6. B – online výuka

Upozornění pro žáky a rodiče: Třídnictvím je prozatímně pověřena Mgr. Eva Kostihová >> kostihova@zsjoklik.cz

Ahoj šesťáci! Jsem ráda, že jsme s většinou z vás našli společný komunikační kanál – Messenger. Chybí zde jen Maxim Drhlík, Kryštof Kalous, Aneta Podešvová a Marek Polešovský. Zkuste zvážit instalaci této sociální sítě do vašeho mobilu (když je ta krizová situace) – BUDETE V OBRAZE!. S POZDRAVEM VAŠE E.K.

15.6. –22.6. 2020

F

ČJ

 • procvičování nové látky – rozvíjející větné členy
 • opakování: Přívlastek, Předmět
 • nová látka: Příslovečné určení

Z

Aj

 • Učebnice s. 50, cv. 1ab, 2 
 • Učebnice s.51 , cv. 5ab 
 • Pracovní sešit s. 40, cv.1,2,3 
 • Pracovní sešit s.43  cv. 6 
 • Opakování slovíček   4D

 • Z prezentace Hmyz s proměnou nedokonalou (2. část) si udělej zápis do sešitu. Učivo nastuduj a prohlédni si zástupce.
 • Určitě zhlédni komentované prezentace:
 • Učivo si tak zopakuj a další zajímavé informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • Sešit se všemi zápisy a úkoly předložíte ke kontrole v září. Všechno si doplňte, učivo budeme opakovat, tak abyste měli z čeho. Prověříme, jak jste studovali  a dokončíme zbývající kapitoly.
 • Hezké prázdniny!

   D

 • Kapitola:  Každodenní život Římanů
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 114 – 122 kapitolu si přečti a můžeš si udělat zápisek, Shrnutí budou mít všichni přepsané v sešitě
 • 2.hodina
 • Kapitola:  Dědictví římské říše
 • Učebnice str. 123 přečíst

M

8.6. – 12.6. 2020

F

 • Hustota – úkol 1 – řešení – zkontroluj si minulou domácí práci.
 • Jednotky času – zápis – nalep nebo opiš do sešitu.
 • Hustota – úkol 2 – zadání – vypracuj, vyfoť, pošli.

Z

 • pomalu dobíráme učivo – ZÁPISY viz. AFRIKA I. část (s učebnicí již nepracujeme)
 • nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 • pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 • hezké dny.

ČJ

 • v online hodinách doděláme přívlastek a začneme probírat předmět a příslovečné určení
 • v příloze najdete zápis (opište nebo vlepte vytisknuté do sešitu)
 • cvičení, která jsou součástí přílohy, budeme dělat v online hodinách, kdo bude chybět, dodělá si cvičení samostatně.

Aj

 • Učebnice s. 48, cv. 1 
 • Učebnice s. 49, cv. 2,3abcd, 5ab 
 • Pracovní sešit s. 38, cv.1,2 
 • Pracovní sešit s. 39  cv. 4, 6, 7 
 • Opakování slovíček  4C, dopsat slovíčka 4D 

   D

 • OPAKOVÁNÍ : Římská republika
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 104 vypracovaný úkol č. 1 zaslat na moudra@zsjoklik.cz
 • 2.hodina
 • Kapitola: Římské císařství
 • Učebnice str. 105 do sešitu přepiš přehled Císařství, potom si ke každému odkazu přečti v učebnici str.105-112, pokud tě něco z informací zaujme, zapiš si do sešitu

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • NL:      Násobení desetinných čísel
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS PS 38/7d,e,8d,e (sloupečky do školního sešitu)
 • PS 39/14 VI. A Schielová, VI. B Drhlík, VI.C Polach
 • 39/15 VI. A Mikula, VI. B Cibulková, VI.C Vítek
 • Šk.seš. z učebnice 88/4 VI. A Velich, VI. B Firtlová, VI.C Kotásek
 • Na své kalkulačce vyzkoušet počítání s des.čísly učebnice str. 89/1,2

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelník konstrukce, výšky, těžnice
 • NL:      Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT – ALF výšky, těžnice v trojúhelníku
 • 102/1 nasdílí: VI. A Holub; VI. B Štibranyi; VI. C Rajsigl
 • 102/6 nasdílí: VI. A Opatřilová; VI. B Blahynka; VI. C Dlouhá
 • Zapsat do školního sešitu další konstrukce z https://slideplayer.cz/slide/1929891/ slade 5, 6 případně 7

1.6. – 5.6. 2020

F

Z

ČJ

 • Úterý online hodina:
  • opakování zákl. větných členů a shody podmětu s přísudkem
 • Čtvrtek online hodina:
  • Rozvíjející větné členy – přívlastek
 • Alf – procvičování (budu zvědavý na vaši úspěšnost v %) základních větných členů a shody podmětu s přísudkem. Nahraju v průběhu týdne.
 • kdo nechodí na online hodiny:
  • vypracujte všechna cvičení v pracovním sešitu na str. 35 – 37

Aj

 • Učebnice s. 49, cv. 4ab
 • Pracovní sešit s. 37 cv.6
 • Pracovní sešit s. 38, 3,5
 • Test alf 4AB
 • Opakování slovíček   4C

 • Vytiskni a nalep do sešitu OPAKOVÁNÍ – KORÝŠI, doplň chybějící slova do vět.  Nemáš-li možnost tisknout, napiš do sešitu chybějící slova.
 • Z prezentace VZDUŠNICOVCI si udělej zápis do sešitu.
 • Podívej se také na nové učivo v učebnici na str. 74 – 75.
 • Pusť si komentovanou prezentaci VZDUŠNICOVCI, nové učivo si tak zopakuj.

   D

 • kapitola: Spartakovo povstání, Gaius Julius Caesar, Konec republiky

1.hodina

 • Učebnice str. 102 – 103
 • Učebnice str. 103 Shrnutí pošli do 7.6.

