5. B – online výuka

15.6. – 22. 6. 2020   

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00 Shoda přísudku s podmětem

ÚT

 • učebnice str. 128 – 130 dokončení dle on-line výuky

ST

 • PS str. 49 -51

ČT

 • PS str. 53 – 56 sken bude zaslán na žákovský mail

 • dokončení cvičení  v PS

M

PO

 • učebnice str. 52 / cvičení dle výběru

ÚT

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

učebnice str. 53

ST

 • PS str. 62 – 67 cvičení dle vlastního výběru, zaměř se na početní úkoly

ČT

 • PS str. 68 – 70

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00  práce v PS

AJ

ON-LINE výuka čtvrtek 9,00-9,45 vyučuje p. uč. Mokrá Irena

15th June – Monday:

 • SB pg 67/4 – písemně do sešitu

16th June – Tuesday:

 • opakuj slovíčka 6A, 6B 

17th June – Wednesday:

 • WB pg 54/3,5,6

18th June – Thursday        9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolu
 • SB pg 67/ 6,7 ; pg 68/1,2
 • SB pg 69/5
 • WB pg 56/1; pg 57/3 – domácí úkol

Vlastivěda

 • Kapitola Lidé a Země učebnice str. 93 – 97
 • zápis str. 97 A co je důležité

Přírodověda

8.6. -12. 6. 2020   

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • Dokončení PS str.40 kontrola, str.41-42
 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

ÚT

 • učebnice str. 119 kapitola: SLADBA Určování základních větných členů
 • str. 119-120 důležité jsou modré tabulky
 • str.120/ cv.5 písemně
 • str.121/ cv.1 fólie

ST

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

Skladba str. 121-124 dle výběru v hodině, dokončení za DÚ

ČT

 • učebnice str.128 Shoda podmětu s přísudkem
 • PS str. 44-45

 • PS str. 46 Podmět rozvitý a několikanásobný

M

PO

 • Dělení desetinných čísel číslem přirozeným
 • učebnice str. 35

ÚT

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

učebnice str. 36, 49

ST

 • učebnice str. 49 dokončení úkolů dle on-line výuky

ČT

 • učebnice str.50

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00  učebnice str. 51

AJ

ON-LINE výuka čtvrtek 9,00-9,45 vyučuje p. uč. Mokrá Irena

8th June – Monday:

 • SB pg 65/4 – ústně;  65/4b – napiš věty do sešitu
 • WB pg 53/6,7

9th June – Tuesday

sleduj výuková videa – gramatika: Present continuous = Přítomný čas průběhový

10th June – Wednesday:

 • WB pg 54/1,2; 55/3
 • Slovíčka 6B Saturday morning – WB pg 84

11th June – Thursday:    9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů
 • SB pg 66/1a,b; 66/2; 67/3,4,5 – Present continuous + negative

Vlastivěda

 1. hodina  Kapitola Majetek a jeho vlastnictví
 • Zápis A co je důležité str.87

2. hodina

 • Kapitola Co všechno je kultura učebnice str.88-92
 • zápis str. 92 A co je důležité

Přírodověda

1.6. -5. 6. 2020   

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • Dopis učebnice str. 108-109
 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

ÚT

 • učebnice Číslovky
 • str.111(115) udělej si tabulku podle učebnice DRUHY ČÍSLOVEK

ST

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00 kontrola tabulky, druhy číslovek

cvičení v učebnici

ČT

 • učebnice str.111-114 fólie

 • PS str. 38-39a,b
 • PS str. 40

M

PO

 • Dělení desetinných čísel deseti a stem
 • učebnice str. 29

ÚT

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00 kontrola úkolů

učebnice str. 30

ST

 • učebnice str. 31 dokončení úkolů dle on-line výuky

ČT

 • GEOETRIE opakování tělesa učebnice str. 40
 • cv. 5 vyrob si jedno těleso

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00  kontrola úkolů geometrie (těleso)
 • učebnice str. 32 NÁSOBENÍ desetinných čísel číslem přirozeným

AJ

ON-LINE výuka čtvrtek 9,00-9,45 vyučuje p. uč. Mokrá Irena

Vlastivěda

1. hodina

2. hodina

 • Lidská práva a povinnosti učebnice str.80-83
 • zápis str. 83 A co je důležité
 • otázky písemně a poslat do 7.6. na moudra@zsjoklik.cz

Přírodověda

 • pondělí 1.6.
 • MDD – vše nejlepší k vašemu dni, užijte si ho.
 • čtvrtek 4.6.
 • pří 88/ čich, chuť, hmat
 • + napiš odpovědi na otázky 1 – 5
 • (pošli na můj mail i s výpisem z minulého týdne: gregorovicova@zsjoklik.cz)

AJ

1st June – Monday:

 • SB pg 64  – People – My friends cv. 1a – zapiš si neznámá slovíčka

WB pg 84/3. sloupec 6 People A

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/repeat

2nd June – Tuesday:

sleduj výuková videa – gramatika: Popis osob

3rd June – Wednesday:

 • WB pg 52/1,3
 • Opakuj slovíčka 6A

4th June – Thursday      9:00 – 9:45  on-line hodina  sk. 5.A – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů
 • SB pg 64  – People – My friends – Vocabulary cv. 1a,b; cv. 2
 • SB pg 65/3 – gramatika: Popis osob

25. 5. – 29. 5. 2020

ZMĚNY V ON-LINE VÝUCE

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • ZÁJMENA procvičování učebnice str. 101-105
 • ON-LINE výuka 8,15-9,00

ÚT

 • učebnice Skloňování zájmen osobních já, ty, on, ona ,ono
 • učebnice str.101-105 cvičení na doplňování do sešitu, ostatní na fólii

ST

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00 kontrola úkolů

ČT

 • učebnice Zájmena Opakování str. 106-107
 • str. 107/cv. 3,5,6,7 vše do sešitu

 • dokončit PS str. 35
 • PS str. 36, 37

M

PO

 • opakování učebnice str. 23 výsledky do sešitu

ÚT

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00 kontrola úkolů

Násobení desetinných čísel deseti a stem učebnice str. 24-25

ST

 • učebnice str. 25 dokončení úkolů dle on-line výuky

ČT

 • učebnice str. 26/ cv. 1-4 slovní úlohy i se zápisem do sešitu

 • ON-LINE výuka 8,15-9,00  kontrola úkolů
 • učebnice str. 26/ cv. 6- 11 vše do sešitu

Vlastivěda

 • Období vlády jedné strany učebnice str. 74-77 zápis do sešitu A co je důležité
 • Odpovědi na otázky písemně zaslat do 31.5. na moudra@zsjoklik.cz

Přírodověda

AJ

25th May – Monday:

 • WB=Pracovní sešit pg 51/5,6 – společná kontrola na on-line hodině

26th May – Tuesday:

 • Revision
 • SB pg 63 – Project: My town – do sešitu

27th May – Wednesday:

28th May – Thursday 9:00 – 9:45 on line hodina sk. 5.B – Irena Mokrá

 • kontrola úkolů
 • SB=Učebnice pg 62/1,2,3 – Revision

18. 5. -22. 5. 2020 

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • učebnice ZÁJMENA str. 96
 • DRUHY zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná ÚKOL: nachystej si tabulku na on-line výuku, do které na řádky napiš druh zájmena a z modré tabulky v učebnici k němu napiš CO OZNAČUJÍ

Např. :

OSOBNÍ – označují 1.,2. nebo 3. osobu

                  já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se, si

PŘIVLASTŇOVACÍ- přivlastňujeme…

ÚT

 • učebnice str. 101( nebo 105?) Skloňování zájmen osobních
 • skloňování zájmen JÁ, TY, SE nauč se podle tabulky

ST

 • on-line výuka : kontrola tabulky
 • Zájmena učebnice str. 106 ZÁJMENA OPAKOVÁNÍ

ČT

 • učebnice str. 106
 • učebnice str. 107/ cv. 3 + 5 do sešitu, cv.4, 6, 7, 8 ústně
 • PS str. 33/ cv. 1 – 4

 • on-line výuka : PS str.34, 35
 • dokončit PS str. 35

M

PO

 • Zlomky SČÍTÁNÍ A ODĆÍTÁNÍ
 • učebnice str. 17/ cv. 1 výsledky do sešitu, cv. 2 – 7, cv. 8 se zápisem do sešitu

ÚT

 • on-line výuka: Zlomky učeb. str. 18

ST

 • učebnice str. 19/ cv. 1 – 6 ústně, cv. 7 do sešitu
 • učebnice str. 20/ cv. 1 – 8 výsledky do sešitu

ČT

 • on-line výuka: učebnice str. 20 kontrola, str. 21

 • učebnice str. 23/ cv. 1 – 8 vše do sešitu, slovní úlohy bez zápisu, výpočet a odpověď ano

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

18th May – Monday:

 • WB pg 49/4 b,c  – kontrola na on-line hodině
 • Opakuj slovíčka U5 A,B,C,D – Can/Can´t…

19th May – Tuesday:      9:00 – on line hodina

 • SB pg 62/1,2 – Revision
 • SB pg 80 – Pronunciation (Schwa)

20th May – Wednesday:

 • WB pg 50/1,2,3  – kontrola na on-line hodině

21st May – Thursday     9:00 – on line hodina

 • SB pg  62/3, WB pg 50/4 – Listening
 • WB pg 69/2,3
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

18.5. – Monday

 • WB 51/5, 6
 • SB 60/2 – připrav si odpovědi 1. false…
 • videa v Teams

19.5. – Tuesday – on-line výuka

 • 60/5 – kontrola + dokončení
 • 51/ 5,6 kontrola + vysvětlení

20.5. – Wednesday

 • WB 51 – dokonči
 • SB 62/1, 2 vypracuj úkol v Teams

21.5. – Thursday – on-line výuka

 • SB 62/3
 • SB 63
 • opakování a procvičování L5
 • videa v Teams

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s. 57 cv. 4,5,6
 • Pracovní sešit s.47 cv.3,4
 • My dream town- there is a/an, there are
 • Opakování slovíček  5C, dopsat slovíčka 5D

Vlastivěda

ST

 • Úkoly z pracovního listu – opakování T.G.M. a E. Beneš ( zasláno na e-mail )

 • Úkoly z pracovního listu – Druhá světová válka a Okupace ( zasláno na e-mail )

Přírodověda

 • 18.5.
  • přečti si str. 84,85 · https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
 • 21.5.
  • Udělej zápis do sešitu – krátce odpověz na otázky str. 85/1 – 4
  • nakresli jednoduchý obrázek dle str. 85
  • vyfoť a pošli, prosím, na můj mail – všichni

11.5. – 15. 5. 2020 

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • učebnice str. 89/cv. 4 + 6 ústně
 • učebnice str. 89/ cv.5  do sešitu  
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • učebnice str. 90/ cv.1 + 2 ústně
 • dokončení procvičování ALF pouze DNES ( zadání 4.-11.5. )

ÚT

 • učebnice str. 90/ cv.3 fólie
 • učebnice str. 91/ cv. 4 + 6 do sešitu

ST

 • on-line výuka : kontrola cvičení str. 91

ČT

 • PS str. 28/ cv.6, 7
 • PS str. 31/ cv.1, 2
 • PS str. 32 a/ cv.3

 • on-line výuka : tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu
 • učebnice str. 92 – 93
 • PS str. 29/ cv. 1 – 4
 • PS str. 30/ cv. 1 – 4

M

PO

 • Aritmetický průměr PS str.54/ cv. 1 – 4
 • učebnice str. 9/ cv. 1 + 3 + 5 + 7 výsledky  do sešitu, ostatní cvičení – fólie

ÚT

 • on-line výuka: Co už umíme

ST

 • PS str. 54/ cv. 1 -4 opakování aritmetický průměr
 • Počítáme se zlomky  učebnice str. 12/ cv. 1, 3 – 6 ústně, cv. 2 + 8 + 11 do sešitu

ČT

 • on-line výuka: Co už umíme

 • učebnice str. 13/ cv. 1 + 2 + 3 do sešitu, dokončit stranu ústně
 • učebnice str. 13/ cv. 10 do sešitu
 • učebnice str. 14/ cv. 7 + 9
 • učebnice str. 15/ cv. 1 – 4 fólie, cv. 7 + 9 do sešitu

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

11th May – Monday:

 • WB pg 47/4 c, 5 – kontrola na on-line hodině
 • Opakuj slovíčka U5A,B,C

12th May – Tuesday:      9:00 – on line hodina

 • SB pg 57/5,6 
 • SB pg 58 – Grammar: Can/Can´t

13th May – Wednesday:

14th May – Thursday    9:00 – on line hodina

 • SB pg 60/ An English town
 • Revision

dobrovolné aktivity k učivu: 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-town-ipl/114-make-a-map-vytvor-mapu/

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/shopping-ipl/151-at-the-shop-v-obchode/

http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/83-unit-02-wheres-bob/

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

11.5. – Monday

 • úkoly v Teams, Alf – dokončete
 • najděte zajímavé anglické video, nasdílejte v Teams do chatu – všichni
 • WB 50/2

12.5. – Tuesday – on-line výuka

 • opakování slovní zásoby, tvoření vět
 • videa, která nasdílíte

13.5. – Wednesday

 • SB 60 – pustíme si na on-line hodině, projdi si text, vyhledej  neznámá slovíčka
 • WB 50/ 1, 3- zkontroluj si_ příloha_1

14.5. – Thursday – on-line výuka

 • WB 50/4
 • SB 60/ Culture

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s.56  cv.1ab,2
 • Učebnice s. 57 cv. 3
 • Pracovní sešit s.46 cv.1,2
 • Opakování slovíček  5C

Vlastivěda

ST

Kapitola: Druhá světová válka

 • učebnice str. 72 – 74 přečti si článek i pod obrázky
 • zápis do sešitu: nadpis + A co je důležité, otázky  str. 74

Přírodověda

 • 11.5. · https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
  • přečti si: 82 -84
 • 15.5.
  • odpověz na otázky v Teams – přírodověda

4.5. -7. 5. 2020 

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • Koncovka v čase přítomném je VŽDY -i
 • učebnice str. 86/ cv.6  do sešitu,
 • přečti si tabulku Čas budoucí str. 86
 • PS str. 28 dokončit

ÚT

 • čas budoucí má tvary jednoduché a složené z infinitivu a pomocného slovesa být
 • učebnice str. 87/ cv. 2 „Recept na pizzu“ a) podtrhni na fólii
 • učebnice str. 87/cv. 3 + 4 ústně
 • učebnice str. 87/ cv.5 do sešitu

ST

 • on-line výuka : slovesa v referátu o T.G.M. a určování mluv. kategorií
 • slovesa si v referátu podtrhni dopředu!

ČT

 • test Alf SLOVESA procvičování od 4.5. do 11.5. včetně ( pomůže ti tabulka str. 89 Časování zvratných sloves v čase minulém, kterou si před procvičováním přečti )
 • učebnice str. 88 tabulka Čas minulý – v textu místo příčestí minulé si říkej čas minulý a budeš tomu rozumět a navíc to umíš ze 4. ročníku
 • učebnice str. 88/ cv. 1 „Sýrový salát s vejci“ a), b)
 • učebnice str. 88/ cv. 2 do sešitu

 • Státní svátek

M

PO

 • učebnice Matematika 3.díl str. 3/ celá strana podle zadání ( slovní úlohy na fólii )
 • PS str. 37/ sloupeček ( kontrola na on-line výuce )

ÚT

 • on-line výuka kontrola PS, úkoly v PS

ST

 • učebnice str. 4 + 5/ vše podle zadání ( zadání „Vypočítej“= napiš do sešitu )

ČT

 • učebnice str. 6 podle zadání
 • PS str. 38/ dokončit
 • PS str. 40/ cv. 1 – 8

 • Státní svátek

Vlastivěda

ST

Kapitola: Protektorát Čechy a Morava

 • zápis do sešitu: nadpis + A co je důležité, otázky  str. 71

 • Státní svátek

Přírodověda

 • 4.5. · https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0
 • 7.5.
  • splň úkoly z videa, vyfoť a pošli na: gregorovicova@zsjoklik.cz

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

4th May – Monday:

 • SB pg 55/6 b,c – 12 vět do sešitu – nafoť a pošli mi
 • Opakuj slovíčka U5A,B

5th May – Tuesday:        9:00 – on line hodina

 • SB pg 56/1,2 – Vocabulary – Places in our town

6th May – Wednesday:

7th May – Thursday      9:00 – on line hodina

 • SB pg 57/3,4,5
 • WB pg 47/3,4
 • Homework: WB pg 47/5
 • Test Alf: There is/are – časově omezen do 7.5.

dobrovolné aktivity: 

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

4.5. – Monday

 • Alf
 • zopakuj si slovní zásobu 5 A, B, C – slovíčka se uč psát
 • zopakuj si předložky SB 52, There is/are SB 54, 57

5.5. – on-line výuka – Tuesday

 • Opakování
 • SB 58/ 1, 2, 3, 4
 • SB 59/5

6.5. – Wednesday

 • WB 48/ 1, 2 – zkontroluj si – příloha_1
 • WB 49/ 3
 • Opakuj SB 58/2, 3

7.5. – on-line výuka – Thursday

 • opakování
 • WB 49/4
 • SB 60

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s.54  cv. 3,4,5
 • Učebnice s. 55 cv. 6,7,9
 • Pracovní sešit s.44 cv. 1ab, 2
 • Pracovní sešit s. 45 cv. 3,4,5
 • Opakování slovíček  5B, dopsat do slovníčků 5C

27. 4. – 30. 4. 2020

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

PO

 • Koncovka v čase přítomném je VŽDY -i
 • učebnice str. 84/1a) b) c)  vše písemně, osobu a číslo napiš nad sloveso, zvratná slovesa podtrhni pastelkou ( zvratné sloveso má zájmeno se, si )
 • učebnice str. 85/2, 3 fólie

ÚT

 • učebnice str. 85/ cv. 4 písemně, 5 ústně
 • PS str. 27/ cv.1 – 3
 • zopakuj si mluvnické kategorie sloves, vypiš si maximum informací o slovesech na papír – příprava na on-line výuku hra „Slovní fotbal o slovesech“

ST

 • vyzvednutí učebnice M 8,00 – 9,20 hod ve škole ( s sebou PS+ŽK )
 • PS str. 28 / cv.4-5

ČT

 • on-line výuka SLOVESA, výměna za pátek
 • kontrola písemných cvičení a PS, hra „Slovní fotbal“, časování sloves

 • Státní svátek

M

PO

 • procvičení desetinná čísla učebnice str. 55/cv. 4-12 fólie
 • učebnice str. 56/ cv. 1-7 fólie, cv. 10 písemně
 • PS str. 32/ cv. 1-3

ÚT

 • on-line  výuka geometrie
 • KRYCHLE, KVÁDR učebnice str.46-47, str. 54

St

 • učebnice str. 57, 58

ČT

 • PS str.34/ cv.1-8, cv. 9 a 10 dobrovolně
 • PS str. 35 dobrovolně
 • PS str. 36/ cv. 1-3, 5, 8
 • PS str. 36/ cv.4,6,7,9 dobrovolně

 • Státní svátek

Vlastivěda

ST

Kapitola: Život mezi dvěma světovými válkami

 • Státní svátek

Přírodověda

 • 27.4. · https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
  • přečti si text v přírodovědě str.78-79
 • 30.4.
  • Zápis do sešitu: Dýchací soustava
  • nakresli obrázek str. 78
  • napiš odpověď na otázku č.5/ str. 79

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz                       

27th April – Monday:

 • There is/There are – zhlédni výuku „Teacher Tom“(prvních 6 minut) – případně si udělej poznámky
YouTube player
 • WB pg 45/3

28th April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování

 • WB – 45/3 – společná kontrola, pg 45/5 – Listening
 • Conversation (rozhovory) – v Teams – Soubory: House-Places(picture) máte obrázek domku, budeme společně popisovat…

29th April – Wednesday:

 • WB pg 45/4 – There´s, There are, There isn´t, There aren´t…
 • kontrola správnosti v Teams – Soubory: Control WB 45/4

30th April – Thursday

9:00 – Teams – on line vyučování

 • SB pg 55 – Vocabulary    (Homework: zapiš si slovíčka WB pg 84 Furniture)
 • Tvoření otázky: Is there…?/ Are there…?
YouTube player
 • Test Alf: There is/are – časově omezen od 29.4. do 7.5.

dobrovolné aktivity: 

YouTube player
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

27.4.

28.4. – on line výuka

 • opakování SB 54 – 55
 • WB 45/5
 • SB 56/1,2
 • SB 57/3

29.4.

 • WB 46/1
 • 46-47/ 2,3

30.4. – on line výuka

 • opakování SB 57/3
 • SB 57/4, 5, 6
 • WB 47/ 4

doporučené:
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=kn0qYrlesaM https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1 https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYT

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Učebnice s. 53 cv. 5ab – vytvoř věty podle obrázku a poslechu
 • Učebnice s.54  cv. 1, 2ab,
 • Pracovní sešit s.43 cv. 8
 • Pracovní sešit s.44 cv. 1
 • Opakování slovíček  5A, dopsat slovíčka 5B + výslovnost

20. 4. – 24. 4. 2020

ČJ

PO

 • učebnice str. 79/ cv. 8 vyhledej přídavná jm. roztřiď je do skupin podle vzorů
 • zopakuj si skloňování vzorů příd.jm. podle tabulek v učebnici

ÚT

 • učebnice str. 81/ cv. 1-3 ústně
 • Ps str. 26/ cv. 1-2

ST

 • on-line výuka PS str. 25b/cv. 13 d)e)
 • opakování slovesa, mluvnické kategorie sloves

ČT

 • učebnice str. 83/ cv. 6 doplněné napiš do sešitu b) a c) ústně
 • učebnice str. 83/ cv. 8 a) b) do sešitu
 • PS str. 26/cv.3, 4

 • slovesné tvary určité a neurčité. Tvary jednoduché a složené – tabulka str.82
 • on-line výuka

Sloh

Vyprávění z Velikonoc – zaslat krátký příběh na mail do 15.4., někteří neodeslali!

M

PO

 • ALF test Desetinná čísla 1+ Desetinná čísla 2 k procvičení, kdo nesplnil, má poslední možnost
 • učebnice str. 45/ cv. 17
 • sčítání desetinných čísel učebnice str. 48/ cv. 1 – 5
 • učebnice str. 49/ cv. 6 – 12 ústně, cv. 13 do sešitu

ÚT

 • on-line výuka
 • kontrola cvičení psaná do sešitu
 • desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování

St

 • učebnice 49/cv. 14 procvičení rovnic, nezapomeň, že správný zápis znaménka = pod sebe
 • odčítání desetinných čísel učebnice str. 50/ cv. 1 – 4 fólie, cv. 5 do sešitu

ČT

 • učebnice str. 51/ cv.6 -15 fólie, cv. 16 a 17 do sešitu

 • on-line výuka
 • kontrola úkolů do sešitu a PS
 • desetinná čísla shrnutí

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz – budu ráda, když mi pošlete ofocené úkoly

20th April – Monday:

 • SB pg 52 – 53: zopakuj si slovíčka a předložky, čti a překládej pg 52/2a

21st April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování – připravte si: SB, WB, Exercise book, psací potřeby a své dotazy

 • WB – pg 42/4 – Listening
 • SB U5 – Our house – pg 54/1 – Places, 54/2,3

22nd April – Wednesday:

23rd April – Thursday

 • SB pg 54/1 – opakuj slovíčka Places, čti a překládej text „This is our house“
 • Test Alf :  5A My room – kdo nemá hotovo a všichni ostatní, snažte se do 100%

dobrovolné aktivity:   Didakta (sovička) – Dobrodružná angličtina

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

20.4.

 • Alf – opakování – pozor je časově omezen – jeden úkol v Alfovi viz příloha_1
 • Opakuj a procvičuj SB pg. 52 – 53
 • přečti si text SB pg. 54 – This is our house.

21.4.

 • on-line výuka
 • SB pg 54/1, 2, 3 + Grammar + vaše dotazy

22.4.

 • WB pg 44/ 1 a,b
 • WB pg 44/2
 • označ novou slovní zásobu WB pg 83,84 -5 A, B

23.4.

 • WB pg 68/2
 • WB pg 68/3

procvičuj – nabídka pro tebe:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html · https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat ·

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

Vlastivěda

ST

Kapitola: Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel

Kapitola: První světová válka. Vznik Československého státu

Kapitola: Československá republika – demokratický stát

Přírodověda

 • pondělí 20.4.
 • test Alf – svalová soustava
 • úkol v Teams – dobrovolný · https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4
 • čtvrtek 23.4.
 • zápis do sešitu – Nadpis Kůže + A co je důležité? str.77
 • odpověz si ústně na otázky za textem

14. 4. – 17. 4. 2020

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

On line výuka středa 8,00-8,45. Nachystej si učebnici, PS, fólii, sešit a psací potřeby.

Opakování přídavných jmen a všeho co už umíme.

 • Učebnice str. 78/ cv.1-3 fólie, str. 79/ cv.4 + 6 do školního sešitu, cv.5, 7, 8 fólie
 • PS str.23 -25b
 • ALF test Přídavná jména 1 můžeš zkoušet vícekrát  

Sloh

 • Vyprávění z Velikonoc – zaslat krátký příběh na mail do 15.4.

Literatura

M

On line výuka úterý 10,00-10,45. Nachystej si učebnici, PS, fólii, sešit a psací i rýsovací potřeby.

Desetinná čísla

 • ALF test Desetinná čísla 1+ Desetinná čísla 2 k procvičení
 • učebnice str. 42 porovnávání des.č. umíme: nejdříve se podíváme na celky, které jsou větší…pokud jsou stejné, postupujeme jako u celých čísel, díváme se na čísla za des. čárkou a začínáme od řádu desetin, setin,…hledáme větší číslo, které rozhodne
 • učebnice str. 42/ cv.3, 4, 5 fólie
 • učebnice str. 43/ cv.6 – 11 fólie, cv. 12 + 13 šk. sešit, str. 44 celá na fólii
 • učebnice str. 45/ cv. 9 + 10 kdo nebude vědět, společně probereme on line, 11 – 16 fólie,
 • cv. 17 do sešitu
 • PS str.28/ cv. 1 – 7, on line cv.5 + 6
 • PS str. 32/ cv. 1 – 10 (pozn. u cv. 6 si udělej obrázek podle návodu, pomůže ti)
 • PS str.29 a 33 sloupečky dobrovolně

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

– budu ráda, když mi pošlete ofocené úkoly

14th April – Tuesday:

9:00 – Teams – on line vyučování

 • připravte si: SB, WB, Exercise book, papíry (blok) a psací potřeby
 • Projdeme si Unit 5 – SB Places pg 52 – poslechy cv. 1a, 2a, 3a
 • Společně ústně zkontrolujeme SB 52-53 cv 3b;  cv, 5a si z poslechu napíšete do sešitu
 • Zadáme si na další dny:
 • Homework: WB pg 43/ 5, 6 , 7, 8 – všechny úkoly si po dokončení kontroluj zde 5.AB_AjKop

15th April –Wednesday:

 • zadání ze včerejška: WB pg 43/5,6
YouTube player

16th April – Thursday:

 • dokonči zadání: WB pg 43/7,8
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

                 5A My room – nově od pondělí 6. 4. – snažte se do 100%

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

 • 14.4.
 • on line výuka: slovní zásoba – předložky – pořadí slov ve větě, práce s obrázky SB str. 53/3b
 • 15.4.
 • SB pg 52/ 3
 • poslechni si výslovnost nových slov: · https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/behind
 • vezmi pero/ tužku … a zkoušej si dle obrázků říkat: My pen is on/ in/ under… the desk.
 • 16.4.
 • WB pg 43/5, 6, 7 _ řešení_1

doporučené:

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g ·

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3.  a  spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6. – 8.4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná v úterý 14. dubna v 9 hod.

Vlastivěda

Kapitola: Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel

 • podívej se https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI
 • přečti si učebnice str. 61 – 62 i text pod obrázky a ve žluté liště
 • Zemská jubilejní výstava 15.5.1891-18.10.1891 v Praze byla přehlídkou vyspělosti českého průmyslu. Areál byl nově vystavěn a osvětlen Křižíkovými lampami. Největší a nejnákladnější budovou byl Průmyslový palác. Největší technickou atrakcí byla Křižíkova fontána poháněna parním strojem. Proudy vody ve fontáně stříkaly do výše 25m. V této době byla také vystavěna Petřínská rozhledna podle vzoru Eiffelovy věže v Paříži. Výstavu navštívilo přes 2 a půl milionu návštěvníků.  https://www.youtube.com/watch?v=poEIgU2BU2s
 • zápis do sešitu a co je důležité, odpovědi na otázky str.62 ústně
 • Otázky k textu Zemská jubilejní výstava :
 • Kde se konala Zemská jubilejní výstava?
 • Jak dlouho trvala?
 • Které stavby byly nově vystavěny?
 • Jak se jmenovala fontána a čím byla zajímavá?
 • Co bylo vystavěno podle vzoru věže z Paříže a jak se obě „dámy“ jmenují?
 • Kolik návštěvníků výstavu zhlédlo?

Kapitola První světová válka. Vznik Československého státu

Přírodověda

 • 1 – hodina
 • Zapiš do sešitu stručné odpovědi na otázky 1.-6. str.75
 • Vyfoť záznamy v sešitě přírodovědy (od obojživelníků po člověka svalovce) a pošli mi je, prosím, na můj e-mail – gregorovicova@zsjoklik.cz nebo do týmu přírodovědy.

Holky a kluci,

uvidíme se při on-line výuce v úterý a ve středu. Do té doby se všichni mějte se sluníčkem nad hlavou a s úsměvem na rtech. Spolu to zvládneme!  KM

6. 4. – 8. 4. 2020

moudra@zsjoklik.cz

ČJ

Přídavná jména přivlastňovací – zopakuj si skloňování podle tabulky str.75-76, klidně nahlížej do učebnice. Podívej se na množné číslo str. 76 a připomeň si koncovky v 1., 4., a 5. pádu. (Pomůcka: koncovka se řídí vzorem matčin = když má matka měkké -i, má ho i otec a to platí i o tvrdém -y ) U přídavných jmen určujeme mluvnické kategorie pád, číslo, rod (to se řídí podle podstatného jména, které si při určování také říkej pro ulehčení) a vzor. Při určování koncovky si pomáhej zájmenem ti – ty.

 • pokud jste se dívali na UčíTelku v pondělí 30.3. je to bezva a vzpomeň si nebo máte možnost to zhlédnout, doporučuji
 • učebnice str. 76/ cv.2 ústně, str. 77/3 fólie+ústně (ukazuj si ti-ty), str. 78/ cv. 6 fólie
 • PS str. 20/ cv.1-5, str.21/ cv.6 – rozlišuj podst.jm. a příd. jm. přivlastňovací ČÍ?, cv.7, 8  
 • PS str. 22/ cv.1-3

Sloh

 • Vyprávění z Velikonoc – zaslat krátký příběh na mail do 15.4.

M

Desetinná čísla

 • učebnice str. 40/ cv.1-5, žlutou tabulku cv.6  doplň na fólii
 • str. 41/ cv. 7-10, cv.11 do sešitu se zkráceným zápisem na 3 řádky, cv. 14 do sešitu nebo na papír, zkoušku udělej na kalkulačce
 • na konci učebnice MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY vypočítej sloupeček E, F, G na fólii a kontrolu udělej na kalkulačce, dobrovolné
 • PS str.24/cv.1-8 (cv. 4. postupuj od jednotek, cv. 8 rýsuj ořezanou tužkou a tence, děkuji, na výsledek se budu těšit)
 • PS str. 26 opakování velká čísla
 • PS str.25 a 27 sloupečky dobrovolně

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

 • Máte-li možnost, budu ráda, když mi na e-mail pošlete ofocené (oskenované) vypracované cvičení v sešitě a vypracovaný Project 4 – Free time

Pokud možno, nedělej všechna zadání v jeden den:  navrhuji časové rozložení…

na pondělí:

 • Prepositions – Předložky

SB pg 52/3 a – zopakuj si, nové předložky si zapiš a ověř výslovnost zhlédnutím a opakováním nahlas:

YouTube player
YouTube player

SB pg 52/2 – přečti nahlas a odpověz “Who is Robby

na úterý:

 • SB pg 53/3 b – odpověz písemně do sešitu podle příkladu – zkontroluj zde 5AB_aj_reseni

na středu

 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

                 5A My room – nově od pondělí 6. 4. – snažte se do 100%

Dobrovolné:

 • Happy Easter!
YouTube player
YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:    gregorovicova@zsjoklik.cz

 • Easter – Enjoy videos (Monday, Wednesday – 2 lessons)
 • vocabulary:

https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs

 • interaktivní testy Alf se snažte splnit na 100%
 • pošlete mi, prosím, v mailu vyfocené vaše úkoly z pracovního sešitu
 • str. 39 – 41, připojte pár slov o tom, jak se máte, Aj – co vám vyhovuje, co potřebujete procvičit, vysvětlit mail: gregorovicova@zsjoklik.cz

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Pracovní sešit s.76 tabulku 5.1  překreslit do sešitu a doplnit do ní předložky česky
 • Učebnice s. 53 cv. 3b – písemně do sešitu vytvořit věty podle obrázků a přeložit je do češtiny
 • Pracovní sešit s.42 cv.4 – poslech + dokreslování medvídka na správné místo
 • Dodělat Test Alf
  What´s the time, please-opakování
 • Opakování slovíček  5A

Vlastivěda

Kapitola: Hospodářský rozvoj českých zemí – období páry

Zajímavosti k dobrovolnému zhlédnutí:

Přírodověda

TV

Trénink na Velikonoce, které mějte všichni hezké!

 • kluci : přeskok přes překážku, běh na krátkou trať (kdo nemůže ven, trénuje na místě), lehký švih zápěstím,…všechno provádět s lehkostí J a v sadách po 10
 • holky : běh na krátkou trať, přeskok přes překážky, hra na schovávanou JJ

2. 4. – 3. 4. 2020

AJ

sk. Ivana Kopková:   kopkova@zsjoklik.cz

 • Začneme 5. lekci Places SB pg 52 / 1a – napiš si slovíčka podle WB pg 83 My room

Výslovnost nových slovíček si zkoušej na: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/wardrobe

 • WB pg 42/1, 2, 3 – výsledky si zkontroluj v příloze
 • Pro oživení a opakování slovní zásoby poslouží videa, pochytíte i jiná slovíčka
YouTube player
YouTube player
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100% – zůstává do konce týdne

sk. Petra Gregorovičová:  gregorovicova@zsjoklik.cz

sk. Irena Mokrá:   mokra@zsjoklik.cz

 • Zkontrolovat výsledky
 • Pracovní sešit s.42   cv.1 – 2a bed, 3a bedside table, 4a chest of drawers, 5a desk, 6a chair, 7a carpet, 8a rug

          cv.2 – carpet, lamp, wardrobe,rug,bookshelf,bed,mirror, poster

          cv.3 – 2bedside table, 3chest of drawers, 4bed, 5wardrobe, 6rug, 7lamp, 8desk

 Vlastivěda

Ke každému videu udělej zápis do sešitu – nadpis, 3 informace, obrázek

30. 3. – 1. 4. 2020

ČJ

Zopakuj si tabulku str. 70 Skloňování příd. jmen tvrdých – musíš umět zpaměti. V koncovkách píšeme vždy -ý ( vzor mladý), kromě 1. a 5. pádu č. mn. rodu muž. ŽIVOTNÉHO kde píšeme -í (mladí hoši)a v 7. pádě č. mn.  –ými (mladými hochy)

 • učebnice str. 71/ cv. 2, 4, 5 fólie, cv. 3 do sešitu (nezapomeň dát do mn. čísla i podstatné jméno s koncovkou podle jeho vzoru)
 • učebnice tabulka str. 72, přečti si ji a zjistíš, že učivo je známé ze začátku šk. roku (str. 31 tabulka koncovek příd.jm.)
 • učebnice str. 72/cv. 6 ústně a pro pomoc se dívej do tabulky, pomůže ti, cv. 7 do šk. sešitu, cv.8, 9 diktát J 
 • PS str.16/ dokončit, str.17/ 1 – 8
 • učebnice tabulka str. 73 Skloňování příd. jm. měkkých – naučit zpaměti. Měkká přídavná jména jsou super, mají  všude –í , vzor jarní.
 • procvičování na Alfu –test: Vzory přídavných jmen – nastaveno na více pokusů, do 30.3.
 • sleduj TV UčíTelka pro 5. roč., kde budou příd. jm., pošlu informace na emaily
 • v jakémkoliv textu časopisy, noviny,.. vyhledávej př.jm. a určuj jejich vzory, hra Slovní fotbal –pravidlo : 1. příd.jm. tvrdá, 2. měkká, 3. přivlastňovací

M

Desetinná čísla

Při zapisování desetinných čísel dodržuj psaní přesně pod sebe. Ve škole jsme si říkali a taky ukázali, proč je to důležité. Vyzkoušej si ještě jednou doplnit tabulku str. 34. Připomínám, že desetinný zlomek můžeš zapsat jako desetinné číslo 1/10=0,1 , 2/10=0,2 , 3/10=0,3 ,…10/10=1 J , 1/100=0,01 , 2/100=0,02 ,…54/100=0,54 , 55/100=0,55 ,….učeb. str. 32.

 • učebnice str. 34/cv. 1, 2 ( všimni si psaní – všechno zvlášť=už jsme procvičovali), cv.3-4 fólie
 • učebnice str. 35/ cv. 6-9 fólie, cv.10-12+14 do sešitu, slov. úlohy i se zápisem
 • na konci učebnice MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY vypočítej sloupeček A,B i s přepisem do sešitu( piš 3 příklady na řádek )
 • PS str. 20/cv. 1-11, u každé druhé slovní úlohy (urči si sám/a, kterou začneš) udělej zkrácený zápis na procvičení, u geometrie udělej hezký J náčrt a rýsuj na vedlejší stranu
 • PS str. 21/cv. 1-6
 • PS str.22/ cv. 1-4

AJ

sk. Ivana Kopková:  kontakt pro případné dotazykopkova@zsjoklik.cz

 • Make your Project – Free time to your exercise book (SB pg. 51)
 • 1st April – is Fools Day = Den žertů, zhlédni videa: a najdete mnoho dalších…

vocabulary:    prank – žertík, rošťárna

YouTube player
YouTube player
 • Test Alf : Revision 2 – zkoušejte několikrát až do 100%

sk. Petra Gregorovičová:

 • platí minulé zadání • interaktivní testy se snažte udělat na 100%, opakujte je – „Opakování je matka moudrosti.“

 • 1.4.2020 – někoho naaprílujte: Jak je to s tímto dnem v Anglii?

https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day

 • https://tn.nova.cz/clanek/magazin/historie/kalendarium/proc-slavime-aprila-vlastne-jenomylem.html

sk. Irena Mokrá: mokra@zsjoklik.cz

 • Dodělejte si testy Alf a snažte se dosáhnout 100%.– vaše výsledky budu hodnotit.
 • Učebnice s.52, cv.1 – prohlédni si obrázek a do sešitu písemně  pojmenuj anglicky co nejvíc věcí z něj
 • s.52, cv.2 – přečti si popis pokoje a písemně ho přelož do sešitu
 • Pracovní sešit s.42 cv.1,2,3
 • Opakování slovíček  4C

Vlastivěda

 • podívej se předešlou kapitolu Revoluční rok 1848 a můžeš to mít jako návod k úkolu z emailu (převyprávěj podle otázek str. 55)                  https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI
 • učebnice str.55 kapitola Česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století – přečíst text i žluté odstavce, nezapomeň, zápis do sešitu nadpis + opsat A co je důležité, otázky      str. 57
 • https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ podívej se, pokud jsi nestihl/a pro zopakování
 • pracovní listy zašlu na emaily

Přírodověda

Tv

 • Pokračuj ve cvičení s nářadím – tyč, švihadlo, hokejka, měkký ( měkký-přídavné jméno tvrdé, vzor mladý 🙂 ) míček, obruč…vyber si podle možností

26. – 27. 3. 2020

Přístupové údaje pro Silcom-multimédia

Login: crna811@didakta.cz
Heslo: PVDQ

ČJ

Zopakuj si tabulku str.68- Rozdělení přídavných jmen

 • učebnice str. 68/ cv.8, 9 máš hotové z minulého zadání, str. 69/ cv. 9a)- příd.jm. tvrdá a měkká udělej ústně a přivlastňovací napiš do sešitu, nezapomeň udělat úkoly za b) a c)
 • učebnice str. 69/10 a) vypiš je do sešitu ( ptáš se jaký? který? čí?), b) + c) fólie
 • zopakuj si tabulku str.70, kterou ses naučil/a zpaměti, procvič si na fólii cv.1 a přidej si ještě 5 a více J slov ze cv.10/str. 69  
 • PS str. 16/cv. 1.,2.
 • procvičování na Alfu –test: Vzory přídavných jmen – nastaveno na více pokusů, do 30.3.

Čítanka 

 • vyber si dle chuti nebo přečti knížku

M

Desetinná čísla:

Už umíme – je to číslo, které má desetinnou čárku. Vlevo o ní jsou celky-jednotky, desítky, stovky,…a vpravo jsou části celku, kterým říkáme desetiny, setiny, tisíciny,..atd. Také víme, že desetinný zlomek můžeme zapsat jako desetinné číslo. Všechno je v rámečcích učeb. str.32 J.

 • učebnice str. 32/cv. 1-3 fólie
 • učebnice str. 33/cv.4-9, cv.10 + 11 do sešitu
 • učebnice str. 34 růžová tabulka – vyzkoušej si, jestli to víš na fólii
 • PS opakování str.16/ celou stranu, u slovní úlohy 3+6 si udělej na papír obrázek( v hodinách jsme si často pomáhali malováním obrázků ), u geometrických úloh si udělej náčrtek a rýsuj tence
 • PS str. 15 a 17/ sloupečky vpravo J 

AJ

sk. Ivana Kopková:

kontakt pro případné dotazykopkova@zsjoklik.cz

Zkontroluj si dříve provedená cvičení:

 • SB pg 50 Revision – kontrola řešení příloha 1 zde
 • WB  pg 40 – kontrola řešení příloha 2 zde
 • Test Alf – udělejte si všechny testy několikrát, neváhejte dosáhnout 100% !

Songs help us!

http://www.english-time.eu/english-now/pisnicky-pro-clil/99-family/

YouTube player

sk. Petra Gregorovičová:

platí do 31. 3. 2020

 • SB pg 50 – Revision – zkontroluj dle řešení_1

 • WB pg 40 – 41, kdo ještě nemá hotovo – zkontroluj si dle řešení_2

 • zopakuj si interaktivní testy – Alf, sleduj nová zadání v průběhu týdne

• Opakuj, co potřebuješ.  Pokud bude třeba, napiš mi, ráda ti pomůžu nebo jen tak: gregorovicova@zsjoklik.cz

• poslouchej si písničky pro radost, zpívej si a usmívej se – pár mých oblíbených a co tvoje oblíbené…

https://www.youtube.com/watch?v=zb_whk63zdE&list=RDzb_whk63zdE&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=zj69iA_goIk https://www.youtube.com/watch?v=wXWhduTJiGQ https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A https://www.youtube.com/watch?v=WjqYTpE6Qdg

sk. Irena Mokrá:

 • Test Alf – opakováni lekce 4, v testech Present simple, Present simple  lesson 4,  Revision, testy dokončete a snažte se dosáhnout 100%.

Vlastivěda

 • učebnice str.53 Revoluční rok 1848 – přečíst text i žluté odstavce, nezapomeň, zápis do sešitu nadpis + opsat A co je důležité
 • pracovní listy zašlu na emaily

Přírodověda

 • učebnice str. 68 – 69 „Člověk – živočich na zemi“ – přečíst + zápis + zkus opovědět ústně na otázky
 • zápis:
 • Člověk – živočich na Zemi
 • Člověk – živočich, obratlovec, savec
 • Vývoj po miliony let, měnila se stavba těla i to, co znal, uměl
 • Odlišnost od jiných živočichů: myšlení, řeč, dovednost pracovat
 • Alf – tam si zopakuj, co ses dozvěděl/a.
 • dobrovolné: můžeš se podívat na zajímavý dokument, nebo jakýkoliv jiný: · https://www.youtube.com/watch?v=KvMAJhipjuY ·

  Tv

  cvičení s nářadím – tyč, švihadlo, hokejka, měkký ( měkký-přídavné jméno tvrdé, vzor mladý J ) míček, obruč…vyber si podle možností

  23. – 25. 3. 2020

  ČJ

  • učebnice str. 67/ cv.6. ( najdi si spoluhráče 😉 ), cv.7., 8.( práce na papír), 9. př. jm. do škol. sešitu
  • tabulka str. 70  Skloňování př. jm. naučit zpaměti ( všimni si tvarů př. jm. tvrdých podle modré tabulky str. 71)   
  • PS str. 15/cv. 2.,3.,4.
  • procvičování na Alfu

  M

  • učebnice str. 26/cv. 1.,2.,3.,7.+ str.27/ cv.1.-5. fólie
  • učebnice str. 26/cv.4.,6.,8.+ str. 27 cv. 7.,8. do škol. sešitu
  • učebnice str. 27/ cv. 2 fólie, cv. 4.,7.,8.
  • PS opakování průměrná rychlost str. 14 +18 celé

  AJ

  Všechny 3 skupiny:

  • Testy Alf

  sk. Ivana Kopková:  Revision and Present simple – zadány, Present simple lesson 4 –  přidán nově

  sk. Petra Gregorovičová: Present simple , Present simple lesson 4, Revision – zadány

  sk. Irena Mokrá: Present simple and Present simple  lesson 4 – již zadány Revision – přidán nově  

  Pří a Vl je na celý týden 23. – 27. 2020!!!

  Vlastivěda

  YouTube player
  YouTube player
  • odpovědi na otázky str. 53 ústně ( nestačí jedno slovo nebo jedna věta 😉 )
  • Josef Kajetán Tyl – do sešitu napiš, co jsi o něm zjistil/a, namaluj obrázek
  YouTube player

  Přírodověda

  • Podívej se do učebnice přečti text, prohlédni se obrázky.
  • Zapiš si do sešitu:

  Bezobratlí

  Nemají kostru, rozdělujeme je na skupiny:

  Měkkýši: škleble rybničná, hlemýžď zahradní, ostranka, křídlatec

  Kroužkovci: žížala obecná

  Členovci: pavouci, raci, krabi, hmyz

  • udělej Alf – test /je omezen časem/
  • Shlédni video – je dobrovolné, najdi si klidně i jiné, nebo si čti hezkou knížku. J Nezapomeňte si zpívat pro radost.       https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI

  Tv

  15x výskok, 15x dřep, 10 klik,…  pokračuj podle chuti J a sil

  19. – 20. 3. 2020

  Prosím zbývající rodiče žáků 5. B, kteří doposud nekontaktovali třídní učitelku, aby tak učinili přes email uvedený  zde. Děkuji.

  ČJ

  • procvičovací učivo podst. jm. v PS str. 14b/6.,7.
  • Nové učivo: Přídavná jména str.67/ modrá tabulka + str.68/ modrá tabulka = přehled, který jsme používali při zdůvodňování pravopisu př.jm. tvrdých a měkkých. Přivlastňovací př.jm. informativně.
  • https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg
  • Učebnice str.66/1.fólie ,2.( i věty ke slovům v úkolu za b) ústně ),3. fólie, cv.4. do škol.sešitu, str. 67/5 a-d fólie (prosím o součinnost rodičů, děkuji), PS str. 15/ 1

  M

  • procvičovací učivo str. 24/cv.1.,7.,10. fólie, cv. 2.,3.,9. do škol.sešitu dle zadání (kdo se chce zajímat více 😉 cv.5), PS opakování geom. str.10/c.8. obrazce také zakresli podle zadání

  Pří

  • Zapiš si do sešitu + podívej se do učebnice na obrázky, text.

  Obratlovci

    plazi ptáci savci
  dýchají plícemi plícemi plícemi
  mláďata vejce vejce živá
  tělo pokryté zrohovatělá pokožka peří srst
  příklady želvy, ještěři, krokodýli a hadi   stehlík, sova, pštros, kolibřík člověk, delfín, pes, opice
  • Shlédni video na zopakování:
  YouTube player

  + udělej Alf – test /je omezen časem/

  AJ

  • SB Students book (to je učebnice) str. 48  – pročtěte si, zadejte slovíčka do slovníků a zkuste přeložit do češtiny
  • https://www.youtube.com/watch?v=Js6in_sZE7o na odkazu je video o chlapci – hráči baseballu
  • WB Work book (to je pracovní sešit) celá str. 41
  • Testy na programu Alf – paní uč. Mokrá přidá 2 testy Present simple a Revision pro svou skupinu.
  • Všechny 3 skupiny průběžně dělejte zadané testy, budou postupně přibývat.

  16. – 18. 3. 2020

  Přihlaste se na Alf program na webu školy (je zde i návod): menu vlevo > Testy pro žáky – kód školy: zsjoklik

  ČJ

  • učebnice str. 63/cv.1. ústně, cv.3. do škol. sešitu, cv.4 a-c fólie,
  • PS str. 13. Národní divadlo- úkoly k textu J a cv. 1., str. 14/ cv. 2.-5.

  M

  • učebnice str. 23/1. – 4., 6. fólie, cv. 6., 7., 9., 10. do škol. sešitu (u slovní úlohy i zkrácený zápis)
  • PS str. 8/ 1.-8., str. 10/cv. 1., 3.

  Vl

  • zápis do sešitu: nadpis Evropa přepsat str. 50 „A co je důležité“,
  • otázky str. 50 ústně (opakovací učivo)
  • Kapitola Národní obrození přečíst str.
  • zápis do sešitu:  nadpis Lidé a čas – Národní obrození přepsat „A co je důležité“, otázky str. 53 ústně

  Pří

  Aj

  • slovíčka i s výslovností si můžete vyhledat v Google překladači takto:

  https://translate.google.cz/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=page

  • nebo na Seznamu…či jak jste zvyklí

  https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page

  • testy na Alfu – Revision, Present Simple
  • WB pg. 40
  • SB = učebnice pg. 50 – celá stránka do sešitu, ke cv. 4 je natištěn text
  YouTube player

  11. 3. – 13. 3. 2020

  ČJ

  • podstatná jména v PS str. 10 – 12, vypracovat podle zadání cvičení

  M

  • procvičovat velká čísla učeb. str. 22/1,2,3,5,6 fólie, str.22/8 šk. sešit
  • PS str. 18 vypočítat

  Aj

  • všechny 3 skupiny: Workbook – pg 39 – kdo má hotovo proletí ústně,
  • dále pg 40 (poslechová cvičení jsou na CD vzadu WB)

  http://www.english-time.eu/english-now/vyukova-videa/90-unit-09-look-at-the-time/

  Modře označené odkazy si rozklikněte!

  https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw