6. A – online výuka

15.6. –22.6. 2020

F

ČJ

 • procvičování nové látky – rozvíjející větné členy
 • opakování: Přívlastek, Předmět
 • nová látka: Příslovečné určení

Z

Aj

 • Povinné úkoly:
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny: dokončíme cvičení v pracovním sešitě na str. 40, vysvětlíme si a procvičíme použití určitých a neurčitých členů (učebnice str. 51, pracovní sešit str. 41), budeme opakovat oddíly 4A – 4D
 • Nepovinný úkol: napište postup přípravy palačinek a pošlete mi jej na mail bohmova@zsjoklik.cz

 • Z prezentace Hmyz s proměnou nedokonalou (2. část) si udělej zápis do sešitu. Učivo nastuduj a prohlédni si zástupce.
 • Určitě zhlédni komentované prezentace:
 • Učivo si tak zopakuj a další zajímavé informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • Sešit se všemi zápisy a úkoly předložíte ke kontrole v září. Všechno si doplňte, učivo budeme opakovat, tak abyste měli z čeho. Prověříme, jak jste studovali  a dokončíme zbývající kapitoly.
 • Hezké prázdniny!

   D

 • Kapitola:  Každodenní život Římanů
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 114 – 122 kapitolu si přečti a můžeš si udělat zápisek, Shrnutí budou mít všichni přepsané v sešitě
 • 2.hodina
 • Kapitola:  Dědictví římské říše
 • Učebnice str. 123 přečíst

M

8.6. – 12.6. 2020

F

Z

 • pomalu dobíráme učivo – ZÁPISY viz. AFRIKA I. část (s učebnicí již nepracujeme)
 • nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 • pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 • hezké dny.

ČJ

 • v online hodinách doděláme přívlastek a začneme probírat předmět a příslovečné určení
 • v příloze najdete zápis (opište nebo vlepte vytisknuté do sešitu)
 • cvičení, která jsou součástí přílohy, budeme dělat v online hodinách, kdo bude chybět, dodělá si cvičení samostatně.

Aj

 • Kontrola cvičení z minula (pracovní sešit 42/4): 2) is some, 3) aren´t any, 4) aren´t any, 5) isn´t any, 6) is a
  • Povinné úkoly:
  • ZÁPIS do sešitu z minulého týdne v příloze
  • Pracovní sešit 83/4D Emma´s apple crumble – opište si slovíčka do slovníčku a naučte se je
  • Cvičení v Alfu
  • Online hodiny: zopakujeme si how much a how many (dokončíme cvičení v pracovním sešitě na str. 39), budeme probírat článek v učebnici na str. 50, popř. cvičení v pracovním sešitě na str. 40
  • Nepovinný úkol: Napište 2 otázky s použitím how much a 2 s how many apošlete mi je na mail bohmova@zsjoklik.cz

   D

 • OPAKOVÁNÍ : Římská republika
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 104 vypracovaný úkol č. 1 zaslat na moudra@zsjoklik.cz
 • 2.hodina
 • Kapitola: Římské císařství
 • Učebnice str. 105 do sešitu přepiš přehled Císařství, potom si ke každému odkazu přečti v učebnici str.105-112, pokud tě něco z informací zaujme, zapiš si do sešitu

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • NL:      Násobení desetinných čísel
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS PS 38/7d,e,8d,e (sloupečky do školního sešitu)
 • PS 39/14 VI. A Schielová, VI. B Drhlík, VI.C Polach
 • 39/15 VI. A Mikula, VI. B Cibulková, VI.C Vítek
 • Šk.seš. z učebnice 88/4 VI. A Velich, VI. B Firtlová, VI.C Kotásek
 • Na své kalkulačce vyzkoušet počítání s des.čísly učebnice str. 89/1,2

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelník konstrukce, výšky, těžnice
 • NL:      Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT – ALF výšky, těžnice v trojúhelníku
 • 102/1 nasdílí: VI. A Holub; VI. B Štibranyi; VI. C Rajsigl
 • 102/6 nasdílí: VI. A Opatřilová; VI. B Blahynka; VI. C Dlouhá
 • Zapsat do školního sešitu další konstrukce z https://slideplayer.cz/slide/1929891/ slade 5, 6 případně 7

1.6. – 5.6. 2020

F

Z

ČJ

 • Úterý online hodina:
  • projedeme vaše výtahy a mrkneme na výpisky.
  • Výtah (o něčem, co vás zajímá) odevzdejte v Teamsech
 • Čtvrtek online hodina:
  • Rozvíjející větné členy – přívlastek
 • Alf – procvičování (budu zvědavý na vaši úspěšnost v %) základních větných členů a shody podmětu s přísudkem. Nahraju v průběhu týdne.
 • kdo nechodí na online hodiny:
  • vypracujte všechna cvičení v pracovním sešitu na str. 35 – 37

Aj

 • KONTROLA ÚKOLU z minula (pracovní sešit 36/1) v příloze
  • Povinné úkoly:
  • Pracovní sešit 83/4C Mut goes shopping – opište si slovíčka do slovníčku a naučte se je
  • Pracovní sešit 42/4 – doplňte tvar slovesa být + some, any, a/an
  • Cvičení v Alfu
  • Online hodiny: budeme probírat článek v učebnici na str. 48, vysvětlíme si a procvičíme používání How much/many (učebnice str. 49, pracovní sešit str. 38-39)
  • Nepovinný úkol: napište, co většinou jíte k snídani, obědu a večeři (použijte some, any, a/an) apošlete mi na mail bohmova@zsjoklik.cz

 • Vytiskni a nalep do sešitu OPAKOVÁNÍ – KORÝŠI, doplň chybějící slova do vět.  Nemáš-li možnost tisknout, napiš do sešitu chybějící slova.
 • Z prezentace VZDUŠNICOVCI si udělej zápis do sešitu.
 • Podívej se také na nové učivo v učebnici na str. 74 – 75.
 • Pusť si komentovanou prezentaci VZDUŠNICOVCI, nové učivo si tak zopakuj.

   D

 • kapitola: Spartakovo povstání, Gaius Julius Caesar, Konec republiky

1.hodina

 • Učebnice str. 102 – 103
 • Učebnice str. 103 Shrnutí pošli do 7.6.

2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP: Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • NL: Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS: PS 38/7a-c,8a-c, ALF sčít.odčít.des.č.( do 1.6.)
 • PŘIPRAVIT VŠICHNI:
 • do šk.seš. uč.86/5 vypočítat a zapsat nerovnosti
 • PS 39/13 odprezentují: VI.A Cuták
 • 39/16a VI.A Ryan
 • 40/16b VI.A Leciánová

GEOMETRIE

25. 5. – 29. 5. 2020

F

Z

ČJ

Tento týden se zaměříme na procvičení určování podmětu a přísudku, shody podmětu s přísudkem a nakousneme rozvíjející větné členy.

 • krátký návod pro ty, kterým dělá problém určování přísudku ve větě (s touto miniprezentací budeme pracovat v online hodině)
 • Pracovní sešit:
  • cv. 2 a 4 str. 35
  • cv. 5a) a 3 str. 36
  • cv. 5 str. 37
 • SLOH (překvápko!!!) – zjisti z učebnice co je to VÝTAH A VÝPISKY + jaký je mezi nimi rozdíl. – probereme ve čtvrteční online hodině

Aj

 • Povinné úkoly:
 • ZÁPIS z minulého týdne (Some/any) v příloze
 • Pracovní sešit 36/1 – křížovka
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny: zopakujeme si použití some, any, a/an (doděláme chybějící cvičení v učebnici na str. 47, popř. 54 a v pracovním sešitě na str. 36-37, popř. 42)
 • Dobrovolný úkol: Vymyslete 2 otázky, 2 záporné a 2 kladné věty s použitím some a any, pošlete mi je na mail bohmova@zsjoklik.cz

 • prezentace DALŠÍ KORÝŠI si udělej zápis do sešitu. Prohlédni si zástupce.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 72 – 73.
 • Podívej se na komentovanou prezentaci KORÝŠI, zopakuj si učivo, nové informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • V testu Alf Pavoukovci z minulého týdne si opakuj učivo.

 D

 • kapitola: Punské války

1.hodina

 • Učebnice str. 96-98 výpisek k první, druhé a třetí punské válce
 • Učebnice str. 99 výpisek
 • Zápis DOPLŇOVÁNÍ před Shrnutím pošli do 31.5.

2.hodina

 • kapitola: Příčiny zániku republiky
 • Učebnice str. 100-101 výpisek pošli do 31.5.

M

 • ARITMETIKA
 • OP:     Odčítání desetinných čísel
 • NL:      Sčítání a odčítání desetinných čísel procvičení
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš.86/1,2
 • PS 37/2,3,5cd, 37-38/6b
 • https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs    Zopakování odčítání desetinných čísel 
 • GEOMETRIE
 • OP:     Výška trojúhelníků
 • NL:     Konstrukční úlohy. Těžnice, střední příčky v trojúhelníku.
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš. uč. 99/1,2
 • Odprezentují : VI. A Drábíková, Kozák
 • K zopakování učiva:
 • https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA Výšky v ostroúhlém a tupoúhlém trojúhelníku
 • https://www.youtube.com/watch?v=x3M43vvkYZ4 Výšky v pravoúhlém a tupoúhlém trojúhelníku

18. 5. – 22. 5. 2020

F

Z

 • projít si v učebnici text ze stran 106-111, opsat zápisky

Aj

 • Kontrola úkolů z minula v příloze
 • Povinné úkoly:
 • Zápis  z minulého týdne do sešitu (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) – v příloze
 • Pracovní sešit 83/4B Stone soup – opsat slovíčka do slovníčku a naučit se je
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny: zopakujeme si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, budeme probírat článek Stone soup (učebnice str. 46) a vysvětlíme si použití some a any (učebnice str. 47, pracovní sešit str. 36, 37)
 • Dobrovolný úkol: Učebnice 45/7b– do sešitu rozhovor pozměňte podle toho, co byste si vy sami objednali z jídelního lístku ve cvičení 7a a pošlete mi na mail bohmova@zsjoklik.cz

 • Vytiskni si a nalep KŘÍŽOVKU nebo si ji překresli do sešitu, vylušti.
 • V prezentaci KORÝŠI – RACI najdeš vyluštění křížovky, tak si zkontroluj a potom si vypracuj zápis do sešitu.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 70 – 71.
 • V testu Alf Pavoukovci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Dobrovolný úkol: Proč se říká „červený jako rak“? Zjisti, vyhledej, zapiš si do sešitu, ofoť a pošli.

 D

 • kapitola: Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem
 • 1. hodina
  • Učebnice str. 94 přečti si a Shrnutí si přepiš do sešitu s nadpisem
  • Učebnice str. 94 – 95
  • Otázky (písemné odpovědi-celou větou pošli do 24.5.):
  • Co říká pověst o obléhání Kapitolu Kelty?
  • Co sloužilo k placení před zavedením mincí?
  • Co bylo podmínkou vstupu do římské armády?
  • Co to byly legie a co o nich víš?
 • 2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání  desetinných čísel
 • NL:      Odčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT:

GEOMETRIE

 • OP:     Druhy trojúhelníků
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:

ALF

ČJ

11. 5. – 15. 5. 2020

ČJ

Ahoj moji noví svěřenci. Konec srandy, Navrátilová je nenávratně pryč, nové koště dobře mete, tak se připravte! Kdyby tu byl smajlík pro lebku s hnátama, tak už se na vás zubí. Máte štěstí, že tu není. Tento týden dáme sladění učiva Áčka s Béčkem a Céčkem + seznamovací večírek v dopoledních hodinách. Porovnejte to, co jsem vám sem hodil s tím, co už máte a umíte a v úterý zjistíme, jak na tom jste, a podle toho se zařídíme.

 • udělejte si (nebo vytiskěte a vlepte) do úterka zápis Základní větné členy Pokud si myslíte, že už něco podobného v sešitu máte, tak to dělat nemusíte
 • v online hodinách budeme procvičovat podmět a přísudek a shodu podmětu s přísudkem

DODATEK po úterní online hodině!

 • do čtvrtka si zapište nebo vytiskněte zápis – stačí modrý obdélník, to co je dál nás teprve čeká
 • na Alf jsem vám hodil procvičování podmětu a přísudku – klidně si to projeďte víckrát, ať víte…

F

 • viz. PL – DÉLKA
 • V online hodině kontrola PL a dokončení prezentací projektů.

Z

 • přečíst si kapitolu: K čemu potřebujeme služby (str. 102-103)
 • je možné, že už se letos ve škole na výuku nesejdeme, budu Vám posílat ZÁPISKY – někteří máte stále problém s nalezením učiva (ti, kteří mají novou učebnici). A protože budu sešit hodnotit, raději Vám budu posílat. V červnu si sešity vyberu – domluvíme se pak na termínu předání…

Aj

 • Povinné úkoly:
  • Pracovní sešit 34/2 – rozdělte potraviny a nápoje ze cvičení 1 do příslušných skupin
  • Pracovní sešit 34/3 – podle obrázku doplňte, co daní lidé měli k obědu
  • Cvičení v Alfu
  • Online hodiny podle rozvrhu: budeme pokračovat v učebnici (str. 45, popř. 46) a v pracovním sešitě (str. 35, popř. 36), zaměříme se na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a/an
  • Nepovinný úkol: Napište 1) jaké máte rádi maso, ovoce, zeleninu, přílohu a pití 2) co z těchto věcí nemáte rádi. Pošlete mi mailem na bohmova@zsjoklik.cz

 • Z prezentace SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI si opiš zápis do sešitu, prohlédni si obrázky.
 • Prostuduj si učivo i v učebnici str. 68 – 69.
 • K opakování a doplnění učiva o pavoukovcích využij tyto komentované prezentace. Určitě se na ně podívej, dozvíš se spoustu zajímavostí. Budeš-li chtít, můžeš si některé informace poznačit do sešitu.
YouTube player
YouTube player
 • Dobrovolný úkol:  Vysvětli přirovnání „drží se jako klíště“ a napiš další přirovnání, v nichž se vykytují zvířata. Zapiš do sešitu, ofoť a pošli. Kdo jich bude mít nejvíc?

 D

 • kapitola: Starověký Řím

1.hodina

2.hodina

 • Učebnice str. 92- 93
 • zápis do sešitu Římská republika Shrnutí str.93

Otázky (písemné odpovědi – celou větou pošli do 17.5.):

 • Co bylo forum Romanum a k čemu sloužilo?
 • Kdo stál v čele republiky?
 • K čemu sloužila lidová shromáždění?
 • Kdo soudil podle nepsaných zákonů a v čem mohly být nespravedlivé?
 • Jak se nazývaly nejstarší psané zákony Říma?

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže

ARITMETIKA

 • OP:     Zaokrouhlování desetinných čísel
 • NL:     Sčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • PS 36/2c,d, 36/3, 36/5 a-d
 • 36/5 a-d odprezentují VI.A Bystřický
 • všichni do šk.seš. vypočítat z učebnice na str. 82/1-3, ALF zaokrouhlování
 • Opakování  Zaokrouhlování des.č. např:  https://www.youtube.com/watch?v=Nh6oT3X9b1w            

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • Učebnice 86/2 odprezentuje VI.A Hrbotická
 • PS 29-30/1 celé cvičení (udělat jen trojúhelníkovou nerovnost a konstrukci)
 • odprezentují:
  • 29/1a VI.A Kopálová,VI.B Bavlnková , VI.C Buštíková
  • 30/1b VI.A Kostiha,VI.B Blahynka , VI.C Horňák
  • 30/1c VI.A Opatřilová,VI.B Ježková , VI.C Houšť
  • 30/1d VI.A Šimeček,VI.B Štibrányi , VI.C Gasnárková N.

4. 5. – 7. 5. 2020

F

 • ČTedu: STATICKÁ ELEKTŘINA
 • V online hodině opakování: Elektrické vlastnosti látek.
 • Dokončujte projekty: Fyzikální veličiny

Z

 • přečíst si kapitolu: Boening nebo Hikari (str. 100-101)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Pokud bude pěkné počasí využijte některý z dopravních prostředků (nejlépe takový, aby nezatěžoval životní prostředí), neplánujte trasu a vyrazte na výlet … prima dny

Aj

 • Kontrola cvičení z minula – Pracovní sešit 32/3: pravidelná slovesa: missed, walked, watched, shouted, phoned, played; nepravidelná slovesa: ate, went, forgot, had, left, lost, took, broke, came, swam
  • Povinné úkoly:
  • Pracovní sešit 83/ slovíčka 4A (Anything else? – youghurt) – opsat do slovníčku
  • Opakování 3. lekce – cvičení v Alfu
  • Online hodina ve středu: začneme 4. lekci – učebnice str. 44, pracovní sešit str. 34    
  • Nepovinný úkol: učebnice 42/2a – utvořte otázky a pošlete mi mailem na bohmova@zsjoklik.cz

 Čj

 • Online hodina – téma: ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – provedeme společně
 • Učebnice str. 68 – přečíst tabulku (na úterý)
 • DÚ:
  • PS str. 33, cvičení 1 (na úterý)
  • Slovesa – opakování – pracovní list – vytiskni (nebo opiš) + vyplň a připrav si na online hodinu – čtvrtek 7. 5.

D

 • Učebnice str. 86/ cv.1 napiš do sešitu-přiřaď vše, co k sobě patří, vyfoť a pošli do 7.5.
 • Učebnice str. 87/cv.4 ústně, odpovědi vyhledej v učebnici nebo v sešitě

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže
 • ARITMETIKA
 • OP:   Porovnávání desetinných čísel
 • NL:   Zaokrouhlování desetinných čísel procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT všichni: Zápis zaokrouhlování des.čísel (str 81-82)
  • PS 32/3,4   34/17
  • 34/17 odprezentují na hodině VI.A  Konečná
 • GEOMETRIE
 • OP:   Trojúhelníková nerovnost 
 • NL:   Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT  všichni PS 27/2 a 30/2
 • PS 27/2 odprezentují: VI. A Holub

27. 4. – 30. 4. 2020

F

Z

 • přečíst si kapitolu: Od koňských povozů k superrychlým vlakům (str. 98-99)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Aj

 • Kontrola cvičení z minula – pracovní sešit 31/6: I finished it at 8 o´clock. I fed the cats. I didn´t practise the piano and I didn´t pack my suitcase. I had/ate a sandwich. I played games with Kieran.
 • Povinné úkoly:
 • Pracovní sešit 32/3 – rozdělte slovesa na pravidelná a nepravidelná a napište je v minulém čase (swim si podtrhněte v pracovním sešitě vepředu a připište do slovníčku)
 • Pracovní sešit 83/3 Revision – opsat slovíčka do slovníčku
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodina ve středu: opakování 3. lekce 
 • Nepovinný úkol: podívejte se na video Holidayshttps://www.youtube.com/watch?v=U97f0Ind-L0

 • Z prezentace Pijavice si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 65.
 • Můžeš se podívat na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=9bRB1e1pNSs
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095523948-prizma/209411058100008/obsah/72784-pijavice-v-moderni-medicine

 • V testu Alf Hlísti, kroužkovci, ploštěnci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.

 Čj

 • Souhrnná cvičení
 • PRAVOPIS – kontrola DÚ – učebnice str. 61, cvičení 10
 • JAZYKOVÝ ROZBOR – učebnice str. 62
 • PRÁCE S TEXTEM – učebnice str. 66/67
 • Všechny úkoly provedeme společně na online hodině.
 • DÚ – PS str. 32, cvičení 2, 3 (vypracuj na čtvrtek 30. 4.)

D

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže
 • ARITMETIKA

OP:        Porovnávání desetinných čísel

NL:         Porovnávání desetinných čísel procvičování

DÚ:   

 • PŘIPRAVIT všichni: 80/1
 • 80/1 odprezentují na hodině: VI. A  Angerová, VI. B Jahodová, VI. C Dlouhá,
 • Dále si všichni připraví:78/6 a PS 31/3,4
 • GEOMETRIE

OP:        Trojúhelník – úvod

NL:         Trojúhelníková nerovnost

DÚ:

 • PŘIPRAVIT  všichni 86/1 a PS 27/1
 • PS 27/1 odprezentují: VI. A Drábíková, VI. B Jahodová, VI. C Kotásek
 • NEZAPOMEŇTE NA ALFy

20. 4. – 24. 4. 2020

F

Z

 • Přečíst si kapitoly: Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené? (str. 94-95), Co potřebujeme každý den (str. 96-97)
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Mrkněte na potraviny, které máte doma – co se kdy vyrábí, odkud se dováží.
 • Sluníčkové dny….

Aj

 • KONTROLA CVIČENÍ z minula v příloze.
 • Úkoly pro všechny:
 • Pracovní sešit 31/6 – napište pokračování vyprávění Marthy o tom, co dnes dělala a co ne (podle cvičení 31/5)
 • Pracovní sešit 82/slovíčka 3 Culture – opište si do slovníčku.
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny podle rozvrhu – budeme probírat článek z učebnice na str. 40 – Holidays, zaměříme se také na výslovnost slovíček, procvičování a vysvětlení toho, co vám není jasné
 • Dobrovolný úkol:

Podívejte se na video My Summer Vacation https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA

 • Z prezentace Opaskovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 64.
 • Dobrovolný zajímavý úkol: Zájemci o přírodu si mohou udělat jednoduchou laboratorní práci –vytiskni a nalep do sešitu (nebo opiš na volný list do sešitu), vypracuj, ofoť a pošli na adresu licenikova@zsjoklik.cz,  tvůj zájem bude oceněn.

 Čj

 • Online hodina 2x týdně – TÉMA – SLOVESA – kontrola DÚ z minulého období  – učebnice str. 59 – 60, cvičení 3, 7 (společně)
 • SLOVESNÉ TVARY – PS str. 30, cvičení 1 dole – vytvoř dvojice
 • PRAVOPIS – učebnice str. 61, cvičení 10a + vlnovkou podtrhni slovesa (písemně do sešitu)

D

 • Ahoj holky a kluci, všechny zdravím a chválím velkou většinu z vás za práci do dějepisu na Alfu.  Úkol k malování z kapitoly str.64-65 mi poslali jen někteří a tak budu potěšená, když mi ho pošlete na moudra@zsjoklik.cz všichni.
 • kapitola Řecko pod nadvládou Makedonie str. 75-77, přečti si celou kapitolu
 • videovýpisek https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
 • Alexandr Makedonský https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
 • zápis si tentokrát udělejte ze Shrnutí na str. 77 a ten si zapamatujte
 • kapitolu Každodenní život Řeků str.78-85 si rozdělíme na víc částí, je dlouhá
 • začni str. 78-80 přečti si a potom si udělej ke každému odstavci krátký výpisek, stačí heslovitě (vyber tučně vyznačené informace)
 • ke kapitole si namaluj obrázek k textu, výpisek i obrázek mi pošlete ke zhlédnutí do 26.4., budu se těšit
 • Přeji všem pěkné dny s jarním sluníčkem nad hlavou!

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika – do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/6 a do prac.seš. ještě 31/3,4
  • Geometrie – do šk.seš.vypracovat z učeb..79/1, 81/8.
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte učivo např. na:

https://www.umimematiku.cz

 • aritm. uč.78/9 VYPRACOVAT A POSLAT DO ZADÁNÍ TEAMS
 • NA ON-LINE HODINĚ ZKONTROLUJEME aritm. 78/4 a též. geom. 25/4  a uč.76/6.
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích dom.úkolů zašlu na chat TEAMS.
 • Podle platného rozvrhu a pokynů třídních učitelek si na on-line hodiny VŽDY připravte učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

14. 4. – 17. 4. 2020

F

Z

 • přečíst si kapitolu: Od nerostných surovin k automobilu (str. 92-93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Aj

 • Kontrola cvičení z minula: Pracovní sešit 30/3: Who did you go with? Where did you stay? What did you see? What did you buy? What did you eat? Did you have a good (great) time? When did you get home?
 • Úkoly pro všechny:
 • Učebnice 39/6a – do sešitu si překreslete tabulku se jmény a otázkami, poslechněte si rozhovory (mp3) a doplňte chybějící informace
 • Pracovní sešit 31/5 – podívejte se na seznam úkolů nahoře – doplňte otázky, na které se maminka ptá Marthy, a odpovězte podle toho, jestli Martha úkoly splnila nebo ne, popř. jakým způsobem
 • Cvičení v Alfu  
  • Online hodina ve středu 15. 4. (8,00 – 8,45 hod) – připravte si případné dotazy na to, co vám není jasné 
  • Dobrovolný úkol: napište 5 vět (můžete i více) v minulém čase o tom, jak jste prožili letošní Velikonoce a pošlete mi mailem na bohmova@zsjoklik.cz

 • Nauč se poznávat některé známé měkkýše pomocí prezentace Poznávačka.
 • Vypracuj test Alf Měkkýši. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Pomocí prezentace Kroužkovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 63.

Čj

 • slovesa – podmiňovací způsob – teorii vysvětlím na on-line hodině (14.4.) 
 • učebnice str. 59 nahoře – přečíst rámeček + do sešitu opsat jen tabulku 
 • učebnice str. 59, cvičení 3 – opsat do sešitu + barevně podtrhnout slovesný způsob 
 • učebnice str. 60, cvičení 7 – písemně do sešitu – použij slovesa PSÁT, PRACOVAT
 • na on-line hodiny si vždy připrav UČEBNICI + PRACOVNÍ SEŠIT + ŠKOLNÍ SEŠIT + PSACÍ POTŘEBY 

D

 • doplnit zápis Athény a Sparta
 • zápis:

kapitola Řecko-perské války str. 71-72 přečti si a potom zhlédni video, které je podrobnější https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

 • ústně si doplň odstavec nad Shrnutím, zvládneš to třeba s pomocí nápovědy vzadu, ale nevzdávej to, nejdříve sám/a
 • naučit Shrnutí str.72
 • zápis:

kapitola Rozkvět Atén po Řecko-perských válkách str. 73-74 postup je stejný, nejdříve si kapitolu přečti a pak zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

 • ústně doplň odstavec str. 74 nad Shrnutím a další postup víš
 • Shrnutí se snaž zapamatovat
 • PROCVIČOVÁNÍ ALF test Starověké Řecko

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/4, místo písmen napište správná desetinná čísla a do prac.seš. ještě 31/2
 • Geometriev pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.25/cv.4 – všichni a),b),c)  a šikovní žáci i d), e).
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte cvičení na : https://www.umimematiku.cz
 • ŘEŠENÍ MINULÉHO DOMÁCÍHO ÚKOLU– „DOMEČEK „ (zadání v 7.sada) 
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích tří dom.úkolů
 • Podle rozvrhu a pokynů třídních učitelek se připravte na on line výuku.
 • Na hodinu MATEMATIKY si vyzkoušejte připojení a připravte si učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

6. 4. – 8. 4. 2020

F

 • Pracuj na PROJEKTU.
  • Procvičení viz. PŘEVODY (jen opiš do sešitu, převádět budeme společně ve ST v 9.00)
  • FyzVlak č. 14 je DOBROVOLNÝ!

 • Měkkýši  – zůstává opakování pomocí sešitu, učebnice, prezentací.
 • Doplňovačky vytiskni, doplň a nalep do sešitu. Nemáš-li možnost, opiš do sešitu a doplň.

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí  zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika samostatně vypracujte z učeb. cvičení  77/1-3 (správnost zkontrolujte ve výsl.)

Cvičení 2 a 3 napište.

 • Procvičte si:

Operace s čísly závorky

https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/595

Des. č. slovně a na číselné ose např.

https://www.umimematiku.cz/pexeso#kc25

https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/572

https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-desetinna-2-uroven/299

Procvičujte nejlépe pětkrát

 • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
 • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
 • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Volte si různé úrovně. Než odkliknete pečlivě správnost zvažujte, ať si opravdu látku pamatujete.

 • 2. Geometrievypracujte cvič. z učeb. 75/3 c,d a 76/6 (čtverečk.pap. nalepte do sešitu)
 • ŘEŠENÍ

:  GEOM. (6.sada)  75/  3a,b, 4, 5  , 75/2 chybí

Jistě někteří z vás poznali své domácí úkoly přiložené jako řešení. Máte úkoly dobře vypracované, tak je využiji pro kontrolu ostatním.

D  

 • přehledné opakování Starověké Řecko https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA pro dobrovolníky, ale zajímavé
 • kapitola Městský stát Athény a Sparta 
 • str. 68 – 70 přečíst nebo se rovnou podívej na video, přečteš si až při zápisu, který je na doplnění z textu
 • https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk
 • shrnutí str. 70 naučit (JSTE VŠICHNI ŠIKOVNÍ)
 • zápis je teď pro ty, kteří chtějí pracovat dopředu, příště napíší všichni
 • Všem přeji hezké Velikonoce a těším se na viděnou! Buďte zdraví! KM

Čj

 • Děkuji všem, kteří vypracovali požadované testy v ALFu
 • Zkontrolujte si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ SLOVESA, PRAVOPIS
 • Učivo v tomto týdnu velikonočně zkrátíme
 • Propojíme mluvnici se slohem:
 • Napište do sešitu 10 vět (přivítám SOUVĚTÍ – jste přece už šesťáci, NE VĚTY O 3 SLOVECH)
 • Žáci, kteří měli na vysvědčení 3 a 4 napíší jen 6 (8) vět
 • Obsahem vět bude pohled na současnou situaci (např. jak trávíte volné chvíle, domácí výuka, kamarádi, informace z televize, co ti chybí, co se ti líbí/nelíbí…)
 • Ve větách podtrhněte vlnovkou slovesa
 • Použijte alespoň 2x podmiňovací způsob

Aj

 • Kontrola cvičení z minula: učebnice 39/5a – What did you do? Who did you go with? What did you do in the evenings? (ostatní jste si opsali z učebnice)
 • Podtrhněte si v pracovním sešitě vepředu slovesa see a buy a zapište si tvary do slovníčku
 • Cvičení Alf – Questions, potom teprve následující úkol
 • Pracovní sešit 30/3 – doplňte otázky, aby seděly k odpovědím
 • Cvičení Alf – Easter

Z

 • přečíst si kapitolu: Pšenici, kukuřici nebo rýži (str. 90-91)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

 • Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…
 • Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …
 • Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …
 • Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).
 • Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

2. 4. – 3. 4. 2020

F

M

 • Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.
 • Podepsané a ofocené domácí úkoly POSÍLEJTE (po zadání) vždy nejpozději
  do NÁSLEDUJÍCÍHO PONDĚLÍ 8.00  Např. z této sady č.7. – NEJPOZDĚJI do PON 6.4. 8.00
 • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie i domácí úkoly vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
 • Pro lepší přehlednost do sešitu napište vždy číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – připomeňte si znalosti z 5.tř. o zápisech ( a čtení) des. čísel v učeb. str.74 -77. Udělejte si pečlivě zápis do šk. sešitu.

2. Geometrie – podle prezentace (Obdélník v os.soum.) si udělejte zápis do šk. sešitu.

DÚ:  CVIČENÍ Z PREZENTACE GEOMETRIE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz

PŘIKLÁDÁM HODNOCENÍ VAŠÍ SNAHY V ALFech, A TAKY PŘEHLED TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ POSLALI DOMÁCÍ ÚKOLY (jen do 30.3.) . Přehled má sloužit především k zamyšlení se nad sebou, zda by nešlo někdy pracovat lépe.  z méně úspěšných žáků!!!

CO VY OSTATNÍ??? PLŇTE ZADANÉ ÚKOLY A PRÁCI NEODKLÁDEJTE. ÚKOLY PO TERMÍNU NEPOSÍLEJTE. STRUČNĚ VÁM INDIVIDUÁLNĚ ODPOVÍDÁM A TAKY NÁSLEDNĚ POSÍLÁM KONTROLNÍ VÝPOČTY.

NENECHTE SE ODRADIT PRVNÍMI NEÚSPĚCHY A SNAŽTE SE, MAXIMÁLNĚ PRACOVAT SAMOSTATNĚ!!!

 • Opakuj si učivo o měkkýších pomocí sešitu a v předchozích třech prezentacích (plži, mlži, hlavonožci) si znovu prohlédni obrázky zástupců. Podívej se i na obrázky v učebnici str. 58 – 62, zkus už některé zástupce poznat.
 • Vypracuj z učeb. str. 62 otázky 1, 2, 5 do seš. Pokud nevíš, odpovědi najdi v učebnici.

Aj

 • Kontrola cvičení z minula v příloze.
 • Úkoly v tomto pořadí:
 • Učebnice 39/5a – doplňte otázky podle smyslu a přepište celé do sešitu (pomoci by vám měl zápis z minula)
 • Opakování slovíček – pracovní sešit str. 82 – 3B (angry – want) a 3C (by boat – waiter)
 • Opakovací cvičení Alf na slovíčka – snažte se dosáhnout co nejlepšího výsledku.
 • Test Alf na slovíčka – na známky, máte jen jeden pokus, test otevřen čt- pá (2. – 3.4.)

Čj

 • Zkontroluj si splněné testy v ALFu – SLOVESA – 3X , ČÍSLOVKY, ZÁJMENA – 1 – 2X

NEMAJÍ VYPRACOVÁNO VŠICHNI – TERMÍN POSOUVÁM DO 5. 4., pak provedu vyhodnocení

 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ
 • SLOVESA 
  – učebnice str. 57, cvičení 5
  – tabulku si překresli do sešitu (jednoduše) a vyplň
  – učebnice str. 57, cvičení 6a – písemně do sešitu + ve větách podtrhni vlnovkou slovesa
  učebnice str. 57, cvičení 7 – do sešitu jen odpovědi ANO X NE

D

 • Období rozkvětu antického Řecka – ZÁPIS
 • učebnice str. 66 – 67
 • přepiš Společnost v měst. státech do sešitu  J Svobodní občané a jejich povinnosti
 • Otroci vypiš ze str. 67
 • zápis
 • Shrnutí naučit

30. 3. – 1. 4. 2020

F

 • Program ALF: Zopakuj si!

M

 • Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 6. sada úkolů:

ALF:

Vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

 • DALŠÍ ÚKOLY:
  • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
  • Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.
 • Aritmetika – Závěrečné opakování v učebnici str. 118/cv. 10,11
 • V geometrii – vypracujte cvičení z učebnice 75/2, 3a,b, 4, 5

VYPRACOVANÁ CVIČENÍ Z GEOMETRIE PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete do 1.4. na: habanova@zsjoklik.cz

 • Přečti si v učebnici str. 61 – 62 (kapitola Hlavonožci).
 • prezentace Hlavonožci si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

 • Kontrola úkolu z minula -učebnice 39/3b
 • Did you have a good time?
 • Yes, we did. We had a great time.
 • Did you take Mut with you?
 • No, we didn´t. We took him to the Happy Hounds Holiday Home.
 • Nové úkoly (prosím v tomto pořadí)
  Učebnice 39/4a – vytvořte otázky a odpovědi – do sešitu
  Pracovní sešit 31/4 – vytvořte otázky a odpovědi podle obrázku
  Učebnice 39/3a – 2. rámeček – doplňte ústně z článku
  Udělejte si zápis do sešitu (v příloze)
  Pracovní sešit 30/2 – spojte otázky s odpověďmi
  Cvičení Alf

Čj

 • Stále procvičujeme slovesa
 • Mluvnické kategorie sloves – do sešitu si vytvoř tabulku, která bude mít 5 sloupců – sloveso + osoba, číslo, způsob, čas a urči u 10 sloves z učebnice str. 58, cvičení 8
 • ALF – cvičení z ALFu na slovesa si vyzkoušej ještě jedenkrát (u každého uvidím splněné celkem 3 pokusy)

Z

 • přečíst si kapitoly: Voda (str. 86-87) a Kdo má na starosti obživu lidí (str.88-89)
 • Z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Strany jsou uvedeny dle staršího vydání učebnice – v novém vydání jsou o 1-2 strany posunuty.

I shrnutí se malinko liší – tím se budou malinko lišit i zápisy, ale nedělejte si starosti – udělejte si to podle toho co máte, hezké dny.

D

Kapitola „Temná století“ Řecka

 • učebnice str. 64 – 65
 • poslechni si a odpočívej od sledování obrazovky a při tom namaluj obrázek str. 65 Řečtí bohové na Olympu a popiš bohy. Těším se na výstavu výtvorů. Nemusíš se držet předlohy.

26. 3. – 27. 3. 2020

F

M

 • Aritmetika i geometrie:

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. Příklady opravdu počítejte. Ve vlastním zájmu nečekejte až příjdou výsledky. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 5. sada úkolů:

ALF:

Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 • Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv. 9 DO PON ​VYPRACOVANÉ CVIČENÍ PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz
 • V geometrii – si udělejte zápis do šk.šešitu podle přiložené prezentace (Trojúhelník v os.soum.). Pozorně prostudujte řešený příklad 3 v učeb. na str.73-74.
 • Některé výsledky sady 4

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!

 • Přečti si v učebnici str. 60 (kapitola Mlži).
 • prezentace Mlži si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

 • Kontrola úkolů z minula viz. příloha.
 • Učebnice 39/3a – pouze 1. rámeček – ústně doplňte otázky a odpovědi podle článku na str. 38 (některé věty jsou trochu pozměněné)
 • Udělejte si zápis do sešitu viz. příloha.
 • Učebnice 39/3b – doplňte podle smyslu do vět slovesa ze zadání – do sešitu celé věty
 • Cvičení Alf

Čj

 • Kontrola úkolů – viz.: příloha Řešení PS
 • Slovesa – zápis do sešitu Slovesa
 • Slovesa procvičování – ALF 2x test Slovesa – vyzkoušejte si vícekrát (omezení je do 31. 3.)

23. 3. – 25. 3. 2020

F

 • Přečti si v učebnici str. 58 – 59 (kapitoly Měkkýši, Plži).
 • prezentace Plži si do sešitu vypiš zástupce a prohlédni si obrázky.

Na konci prezentace je cvičení, které si vypracuj do sešitu.

 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a hlístech.
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci a hlísti (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou. Pozor, test je nastaven v určitém časovém období, ve kterém jej musíš splnit.)

Aj

 • Učebnice: 38/ článek – přečíst a přeložit pomocí slovníčku/internetu, 38/1a – zodpovědět otázky – do sešitu, 39/2 – dokončit věty podle článku – celé věty do sešitu
 • Pracovní sešit : 30/1 – poslechnout na CD, které máte vložené v pracovním sešitě + doplnit chybějící slova
 • Cvičení Alf (po splnění předchozích úkolů)

Čj

M

 • Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 4. sada úkolů:

ALF:

Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku. Nepište mi do ALFa vzkazy, nemohu Vám tam odpovědět.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 • Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.6-8
 • V geometriisi VNÍMAVĚ přečtětečlánek B Osa úsečky str. 69 -71 a následný článek Konstrukce bodů a útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti str. 71 a 72. Zvláště pozorně prostudujte řešené příklady 1 a 2. Tím si problematiku zopakujete. Pak vypracujte úkoly z učebnice na str.74/cv.1.

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!

Z

 • Přečíst si kapitoly: Život ve městech (82-83) a Lesy -přírodní bohatství Země (str.80-81).

Z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • Kréta-Minojská civilizace str. 61-63 viz ZÁPIS 

19. 3. – 20. 3. 2020

M  (3.sada čt – pá 19. – 20.3.)

 Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

3. sada úkolů:

ALF:

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.4-5
 2. geometrii – v pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.24/cv.2 d,e

 KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY!

F

 1. Výpis do sešitu viz. ppt. HUSTOTA
 2. Program ALF: Fyzikální veličiny, hustota.

Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění !

 • prezentace Měkkýši si opiš celý zápis do sešitu i s obrázkem hlemýždě.
 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a žahavcích.
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci, žahavci (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou.)  

AJ

 • Zkontrolovat úkoly z minula v příloze
 • Pracovní sešit vepředu – podtrhnout slovesa eat a write + připsat je k nepravidelným slovesům do slovníčku
 • Pracovní sešit str. 82 – přepsat do slovníčku slovíčka 3D + poslechnout si výslovnost na  https://cs.forvo.com/search/
 • Opakování pravidelných a nepravidelných sloves
 • Cvičení – Alf

Čj

1. Procvičování učiva formou programu ALF (znáte z matematiky; přihlašovací údaje zůstávají stejné).

Testy si můžete vyzkoušet několikrát. 

 • ČÍSLOVKY – 3 testy 
 • ZÁJMENA – 3 testy

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ   

 • Číslovky – učebnice str. 53 – přečíst rámeček nahoře, cv.1 napiš do sešitu 
 • PS  –  str. 28 / cv. 5, 6, 7, 8 , 9 

MATEMATIKA

Aritmetika i geometrie 

 • Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas.  

 2.sada úkolů: 

ALF: 

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce.  

DALŠÍ ÚKOLY: 

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich. 

 1. Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv1-3 
 1. geometrii s pomocí předchozí prezentace OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, vypracujte do pracovního sešitu úkoly na str.23/cv.1,2 a,b.,c 

 Komunikujte elektronicky se svými spolužáky!

FYZIKA  

A) Na následujícím odkazu – https://www.skolasnadhledem.cz/ – v záložce on-line cvičení – 2.stupeň – fyzika,  si můžete zkoušet testy dle vlastního výběru. 

B) Vypočítej do sešitu:  

 • Pevné těleso o objemu 0,0001 m3 má hmotnost 0,785kg. Vypočítej jeho hustotu. 
 • Váleček ze zinku má objem 55cm3 a hmotnost 390,5g. Jakou má hustotu? 
 • (výsledky mi pošlete na mail) 

 PŘÍRODOPIS 

 • Přečíst uč. str. 56 – 57, ústně odpovědět na otázky str. 57. 

ANGLIČTINA 

 • Opakování nepravidelných sloves podle slovníčku vzadu 
  Pracovní sešit 29/4 – podle příkladu, 29/5 – přepsat v minulém čase  
 • Učebnice 37/8a – doplnit podle 37/7a (2.část) – do sešitu  
 • Cvičení – Alf  

DĚJEPIS 

 • kapitola Čína – zápis v sešitě doplnit o Shrnutí str.59  
 • otázky str. 60 

ZEMĚPIS

 • přečíst si kapitoly: Jak se lidé odlišují (str.78-79) a Kde lidé žijí (str.80-81) z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

10. 3. – 13. 3. 2020

AJ

opakování – slovíčka 3A až Holiday problems

 • opakování – učebnice str. 32-36
 • opakování – pracovní sešit str. 24-28

ČJ

 • PS str. 27/cv. 2,4

MATEMATIKA

Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

1.sada úkolů:

ALF:

 1. Nezapomeňte vypracovat tři již zadané úkoly ALFa, které mále splnit do soboty 14. 3. 2020 do 20. hodin.
 2. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa na období po 15. březnu 2020. Úkoly budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Vyhodnocení splněných úkolů uděláme, jakmile bude škola znovu otevřena.

DALŠÍ ÚKOLY:

Další příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

 • Aritmetika  – již bylo zadáno z učebnice 73/6 a v PS 29/11,12,13, takže samozřejmě vypracujte.
 • geometrii vnímavě prostudujte přiloženou prezentaci OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, udělejte si podle prezentace vlastní zápis.

KOMUNIKUJTE SE SPOLUŽÁKY!