2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP: Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • NL: Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS: PS 38/7a-c,8a-c, ALF sčít.odčít.des.č.( do 1.6.)
 • PŘIPRAVIT VŠICHNI:
 • do šk.seš. uč.86/5 vypočítat a zapsat nerovnosti
 • PS 39/13 odprezentují: VI.A Cuták
 • 39/16a VI.A Ryan
 • 40/16b VI.A Leciánová

GEOMETRIE

 • OP: Výška trojúhelníku. Těžnice v trojúhelníku.
 • NL: Trojúhelník konstrukce, výšky, těžnice
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT DO PS:
 • 34/5 nasdílí: VI. A Prudíková; VI. B Smoláková; VI. C Pokoráková
 • 35/6 nasdílí: VI. A Riedl; VI. B Vojáček; VI. C Chromíková
 • 35/1 nasdílí: VI. A Schneider; VI. B Kilik; VI. C Gasnárková K.
 • ZOPAKOVÁNÍ KONSTRUKCE TĚŽNIC učebnice str.101-102 a videa např:
 • https://www.youtube.com/watch?v=GlL-AcKQpMw
 • https://www.youtube.com/watch?v=nSRUNYB7ASU             

25. 5. – 29. 5. 2020

F

 • Hustota – výpočet hmotnosti –  zápis – nalep nebo opiš do sešitu.  
 • ALF test: Převádění jednotek objemu. Otevřen do 30.05. Máte víc pokusů. 

Z

ČJ

Tento týden se zaměříme na procvičení určování podmětu a přísudku, shody podmětu s přísudkem a nakousneme rozvíjející větné členy.

 • krátký návod pro ty, kterým dělá problém určování přísudku ve větě (s touto miniprezentací budeme pracovat v online hodině)
 • Pracovní sešit:
  • cv. 2 a 4 str. 35
  • cv. 5a) a 3 str. 36
  • cv. 5 str. 37

Aj

 • Učebnice s. 46, cv.1abc, 2 
 • Učebnice s. 47, cv.3abc, 5 
 • Pracovní sešit s. 37 cv. 4,5 
 • Pracovní sešit s. 36 cv. 1,2,3 
 • Test alf 3CD dodělat 
 • Opakování slovíček  4B, dopsat slovíčka 4C 

 • prezentace DALŠÍ KORÝŠI si udělej zápis do sešitu. Prohlédni si zástupce.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 72 – 73.
 • Podívej se na komentovanou prezentaci KORÝŠI, zopakuj si učivo, nové informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • V testu Alf Pavoukovci z minulého týdne si opakuj učivo.

 D

 • kapitola: Punské války

1.hodina

 • Učebnice str. 96-98 výpisek k první, druhé a třetí punské válce
 • Učebnice str. 99 výpisek
 • Zápis DOPLŇOVÁNÍ před Shrnutím pošli do 31.5.

2.hodina

 • kapitola: Příčiny zániku republiky
 • Učebnice str. 100-101 výpisek pošli do 31.5.

M

 • ARITMETIKA
 • OP:     Odčítání desetinných čísel
 • NL:      Sčítání a odčítání desetinných čísel procvičení
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš.86/1,2
 • PS 37/2,3,5cd, 37-38/6b
 • https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs    Zopakování odčítání desetinných čísel 
 • GEOMETRIE
 • OP:     Výška trojúhelníků
 • NL:     Konstrukční úlohy. Těžnice, střední příčky v trojúhelníku.
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš. uč. 99/1,2
 • Odprezentují : VI. B Kostka, Němec VI. C Gajdová, Čada 
 • K zopakování učiva:
 • https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA Výšky v ostroúhlém a tupoúhlém trojúhelníku
 • https://www.youtube.com/watch?v=x3M43vvkYZ4 Výšky v pravoúhlém a tupoúhlém trojúhelníku

18. 5. – 22. 5. 2020

F

 • Výpočet hustoty  – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině to probereme. 
 • Převádění jednotek objemu – PS Geometrie str. 45 cv. 1 sloupečky c,d,e,f  – spočítej, ofoť a pošli.

Z

 • projít si v učebnici text ze stran 106-111, opsat zápisky

Aj

 • Učebnice s. 45, cv.6, 7ab, 8 – písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s. 42 cv. 1,2 
 • Pracovní sešit s. 35 cv. 6,7 
 • Test alf 3CD 
 • Opakování slovíček  4A, dopsat slovíčka 4B

 • Vytiskni si a nalep KŘÍŽOVKU nebo si ji překresli do sešitu, vylušti.
 • V prezentaci KORÝŠI – RACI najdeš vyluštění křížovky, tak si zkontroluj a potom si vypracuj zápis do sešitu.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 70 – 71.
 • V testu Alf Pavoukovci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Dobrovolný úkol: Proč se říká „červený jako rak“? Zjisti, vyhledej, zapiš si do sešitu, ofoť a pošli.

 D

 • kapitola: Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem
 • 1. hodina
  • Učebnice str. 94 přečti si a Shrnutí si přepiš do sešitu s nadpisem
  • Učebnice str. 94 – 95
  • Otázky (písemné odpovědi-celou větou pošli do 24.5.):
  • Co říká pověst o obléhání Kapitolu Kelty?
  • Co sloužilo k placení před zavedením mincí?
  • Co bylo podmínkou vstupu do římské armády?
  • Co to byly legie a co o nich víš?
 • 2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání  desetinných čísel
 • NL:      Odčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT:

GEOMETRIE

 • OP:     Druhy trojúhelníků
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:

ALF

ČJ

11. 5. – 15. 5. 2020

ČJ

 • Na zopakování si udělejte pracovní list – vytiskni (nebo opiš) + vyplň a připrav si na online hodinu – úterý 12/5.
 • Po online hodině podle potřeby hodím na Alf nějaké opakování podle toho, jak nám to půjde.

Z

 • přečíst si kapitolu: K čemu potřebujeme služby (str. 102-103)
 • je možné, že už se letos ve škole na výuku nesejdeme, budu Vám posílat ZÁPISKY – někteří máte stále problém s nalezením učiva (ti, kteří mají novou učebnici). A protože budu sešit hodnotit, raději Vám budu posílat. V červnu si sešity vyberu – domluvíme se pak na termínu předání…

 • Z prezentace SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI si opiš zápis do sešitu, prohlédni si obrázky.
 • Prostuduj si učivo i v učebnici str. 68 – 69.
 • K opakování a doplnění učiva o pavoukovcích využij tyto komentované prezentace. Určitě se na ně podívej, dozvíš se spoustu zajímavostí. Budeš-li chtít, můžeš si některé informace poznačit do sešitu.
YouTube player
YouTube player
 • Dobrovolný úkol:  Vysvětli přirovnání „drží se jako klíště“ a napiš další přirovnání, v nichž se vykytují zvířata. Zapiš do sešitu, ofoť a pošli. Kdo jich bude mít nejvíc?

