5. A – online výuka

15. – 22. 6. 2020

M

15. – 19. 6.

Po 15. 6. PS str. 58 celá

Út 16. 6. Uč. str.  51/cv. 16, 17 do seš. si  zopakuj písemné dělení a násobení.

St 17. 6. PS str. 60/cv. 1, 2, 3, 4, 6 a str. 62/cv. 1 – 5

Čt 18. 6. Online hodina: Další jednotky obsahu (ar, hektar) a aritmetický průměr.

Pá 19. 6. PS str. 52/cv. 1 – 5 a str. 53/cv. 1 – 5

ČJ

Po 15. 6.   8:15 – 9:00      on-line hodina

 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 131 (135) myšlenková mapa
 • PS str. 46/4

Út 16. 6.  

 • PS str. 46/2

St 17. 6..   8:15 – 9:00    on-line hodina

 • PS str. 55 – společné souhrnné opakování

Čt 18. 6 .  

 • PS – společné opakování na základě dotazů

Pá 19. 6.     8:15 – 9:00   on-line hodina

 • práce s textem, vypravování

AJ

15th June – Monday:

 • SB pg 67/4 – písemně do sešitu
 • opakuj slovíčka 6A, 6B

16th June – Tuesday:      9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolu
 • SB pg 67/ 6,7 ; pg 68/1,2
 • SB pg 69/5

17th June – Wednesday:

 • WB pg 54/3,5,6

18th June – Thursday

 • WB pg 56/1; pg 57/3

PŘÍRODOVĚDA

Povinné:

 • Učebnice str. 94 – 101 „ČLOVĚK A TECHNIKA“ – přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“,
 • str. 106 – 109 ZÁVĚREČNÝ TEST: do sešitu napsat číslo otázky a k ní odpověď (a, b, c).

VLASTIVĚDA

Povinné:

 • učebnice str. 102–104 ZÁVĚREČNÝ TEST: do sešitu napsat číslo otázky a k ní odpověď (a, b, c).
 • Společná kontrola obou testů na online hodině.

8. – 12. 6. 2020

NOVÝ ROZVRH ON–LINE VYUČOVÁNÍ platí pro žáky v distančním=domácím vzdělávání:

 den                       čas         aktivity                               vyučující            

Po 25.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Út 26.5.   9:00 – 9:45       on-line Aj            Irena Mokrá

St 27.5.    8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Čt 28.5.    8:15 – 9:00       on-line M            Milena Líčeníková

Pá 29.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Všímejte si pečlivě rozepsaných časů a předmětů a nachystejte si všechny potřebné pomůcky. Přistupujte k on-line výuce zodpovědně.

M

Po 8. 6. PS str. 56/cv. 1 – 5

Út 9. 6. Uč. str.  59/cv. 2 – 5 do geom. sešitu.

St 10. 6. Uč. str. 58 celá – do sešitu řešení a výsledky. Kde nemusíš, neopisuj zadání. Kdo může, list ofotí, vyplní a nalepí do sešitu.

Čt 11. 6. Online hodina: Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100.

Pá 12. 6. Pracovní list procvičování z online hodiny – výsledky do sešitu. Kdo může, vytiskne a vyplní. 

ČJ

Po 8. 6.   8:15 – 9:00        on-line hodina

 • kontrola úkolů v PS str. 43
 • Skladba: základní větné členy – uč. str. 119 (opakování)
 • PS str. 45/2, 3

Út 9. 6.  

 • PS str. 44/1 – do Š sešitu a pošli mi

St 10. 6..   8:15 – 9:00    on-line hodina

 • Podmět vyjádřený a nevyjádřený – uč. str. 121
 • PS 45/1,2
 • Procvičování učiva

Čt 11. 6 .  

 • PS str. 45/3, 4

Pá 12. 6.     8:15 – 9:00   on-line hodina

 • kontrola úkolů
 • Podmět rozvitý a několikanásobný – uč. str. 123, PS str. 46/4

AJ

8th June – Monday:

 • SB pg 65/4 – ústně;  65/4b – napiš věty do sešitu
 • WB pg 53/6,7

9th June – Tuesday:        9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů
 • SB pg 66/1a,b; 66/2; 67/3,4,5 – Present continuous + negative

10th June – Wednesday:

 • WB pg 54/1,2; 55/3
 • Slovíčka 6B Saturday morning – WB pg 84

11th June – Thursday

sleduj výuková videa – gramatika: Present continuous = Přítomný čas průběhový

PŘÍRODOVĚDA

Povinné:

 • učebnice na str. 92 – 94 „VŠICHNI MALÍ BUDOU JEDNOU VELCÍ“: přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“ aústně si odpovědět na otázky a úkoly

kdo má zájem:

video:

YouTube player
YouTube player

VLASTIVĚDA

Povinné:

 • učebnice str. 93 – 97: přečíst, napsat do sešitu

„A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly

kdo má zájem:

1. – 5. 6. 2020

NOVÝ ROZVRH ON–LINE VYUČOVÁNÍ platí pro žáky v distančním=domácím vzdělávání:

 den                       čas         aktivity                               vyučující            

Po 25.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Út 26.5.   9:00 – 9:45       on-line Aj            Irena Mokrá

St 27.5.    8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Čt 28.5.    8:15 – 9:00       on-line M            Milena Líčeníková

Pá 29.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Všímejte si pečlivě rozepsaných časů a předmětů a nachystejte si všechny potřebné pomůcky. Přistupujte k on-line výuce zodpovědně.

M

Po 1. 6. PS str. 48/cv. 1 – 7

Út 2. 6. Učebnice str.  53/cv. 10 – 14 do seš.

St 3. 6. Učebnice str.  56/cv. 1 – 3 do seš.

Čt 4. 6. Online hodina: Jednotky délky vyjádřené desetinným číslem

Pá 5. 6. Učebnice str.  56/cv. 4 – 6 do seš.

ČJ

Po 1. 6.   8:15 – 9:00        on-line hodina

 • Procvičování zájmen a shody přísudku s podmětem
 • Číslovky – seznámení s druhy, myšlenková mapa

Út 2. 6.  

 • Učebnice str. 102 (106?)/5 – vypracuj do sešitu – kontrola na on-line hodině

St 3. 6..   8:15 – 9:00    on-line hodina

 • Číslovky – plnění úkolů v PS
 • Procvičování učiva – příprava na závěrečný testík

Čt 4. 6 .  

Číslovky – výukové video:

Pá 5. 6.     8:15 – 9:00   on-line hodina

 • kontrola úkolů
 • procvičování

AJ

1st June – Monday:

 • SB pg 64  – People – My friends  cv. 1a – zapiš si neznámá slovíčka:

WB pg 84/3. sloupec 6 People A

 • https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/repeat

2nd June – Tuesday:       9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů WB pg 69/2,3
 • SB pg 64  – People – My friends – Vocabulary cv. 1a,b; cv. 2
 • SB pg 65/3 – gramatika: Popis osob

3rd June – Wednesday:

 • WB pg 52/1,3
 • Opakuj slovíčka 6A

4th June – Thursday

sleduj výuková videa – gramatika: Popis osob

PŘÍRODOVĚDA

Povinné:

VLASTIVĚDA

Povinné:

 • učebnice str. 88 – 92 „CO VŠECHNO JE KULTURA“: přečíst, napsat do sešitu

„A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly.

