str 72 – Vyprávění podle obrázků, co se přihodilo?
 • O každém obrázku napiš aspoň jednu pěknou VĚTU v minulém čase.
 • Vypiš slovesa, která jsi použil(a) a napiš k nim infinitiv.
 • K vyprávění vytvoř název ( může být i jedno slovo). Tento úkol mi pošli.
 • 20..5. on-line výuka

Procvičování určování vzorů mužského rodu – cvičení v PS str 48

 • 21.5.
 • Slovesa –  PS  str 50/ cv 1, 2
 • Čtení – přečti si ve vlastivědě str 84 – 86 o Karlu IV. (Články jsme o něm již četli).
 •  Vypiš, které stavby byly za jeho vlády postaveny, vybudovány. Napiš to do sešitu VL. Ukaž si na mapě v U – Karlštejn, Křivoklát, Kutná Hora, hrad Zvíkov, hrad Orlík.
 •  
 • 22.5.on-line výuka
 • Opakování – podstatná jména v PS str 49

      Matematika

 • 18.5.
 • Procvičování – písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy v U str 37/ cv 15, 16
 • Obvod obdélníku v U str 51/ cv 2    
 • 19.5.  on-line výuka
 • Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku, pravoúhlý trojúhelník
 • 20.5.
 • Obvod obdélníku – U str 51/ cv 3, 4, 5
 • 21.5.  on-line výuka
 • Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
 • 22.5.
 • Vypočítej obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku v U str 52/ cv 5 a – f

( rovnostranný trojúhelník má  všechny strany stejně dlouhé)

Přírodověda

 • Kdo ještě neposlal prezentaci o živočichu, který žije v přírodním společenstvu POLE
 • Pondělí 18.5. a čtvrtek 21.5.
 • Nová kapitola – Rostliny  a živočichové vod a bažin U str 67 – 71
 • Přečti a pečlivě prohlédni obrázky
 • Vypiš z rámečku za článkem rostliny a živočichy, kteří žijí ve společenstvu vod  a bažin
 • Napiš, čím je  toto společenstvo ohroženo
 • PREZENTACE k pečlivému prohlédnutí

    Vlastivěda

 • Nové učivo – České království
 • Učebnice str 81 – 83 přečti a pečlivě prohlédni obrázky
 • Opiš z učebnice vše, co je v rámečku str 83
 • Ukaž si na mapě ČR – Kutnou Horu, hrad Křivoklát

Anglický jazyk

19.5. on-line výuka – Tuesday

 • SB 56 – Lesson 8 – It´s snowing
 • SB 57

20.5. Wednesday

 • WB 97 – označ si slovní zásobu – uč se ji psát

doporučená videa:

21.5. on-line výuka – Thursday

 • SB 58 – song, find the people
 • opakování a procvičování

11. 5. – 15. 5.

Český jazyk

 • 11.5.
 • Čtení – Čítanka str 143 – 144, článek Rok v ovocné zahradě
 • Úkoly za článkem napiš na papír
 • 12.5.
 • Slovesa – opiš do sešitu PREZENTACI
 • Učebnice str 67/ cv 1. Vypiš do sloupce složené slovesné tvary (červené) a vedle nich napiš, v jakém jsou čase (přítomný, minulý, budoucí)
 • 13..5. on-line výuka
 • Podstatná jména rodu mužského – vzory tvrdé, měkké + vzor předseda a soudce
 • 14.5.
 • Přečti opět PREZENTACI o slovesných tvarech a vyřeš cv 1, 2 na str 67 v učebnici
 • Ze cv 2 si vyber jen 4 zvratná slovesa a vytvoř s nimi věty.
 • DEJ POZOR – někde je SE předložka, není součást zvratného slovesného tvaru.
 • 15.5.on-line výuka
 • Shrnutí učiva – podstatná jména rodu mužského
 • Procvičuj –  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

      Matematika

 • 11.5.
 • Vypočítej obvod obdélníku Početník str 28/ cv 1 – zbytek
 • 12.5.  on-line výuka
 • Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu
 • 13.5.
 • Vypočítej obvod čtverce  Početník str 29/ cv 1 – zbytek
 • 14.5.  on-line výuka
 • Trojúhelníková nerovnost
 • 15.5.
 • Učebnice str 55/ cv 23, vypočítej 4 příklady, správnost výsledku si ověř na kalkulačce a vymysli k jednomu příkladu slovní úlohu- viz uvedené náměty
 • Učebnice str 55/ cv 27 ( nejprve vypočítáme, kolik stojí 1)

Přírodověda

 • Vytvoř prezentaci o jednom živočichu, který žije v přírodním společenstvu POLE, vyber si živočicha z učebnice str 62 – 65, napiš na formát papíru A4 (velký papír)

Osnova:

1.  Popis živočicha (jak vypadá)

2. Způsob života

3. Čím se živí

4. Je  Užitečný x škodlivý

5. Zajímavosti ( třeba z internetu), vlož obrázek

    Vlastivěda

 • Stejné učivo jako minulý týden, nové úkoly
 • Napiš si do sešitu nadpis Počátky českého státu a odpověz na 4 otázky na str 81, odpovědi najdeš   v rámečku nahoře. Odpovídej celou větou.
 • Vyhledej  v článku odpověď na otázku č.7 a prohlédni si obrázky – hrad, rotunda, bazilika.  Vynecháš otázky č.5 a 6.

Anglický jazyk

12.5. – on-line výuka – Tuesday

 • SB 54/ Colin in Computerland
 • WB 69/1,2
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time

13.5. – Wednesday

 • WB 68/ 1, 2
 • opakování slovní zásoby, psaná podoba slovíček

14.5. – on-line výuka – Thursday

 • SB 55/ Our World
 • WB 70/ Our World
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time
 • HW: WB 72/ Quizzy´s Questions

4. 5. – 7. 5. 2020

V pondělí 4. května v 9 hodin třídnická hodina, nezapomeňte.

 V pátek  8. května je  státní svátek. Mějte pěkný den.

Český jazyk

4.5.

 • Slohový úkol – Psaní dopisu III – U str 64, modrý úkol 2.  Představte si ………
 • Tento úkol ofoť a pošli mi na e-mail do čtvrtku 7.5.
 •  Máš na tento úkol 4 dny. Při psaní dopisu zapoj fantazii! Zpestři obrázkem.

5.5.

 • Slovesa – Vypiš do dvou sloupců slovesa v infinitivu a slovesa ve tvaru určitém ( Osobu, číslo, čas nepiš)
 • Řekni si celou báseň v 1.osobě jednotného čísla a ve 2.osobě množného čísla.
 • Tento úkol najdeš v učebnici str 66/ cv 2.
 • Přečteme si v on-line hodině ve středu, tak si to několikrát správně přečti, ať se ti daří.

6.5. on-line výuka

      Matematika

4.5.

 • Zaokrouhlování čísel , písemné násobení jednociferným i dvojciferným činitelem – – Učebnice  str 58, cv 1,2, 5.  Napiš do sešitu.

5.5.  on-line výuka

6.5.

 • Písemné dělení, slovní úlohy – Učebnice str 58/ cv 6, 7, 8

7.5.  on-line výuka

Přírodověda

 • Uvedené učivo Živočichové na poli bylo zadáno  na 2 týdny, tedy platí i pro tento týden.
 • Nové úkoly k danému tématu jsou ( jak jsem minule sdělila) v UČEBNICI str 65:
  • Otázky a úkoly: 1 – 8 si  rozděl  na 2 dny a napiš odpovědi do sešitu.
  • K úkolu č.8 doporučuji vrátit se na str 9 a podívat se na obrázek Potravní řetězec a myslím, že budeš hned vědět, o  co jde.
 • Pátrej na internetu, v encyklopediích.

    Vlastivěda

ANGLICKÝ JAZYK

5.5. – on-line výuka – Tuesday 

 • WB 66/1 
 • SB 51/ tvoření vět 
 • opakování – hodiny, povolání 

6.5. – Wednesday 

5.5. – on-line výuka – Thursday 

 • SB 52 – poslech  
 • WB 67/1, 2 
 • SB 53 – Clive the Caveman 
 • WB 68/1, 2 (HW) 

27. 4. – 30. 4. 2020

V pondělí 27.4. v 9 hodin třídnická hodina, těším se na vás.

Český jazyk

 • 27.4.
 • Podstatná jména rodu mužského
 • Učebnice str 56/ cv 3 napiš do sešitu do 3 sloupců uvedené tvary – ofoť a pošli mi na e-mail
 • 28.4.
 • Učebnice str 63/ cv1 – přirovnání, vyber slova do vět z nabídky slov, úkoly b, c

 (úkol a – NE)

      Matematika

 • 27.4.
 • Zápis čísel, porovnávání čísel, sčítání, odčítání
 • Učebnice str 57/ cv 1,2,3
 • 28.4. – on-line výuka
 • Obvod obdélníku, čtverce
 • 29.4.
 • Písemné sčítání, odčítání, slovní úloha
 • Učebnice str 57/ cv 5, 6, 7
 • 30.4. – on-line výuka
 • Obvod obdélníku, čtverce
 • Doporučené: Podívej, zopakuj si na:

https://publi.cz/books/12/03.html

Přírodověda

 • Uvedené učivo Živočichové na poli je  na 2 týdny
 • PREZENTACE
 • Prohlédni si několikrát opravdu pečlivě obrázky a potom vyzkoušej úkol za prezentací POZNÁVEJ ŽIVOČICHY
 • Úkoly v učebnici – budou  příští týden

    Vlastivěda

 • Učivo z minulého týdne zůstává
 • PREZENTACE – Ze starých pověstí českých
 • Prohlédni si obrázky, přečti si pozorně texty k obrázkům
 • Čti si pověsti

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

Anglický jazyk

28.4. – on-line výuka

 • SB 48/ story – listening (příběh, poslech)
 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)
 • HW (DÚ) – opakuj si
 • Dokončete testy Alf
 • učte se nová slovíčka i psát

Doporučené:

30.4. – on-line výuka

 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)
 • WB 62/1, 2
 • opakování
 • HW (DÚ) – opakuj si
 • Dokončete testy Alf, opakujte, co potřebujete
 • učte se nová slovíčka i psát

20. 4. – 24. 4. 2020

Milé děti,

úkoly na tento týden jsou rozděleny  po dnech, jsou tam uvedené i on-line hodiny.

Přibyly vám hodiny českého jazyka a matematiky a třídnická hodina v pondělí v 9 hodin.

Rozvrh hodin jsem poslala e-mailem.

Český jazyk

 • 20.4.
 • Podstatná jména rodu mužského – životná, neživotná
 • PREZENTACE ( jako v minulé on-line hodině)
 • Opiš učivo do školního sešitu a pravidlo si zapamatuj
 • 21.4.
 • Čtení– přečti si pověst v Čítance str 99 – 101 a odpověz na 3 otázky za článkem
 • Piš na papír, neboť sešity ČT jsou ve škole. A ještě doplňující úkol:  Které české hrady znáš, které jsi navštívil(a). Vypiš je a ukaž si je na mapě ve vlastivědě.
 • 22.4. – on-line výuka
 • Kontrola úkolu z minulé hodiny
 • Podstatná jména rodu mužského – vzor pán  – viz učebnice  od str 56
 • 23.4.
 •  U str 57/ cv 8 – neúplná slova doplň, urči životnost, vzory středního a ženského rodu
 • 24.4. – on-line výuka
 • Podstatná jména rodu mužského – vzor  hrad – viz učebnice  od str 57

      Matematika

 • 20.4.
 • Procvičování učiva, abys nezapomněl(a) dělení se zbytkem a písemné dělení, tak

v  U str 27 cv 13 ( 10  příkladů), cv 14 ( 6 příkladů)

 • 21.4. – on-line výuka
 • Zlomky – čtení  a zápis zlomku, obvod čtverce a obdélníku, připrav si sešit M-geometrie a školní sešit
 • 22.4.
 • Slovní úlohy – učebnice str 53/ cv 1, 2 ( zápis, výpočet, odpověď)
 • 23.4. –on-line výuka
 • Výpočet zlomku z daného čísla, obvod čtverce a obdélníku
 • 24.4.
 • Slovní úlohy – učebnice str 53/ cv 4, 5 ( zápis, výpočet, odpověď)
 • Doporučené: Podívej, zopakuj si na:

https://publi.cz/books/12/03.html

Přírodověda

 • 20.4.
 • PREZENTACE –  Hospodářské rostliny
 • Prohlédni si listy s obrázky OBILNINY a OKOPANINY 1. list – Co pěstujeme na polích si opiš
 • 23.4.
 • Stejná prezentace – pokračuj LUSKOVINY atd.
 • Vždy opiš 1.list – Textilní rostliny, Pícniny, Olejniny

Učivo je v U str 59 -61, tam si jen prohlédni obrázky a přečti zajímavosti na okrajích.

Vlastivěda

 • 21.4.
 • PREZENTACE – Ze starých pověstí českých
 • Prohlédni si obrázky, přečti si pozorně texty k obrázkům
 • Opiš si do sešitu text z učebnice str 76 – A co je důležité, dej tomu nadpis Pověsti o počátcích našich dějin
 • 24.4.
 • Opět si prohlédni prezentaci – Ze starých pověstí českých
 • Odpověz si ústně na otázky v učebnici vlastivědy str.76 (Čím se liší pověst od skutečnosti? Atd.)

Dobrovolný úkol: Poznej pověsti podle úryvků – jsou za obrázkovou prezentací

Anglický jazyk

21.4. 

 • on- line výuka:  
 • opakování slovní zásoby ze SB str.49 
 • str. 50 – píseň + nová slovní zásoba, otázky + odpovědi 
 • poslech WB /pracovní sešit/ 65/1  

22.4. 

 • opakování z předešlé hodiny 
 • označ WB 97 – novou slovní zásobu 
 • WB pg 64/3 – řešení_ příloha_1 

24.4. 

 • WB pg 65/2 + zápis do sešitu – řešení_příloha_2 
 • poslech písně SB 50 + opakování gramatiky ze sešitu 
 • Alf test – Jobs 

doporučené: 

14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 • Chválím děti, které poslaly vyprávění o babičce a dědečkovi.  
 • 14.4.
 • Slohový úkol  – Telefonické a písemné vzkazy – viz Učebnice str 62 – Kájova babička telefonovala – Splníš úkol b/ – napiš do sešitu.
 • 15.4. – on-line výuka – Budeme probírat:
 • Podstatná jména rodu mužského – vzory
 • 16. – 17.4.
 • Podstatná jména rodu mužského – PS str 46/ cv 37 křížovka
 • ČTENÍ – Čítanka str 92 – 94 Mamuti a  str 95 – 96 Lidé v pravěku (úkol za článkem)

Matematika

 • 14.4. – on- line výuka  –  Budeme probírat:
 • Zlomky – seznámení
 • Následně budou zadány úkoly v Početníku str 14
 • Nakresli do sešitu pizzu, kterou máš rád(a) a rozděl na osminy ( VV)
 • 15. – 17.4.
 • https://publi.cz/books/12/03.html
 • Násobení dvojciferným číslem – U str 47/ cv 8 – procvičování

Přírodověda

Vlastivěda

 • Učivo bylo minule plánováno na 2 týdny, zůstává stejné.

Anglický jazyk

6. 4. – 8. 4. 2020

Český jazyk

 • Slohový úkol  – Psaní dopisu I – podle osnovy v učebnici str 62
 • Dobrovolný úkol – Procvičování učiva – rod střední a ženský, využij stejný odkaz jako minule:
 • https://www.gramar.in/cs/#3

Matematika

Přírodověda

 • Obrázková prezentace učiva Neživá příroda – horniny a nerosty  poslána na e-mail.
 • Třeba si uděláš s rodiči vycházku a nějaký zajímavý kámen najdeš a přineseš ho pak na ukázku do školy. Aktivita se hodnotí, vždyť víš. Nebo jinou přírodninu, třeba jarní květinu do herbáře.

Vlastivěda

Vyřizuji pozdrav i od paní učitelek angličtinářek, už se na vás taky moc těší.

ANGLICKÝ JAZYK

Easter – Enjoy videos (Monday, Wednesday – 2 lessons) 

2. 4. – 3. 4. 2020

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

 • Obrázková prezentace učiva Neživá příroda – horniny a nerosty  poslána na e-mail.

Rozsah učiva je i na týden 6. – 9.4..

Vlastivěda

 • Obrázková prezentace učiva Nejstarší osídlení naší vlasti  poslána na e-mail.

Aj

30. 3. – 1. 4. 2020

Český jazyk

Ahoj děti, tentokrát jsem vám učivo rozdělila, lépe se v tom vyznáte.

Pondělí

 • U str 54/ cv 35 – doplň slova a napiš
 • Čítanka str110 –  Brouci na jaře, úkoly pod obrázkem napiš do sešitu.

Rým – 1.sloka …. Nemám „potuchu“ – ve vzduchu, být – žít.  Chápeš? Věřím, že ano.

Vypiš slova, která se rýmují z dalších 5 slok a máš HOTOVO. (Piš čitelně, budu kontrolovat).

Úterý

 • U str 54/ cv 16 – jen ústně (přečti nahlas)
 • U str 54/cv 17 – piš jen neúplná slov

( Dej si pozor na slovo Břeclav- viz ROZLIŠUJTE na této straně)

Středa

 • U str. 55/ cv 1 – zopakuj si pádové otázky  a v tomto cvičení vyhledej podstat.jména rodu mužského (ten), urči u nich pád a číslo. Ze žlutého úzkého rámečku si opiš vzory.
 • Didakta se sovičkou, doporučuji program: Diktáty 1, 4.ročník, příbuzná slova po – p,s,v,z.

Matematika

 • Vyber si každý den 1 úkol z kapitoly TŘI OŘÍŠKY PRO CHYTRÉ HLAVY-  viz učebnice str 60.
 • Početník str 11 – procvičuj písemné dělení jednociferným dělitelem.

Přírodověda

 • Úkoly jsou  na celý týden.
 • Neživá příroda – horniny a nerosty, přečti si článek str. 76 – 79, pozorně prohlédni obrázky, zápis do sešitu odeslán na e-mail.      

Vlastivěda

 • Úkoly jsou na celý týden.
 • Testík – Jak měříme čas a poznáváme dějiny, test i  správné odpovědi  odeslány na e-mail.
 • Nové učivo nejstarší osídlení naší vlasti – přečti si článek str 70 – 72, pozorně prohlédni obrázky, zápis do sešitu odeslán na e-mail. Napiš mi, jak se test podařil.

Aj

Milé děti, nelekejte se množství textu, rozdělila jsem učivo na dvě hodiny /po, st/, úkoly jsou povinné a pak další dobrovolné pro ty, kteří chtějí ještě víc pracovat a vzdělávat se. Tak pojďme na to:

povinné: 30. 3.

povinné: 1.4.

 • WB /pracovní sešit/ str. 61/ celá – doplň a zkontroluj si dle řešení_2
 • sleduj interaktivní testy Alf, klidně je opakuj, pokud potřebuješ

dobrovolné: 30.3. – 1.4.

 • SB /učebnice/ 47 – číst – využij slovník a poslech neznámých slov:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/countryside

26. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

 • PS str 45/cv 34 –  Nejdříve si urči vzor a pak doplň koncovku.
 • cv 35 – Je to diktát, rozděl si ho na 2 části, větu si vždy přečti, napiš a pak zkontroluj.

                 Neumíš si sám(a) odůvodnit slova: domácími, mnozí, holubi.

 • Pokud se ti podařilo nainstalovat program Didakta s oranžovou sovičkou, doporučuji program: Diktáty 1, 4.ročník, příbuzná slova po –p,s,v,z. Pokud s tím máš problémy, napiš.

Matematika

 • Početník str. 7, minule bylo násobení a zkouška na kalkulačce. Tentokrát si proveď zkoušku do sešitu na písemné dělení, jen u prvních 9 příkladů (samostatně a pečlivě).
 • Vyber si každý den 1 úkol z kapitoly TŘI OŘÍŠKY PRO CHYTRÉ HLAVY-  viz učebnice str 60.

Přírodověda

 • Jaro v přírodě – tuto kapitolu si doplň přečtením článků a básní v Čítance str 108 – 111.

Vlastivěda

 • Nové úkoly budou příští týden.

Aj

https://www.umimeanglicky.cz/

 • podívej se na kreslenou pohádku-  look at this cartoon:   

23. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk

 • Stále  procvičuj vzory žen.rodu, pracuj s pomocí tabulky v učebnici na str.50.
 • PS str 44 a 45/cv. 31,32, 33 .  Vždy si pozorně přečti úkol.
 • Jakou knížku čteš?

Matematika

 • Početník str 5/ cv3,4
 • Abychom nezapomněli písemné násobení a dělení: Početník str. 7/ celá stránka.

Přírodověda

 • Jaro v přírodě U str.73- 76 ( učivo na celý týden)
 • Přečtěte si celý článek, vypište do sešitu z rámečku –„ A co je důležité“ ze str.75
 • Iniciativně: Pokus -viz (podívej) na  str74.
 • Snad bude  po studeném víkendu kralovat JARO.

Vlastivěda

Úkol na celý týden:

 • Napiš do sešitu, zda jsi někdy navštívil muzeum, galerii, knihovnu. Pokud ano, kde to bylo a jaké památky jsou tam uloženy.

Aj

19. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk

 • Stále  procvičujeme vzory žen.rodu, pracuj s pomocí tabulky v učebnici na str.50.
 • PS str 44/cv. 30 doplň i,í/y,ý a zapiš vzor.
 • Učebnice   str52/cv.8,9 – napiš do sešitu  ČJ – š.
 • Slohové cvičení – jen pro zájemce. 
 • Napiš několik vět na téma:Čeho si vážím na babičce a dědečkovi, čím jsou pro mě důležití, co se mi na nich líbí.
 • Pokud se ti podaří tento úkol splnit, pošli mi ho jako přílohu e-mailu – do 22. 3.. Je možné,že bude vybrán do soutěže!!!! Zkus to, jen krátké vyprávění.

Matematika

 • Početník   str 5/cv3, 4
 • Př, VL – stejný úkol, zpestři si téma vyhledáním zajímavostí na internetu, v encyklopediích.
 • Vyber  testování na Alfu.

Aj  

 • opakuj si nová slovíčka
 • využij testy na Alfu
 • pouštěj si písničky
20200313_123946 (2).jpg
20200313_123953 (2).jpg
20200313_124001 (2).jpg

13. 3. – 18. 3. 2020

Český jazyk

 • Pokračujeme v procvičování vzorů žen.rodu, vezměte si na pomoc tabulku v učebnici na str.50
 •  PS str 44/cv. 28 a 29
 • Učebnice   str52/cv.7

Matematika

 • Početník   str 4/cv. 2,3
 • Ps  str.  2/cv. 13
 • Geometrii zatím vynecháme.

Přírodověda

 • Rostliny a živočichové na louce u str. 51 – 53
 • Přečtěte si celý článek, vypište do sešitu z rámečku –„ A co je důležité“ ze str.53
 • Nakresli  si malý obrázek 1 živočicha a 1 rostliny.

Vlastivěda

 • Učivo o krajích bude procvičeno v 5.ročníku.
 • Zápis do sešitu: Lidé a čas

Minulost – doba, která už uplynula.

Století(zkratka stol.) –trvá 100 let. Od roku 1 do roku 100 je 1. století, od roku 101 do roku 200 je 2. století atd.(např. 1801-1900 = 19. století).

Tisíciletí(zkratka tis.) –trvá 1000 let (např. 1001 –2000 = druhé tisíciletí).

 Lidé měří čas podle doby oběhu Slunce, Měsíce a Země. Náš kalendář se řídí narozením Krista..Rozlišujeme roky před naším letopočtem-př. n. l.(před narozením Krista) a našeho letopočtu-n. l.(po narození Krista). Dějiny světa dělíme na pravěk, starověk, středověk, novověk a dobu moderní.

Dějinami lidstva se zabývají vědy historie a archeologie.

 • Pročtěte si článek v učebnici str.66 – 70, prohlédněte obrázky.

Aj – 4.ročník 

 • Učebnice str. 42 – čti, vyhledávej a uč se dny v týdnu  
 • Pracovní sešit 
 • Str. 54, cv. 1 – nemůžeš poslouchat, tak alespoň napiš dny v týdnu od pondělí do neděle 
 • Str. 54, cv.2 
 • Zapiš si do sešitu: 

On Monday – v pondělí 

On Mondays – v pondělky /tedy pravidelně v každé pondělí/ 

Vždy používáme pouze předložku „on“

 • A zapiš si, kdo nemá, názvy dnů v týdnu jako nová slovíčka. 
 • Doporučený poslech – opakuj si a zpívej 🙂
 • procvičení slovní zásoby – využití portálu Alf – přihlásit se pomocí hesla přes stránky školy v sekci „Testy pro žáky“  

10. 3. – 13. 3. 2020

Český jazyk

 • PS str 43/cv 25,26,27
 • Učebnice   str51/cv6

Matematika

 • Početník 2.díl
 • Str 3/cv5
 • Str4/cv1
 • Ps str 2/cv 9,10,11,12

AJ

 • Učebnice str. 41
 • Gramatika: otázka + odpověď „Do you like playing tennis?“ „Yes, I do.“ „No, I don´t.“ 
 • Pracovní sešit po str. 53 
 • Přehrávání písní na Youtube: 

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Nadcházející události

Skip to content