 D

 • kapitola: Starověký Řím

1.hodina

2.hodina

 • Učebnice str. 92- 93
 • zápis do sešitu Římská republika Shrnutí str.93

Otázky (písemné odpovědi – celou větou pošli do 17.5.):

 • Co bylo forum Romanum a k čemu sloužilo?
 • Kdo stál v čele republiky?
 • K čemu sloužila lidová shromáždění?
 • Kdo soudil podle nepsaných zákonů a v čem mohly být nespravedlivé?
 • Jak se nazývaly nejstarší psané zákony Říma?

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže

ARITMETIKA

 • OP:     Zaokrouhlování desetinných čísel
 • NL:     Sčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • PS 36/2c,d, 36/3, 36/5 a-d
 • 36/5 a-d odprezentují VI.A Bystřický
 • všichni do šk.seš. vypočítat z učebnice na str. 82/1-3, ALF zaokrouhlování
 • Opakování  Zaokrouhlování des.č. např:  https://www.youtube.com/watch?v=Nh6oT3X9b1w            

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • Učebnice 86/2 odprezentuje VI.A Hrbotická
 • PS 29-30/1 celé cvičení (udělat jen trojúhelníkovou nerovnost a konstrukci)
 • odprezentují:
  • 29/1a VI.A Kopálová,VI.B Bavlnková , VI.C Buštíková
  • 30/1b VI.A Kostiha,VI.B Blahynka , VI.C Horňák
  • 30/1c VI.A Opatřilová,VI.B Ježková , VI.C Houšť
  • 30/1d VI.A Šimeček,VI.B Štibrányi , VI.C Gasnárková N.

ANGLIČTINA

 • Učebnice s.44  cv. 3  
 • Učebnice s. 45, cv.4ab – písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s.35 cv. 4,5 
 • Opakování slovíček  4A 

FYZIKA

 • Hustota – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině to probereme. · Jak se měří hustota hustoměrem – mrkni na https://youtu.be/QWuJogLPijQ 
 • Převádění krychlových jednotek – PS Geometrie str. 45 cv. 1 jen sloupečky a + b – spočítej, ofoť a pošli.. 

4. 5. – 7. 5. 2020

F

 • Jednotky krychlové – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině se tím budeme zabývat. 
 • ALF test: Převádění jednotek hmotnosti. Opakuj test tak dlouho, dokud nebudeš spokojen(a) se svým výsledkem. Splň nejpozději do soboty 9.5.

Z

 • přečíst si kapitolu: Boening nebo Hikari (str. 100-101)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Pokud bude pěkné počasí využijte některý z dopravních prostředků (nejlépe takový, aby nezatěžoval životní prostředí), neplánujte trasu a vyrazte na výlet … prima dny

Aj

 • Učebnice s.44  cv. 1,2  
 • Učebnice s. 52 přečíst a ústně přeložit , cv.1, 2 – písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s.34 cv. 1,2,3 
 • Opakování slovíček  4A

 Čj

 • SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
 • během pondělí si zapište nebo vytiskněte zápis, abyste ho mohli použít při úterní hodině
 • k procvičení shody Po s Př použijte toto cvičení.
 • Kontrolu proveďte až budete mít hotovo, ne dřív!

D

 • Učebnice str. 86/ cv.1 napiš do sešitu-přiřaď vše, co k sobě patří, vyfoť a pošli do 7.5.
 • Učebnice str. 87/cv.4 ústně, odpovědi vyhledej v učebnici nebo v sešitě

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže
 • ARITMETIKA
 • OP:   Porovnávání desetinných čísel
 • NL:   Zaokrouhlování desetinných čísel procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT všichni: Zápis zaokrouhlování des.čísel (str 81-82)
  • PS 32/3,4   34/17
  • 34/17 odprezentuje na hodině: Podešvová

 • GEOMETRIE
 • OP:   Trojúhelníková nerovnost 
 • NL:   Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT  všichni PS 27/2 a 30/2
 • PS 27/2 odprezentuje Ježková

27. 4. – 30. 4. 2020

Český jazyk 

 • udělejte si (nebo vytiskěte a vlepte) do úterka zápis Základní větné členy
 • v online hodinách (úterý a čtvrtek od 11:00) budeme procvičovat podmět a přísudek a shodu podmětu s přísudkem

MATEMATIKA (11. sada po-pá 27. – 30.4.) 

Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže 

ARITMETIKA 

 • OP: Porovnávání desetinných čísel 
 • NL: Porovnávání desetinných čísel procvičování 
 • DÚ: 
 • PŘIPRAVIT všichni: 80/1 
 • 80/1 odprezentují na hodině: VI. A Angerová, VI. B Jahodová, VI. C Dlouhá, 
 • Dále si všichni připraví:78/6 a PS 31/3,4 

GEOMETRIE 

 • OP: Trojúhelník – úvod 
 • NL: Trojúhelníková nerovnost 
 • DÚ: 
 • PŘIPRAVIT všichni 86/1 a PS 27/1 
 • PS 27/1 odprezentují: VI. A Drábíková, VI. B Jahodová, VI. C Kotásek 

NEZAPOMEŇTE NA ALFy 

ANGLIČTINA (11. sada po-pá 27. – 30.4.) 

 • Učebnice s. 39 cv. 6   
 • Učebnice s. 40 Holidays – přečíst + ústně přeložit 
 • Učebnice s. 42 cv. 3,4 
 • Pracovní sešit s.31 cv. 5 
 • Pracovní sešit s.32 cv. 4 
 • Pracovní sešit s.33 cv. 5, 6 
 • Opakování slovíček  3D, dopsat si slovíčka 4A 

FYZIKA – (11. sada po-pá 27.4. – 30.4.) 

 • Elektrování těles – zápis – nalep nebo opiš do sešitu.
 • Podívej se na https://youtu.be/nLUspwYZI98 a na https://youtu.be/mssa67rK9Js 
 • Domácí úkol: PS Aritmetika str. 46 cv. 14 – převádění jednotek hmotnosti – vyřeš, vyfoť, pošli. 
 • POZOR – ZMĚNA: OD 28.4. BUDETE MÍVAT FYZIKU V ÚTERÝ OD 9 HODIN 

PŘÍRODOPIS – (11. sada po-pá 27. – 30.4.) 

 • V testu Alf Hlísti, kroužkovci, ploštěnci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem. 

DĚJEPIS – (11. sada po-pá 27. – 30.4.) 

 ZEMĚPIS    – (11. sada po-pá 27. – 30.4.) 

 • přečíst si kapitolu: Od koňských povozů k superrychlým vlakům (str. 98-99) 
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 

20. 4. – 24. 4. 2020

F

 • Gravitační síla – úkol – řešení – zkontrolujte si úkol.
 • ALF test – Stavba atomu – zopakujte si učivo 1. pololetí.
 • Ionty – zápis – nalepte nebo opište do sešitu. Vysvětlíme na online hodině.
 • Jednotky hmotnosti – cvičení 1 – zkuste sami, ale budeme počítat na online hodině. Kdo má možnost, může si vytisknout, ostatní si budou zadání zapisovat během hodiny

Z

 • Přečíst si kapitoly: Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené? (str. 94-95), Co potřebujeme každý den (str. 96-97)
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Mrkněte na potraviny, které máte doma – co se kdy vyrábí, odkud se dováží.
 • Sluníčkové dny….

Aj

 • Učebnice s. 39 cv. 4a – vytvořit písemně do sešitu otázky dle vzoru a odpovědi
 • Pracovní sešit s.30 cv.2, 3, 4
 • Opakování slovíček  3C,  3D

 • Z prezentace Opaskovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 64.
 • Dobrovolný zajímavý úkol: Zájemci o přírodu si mohou udělat jednoduchou laboratorní práci –vytiskni a nalep do sešitu (nebo opiš na volný list do sešitu), vypracuj, ofoť a pošli na adresu licenikova@zsjoklik.cz,  tvůj zájem bude oceněn.

 Čj

 • Online hodina 2x týdně – TÉMA – ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
 • Budu zjišťovat jaké vážné důvody polovině z vás brání ve studiu. To, že půlka třídy ani neotevře test, který je předem ohlášený a procvičený… to opravdu nechápu.
 • Pomocí učebnice se během pondělka zopakujte podmět a přísudek

D

 • Ahoj holky a kluci, všechny zdravím a chválím velkou většinu z vás za práci do dějepisu na Alfu.  Úkol k malování z kapitoly str.64-65 mi poslali jen někteří a tak budu potěšená, když mi ho pošlete na moudra@zsjoklik.cz všichni.
 • kapitola Řecko pod nadvládou Makedonie str. 75-77, přečti si celou kapitolu
 • videovýpisek https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
 • Alexandr Makedonský https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
 • zápis si tentokrát udělejte ze Shrnutí na str. 77 a ten si zapamatujte
 • kapitolu Každodenní život Řeků str.78-85 si rozdělíme na víc částí, je dlouhá
 • začni str. 78-80 přečti si a potom si udělej ke každému odstavci krátký výpisek, stačí heslovitě (vyber tučně vyznačené informace)
 • ke kapitole si namaluj obrázek k textu, výpisek i obrázek mi pošlete ke zhlédnutí do 26.4., budu se těšit
 • Přeji všem pěkné dny s jarním sluníčkem nad hlavou!

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika – do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/6 a do prac.seš. ještě 31/3,4
  • Geometrie – do šk.seš.vypracovat z učeb..79/1, 81/8.
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte učivo např. na:

https://www.umimematiku.cz

 • aritm. uč.78/9 VYPRACOVAT A POSLAT DO ZADÁNÍ TEAMS
 • NA ON-LINE HODINĚ ZKONTROLUJEME aritm. 78/4 a též. geom. 25/4  a uč.76/6.
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích dom.úkolů zašlu na chat TEAMS.
 • Podle platného rozvrhu a pokynů třídních učitelek si na on-line hodiny VŽDY připravte učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

14. 4. – 17. 4. 2020

F

 • Gravitační síla – řešení – zkontroluj si minulé úlohy. 
 • Gravitační síla – výpočty – nalep nebo přepiš do sešitu, spočítej. 

Z

 • přečíst si kapitolu: Pšenici, kukuřici nebo rýži (str. 90-91) 
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 
 • Moc Vás všechny na dálku zdravím! 
 • Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte… 
 • Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou … 
 • Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky … 
 • Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás … 

Aj

 • Zkontrolovat výsledky 
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – 2said, didn´t come, stayed, 3got, didn´t miss, left, 4slept,didn´t sleep, played, 5arrived, didn´t go, 6went, didn´t have,  forgot. Obrázky f,d,e,b,a,c 
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – 2 Natalie stayed at a hotel. Adam didn´t stay at a hotel. He stayed in a tent. 3 Natalie took lots of photos. Adam didn´t take lots of photos. He broke his camera. 4 Natalie wrote postcards. Adam didn´t write postcards. He wrote emails. 5 Natalie enjoyed her holiday. Adam didn´t enjoy his holiday. 
 • Učebnice s. 39 cv. 2 – přečíst si Mut´s holiday a písemně do sešitu doplnit celé věty a přeložit je do češtiny 
 • Pracovní sešit s.30 cv.1 – poslech 
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page

 • Nauč se poznávat některé známé měkkýše pomocí prezentace Poznávačka.
 • Vypracuj test Alf Měkkýši. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Pomocí prezentace Kroužkovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 63.

Čj

 • Děcka, moc se omlouvám, že jsem vám nezadal na Alfa písemku, měli jsme fofry s rozjezdem video hovorů, tak jsem nestíhal. Ale snad se s tím dokážete vyrovnat.. 😉
 • V pondělí v 11:00 máme video hodinu – uděláme společné opakování a na základě toho, pak zadám test v Alfovi (další dny). Budeme nejdřív řešit, jaké máte problémy a pak proletíme pár cvičení.
 • na on-line hodiny si vždy připrav UČEBNICI + PRACOVNÍ SEŠIT + ŠKOLNÍ SEŠIT + PSACÍ POTŘEBY 

D

 • doplnit zápis Athény a Sparta
 • zápis:

kapitola Řecko-perské války str. 71-72 přečti si a potom zhlédni video, které je podrobnější https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

 • ústně si doplň odstavec nad Shrnutím, zvládneš to třeba s pomocí nápovědy vzadu, ale nevzdávej to, nejdříve sám/a
 • naučit Shrnutí str.72
 • zápis:

kapitola Rozkvět Atén po Řecko-perských válkách str. 73-74 postup je stejný, nejdříve si kapitolu přečti a pak zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

 • ústně doplň odstavec str. 74 nad Shrnutím a další postup víš
 • Shrnutí se snaž zapamatovat
 • PROCVIČOVÁNÍ ALF test Starověké Řecko

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/4, místo písmen napište správná desetinná čísla a do prac.seš. ještě 31/2
 • Geometriev pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.25/cv.4 – všichni a),b),c)  a šikovní žáci i d), e).
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte cvičení na : https://www.umimematiku.cz
 • ŘEŠENÍ MINULÉHO DOMÁCÍHO ÚKOLU– „DOMEČEK „ (zadání v 7.sada) 
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích tří dom.úkolů
 • Podle rozvrhu a pokynů třídních učitelek se připravte na on line výuku.
 • Na hodinu MATEMATIKY si vyzkoušejte připojení a připravte si učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

6. 4. – 8. 4. 2020

F

 • Gravitační síla – řešení – zkontroluj si minulé úlohy.
 • Gravitační síla – výpočty – nalep nebo přepiš do sešitu, spočítej.

 • Měkkýši  – zůstává opakování pomocí sešitu, učebnice, prezentací.
 • Doplňovačky vytiskni, doplň a nalep do sešitu. Nemáš-li možnost, opiš do sešitu a doplň.

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí  zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika samostatně vypracujte z učeb. cvičení  77/1-3 (správnost zkontrolujte ve výsl.)

Cvičení 2 a 3 napište.

 • Procvičte si:

Operace s čísly závorky

https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/595

Des. č. slovně a na číselné ose např.

https://www.umimematiku.cz/pexeso#kc25

https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/572

https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-desetinna-2-uroven/299

Procvičujte nejlépe pětkrát

 • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
 • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
 • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Volte si různé úrovně. Než odkliknete pečlivě správnost zvažujte, ať si opravdu látku pamatujete.

 • 2. Geometrievypracujte cvič. z učeb. 75/3 c,d a 76/6 (čtverečk.pap. nalepte do sešitu)
 • ŘEŠENÍ

:  GEOM. (6.sada)  75/  3a,b, 4, 5  , 75/2 chybí

Jistě někteří z vás poznali své domácí úkoly přiložené jako řešení. Máte úkoly dobře vypracované, tak je využiji pro kontrolu ostatním.

D  

 • přehledné opakování Starověké Řecko https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA pro dobrovolníky, ale zajímavé
 • kapitola Městský stát Athény a Sparta 
 • str. 68 – 70 přečíst nebo se rovnou podívej na video, přečteš si až při zápisu, který je na doplnění z textu
 • https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk
 • shrnutí str. 70 naučit (JSTE VŠICHNI ŠIKOVNÍ)
 • zápis je teď pro ty, kteří chtějí pracovat dopředu, příště napíší všichni
 • Všem přeji hezké Velikonoce a těším se na viděnou! Buďte zdraví! KM

Čj

 • Přátelé, ve středu vám na ALFU přistane souhrnné opakování slovních druhů od podstatných jmen po slovesa. Jednotlivé úkoly budu brát z pracovního sešitu a učebnice. Tak se připravte!
 • Po velikonocích nastoupí učivo nové – skladba věty. Je to něco, co jste ještě neviděli, a pro některé to bude docela velký oříšek. Abyste to pochopili, je potřeba, abyste zvládali učivo, které jsme dělali doteď.
 • Tak poďme do toho a veselé Velikonoce!

Aj

 • Zkontrolovat výsledky:
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – 2said, didn´t come, stayed, 3got, didn´t miss, left, 4slept,didn´t sleep, played, 5arrived, didn´t go, 6went, didn´t have,  forgot. Obrázky f,d,e,b,a,c
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – 2 Natalie stayed at a hotel. Adam didn´t stay at a hotel. He stayed in a tent. 3 Natalie took lots of photos. Adam didn´t take lots of photos. He broke his camera. 4 Natalie wrote postcards. Adam didn´t write postcards. He wrote emails. 5 Natalie enjoyed her holiday. Adam didn´t enjoy his holiday.
 • Učebnice s. 39 cv. 2 – přečíst si Mut´s holiday a písemně do sešitu doplnit celé věty a přeložit je do češtiny
 • Pracovní sešit s.30 cv.1 – poslech
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page

Z

 • přečíst si kapitolu: Pšenici, kukuřici nebo rýži (str. 90-91)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

 • Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…
 • Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …
 • Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …
 • Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).
 • Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

2. 4. – 3. 4. 2020

M

 • Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.
 • Podepsané a ofocené domácí úkoly POSÍLEJTE (po zadání) vždy nejpozději
  do NÁSLEDUJÍCÍHO PONDĚLÍ 8.00  Např. z této sady č.7. – NEJPOZDĚJI do PON 6.4. 8.00
 • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie i domácí úkoly vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
 • Pro lepší přehlednost do sešitu napište vždy číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – připomeňte si znalosti z 5.tř. o zápisech ( a čtení) des. čísel v učeb. str.74 -77. Udělejte si pečlivě zápis do šk. sešitu.

2. Geometrie – podle prezentace (Obdélník v os.soum.) si udělejte zápis do šk. sešitu.

DÚ:  CVIČENÍ Z PREZENTACE GEOMETRIE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz

PŘIKLÁDÁM HODNOCENÍ VAŠÍ SNAHY V ALFech, A TAKY PŘEHLED TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ POSLALI DOMÁCÍ ÚKOLY (jen do 30.3.) . Přehled má sloužit především k zamyšlení se nad sebou, zda by nešlo někdy pracovat lépe.  z méně úspěšných žáků!!!

CO VY OSTATNÍ??? PLŇTE ZADANÉ ÚKOLY A PRÁCI NEODKLÁDEJTE. ÚKOLY PO TERMÍNU NEPOSÍLEJTE. STRUČNĚ VÁM INDIVIDUÁLNĚ ODPOVÍDÁM A TAKY NÁSLEDNĚ POSÍLÁM KONTROLNÍ VÝPOČTY.

NENECHTE SE ODRADIT PRVNÍMI NEÚSPĚCHY A SNAŽTE SE, MAXIMÁLNĚ PRACOVAT SAMOSTATNĚ!!!

ANGLIČTINA (7. sada čt  2.4.– 3.4.) 

 • Zkontrolovat výsledky 
 • Učebnice s. 37,cv.7/1 – 1travelled, 2drove, 3played, 4stopped, 5had, 6lost, 7put, 8forgot, 9found 
 • 7/2 – 1arrived, 2enjoyed, 3slept, 4looked, 5went, 6took, 7walked, 8had, 9rained, 10visited 
 • Učebnice s. 37, cv. 8a – 2Gabrielle, 3train, 4slept and looked out of the window, 5visited an old castle because it rained 
 • Pracovní sešit s.29, cv.5 – arrived, collected, waited, looked for, arrived, went, checked, phoned, left, took, went, collected, read, ate. 
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – do vět doplnit kladné a záporné minulé tvary sloves + očíslovat obrázky 
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – podle obrázků popsat minulé prázdniny Natálie a Adama. 
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 

FYZIKA – (7. sada čt  2.4. 3. – 3.4.) 

PŘÍRODOPIS – (7. sada   24– 3.4.) 

 • Opakuj si učivo o měkkýších pomocí sešitu a v předchozích třech prezentacích (plži, mlži, hlavonožci) si znovu prohlédni obrázky zástupců. Podívej se i na obrázky v učebnici str. 58 – 62, zkus už některé zástupce poznat. 
 • Vypracuj z učeb. str. 62 otázky 1, 2, 5 do seš. Pokud nevíš, odpovědi najdi v učebnici. 

DĚJEPIS – (sada 2.-3.4.2020)  

 • Kapitola Období rozkvětu antického Řecka 
 • učebnice str. 66 – 67 
 • přepiš Společnost v měst. státech do sešitu Svobodní občané a jejich povinnosti 
 • Otroci vypiš ze str. 67 
 • zápis 
 • Shrnutí naučit 

 ZEMĚPIS    – (sada po- 30.3 – 3.4.) 

 • přečíst si kapitoly: Voda (str. 86-87) a Kdo má na starosti obživu lidí (str.88-89) 
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 
 • strany jsou uvedeny dle staršího vydání učebnice  (v novém vydání jsou o 1-2 strany posunuty 
 • i shrnutí se malinko liší tím se budou malinko lišit i zápisy, ale nedělejte si starosti – udělejte si to podle toho co máte), hezké dny 

30. 3. – 1. 4. 2020

ANGLIČTINA (7. sada čt  2.4.– 3.4.) 

 • Zkontrolovat výsledky 
 • Učebnice s. 37,cv.7/1 – 1travelled, 2drove, 3played, 4stopped, 5had, 6lost, 7put, 8forgot, 9found 
 • 7/2 – 1arrived, 2enjoyed, 3slept, 4looked, 5went, 6took, 7walked, 8had, 9rained, 10visited 
 • Učebnice s. 37, cv. 8a – 2Gabrielle, 3train, 4slept and looked out of the window, 5visited an old castle because it rained 
 • Pracovní sešit s.29, cv.5 – arrived, collected, waited, looked for, arrived, went, checked, phoned, left, took, went, collected, read, ate. 
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – do vět doplnit kladné a záporné minulé tvary sloves + očíslovat obrázky 
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – podle obrázků popsat minulé prázdniny Natálie a Adama. 
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 

FYZIKA – (7. sada čt  2.4. 3. – 3.4.) 

Zkontroluj si řešení Příkladu č. 3 

Gravitační síla – výpočet hmotnosti – nalep nebo opiš do sešitu, spočti příklady 1 -3. 

Kdyby něco, pište. 

ZKONTROLUJTE SI ŘEŠENÍ MINULÉ ÚLOHY  

Př.3: Jak velká gravitační síla působí na železobetonový sloupek s hmotností 45,6 kg? Fg = m . g Fg = 45,6 . 10 Fg = 456 N Na sloupek působí gravitační síla 456 N. 

PŘÍRODOPIS – (7. sada   24– 3.4.) 

 • Opakuj si učivo o měkkýších pomocí sešitu a v předchozích třech prezentacích (plži, mlži, hlavonožci) si znovu prohlédni obrázky zástupců. Podívej se i na obrázky v učebnici str. 58 – 62, zkus už některé zástupce poznat. 
 • Vypracuj z učeb. str. 62 otázky 1, 2, 5 do seš. Pokud nevíš, odpovědi najdi v učebnici. 

DĚJEPIS – (sada 2.-3.4.2020)  

 • Kapitola Období rozkvětu antického Řecka 
 • učebnice str. 66 – 67 
 • přepiš Společnost v měst. státech do sešitu J Svobodní občané a jejich povinnosti 
 • Otroci vypiš ze str. 67 
 • zápis 
 • Shrnutí naučit 

 ZEMĚPIS    – (sada po- 30.3 – 3.4.) 

 • přečíst si kapitoly: Voda (str. 86-87) a Kdo má na starosti obživu lidí (str.88-89) 
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 
 • strany jsou uvedeny dle staršího vydání učebnice  (v novém vydání jsou o 1-2 strany posunuty 
 • i shrnutí se malinko liší tím se budou malinko lišit i zápisy, ale nedělejte si starosti – udělejte si to podle toho co máte), hezké dny 

30. 3. – 1. 4. 2020

F

M

 • Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 6. sada úkolů:

ALF:

Vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

 • DALŠÍ ÚKOLY:
  • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
  • Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.
 • Aritmetika – Závěrečné opakování v učebnici str. 118/cv. 10,11
 • V geometrii – vypracujte cvičení z učebnice 75/2, 3a,b, 4, 5

VYPRACOVANÁ CVIČENÍ Z GEOMETRIE PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete do 1.4. na: habanova@zsjoklik.cz

 • Přečti si v učebnici str. 61 – 62 (kapitola Hlavonožci).
 • prezentace Hlavonožci si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

ANGLIČTINA (6. sada po-st  30. 3. – 1.4.) 

 • Dopište si do slovníčků chybějící výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 
 • Dodělejte si test Alf a snažte se dosáhnout 100%.– vaše výsledky budu hodnotit. 
 • Učebnice s. 37,cv.7 písemně do sešitu si slovesa v rámečcích opíšete, přeložíte a vytvoříte jejich minulé tvary, které doplníte do textu pohlednic (tyto už nemusíte opisovat, stačí 1.travelled) 
 • Učebnice s. 37, cv. 8a – písemně do sešitu dokončíte věty (pohlednice2) 
 • 8b – vytvoříte stejné věty o Lucasovi (pohlednice1) 
 • Pracovní sešit s.29, cv.5 – podtrhnout slovesa v Instructions a změnit je na minulé tvary v Report 
 • Opakování slovíček  3C 

Čj

Přátelé, nejdřív se podíváme na resty.

 • Na test Slovesa se vůbec nepodívali:
  • Ingr, Jahodová, Janík, Ježková, Podešvová – očekávám email se zdůvodněním proč > jelinek@zsjoklik.cz, nebo Messenger. Ingr omluven, ale zkus to zprovoznit!
 • Test z nějakého důvodu nedokončili:
  • Cibulková, Firtlová, Polešovský, Vavrincová – zajímá mě, v čem byl problém > jelinek@zsjoklik.cz, nebo Messenger.
 • Po sdělení důvodu vám test znovu zpřístupním, jinak si značím nedostatečný výkon…

Tento týden budete mít jeden jediný úkol. Napíšete souvislý text o tom co děláte, když musíte trčet doma. Rád se dozvím, jak to prožíváte. Rukou by to mělo být tak na jednu stránku v malém sešitě (A5). Buď to napište ručně, vyfoťte a pošlete, a nebo to přepište na počítači. POZOR!! >> v textu následně barevně zvýrazněte všechna slovesa a podtrhněte (vlnovkou!!!) všechny přísudky. A poslední úkol – v textu musí být na třech místech použit podmiňovací způsob (rovněž ho zvýrazněte). Do pátku si myslím, že to dáte 😉

Držte se a buďte veselí! Ti z vás, kteří pracují zaslouží velkou pochvalu, je důležité udržovat mozek v pohotovosti!

Z

 • přečíst si kapitoly: Voda (str. 86-87) a Kdo má na starosti obživu lidí (str.88-89)
 • Z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Strany jsou uvedeny dle staršího vydání učebnice – v novém vydání jsou o 1-2 strany posunuty.

I shrnutí se malinko liší – tím se budou malinko lišit i zápisy, ale nedělejte si starosti – udělejte si to podle toho co máte, hezké dny.

D

Kapitola „Temná století“ Řecka

 • učebnice str. 64 – 65
 • poslechni si a odpočívej od sledování obrazovky a při tom namaluj obrázek str. 65 Řečtí bohové na Olympu a popiš bohy. Těším se na výstavu výtvorů. Nemusíš se držet předlohy.

26. 3. – 27. 3. 2020

ČJ

 • pusťte si krátké video se správným řešením procvičování sloves >> https://youtu.be/mdmqH64xRxc – hlavně vy, co jste měli míň než 70%, byste si to měli pustit povinně!!!
 • nastudujte a zapište si Podmiňovací způsob přítomný a minulý – uč. str. 59. Hodím sem ještě prezentaci, která toto učivo vysvětluje. Tak sledujte pozorně, co sem přibude.
 • Na Alfovi se vám brzy zjeví test na Slovesa – mluvnické kategorie! Budete mít jenom jeden pokus, tak opatrně, určitě si předtím pusťte to video!
 • Přihodím na Alfa ještě nějaké procvičování pravopisu, protože ten je nejvíc nejdůležitější!
 • Hezky si rozvrhněte povinnosti, ať to pěkně stíháte. Jestli máte s něčím problém (neumíte s počítačem, nechápete učivo …) dejte vědět (su na Messengeru a nebo jelinek@zsjoklik.cz)

F

 • Síla – zápis – přepiš do sešitu (lze i vytisknout a nalepit) + přečti si v učebnici na s. 52 – 54. Prohlédni si i obrázky a modré pruhy na okrajích.
 • Zkontrolujte si Převody – výsledky.
 • Vyzkoušej si opakovací testík ALF: Fyzikální koktejl

M

 • Aritmetika i geometrie:

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. Příklady opravdu počítejte. Ve vlastním zájmu nečekejte až příjdou výsledky. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 5. sada úkolů:

ALF:

Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 • Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv. 9 DO PON ​VYPRACOVANÉ CVIČENÍ PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz
 • V geometrii – si udělejte zápis do šk.šešitu podle přiložené prezentace (Trojúhelník v os.soum.). Pozorně prostudujte řešený příklad 3 v učeb. na str.73-74.
 • Některé výsledky sady 4

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!

 • Přečti si v učebnici str. 60 (kapitola Mlži).
 • prezentace Mlži si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 36,3 b -2t,3f,4f,5ds,6f,7t,8f
 • Učebnice s. 37, cv5a – 2went, 3had, 4dropped, 5missed,6broke,7rained,8closed
 • Pracovní sešit s.32, cv3 – regular –missed, walked, watched, shouted, phoned, played,
 • Irregular –ate, went, drove, forgot, had, left, lost, took broke, came, swam
 • Test Alf – opakováni lekce 3AB, snažte se dosáhnout 100%.
 • Slovní zásoba procvičovat 3C

23. 3. – 25. 3. 2020

ČJ

 • Minulý týden jste si osvěžili slovesa a možná jste se i dozvěděli něco nového. Tento týden to procvičíme!
 • udělejte si procvičování na ALFovi. POZOR! Ve středu zmizí a místo něj tam bude písemka na známky! Na stejné učivo.
 • Zopakujte si shodu podmětu s přísudkem v pracovním sešitě – cv. 3a a 3b na str. 29.

MATEMATIKA

(4.sada po-st 23. – 25.3.)  

 Aritmetika i geometrie 

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic. 

4. sada úkolů: 

ALF: 

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku. Nepište mi do ALFa vzkazy, nemohu tam Vám odpovědět. 

DALŠÍ ÚKOLY: 

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.  

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou. 

1.  Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.6-8  

2. V geometrii – si VNÍMAVĚ přečtěte článek B Osa úsečky str. 69 -71 a následný článek Konstrukce bodů a útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti str. 71 a 72. Zvláště pozorně prostudujte řešené příklady 1 a 2. Tím si problematiku zopakujete. Pak vypracujte úkoly z učebnice na str.74/cv.1. 

 KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!  

ANGLIČTINA

(4.sada po-st 23. – 25.3.)  

 • Výsledky – Pracovní sešit s. 28, cv1,across _2. forgot, 4.left, 5.fell, 7.bit, 8.took, down_1.stole, 2.felt, 3.got, 6. lost 7. broke 
 • cv.2 – 2e,3a,4c,5b
 • Učebnice s. 36a přečíst a ústně si přeložit, b věty písemně přeložit do sešitu a napsat true, false or ds 
 • Učebnice s. 37, cv5a doplnit sloveso v minulém čase a věty písemně přeložit do sešitu 
 • Pracovní sešit s.32, cv3 – pomůže vám tabulka na začátku pracovního sešitu 
 • Opakovat si slovíčka 3C 

FYZIKA

(4.sada po-st 23. – 25.3.) 

 • F – pracovní sešit Aritmetika s.44 cv. 7 a, b – počítejte přímo do PS 

PŘÍRODOPIS

(4.sada po-st 23. – 25.3.) 

 • Přečti si v učebnici str. 58 – 59 (kapitoly Měkkýši, Plži). 
 • Z prezentace Plži si do sešitu vypiš zástupce a prohlédni si obrázky. 
 • Na konci prezentace je cvičení, které si vypracuj do sešitu. 
 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a hlístech. 
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci a hlísti (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou. Pozor, test je nastaven v určitém časovém období, ve kterém jej musíš splnit.) 

DĚJEPIS

(4.sada po-st 23. – 25.3.)  

 ZEMĚPIS

(4.sada po-st 23. – 25.3.) 

 • přečíst si kapitoly: Život ve městech (82-83) a Lesy – přírodní bohatství Země (str.80-81)
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 

19. 3. – 20. 3. 2020

M  (3.sada čt – pá 19. – 20.3.)

 Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

3. sada úkolů:

ALF:

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.4-5
 2. geometrii – v pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.24/cv.2 d,e

 KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY!

 • prezentace Měkkýši si opiš celý zápis do sešitu i s obrázkem hlemýždě.
 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a žahavcích.
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci, žahavci (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou.)  

AJ

 • Výsledky -Učebnice s. 36, cv. 1, 1g,2c,3e,4d,5a,6f,7b,8h, cv.2 v příloze
 • s. 36, cv. 3b 2t, 3f, 4f, 5ds, 6.f, 7t,8f
 • vypracovat Pracovní sešit s. 28, cv1, 2
 • Opakovat si slovíčka 3C
 • Test alf

16. 3. – 18. 3. 2020

Český jazyk 

Děcka, sami dobře víte, že každému z vás jde čeština jinak. Proto potřebuju, aby každý z vás (a vašich rodičů) posoudil, kolik času tomuto předmětu věnovat. Budu sem postupně přidávat učivo (nebude ho extra moc). Všichni si veďte zápisky podle přiložené přílohy a zkoušejte si cvičení v pracovním sešitě a na internetu. Hlavně ti z vás, kteří jsou zvyklí doma nic moc nedělat, by měli zamakat, aby na konci roku předešli nejhoršímu… Příští týden nahodím do ALFa nějaký test na zopakování učiva tohoto týdne.

Držím vám pěsti! Mgr. M.J.

Tagže, co po vás chcu:

 • zkontrolovat zápis v sešitě podle tohoto tady, co vám chybí, to dopište…
 • zkuste si pár online cvičení – některá jsou lehčí, některá těžší
 • v pracovním sešitě:
 • literatura – vaším úkolem je přečíst si doma knihu! Je to dobrý relax, z počítače/tabletu/mobilu vám bude za chvílu hrabat…

Matematika 

Aritmetika i geometrie 

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas.  

  2.sada úkolů: 

ALF: Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce.  

DALŠÍ ÚKOLY: 

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich. 

Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv1-3 

geometrii s pomocí předchozí prezentace OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, vypracujte do pracovního sešitu úkoly na str.23/cv.1,2 a,b.,c 

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY!  

Angličtina 

 • Učebnice s. 36, cv. 1, 2 – zapsat do sešitu 
 • s. 36, cv. 3a přečíst, 3b přeložit písemně do češtiny + zapsat do sešitu true, false, doesn´t say 
 • Pracovní sešit s. 75 ,  3.7- věty opsat do sešitu + písemně přeložit 
 • Dopsat si slovíčka 3C

Fyzika 

 • Fyzika 6B – Pracovní sešit do M Aritmetika – str. 43 cv. 1 + 2 – převádět jednotky přímo do PS. 

Přírodopis 

 • Přečíst uč. str. 56 – 57, ústně odpovědět na otázky str. 57. 
 • Dokončit zápis HLÍSTI v sešitě. 

Dějepis 

 • Kapitola Čína zápis v sešitě doplnit o Shrnutí str.59 
 • Otázky str. 60 

ZEMĚPIS

 • přečíst si kapitoly: Jak se lidé odlišují (str.78-79) a Kde lidé žijí (str.80-81) z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

Děcka, víte, jak nevesele řadě z vás jdou mluvnické kategorie sloves. Proto do konce týdne opakujte slovesa takto:

 • učebnice – 55/2 – do sešitu
 • pracovní sešit: 29/3 a,b
 • zkoušejte si některé testy >> https://testi.cz/testy/cestina/ (některé jsou těžké, jiné lehké, hledejte, zkoušejte!)
 • časem přibude Alf, tak pohledejte hesla!

MATEMATIKA

Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

1.sada úkolů:

ALF:

 1. Nezapomeňte vypracovat tři již zadané úkoly ALFa, které mále splnit do soboty 14. 3. 2020 do 20. hodin.
 2. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa na období po 15. březnu 2020. Úkoly budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Vyhodnocení splněných úkolů uděláme, jakmile bude škola znovu otevřena.

DALŠÍ ÚKOLY:

Další příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

 • Aritmetika  – již bylo zadáno z učebnice 73/6 a v PS 29/11,12,13, takže samozřejmě vypracujte.
 • geometrii vnímavě prostudujte přiloženou prezentaci OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, udělejte si podle prezentace vlastní zápis.

KOMUNIKUJTE SE SPOLUŽÁKY!

A

 • učebnice str. 34, cv. 2
 • PS str. 27, cv. 3, 4