 • Zapiš do sešitu, které kulturní památky v České republice jsou zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? Použij internet.

25. – 29. 5. 2020

POZOR !   NOVÝ ROZVRH ON–LINE VYUČOVÁNÍ platí pro žáky v distančním=domácím vzdělávání:

 den                       čas         aktivity                               vyučující            

Po 25.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Út 26.5.   9:00 – 9:45       on-line Aj            Irena Mokrá

St 27.5.    8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

Čt 28.5.    8:15 – 9:00       on-line M            Milena Líčeníková

Pá 29.5.   8:15 – 9:00       on-line Čj            Ivana Kopková

POZOR !  Všímejte si pečlivě rozepsaných časů a předmětů a nachystejte si všechny potřebné pomůcky. Přistupujte k on-line výuce zodpovědně.

M

 • Průběžně: Test Alf:  Desetinná čísla 2 (Procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel, až budeš mít co nejlepší výsledek.)
 • Po 25. 5. PS str. 46/cv. 6, 7, 8, 9, 10
 • Út 26. 5. Učebnice str.  55/cv. 1 – 10 do seš.
 • St 27. 5. Procvičuj převody jednotek obsahu, příklady si opiš nebo vytiskni a nalep do geom. seš.
 • Čt 28. 5.  8:15 – 9:00 on-line hodina : Desetinná čísla
 • Pá 29. 5. Učebnice str.  52/cv. 2 – 5 do seš.

ČJ

Po 25. 5.   8:15 – 9:00      on-line hodina

 • PS str. 33/3 a 34/2 – dole, zájmena ukazovací
 • Procvičování zájmen a shody přísudku s podmětem

Út 19. 5.  

 • PS str. 48/2 Diktát: nech si nadiktovat a pošli mi
 • Sloh – TEXT „Poučení pro mlynáře“ najdete v Souborech Teams 5.A Čj – 2x přečti nahlas (vytiskni si)

St 20. 5.   8:15 – 9:00    on-line hodina

 • Diktátek – zájmena a shoda přísudku s podmětem
 • práce s textem „Poučení pro mlynáře“ – plnění úkolů

Čt 21. 5.  

 • PS str. 35/2 zájmena tázací, 35/1  zájmena vztažná – kontrola na on-line hodině

Pá 22. 5.    8:15 – 9:00   on-line hodina

 • kontrola úkolů
 • procvičování shody přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný

AJ

25th May – Monday:

 • WB=Pracovní sešit pg 51/5,6 – společná kontrola na on-line hodině

26th May – Tuesday:      9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů
 • SB=Učebnice  pg 62/1,2,3 – Revision

27th May – Wednesday:

21st May – Thursday

 • SB pg 63 – Project: My town – do sešitu

PŘÍRODOVĚDA

                        Povinné:

 • učebnice na str. 86 – 89: „VIDÍM VÁS, SLYŠÍM VÁS“ – přečíst, napsat do sešitu

„A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly,

 • splnit procvičování v aplikaci Alf – Kožní soustava, smysly,
 • namalovat a popsat do sešitu jeden ze smyslů.

kdo má zájem:

video:

VLASTIVĚDA

Povinné:

 • učebnice str. 84 – 87: „MAJETEK A JEHO VLASTNICTVÍ“ – přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly.

18. – 22. 5. 2020

M

Průběžně

Testy Alf:  Desetinná čísla – porovnávání a Desetinná čísla – zaokrouhlování (Procvičuj si, až budeš mít co nejlepší výsledek.)

Po 18. 5. PS str. 44/cv. 3, 4 a str. 46/cv. 2, 4

Út 19. 5. Online hodina: Sčítání a odčítání desetinných čísel. Připrav si učebnici, školní sešit, psací potřeby i barevné.

St 20. 5. Vypracuj do sešitu cvičení z učebnice: str. 48/cv. 5 a str. 50/cv. 5 (Obě cvičení bez zkoušky, počítej poctivě a výsledek si zkontroluj na kalkulačce).

Čt 21. 5. Online hodina: Převody jednotek obsahu.Připrav si geometrický sešit, psací a rýsovací potřeby.

Pá 22. 5. Vypracuj do geometrického sešitu cvičení z učebnice: str. 25/cv. 4, 5.

ČJ

 • Zájmena – myšlenková mapa v Souborech Teams

Po 18. 5.   PS str. 33/4 a 34/1 – kontrola vzadu v klíči str. 7,8

Út 19. 5.   PS str. 39b/ 5b) – nech si nadiktovat a pošli mi

St 20. 5.   9:00Teams – on-line hodina

 • kontrola úkolů
 • procvičování zájmen v PS a vyhledávání v textu

Čt 21. 5.   PS str. 39a/text a Úkoly k textu – kontrola na on-line hodině

Pá 22. 5.  9:00Teams – on-line hodina – procvičování učiva, práce s textem

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

18th May – Monday:

 • WB pg 49/4 b,c  – kontrola na on-line hodině
 • Opakuj slovíčka U5 A,B,C,D – Can/Can´t…

19th May – Tuesday:      9:00 – on line hodina

 • SB pg 62/1,2 – Revision
 • SB pg 80 – Pronunciation (Schwa)

20th May – Wednesday:

 • WB pg 50/1,2,3  – kontrola na on-line hodině

21st May – Thursday     9:00 – on line hodina

 • SB pg  62/3, WB pg 50/4 – Listening
 • WB pg 69/2,3
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

18.5. – Monday

 • WB 51/5, 6
 • SB 60/2 – připrav si odpovědi 1. false…
 • videa v Teams

19.5. – Tuesday – on-line výuka

 • 60/5 – kontrola + dokončení
 • 51/ 5,6 kontrola + vysvětlení

20.5. – Wednesday

 • WB 51 – dokonči
 • SB 62/1, 2 vypracuj úkol v Teams

21.5. – Thursday – on-line výuka

 • SB 62/3
 • SB 63
 • opakování a procvičování L5
 • videa v Teams

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s. 57 cv. 4,5,6
 • Pracovní sešit s.47 cv.3,4
 • My dream town- there is a/an, there are
 • Opakování slovíček  5C, dopsat slovíčka 5D

PŘÍRODOVĚDA

Povinné:

 • učebnice na str. 84, 85: „ABY BYL V TĚLE POŘÁDEK“ – přečíst, napsat do sešitu

„A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly

YouTube player

VLASTIVĚDA

Povinné:

 • učebnice str. 80 – 83: „LIDSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI“ – přečíst, napsat do sešitu

 „A co je důležité“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly

 • úkol do sešitu: vyber si tři z práv dětí a u každého vymysli, jaké povinnosti z něj vyplývají. Tato práva máš uvedena v učebnici. Po přečtení kapitoly zjistíš kde.

11. – 15. 5. 2020

M

 • Dobrovolný úkol pro zájemce:  uč. str. 20/cv. 6. Plánek bytu odešli do 31. 5.
 • Po 11. 5. PS str. 40/cv. 1, 2, 3, 5, 7
 • Út 12. 5. Online hodina: Rozklad a zaokrouhlování desetinného čísla. Připrav si učebnici, školní sešit, psací potřeby i barevné.
 • St 13. 5. Vypracuj do sešitu cvičení z učebnice: str. 40/cv. 4, 5, str. 43/cv. 8, str. 52/cv. 1
 • Čt 14. 5. Online hodina: Jednotky obsahu.Připrav si učebnici, geometrický sešit, psací a rýsovací potřeby.
 • Pá 15. 5. PS str. 42 CO UŽ UMÍM – TEST. Jistě test všichni zvládnete. Kdo chce, může ofotit a poslat.

ČJ          

 • Učivo: Shoda přísudku s podmětem – procvičování

https://cz.pinterest.com/pin/502010689705985216/     – výukové video

 • Učivo: Zájmena – zhlédni díl UčíTelky z 27. 4.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013- ucitelka/220553114000029/video/764464

 • Po 11. 5.   učebnice str. 90(94-nové vydání)/3 – pracuj dle zadání a), napiš do Š sešitu – pošli mi
 • Út 12. 5.   PS str. 31/ text Počítač a úkoly z textu a PS 31/1 křížovka – kontrola na on-line hodině
 • St 13. 5.   9:00Teams – on-line hodina
  • kontrola úkolů
  • Seznámení s druhy zájmen – učebnice str. 96(99) – tvoření myšlenkové mapy
 • Čt 14. 5.   PS str. 33/1,2 – kontrola vzadu v klíči
 • Pá 15. 5.  9:00Teams – on-line hodina – procvičování učiva – společné plnění úkolů

 • Sloh – „Babička a dědeček“ – co se mi na nich líbí, co pro mě znamenají – povinné – pošli (ten, kdo ještě neodevzdal – termín do 15. května 2020 – tj. pávě dnes!)

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

11th May – Monday:

 • WB pg 47/4 c, 5 – kontrola na on-line hodině
 • Opakuj slovíčka U5A,B,C

12th May – Tuesday:      9:00 – on line hodina

 • SB pg 57/5,6 
 • SB pg 58 – Grammar: Can/Can´t

13th May – Wednesday:

14th May – Thursday    9:00 – on line hodina

 • SB pg 60/ An English town
 • Revision

dobrovolné aktivity k učivu: 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-town-ipl/114-make-a-map-vytvor-mapu/

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/shopping-ipl/151-at-the-shop-v-obchode/

http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/83-unit-02-wheres-bob/

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

11.5. – Monday

 • úkoly v Teams, Alf – dokončete
 • najděte zajímavé anglické video, nasdílejte v Teams do chatu – všichni
 • WB 50/2

12.5. – Tuesday – on-line výuka

 • opakování slovní zásoby, tvoření vět
 • videa, která nasdílíte

13.5. – Wednesday

 • SB 60 – pustíme si na on-line hodině, projdi si text, vyhledej  neznámá slovíčka
 • WB 50/ 1, 3- zkontroluj si_ příloha_1

14.5. – Thursday – on-line výuka

 • WB 50/4
 • SB 60/ Culture

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s.56  cv.1ab,2
 • Učebnice s. 57 cv. 3
 • Pracovní sešit s.46 cv.1,2
 • Opakování slovíček  5C

PŘÍRODOVĚDA

Povinné:

 • učebnici na str. 82 – 84: „Dobře si pochutnat“ – přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly
 • procvičování v aplikaci Alf – „Trávící soustava“ – při skládání potravinovépyramidy se může stát, že se i při správném splnění ukáže křížek. Nevšímej si toho. Beru to jako správně splněno. Holt technika není vždy dokonalá.:-) Pokud něco nevíš, pomáhej si vyhledáváním na internetu, v knize apod.

kdo má zájem dělat něco navíc:

VLASTIVĚDA

                               Povinné:

 • Úkol: vyber si jeden z krajů, který jsme probírali a popiš ho. Můžeš psát o městech, historických památkách, přírodních krásách, průmyslu, zemědělství, ubytování, stravování, cestování apod. Psát můžeš buď na papír či do sešitu.
 • Tento popis doplň libovolnou kresbou, která s ním souvisí. Poté ofocené pošli na mail: herzanova@zsjoklik.cz

4. 5. – 7. 5. 2020

M

 • Dobrovolný úkol pro zájemce: Vytiskni, vyplň a odešli pracovní list Nákupdo17. 5.
 • Po 4. 5. PS str. 38/cv. 1, 2, 3, 4
 • Út 5. 5. Online hodina: Porovnávání a uspořádání desetinných čísel. Připrav si učebnici, školní sešit, psací potřeby i barevné.
 • St 6. 5. Vypracuj do sešitu cvičení z učebnice:
  • str. 37/cv. 9
  • str. 42/ cv. 3, 4, 5
  • str. 43/ cv. 6, 7

Čt 7. 5.

 • Online hodina: Plánek bytu.  Připrav si učebnici, geometrický sešit, psací a rýsovací potřeby.
 • Test Alf Desetinná čísla 1. (Opakuj tolikrát, až budeš mít co nejlepší výsledek.)

ČJ          

 Po 4. 5.        PS str. 48/3 – kontroluj podle klíče vzadu

Út 5. 5.         PS str. 49/4 – klíč vzadu

St 6. 5.          9:00Teams – on-line hodina

 • Shoda přísudku s podmětem (uč. str. 90 – 91) – procvičování

Čt 7. 5.     PS str. 49/6 – dle zadání napiš do Š sešitu a pošli mi

 • Sloh – „Babička a dědeček“ – co se mi na nich líbí, co pro mě znamenají – povinné – pošli (ten, kdo ještě neodevzdal – termín do 15. května 2020!)

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

4th May – Monday:

 • SB pg 55/6 b,c – 12 vět do sešitu – nafoť a pošli mi
 • Opakuj slovíčka U5A,B

5th May – Tuesday:        9:00 – on line hodina

 • SB pg 56/1,2 – Vocabulary – Places in our town

6th May – Wednesday:

7th May – Thursday      9:00 – on line hodina

 • SB pg 57/3,4,5
 • WB pg 47/3,4
 • Homework: WB pg 47/5
 • Test Alf: There is/are – časově omezen do 7.5.

dobrovolné aktivity: 

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

4.5. – Monday

 • Alf
 • zopakuj si slovní zásobu 5 A, B, C – slovíčka se uč psát
 • zopakuj si předložky SB 52, There is/are SB 54, 57

5.5. – on-line výuka – Tuesday

 • Opakování
 • SB 58/ 1, 2, 3, 4
 • SB 59/5

6.5. – Wednesday

 • WB 48/ 1, 2 – zkontroluj si – příloha_1
 • WB 49/ 3
 • Opakuj SB 58/2, 3

7.5. – on-line výuka – Thursday

 • opakování
 • WB 49/4
 • SB 60

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s.54  cv. 3,4,5
 • Učebnice s. 55 cv. 6,7,9
 • Pracovní sešit s.44 cv. 1ab, 2
 • Pracovní sešit s. 45 cv. 3,4,5
 • Opakování slovíček  5B, dopsat do slovníčků 5C

Od pondělí 4. 5. – 7. 5. 2020

PŘÍRODOVĚDA

 • vypracovat opakovací test – souhlasí s učivem v učebnici
 • Test poslat na mail: herzanova@zsjoklik.cz

Přírodověda – opakovací test

 1. Vyjmenuj kosti, které tvoří kostru člověka.
 2. Co ovlivňuje správný růst kostí?
 3. Jaké základní ošetření poskytneš při podezření na zlomeninu?
 4. Čím je většina svalů upnuta ke kostem?
 5. Který sval v těle člověk nedokáže ovládat vlastní vůlí? Tento sval je pro člověka nezbytně důležitý.
 6. Co je nutné pro správný vývoj svalů?
 7. Jaké funkce plní kůže?
 8. Jaký význam má pro člověka pocení?
 9. Co všechno vyrůstá z kůže?
 10. Čím je tvořena dýchací soustava?
 11. Kterou odpadní látku při dýchání z těla vylučujeme?
 12.  Popiš velmi stručně, jak se dostává kyslík do plic?
 13. Co je nejdůležitější první pomocí při zástavě dechu?
 14. Co tvoří oběhovou soustavu v těle?
 15. Jaký je rozdíl mezi tepnami a vlásečnicemi?
 16. Z čeho je složena krev?

VLASTIVĚDA

 • vypracovat opakovací test – souhlasí s učivem v učebnici
 • Test poslat na mail: herzanova@zsjoklik.cz

Vlastivěda – opakovací test:

 1. Které státy sousedí s Českou republikou?
 2. Co je to Evropská unie?
 3. Ve kterých mezinárodních společenstvích je Česká republika členem?
 4. Hlavní město Slovenské republiky?
 5. Pojmenuj 2 velké řeky na Slovensku?
 6. Znáš některá významná místa na Slovensku – např. kulturní památky, příroda, lázně? Vyjmenuj.
 7. Jaké je hlavní město Polska?
 8. Které moře oblévá Polsko?
 9. Jaké je hlavní město Německa?
 10. Která řeka Německa pramení v naší republice?
 11. Znáš některá německá zajímavá města – která?
 12. Jaké je hlavní město Rakouska?
 13. Kterým jazykem se mluví v Rakousku?
 14. Proč je Rakousko nazýváno alpská země?

27. 4. – 30. 4. 2020

M

Po 27. 4.  PS str. 36/cv. 1, 2, 3, 4, 5

Út 28. 4. Online hodina v 8 hod. – Připrav si školní sešit, učebnici, psací potřeby i barevné.

Stř 29. 4.  Zopakuj si učivo z úterní hodiny z prezentace Desetinná čísla a vypracuj z učebnice:

 • 33/4 Přečti správně desetinná čísla.
 • 33/5 Zapiš čísla do sešitu, podtrhni celou část červeně, desetinnou část zeleně.
 • 33/6 Přečti správně desetinná čísla.
 • 34/1 Popros někoho, aby ti nadiktoval desetinná čísla, sám si zkontroluj.
 • 34/2 Opiš čísla do sešitu a barevně v nich podtrhni desítky (žlutě), jednotky (zeleně), desetiny (červeně), setiny (modře).
 • 34/3 Přečti a opiš čísla do sešitu, barevně vyznač podle zadání.

Čt 30. 4.  Online hodina geometrie v 8 hod. – Připrav si geometrický sešit, psací a rýsovací potřeby.

ČJ

Po 27. 4.

 • PS str. 27/ 1,2 – kontroluj podle klíče vzadu

Út 28. 4.

 • PS str. 29/ 1, 2, 3 – kontroluj podle klíče

St 29. 4.

9:00Teams – on-line vyučování – učebnice, PS a sešit

 • Opakování sloves
 • Shoda přísudku s podmětem (uč. str. 90 – 91)

Čt 30. 4.

 • uč. str. 91/ 6 – do Š sešitu – podtrhni podmět a přísudek, doplň, vyfoť a pošli

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

27th April – Monday:

 • There is/There are – zhlédni výuku „Teacher Tom“ (prvních 6 minut)– případně si udělej poznámky
YouTube player
 • WB pg 45/3

28th April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování

 • WB – 45/3 – společná kontrola, pg 45/5 – Listening
 • Conversation (rozhovory) – v Teams – Soubory: House-Places(picture) máte obrázek domku, budeme společně popisovat…

29th April – Wednesday:

 • WB pg 45/4 – There´s, There are, There isn´t, There aren´t…
 • kontrola správnosti v Teams – Soubory: Control WB 45/4

30th April – Thursday

9:00 – Teams – on line vyučování

 • SB pg 55 – Vocabulary    (Homework: zapiš si slovíčka WB pg 84 Furniture)
 • Tvoření otázky: Is there…?/ Are there…?
YouTube player
 • Test Alf: There is/are – časově omezen od 29.4. do 7.5.

dobrovolné aktivity: 

YouTube player
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

27.4.

28.4. – on line výuka

 • opakování SB 54 – 55
 • WB 45/5
 • SB 56/1,2
 • SB 57/3

29.4.

 • WB 46/1
 • 46-47/ 2,3

30.4. – on line výuka

 • opakování SB 57/3
 • SB 57/4, 5, 6
 • WB 47/ 4

doporučené:
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=kn0qYrlesaM https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1 https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYT

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s. 53 cv. 5ab – vytvoř věty podle obrázku a poslechu
 • Učebnice s.54  cv. 1, 2ab,
 • Pracovní sešit s.43 cv. 8
 • Pracovní sešit s.44 cv. 1
 • Opakování slovíček  5A, dopsat slovíčka 5B + výslovnost

PŘÍRODOVĚDA

 • učebnice str. 80, 81 – „PUMPA V NAŠEM TĚLĚ“: přečíst, opsat do sešitu „A co je důležité“, ústně odpovědět na otázky a úkoly
 • aplikace Alf – test: Lidské tělo – oběhová soustava
 • kdo má zájem:
 • pracovat s programem Didakta (sovička): Lidské tělo – Jak člověk vypadá – orgány. Můžeš si vytvořit jakýkoli záznam do sešitu
 • video: https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

VLASTIVĚDA

 • učebnice str. 43-45: „RAKOUSKO – ALPSKÁ ZEMĚ“ – přečíst, opsat do sešitu „A co je důležité“, ústně odpovědět na otázky a úkoly
 • kdo má zájem:

20. 4. – 24. 4. 2020

M

 • Po 20. 4. PS str. 32/cv. 7, 8, 9, 10
 • Út 21. 4. On-line hodina v 8 hod. – Připrav si PS, učebnici, školní sešit, psací potřeby i barevné, dlouhé pravítko.
 • St 22. 4. Zopakuj si učivo z úterní hodiny ze sešitu a z Prezentace_Desetinné zlomky a vypracuj do sešitu
  • str. 32/cv. 3 – přečti des. čísla a zapiš je jako desetinné zlomky
  • str. 33/cv. 7 – přečti naměřené hodnoty(des. čísla )a vytvoř do seš. tabulku
  • str. 33/cv. 9 – vyřeš slovní úlohu
 • Čt 23. 4. On-line hodina geometrie v 8 hod. – Připrav si geometrický sešit, psací a rýsovací potřeby.
 • Pá 24. 4. Zopakuj si učivo ze čtvrteční hodiny z geom. sešitu a z Prezentace_Obvod, obsah a vypracuj
  • PS str. 34/cv. 5
  • PS str. 34/cv.1, 2, 3, 4
  • Test Alf: Obvod a obsah (Opakuj tolikrát, až se to dobře naučíš a budeš mít co nejlepší výsledek.)

ČJ

Po 20. 4.

 • Učebnice str. 74/6 – doplň a napiš do Š sešitu + vyhledej a podtrhni slovesa – vyfoť a pošli

Út 21. 4.

 • Zopakuj si, co víš o podstatných jménech a slovesech
 • Zábavné opakování: Didakta (sovička) – Login: crna811@didakta.cz, heslo: PVDQ

Ohebné slovní druhy 1 – klikni Podstatná jména a slovesa – v modrém i červeném sešitě hledej slovesa (dole je Tahák – listuj) – nemusíš všechno, nechej si i na pátek

 • Čtení – Příloha1_ČjčteniHorská služba – přečti si nejméně 2x na zítřek do výuky se bude hodit!

St 22. 4.

9:00Teams – on-line vyučování – připravte si papíry, tužky, PS, učebnici Čj

 • společně vytvoříme myšlenkovou mapu „Co všechno víš o slovesech“ – učivo Slovesa
 • čtení s porozuměním: Horská služba – příběh z úterní Přílohy1 – otázky a odpovědi, úkoly

Čt 23. 4.

 • PS str. 17/8 – popros někoho o Diktát – můžeš nafotit a poslat
 • PS str. 26/2

Pá 24. 4.

 • PS str. 26/3
 • Zábavné opakování:    Didakta (sovička) – Ohebné slovní druhy 1

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz – budu ráda, když mi pošlete ofocené úkoly

20th April – Monday:

 • SB pg 52 – 53: zopakuj si slovíčka a předložky, čti a překládej pg 52/2a

21st April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování – připravte si: SB, WB, Exercise book, psací potřeby a své dotazy

 • WB – pg 42/4 – Listening
 • SB U5 – Our house – pg 54/1 – Places, 54/2,3

22nd April – Wednesday:

23rd April – Thursday

 • SB pg 54/1 – opakuj slovíčka Places, čti a překládej text „This is our house“
 • Test Alf :  5A My room – kdo nemá hotovo a všichni ostatní, snažte se do 100%

dobrovolné aktivity:   Didakta (sovička) – Dobrodružná angličtina

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

20.4.

 • Alf – opakování – pozor je časově omezen – jeden úkol v Alfovi viz příloha_1
 • Opakuj a procvičuj SB pg. 52 – 53
 • přečti si text SB pg. 54 – This is our house.

21.4.

 • on-line výuka
 • SB pg 54/1, 2, 3 + Grammar + vaše dotazy

22.4.

 • WB pg 44/ 1 a,b
 • WB pg 44/2
 • označ novou slovní zásobu WB pg 83,84 -5 A, B

23.4.

 • WB pg 68/2
 • WB pg 68/3

procvičuj – nabídka pro tebe:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html · https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat ·

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

PŘÍRODOVĚDA

 • učebnice str. 78, 79 – „Musíme vystačit s dechem“: přečíst, opsat do sešitu „A co je důležité“, ústně odpovědět na otázky a úkoly
 • aplikace Alf – test: Lidské tělo – dýchací soustava
 • kdo má zájem:

pracovat s programem Didakta (sovička): Lidské tělo – Jak pracuje lidské tělo – dýchání. Můžeš si vytvořit jakýkoli záznam do sešitu

 • video:     https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE

VLASTIVĚDA

 • učebnice str. 40-43 „Německo“ – přečíst, opsat do sešitu „A co je důležité“, ústně odpovědět na otázky a úkoly
 • aplikace Alf – test: Spolková republika Německo
 • kdo má zájem:

pracovat s programem Didakta (sovička) – na 4. řádku rozkliknout téma Evropská unie. Zobrazí se mapa a na ní kliknout na Německo. Zde procházet jednotlivé ikony – všeobecné informace, populace, hymna, řeč, fotogalerie, ekonomika, průmysl a zemědělství, geografie. Cokoli z toho si můžeš zaznačit do sešitu

14. 4. – 17. 4. 2020

M

 • PS str. 32/cv. 1, 2, 3, 4
 • Zopakuj si obsah čtverce a obdélníku v geom. sešitě,  vyřeš z uč. str. 13/ cv. 2 a udělej test Alf Čtvercová síť – obsah.  Opakuj tolikrát, až ho budeš mít správně. Je lehoučký. Většina ho budete mít správně na první pokus.
 • Uč. str. 29/ cv. 1 – 7 do seš. nebo máš – li možnost tisknout, vytiskni si pracovní listy POZNÁVÁME SVĚT, vypracuj, ofoť a pošli. Potom je přineseš do školy.  Nemusíš pak vypracovávat cvičení do sešitu. Tento úkol můžeš dokončit i v příštím týdnu

ČJ

na úterý 14.4.

 • Shrnutí přídavných jmen :  opakování – PS str. 25a /  cv. 13 a), b) – kontrola vzadu v klíči str. 5
 • Zábavné opakování: Didakta – oranžová sovička – Slovní druhy 2 – Přídavná jména

na středu 15.4.

8:00Teams – on-line vyučování

 • připravte si papíry (bloky), tužky, PS, učebnici Čj
 • zopakujeme si přídavná jména, vysvětlíme si čemu nerozumíme, budou úkoly vycházející z textu

na čtvrtek 16.4.

 • Slovesa – opakování ze 4. ročníku – uč. str. 81 – přečti si modré rámečky, na příští hodině Teams hodině si společně vytvoříme myšlenkovou mapu „Co všechno víš o slovesech“
 • PS str. 26 cv. 1 a), b)

na pátek  17.4.

5. ročník – Najdi slovesa

Čtení – dobrovolně se můžete podívat na pořady o našich tradicích:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

– budu ráda, když mi pošlete ofocené úkoly

14th April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování

 • připravte si: SB, WB, Exercise book, papíry (blok) a psací potřeby
 • Projdeme si Unit 5 – SB Places pg 52 – poslechy cv. 1a, 2a, 3a
 • Společně ústně zkontrolujeme SB 52-53 cv 3b;  cv, 5a si z poslechu napíšete do sešitu
 • Zadáme si na další dny:
 • Homework: WB pg 43/ 5, 6 , 7, 8 – všechny úkoly si po dokončení kontroluj zde 5.AB_AjKop

15th April –Wednesday:

 • zadání ze včerejška: WB pg 43/5,6
YouTube player

16th April – Thursday:

 • dokonči zadání: WB pg 43/7,8
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

                 5A My room – nově od pondělí 6. 4. – snažte se do 100%

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

 • 14.4.
 • on line výuka: slovní zásoba – předložky – pořadí slov ve větě, práce s obrázky SB str. 53/3b
 • 15.4.
 • SB pg 52/ 3
 • poslechni si výslovnost nových slov: · https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/behind
 • vezmi pero/ tužku … a zkoušej si dle obrázků říkat: My pen is on/ in/ under… the desk.
 • 16.4.
 • WB pg 43/5, 6, 7 _ řešení_1

doporučené:

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g ·

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3.  a  spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6. – 8.4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná v úterý 14. dubna v 9 hod.

VLASTIVĚDA  

 • učebnice na str. 38 – 40 „POLSKO – náš severní soused“: přečíst, napsat do sešitu „ A co je důležité?“, ústně odpovědět na otázky a úkoly,
 • splnit test v aplikaci Alf – „Polská republika“,
 • pracovat s programem Didakta (sovička) – na 4. řádku rozkliknout téma Evropská unie. Zobrazí se mapa a na ní kliknout na Polsko. Zde procházet jednotlivé ikony – všeobecné informace, populace, hymna, řeč, fotogalerie, ekonomika, průmysl a zemědělství, geografie. Cokoli z toho si můžeš zaznačit do sešitu.

6. 4. – 8. 4. 2020

M

 • PS str. 31
 • Uč. str. 23/cv. 5 – Ústně si zopakuj zaokrouhlování, potom udělej test Alf. Opakuj tolikrát, až ho budeš mít celý správně. Je lehoučký. Většina ho budete mít správně na první pokus.
 • Uč. str. 26/cv. 6 – Do škol. seš. si zopakuj  písemné dělení.
 • Kdo chce, může vyzkoušet na   https://www.zlatka.in/cs/   zajímavé matematické úlohy.  

ČJ

Pokud možno, nedělej všechna zadání v jeden den:  navrhuji časové rozložení…

na pondělí:

běž na 5. ročník – okénko Najdi přídavná jména

na úterý:

běž na 4. ročník – okénko Vyjmenovaná slova souhrn

na středu:

 • Test Alf – Přídavná jména 1 – trvá, snažte se do 100%

Sloh – zůstává

 • Babička a dědeček – zamyšlení, vyprávění, popis osoby v jednom – zadání znáte.

Termín až do 15. dubna, odevzdávejte postupně v příloze emailu, úkol je dobrovolný.

Čtení

 • https://www.gramar.in/cs/ běž na 5. ročník – Čtení s porozuměním – Experimenty – Domácí gumoví medvídci a můžete si vyrobit, třeba k Velikonocům.

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

 • Máte-li možnost, budu ráda, když mi na e-mail pošlete ofocené (oskenované) vypracované cvičení v sešitě a vypracovaný Project 4 – Free time

Pokud možno, nedělej všechna zadání v jeden den:  navrhuji časové rozložení…

na pondělí:

 • Prepositions – Předložky

SB pg 52/3 a – zopakuj si, nové předložky si zapiš a ověř výslovnost zhlédnutím a opakováním nahlas:

YouTube player
YouTube player

SB pg 52/2 – přečti nahlas a odpověz “Who is Robby

na úterý:

 • SB pg 53/3 b – odpověz písemně do sešitu podle příkladu – zkontroluj zde 5AB_aj_reseni

na středu

 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

                 5A My room – nově od pondělí 6. 4. – snažte se do 100%

Dobrovolné:

 • Happy Easter!
YouTube player
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

 • Easter – Enjoy videos (Monday, Wednesday – 2 lessons)
 • vocabulary:

https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs · song: https://www.youtube.com/watch?v=lSrjE8DKHyg · film:

 • interaktivní testy Alf se snažte splnit na 100%
 • pošlete mi, prosím, v mailu vyfocené vaše úkoly z pracovního sešitu
 • str. 39 – 41, připojte pár slov o tom, jak se máte, Aj – co vám vyhovuje, co potřebujete procvičit, vysvětlit mail: gregorovicova@zsjoklik.cz

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Pracovní sešit s.76 tabulku 5.1  překreslit do sešitu a doplnit do ní předložky česky
 • Učebnice s. 53 cv. 3b – písemně do sešitu vytvořit věty podle obrázků a přeložit je do češtiny
 • Pracovní sešit s.42 cv.4 – poslech + dokreslování medvídka na správné místo
 • Dodělat Test Alf
  What´s the time, please-opakování
 • Opakování slovíček  5A

PŘÍRODOVĚDA  – platí  6. – 8. 4.

 • učebnici na str. 76 – 77 „Na povrchu je kůže“: přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“ a ústně si odpovědět na otázky a úkoly,
 • splnit test v aplikaci Alf – „Lidské tělo – kůže“,
 • pracovat s programem Didakta (sovička) – opět „Lidské tělo“ : Jak člověk vypadá – kůže, Jak pracuje lidské tělo. Cokoli z toho si můžeš zaznačit do sešitu.
 • kdo má zájem, podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc

VLASTIVĚDA   – bude zadána od 14. – 17. 4.

2. 4. – 3. 4. 2020

Podívejte se na:  

https://www.gramar.in/cs/ – je zde spousta zábavného procvičování do Čj rozděleného do jednotlivých ročníků.

M

 • PS str. 29/cv. 1 – 4 (U cvičení 3 a 4 ti pomůže, když si to nakreslíš.)
 • PS str. 30/cv. 1 – 4 (Ve cvičení 3 máš sestrojit osu úsečky. Učili jste se ve 4. třídě. Nejdříve se podívej  na video https://www.youtube.com/watch?v=VVMRUM3M5C4   a teprve potom se pusť do rýsování v pracovním sešitě.
 • Test Alf – Pozice v čísle do 1 000 000     

Test opakuj tolikrát, až budeš mít všechny odpovědi správně. Neboj se, test je lehoučký. Věřím, že většina z vás ho bude mít správně na první pokus.

ČJ

 • Shrnutí přídavných jmen přivlastňovacích: zde PřílohaČj – rozlišení příd. jmen přivlastňovacích a od tvarů podstatných jmen
 • Uč. str. 77 zkus do Š sešitu cv. 4 a rozlišuj podle nápovědy v příloze
 • PS str. 20 cv. 1 a cv. 5 – výsledky si zkontroluj vzadu v klíči str. 4
 • Test Alf – nový Přídavná jména 1

Sloh – zůstává

 • Babička a dědeček – zamyšlení, vyprávění, popis osoby v jednom – zadání znáte.

Termín až do 15. dubna, odevzdávejte postupně v příloze emailu, úkol je dobrovolný.

Čtení

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

 • Začneme 5. lekci Places SB pg 52 / 1a – napiš si slovíčka podle WB pg 83 My room

Výslovnost nových slovíček si zkoušej na: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/wardrobe

 • WB pg 42/1, 2, 3 – výsledky si zkontroluj v příloze
 • Pro oživení a opakování slovní zásoby poslouží videa, pochytíte i jiná slovíčka
YouTube player
YouTube player
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100% – zůstává do konce týdne

sk. Petra Gregorovičová:  gregorovicova@zsjoklik.cz

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Zkontrolovat výsledky
 • Pracovní sešit s.42   cv.1 – 2a bed, 3a bedside table, 4a chest of drawers, 5a desk, 6a chair, 7a carpet, 8a rug

          cv.2 – carpet, lamp, wardrobe,rug,bookshelf,bed,mirror, poster

          cv.3 – 2bedside table, 3chest of drawers, 4bed, 5wardrobe, 6rug, 7lamp, 8desk

 Pří a Vl je na celý týden 30. 3. – 3. 4. 2020

30. 3. – 1. 4. 2020

M

 • PS str. 27 a 28
 • Test Alf – Pravoúhlý trojúhelník      

Pomocí testu si zopakuj pravoúhlý trojúhelník. Test opakuj tolikrát, až budeš mít všechny odpovědi správně. Tak budeš mít jistotu, že to dobře umíš!

ČJ

 • PS str. 19 cv. 8 Diktát – navrhuji dát diktát některému z rodičů. Ale pozor! Popros jej, ať udělá schválně 5 chyb. Poté diktát opravte a chyby si vysvětlete.
 • Učebnice str. 75  Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzor OTCŮV/MATČIN – množ. číslo
 • pomůže vám tento díl UčíTelky (5. třída začíná v čase 2:29:35)
 • Uč. str. 76 zkus do Š sešitu cv. 2 – zatím zkusmo 😉
 • PS str. 20 cv. 1 – výsledky si zkontroluj vzadu v klíči str. 4

Sloh – zůstává

 • Babička a dědeček – zamyšlení, vyprávění, popis osoby v jednom – zadání znáte.

Termín až do 15. dubna, odevzdávejte postupně v příloze emailu, úkol je dobrovolný.

Čtení

 • Typy na výběr knih ke čtení:  www.listovani.cz, www.megaknihy.cz – sekce knihy pro děti
 • Čtěte a pište protokoly, všechny je zveřejníme.
 • Výborné je hraní společenských her, kde si obohacujete slovní zásobu, ale to víte dávno, teď je na ně spousta času! Jestli máte typy na hry, co ještě neznáme, napište mi.

AJ

sk. Ivana Kopková:  kontakt pro případné dotazykopkova@zsjoklik.cz

 • Make your Project – Free time to your exercise book (SB pg. 51)
 • 1st April – is Fools Day = Den žertů, zhlédni videa: a najdete mnoho dalších…

vocabulary:    prank – žertík, rošťárna

YouTube player
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

sk. Petra Gregorovičová:

 • platí minulé zadání • interaktivní testy se snažte udělat na 100%, opakujte je – „Opakování je matka moudrosti.“

 • 1.4.2020 – někoho naaprílujte: Jak je to s tímto dnem v Anglii?

https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day

 • https://tn.nova.cz/clanek/magazin/historie/kalendarium/proc-slavime-aprila-vlastne-jenomylem.html

sk. Irena Mokrá: mokra@zsjoklik.cz

 • Dodělejte si testy Alf a snažte se dosáhnout 100%.– vaše výsledky budu hodnotit.
 • Učebnice s.52, cv.1 – prohlédni si obrázek a do sešitu písemně  pojmenuj anglicky co nejvíc věcí z něj
 • s.52, cv.2 – přečti si popis pokoje a písemně ho přelož do sešitu
 • Pracovní sešit s.42 cv.1,2,3
 • Opakování slovíček  4C

 Pří a Vl je na celý týden 30. 3. – 3. 4. . 2020

PŘÍRODOVĚDA

• učebnice str. 74 – 75 „Každý z nás je svalovec“: přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“, odpovědět ústně na otázky a úkoly

• namalovat do sešitu některé svaly na kostře člověka (viz. obrázek na str. 74), • splnit test v aplikaci Alf – svalová soustava (4 otázky)

• pracovat s programem Didakta (sovička) – přístupová hesla by jste měli mít, popř. u třídní učitelky – zde rozkliknout na druhém řádku „Lidské tělo“. Zábavnou formou procházet jednotlivé ikony, je jich hodně. Aktuálně budou pro nás v tomto týdnu důležité svaly a zdravý životní styl. Tématem lidské tělo se budeme zabývat cca 2 měsíce a po celou dobu nám právě tento program Didakta hravě poslouží.

VLASTIVĚDA

 • učebnice str. 35 – 37 „ Slovensko – náš nejbližší stát“: přečíst, napsat do sešitu „A co je důležité?“, odpovědět ústně na otázky a úkoly

• namalovat do sešitu mapu Slovenské republiky (viz. obrázek str. 35) a podle obrázku barevně označit na mapě velká města, dále namalovat slovenskou vlajku

• splnit test v aplikace Alf – Slovensko

26. 3. – 27. 3. 2020

Děti na hlavní stránce webu se objevil odkaz a instrukce na nové hravé procvičování Didakta. Přístupové heslo jsem vám poslala do emailu. Napište mi, zda se vám podařilo nainstalovat a procvičujete!

Přístupové údaje pro Silcom-multimédia

Login: crna811@didakta.cz
Heslo: PVDQ

M

 • PS str. 25 a 26
 • Test Alf – Čísla větší než milion  

Vypracuj jako malou prověrečku na jeden pokus, nemusíš se obávat, je to lehoučké, všechno umíš.

Věřím, že to zvládneš. A kdyby se ti to náhodou moc nepovedlo, dáme druhý pokus, však mě znáte.

ČJ

Přídavná jména tvrdá – vzor mladý – v koncovkách jednotného čísla píšeme – ý zdravý (mladý hoch)

množného čísla píšeme – í zdraví (mladí hoši) 1. a 5. pád

Přídavná jména měkká – vzor jarní – v koncovkách píšeme vždy měkké  -í

 • znovu si prohlédněte tabulky v učebnici str. 70 a 73
 • procvičujte v PS str. 19 cv. 6 a 7 – kontrola vzadu v klíči str. 4
 • Test Alf –  do 26. 3. zůstává  Podstatná jména – vzory, pravopis. Dělejte klidně vícekrát.

Sloh – zůstává

 • Babička a dědeček – zamyšlení, vyprávění, popis osoby v jednom – zadání znáte.

Termín až do 15. dubna, odevzdávejte postupně v příloze emailu, úkol je dobrovolný.

Čtení

AJ

sk. Ivana Kopková:

kontakt pro případné dotazykopkova@zsjoklik.cz

Zkontroluj si dříve provedená cvičení:

 • SB pg 50 Revision – kontrola řešení příloha 1 zde
 • WB  pg 40 – kontrola řešení příloha 2 zde
 • Test Alf – udělejte si všechny testy několikrát, neváhejte dosáhnout 100% !

Songs help us!

http://www.english-time.eu/english-now/pisnicky-pro-clil/99-family/

YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:

zadání platí do 31. 3. 2020

 • SB pg 50 – Revision – zkontroluj dle řešení_1

 • WB pg 40 – 41, kdo ještě nemá hotovo – zkontroluj si dle řešení_2

 • zopakuj si interaktivní testy – Alf, sleduj nová zadání v průběhu týdne

• Opakuj, co potřebuješ.  Pokud bude třeba, napiš mi, ráda ti pomůžu nebo jen tak: gregorovicova@zsjoklik.cz

• poslouchej si písničky pro radost, zpívej si a usmívej se – pár mých oblíbených a co tvoje oblíbené…

https://www.youtube.com/watch?v=zb_whk63zdE&list=RDzb_whk63zdE&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=zj69iA_goIk https://www.youtube.com/watch?v=wXWhduTJiGQ https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A https://www.youtube.com/watch?v=WjqYTpE6Qdg

sk. Irena Mokrá:

 • Test Alf – opakováni lekce 4, v testech Present simple, Present simple  lesson 4,  Revision, testy dokončete a snažte se dosáhnout 100%.

Pří a Vl je na celý týden 23. – 27. 2020

23. 3. – 25. 3. 2020

M

 • Doufám, že si poctivě procvičujete příklady v pracovním sešitě!
 • Další úkoly:  PS str. 23 a 24
 • Test Alf – Čísla do milionu  

Test můžete cvičně zkoušet, kolikrát chcete, až budete spokojeni se svým výsledkem  – známkou.

Příště už dostanete podobný test na známku pouze s jedním pokusem! Pozor, testy nastavuji jen na určité období, ve kterém je musíte splnit!

ČJ

Přídavná jména měkká – vzor jarní – v koncovkách píšeme vždy měkké  -í

 • Učebnice str. 74 cv. 3 a 4 – dle zadání vypracujte do Š sešitu
 • PS str. 18 cv. 3 a 4 – až po vypracování si správnost zkontrolujte vzadu v klíči na str. 4, pracujte s chybami, opravujte si je, protože „Chybami se………!“
 • Test Alf – přidávám nový s názvem Podstatná jména, vzory, pravopis.

Test časově omezen do čtvrtka 26.3.

Sloh 

 • Babička a dědeček – zamyšlení, vyprávění, popis osoby v jednom – zadání znáte.

Termín až do 15. dubna, odevzdávejte postupně v příloze emailu, úkol je dobrovolný.

Čtení

 • Čtěte si knížky, vytvářejte protokoly a těším se, až nám je ve škole předvedete.

AJ

Všechny 3 skupiny:

Testy Alf:

sk. Ivana Kopková:

 • Revision and Present simple – zadány
 • Present simple lesson 4 –  přidán nově

sk. Petra Gregorovičová:

 • Present simple , Present simple lesson 4, Revision – zadány

sk. Irena Mokrá:

 • Present simple and Present simple  lesson 4 – již zadány

                              Revision – přidán nově  

Pří a Vl je na celý týden 23. – 27. 2020!!!

Přírodověda

–       učebnice str. 70 – 73 „Lidské tělo potřebuje oporu“ – přečíst
–       opsat do sešitu: A co je důležité?
–       odpovědět na otázky a úkoly (ústně)
–       namalovat do sešitu kostru člověka a popsat ji
–       Test Alf „Kostra“– NEZAPOMEŇ
–       zhlédnout video:  https://www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560

Vlastivěda


–       učebnice str. 33 – 35 „Česká republika jako součást Evropy“ – přečíst
–       opsat do sešitu: A co je důležité? a větu: Evropský parlament sídlí ve
         Štrasburku (Francie)!
–       odpovědět písemně na otázky a úkoly do sešitu
–       namalovat do sešitu vlajku Evropské unie (viz. strana 33), znak NATO a
         OSN (str. 34).
–       Test Alf „Evropa“– NEZAPOMEŇ
–       zhlédnout videa: https://www.youtube.com/watch?v=79OEQLHnGOE
         https://www.youtube.com/watch?v=iZ3qm2bbE1E 

JJJ  Cvičte, tancujte a zpívejte si co nejvíce, ať i v těchto předmětech děláte pokroky.   

YouTube player

19. 3. – 20. 3. 2020

 • PS str. 20 dokončit celou
 • PS str. 21 celá
 • PS str. 22 celá kromě cv. 2

ČJ

 • Učebnice str. 73 – přídavná jména měkká, tabulka, cv. 1, 2 – do Š sešitu
 • PS          str. 18 cv. 1, 2
 • Podívejte se na na video, má 12 minut, není moc kvalitní obraz i zvuk, ale může vám pomoci:
YouTube player

AJ

 • SB Students book (to je učebnice) str. 48  – pročtěte si, zadejte slovíčka do slovníků a zkuste přeložit do češtiny
YouTube player

na odkazu je video o chlapci – hráči baseballu

 • WB Work book (to je pracovní sešit) celá str. 41
 • Testy na programu Alf – paní uč. Mokrá přidá 2 testy Present simple a Revision pro svou skupinu.
 • Všechny 3 skupiny průběžně dělejte zadané testy, budou postupně přibývat.

16. 3. – 18. 3. 2020

M

 • PS str. 16/cv. 5, 7 ,8
 • PS str. 17 a 19

Čj

 • učebnice str. 71/cv. 3,4,5 do Š sešitu – procvičujeme pravopis tvrdých přídavných jmen
 • str. 72/ tabulku pročíst (pro zopakování) a podle ní cv.6 do sešitu
 • PS str. 16/cv. 1,2,3

Aj

 • slovíčka i s výslovností si můžete vyhledat v Google překladači takto:

https://translate.google.cz/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=page

 • nebo na Seznamu…či jak jste zvyklí

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page

 • testy na Alfu – Revision, Present Simple
 • WB pg. 40
 • SB = učebnice pg. 50 – celá stránka do sešitu, ke cv. 4 je natištěn text

PŘÍRODOVĚDA – platí na celý týden 16. – 20. 3. 2020

 • učebnice str. 68 – „Člověk – živočich na zemi“ – přečíst + do sešitu opsat ze str. 69 co je důležité + str. 69 odpovědět písemně (stručně) do sešitu na otázky + pracovní listy o člověku, které byly rozdány – zde vyplnit úkol č. 1 na str. 30.
 • můžeš se podívat na zajímavý dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=5IjpWsIWO0Q

https://www.youtube.com/watch?v=KvMAJhipjuY

VLASTIVĚDA – platí na celý týden 16. – 20. 3. 2020

 • vypracovat pracovní listy o významných místech České republiky, které byly rozdány str. 14, 15, 16 – pracovat s učebnicí, internetem (vyhledávat informace).
 • pročítat ze sešitu i učebnice informace o krajích ČR, pracovat s mapou (kdo má doma), popř. opět vyhledávat vše zapsané na internetu (kraje, města, řeky, pohoří, nížiny, památky atd.).
 • aplikace ALF – zábavné procvičování krajů a měst ČR

11. 3. – 13. 3. 2020 

M 

 • pracovní sešit – str. 14 – 15 

Čj  

 • úkoly, které jsem vám zadala včera (v úterý) si rozložte – do pátku si doplňujte okopírované listy „Souhrnné opakování“ str. 30-33 doplňte, co nemáte doplněno 

Aj

 • všechny 3 skupiny: Workbook – pg 39 – kdo má hotovo proletí ústně,
 • dále pg 40 (poslechová cvičení jsou na CD vzadu WB)

http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/90-unit-09-look-at-the-time/

Modře označené odkazy si rozklikněte!

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw