6. C – online výuka

15.6. –22.6. 2020

F

ČJ

 • procvičování nové látky – rozvíjející větné členy
 • opakování: Přívlastek, Předmět
 • nová látka: Příslovečné určení

Z

Aj

 • Učebnice s. 50, cv. 1ab, 2 
 • Učebnice s.51 , cv. 5ab 
 • Pracovní sešit s. 40, cv.1,2,3 
 • Pracovní sešit s.43  cv. 6 
 • Opakování slovíček   4D

 • Z prezentace Hmyz s proměnou nedokonalou (2. část) si udělej zápis do sešitu. Učivo nastuduj a prohlédni si zástupce.
 • Určitě zhlédni komentované prezentace:
 • Učivo si tak zopakuj a další zajímavé informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • Sešit se všemi zápisy a úkoly předložíte ke kontrole v září. Všechno si doplňte, učivo budeme opakovat, tak abyste měli z čeho. Prověříme, jak jste studovali  a dokončíme zbývající kapitoly.
 • Hezké prázdniny!

   D

 • Kapitola:  Každodenní život Římanů
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 114 – 122 kapitolu si přečti a můžeš si udělat zápisek, Shrnutí budou mít všichni přepsané v sešitě
 • 2.hodina
 • Kapitola:  Dědictví římské říše
 • Učebnice str. 123 přečíst

M

8.6. – 12.6. 2020

F

 • Hustota – úkol 1 – řešení – zkontroluj si minulou domácí práci.
 • Jednotky času – zápis – nalep nebo opiš do sešitu.
 • Hustota – úkol 2 – zadání – vypracuj, vyfoť, pošli.

Z

 • pomalu dobíráme učivo – ZÁPISY viz. AFRIKA I. část (s učebnicí již nepracujeme)
 • nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 • pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 • hezké dny.

ČJ

 • v online hodinách doděláme přívlastek a začneme probírat předmět a příslovečné určení
 • v příloze najdete zápis (opište nebo vlepte vytisknuté do sešitu)
 • cvičení, která jsou součástí přílohy, budeme dělat v online hodinách, kdo bude chybět, dodělá si cvičení samostatně.

Aj

 • Učebnice s. 48, cv. 1 
 • Učebnice s. 49, cv. 2,3abcd, 5ab 
 • Pracovní sešit s. 38, cv.1,2 
 • Pracovní sešit s. 39  cv. 4, 6, 7 
 • Opakování slovíček  4C, dopsat slovíčka 4D 

   D

 • OPAKOVÁNÍ : Římská republika
 • 1.hodina
 • Učebnice str. 104 vypracovaný úkol č. 1 zaslat na moudra@zsjoklik.cz
 • 2.hodina
 • Kapitola: Římské císařství
 • Učebnice str. 105 do sešitu přepiš přehled Císařství, potom si ke každému odkazu přečti v učebnici str.105-112, pokud tě něco z informací zaujme, zapiš si do sešitu

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • NL:      Násobení desetinných čísel
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS PS 38/7d,e,8d,e (sloupečky do školního sešitu)
 • PS 39/14 VI. A Schielová, VI. B Drhlík, VI.C Polach
 • 39/15 VI. A Mikula, VI. B Cibulková, VI.C Vítek
 • Šk.seš. z učebnice 88/4 VI. A Velich, VI. B Firtlová, VI.C Kotásek
 • Na své kalkulačce vyzkoušet počítání s des.čísly učebnice str. 89/1,2

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelník konstrukce, výšky, těžnice
 • NL:      Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT – ALF výšky, těžnice v trojúhelníku
 • 102/1 nasdílí: VI. A Holub; VI. B Štibranyi; VI. C Rajsigl
 • 102/6 nasdílí: VI. A Opatřilová; VI. B Blahynka; VI. C Dlouhá
 • Zapsat do školního sešitu další konstrukce z https://slideplayer.cz/slide/1929891/ slade 5, 6 případně 7

1.6. – 5.6. 2020

F

Z

ČJ

 • Úterý online hodina:
  • projedeme vaše výtahy a mrkneme na výpisky.
  • Výtah (o něčem, co vás zajímá) odevzdejte v Teamsech
 • Čtvrtek online hodina:
  • Rozvíjející větné členy – přívlastek
 • Alf – procvičování (budu zvědavý na vaši úspěšnost v %) základních větných členů a shody podmětu s přísudkem. Nahraju v průběhu týdne.
 • kdo nechodí na online hodiny:
  • vypracujte všechna cvičení v pracovním sešitu na str. 35 – 37

Aj

 • Učebnice s. 49, cv. 4ab
 • Pracovní sešit s. 37 cv.6
 • Pracovní sešit s. 38, 3,5
 • Test alf 4AB
 • Opakování slovíček   4C

 • Vytiskni a nalep do sešitu OPAKOVÁNÍ – KORÝŠI, doplň chybějící slova do vět.  Nemáš-li možnost tisknout, napiš do sešitu chybějící slova.
 • Z prezentace VZDUŠNICOVCI si udělej zápis do sešitu.
 • Podívej se také na nové učivo v učebnici na str. 74 – 75.
 • Pusť si komentovanou prezentaci VZDUŠNICOVCI, nové učivo si tak zopakuj.

   D

 • kapitola: Spartakovo povstání, Gaius Julius Caesar, Konec republiky

1.hodina

 • Učebnice str. 102 – 103
 • Učebnice str. 103 Shrnutí pošli do 7.6.

2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP: Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • NL: Sčítání a odčítání desetinných čísel sl.úlohy
 • DÚ:    
 • POSLAT DO TEAMS: PS 38/7a-c,8a-c, ALF sčít.odčít.des.č.( do 1.6.)
 • PŘIPRAVIT VŠICHNI:
 • do šk.seš. uč.86/5 vypočítat a zapsat nerovnosti
 • PS 39/13 odprezentují: VI.A Cuták
 • 39/16a VI.A Ryan
 • 40/16b VI.A Leciánová

GEOMETRIE

 • OP: Výška trojúhelníku. Těžnice v trojúhelníku.
 • NL: Trojúhelník konstrukce, výšky, těžnice
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT DO PS:
 • 34/5 nasdílí: VI. A Prudíková; VI. B Smoláková; VI. C Pokoráková
 • 35/6 nasdílí: VI. A Riedl; VI. B Vojáček; VI. C Chromíková
 • 35/1 nasdílí: VI. A Schneider; VI. B Kilik; VI. C Gasnárková K.
 • ZOPAKOVÁNÍ KONSTRUKCE TĚŽNIC učebnice str.101-102 a videa např:
 • https://www.youtube.com/watch?v=GlL-AcKQpMw
 • https://www.youtube.com/watch?v=nSRUNYB7ASU             

25. 5. – 29. 5. 2020

F

 • Hustota – výpočet hmotnosti –  zápis – nalep nebo opiš do sešitu.  
 • ALF test: Převádění jednotek objemu. Otevřen do 30.05. Máte víc pokusů. 

Z

ČJ

Tento týden se zaměříme na procvičení určování podmětu a přísudku, shody podmětu s přísudkem a nakousneme rozvíjející větné členy.

 • krátký návod pro ty, kterým dělá problém určování přísudku ve větě (s touto miniprezentací budeme pracovat v online hodině)
 • Pracovní sešit:
  • cv. 2 a 4 str. 35
  • cv. 5a) a 3 str. 36
  • cv. 5 str. 37
 • SLOH (překvápko!!!) – zjisti z učebnice co je to VÝTAH A VÝPISKY + jaký je mezi nimi rozdíl. – probereme ve čtvrteční online hodině

Aj

 • Učebnice s. 46, cv.1abc, 2 
 • Učebnice s. 47, cv.3abc, 5 
 • Pracovní sešit s. 37 cv. 4,5 
 • Pracovní sešit s. 36 cv. 1,2,3 
 • Test alf 3CD dodělat 
 • Opakování slovíček  4B, dopsat slovíčka 4C 

 • prezentace DALŠÍ KORÝŠI si udělej zápis do sešitu. Prohlédni si zástupce.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 72 – 73.
 • Podívej se na komentovanou prezentaci KORÝŠI, zopakuj si učivo, nové informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • V testu Alf Pavoukovci z minulého týdne si opakuj učivo.

 D

 • kapitola: Punské války

1.hodina

 • Učebnice str. 96-98 výpisek k první, druhé a třetí punské válce
 • Učebnice str. 99 výpisek
 • Zápis DOPLŇOVÁNÍ před Shrnutím pošli do 31.5.

2.hodina

 • kapitola: Příčiny zániku republiky
 • Učebnice str. 100-101 výpisek pošli do 31.5.

M

 • ARITMETIKA
 • OP:     Odčítání desetinných čísel
 • NL:      Sčítání a odčítání desetinných čísel procvičení
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš.86/1,2
 • PS 37/2,3,5cd, 37-38/6b
 • https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs    Zopakování odčítání desetinných čísel 
 • GEOMETRIE
 • OP:     Výška trojúhelníků
 • NL:     Konstrukční úlohy. Těžnice, střední příčky v trojúhelníku.
 • DÚ:    
 • PŘIPRAVIT do šk.seš. uč. 99/1,2
 • Odprezentují : VI. B Kostka, Němec VI. C Gajdová, Čada 
 • K zopakování učiva:
 • https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA Výšky v ostroúhlém a tupoúhlém trojúhelníku
 • https://www.youtube.com/watch?v=x3M43vvkYZ4 Výšky v pravoúhlém a tupoúhlém trojúhelníku

18. 5. – 22. 5. 2020

F

 • Výpočet hustoty  – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině to probereme. 
 • Převádění jednotek objemu – PS Geometrie str. 45 cv. 1 sloupečky c,d,e,f  – spočítej, ofoť a pošli.

Z

 • projít si v učebnici text ze stran 106-111, opsat zápisky

Aj

 • Učebnice s. 45, cv.6, 7ab, 8 – písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s. 42 cv. 1,2
 • Pracovní sešit s. 35 cv. 6,7
 • Test alf 3CD
 • Opakování slovíček  4A, dopsat slovíčka 4B

 • Vytiskni si a nalep KŘÍŽOVKU nebo si ji překresli do sešitu, vylušti.
 • V prezentaci KORÝŠI – RACI najdeš vyluštění křížovky, tak si zkontroluj a potom si vypracuj zápis do sešitu.
 • Přečti si také učivo v učebnici na str. 70 – 71.
 • V testu Alf Pavoukovci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Dobrovolný úkol: Proč se říká „červený jako rak“? Zjisti, vyhledej, zapiš si do sešitu, ofoť a pošli.

 D

 • kapitola: Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem
 • 1. hodina
  • Učebnice str. 94 přečti si a Shrnutí si přepiš do sešitu s nadpisem
  • Učebnice str. 94 – 95
  • Otázky (písemné odpovědi-celou větou pošli do 24.5.):
  • Co říká pověst o obléhání Kapitolu Kelty?
  • Co sloužilo k placení před zavedením mincí?
  • Co bylo podmínkou vstupu do římské armády?
  • Co to byly legie a co o nich víš?
 • 2.hodina

M

ARITMETIKA

 • OP:     Sčítání  desetinných čísel
 • NL:      Odčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT:

GEOMETRIE

 • OP:     Druhy trojúhelníků
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:

ALF

ČJ

11. 5. – 15. 5. 2020

ČJ

Ahoj moji noví svěřenci. Konec srandy, Navrátilová je nenávratně pryč, nové koště dobře mete, tak se připravte! Kdyby tu byl smajlík pro lebku s hnátama, tak už se na vás zubí. Máte štěstí, že tu není. Tento týden dáme sladění učiva Áčka s Béčkem a Céčkem + seznamovací večírek v dopoledních hodinách. Porovnejte to, co jsem vám sem hodil s tím, co už máte a umíte a v úterý zjistíme, jak na tom jste, a podle toho se zařídíme.

 • udělejte si (nebo vytiskěte a vlepte) do úterka zápis Základní větné členy Pokud si myslíte, že už něco podobného v sešitu máte, tak to dělat nemusíte
 • v online hodinách budeme procvičovat podmět a přísudek a shodu podmětu s přísudkem

DODATEK po úterní online hodině!

 • do čtvrtka si zapište nebo vytiskněte zápis – stačí modrý obdélník, to co je dál nás teprve čeká
 • na Alf jsem vám hodil procvičování podmětu a přísudku – klidně si to projeďte víckrát, ať víte…

Z

 • přečíst si kapitolu: K čemu potřebujeme služby (str. 102-103)
 • je možné, že už se letos ve škole na výuku nesejdeme, budu Vám posílat ZÁPISKY – někteří máte stále problém s nalezením učiva (ti, kteří mají novou učebnici). A protože budu sešit hodnotit, raději Vám budu posílat. V červnu si sešity vyberu – domluvíme se pak na termínu předání…

 • Z prezentace SEKÁČI, ROZTOČI A ŠTÍŘI si opiš zápis do sešitu, prohlédni si obrázky.
 • Prostuduj si učivo i v učebnici str. 68 – 69.
 • K opakování a doplnění učiva o pavoukovcích využij tyto komentované prezentace. Určitě se na ně podívej, dozvíš se spoustu zajímavostí. Budeš-li chtít, můžeš si některé informace poznačit do sešitu.
YouTube player
YouTube player
 • Dobrovolný úkol:  Vysvětli přirovnání „drží se jako klíště“ a napiš další přirovnání, v nichž se vykytují zvířata. Zapiš do sešitu, ofoť a pošli. Kdo jich bude mít nejvíc?

 D

 • kapitola: Starověký Řím

1.hodina

2.hodina

 • Učebnice str. 92- 93
 • zápis do sešitu Římská republika Shrnutí str.93

Otázky (písemné odpovědi – celou větou pošli do 17.5.):

 • Co bylo forum Romanum a k čemu sloužilo?
 • Kdo stál v čele republiky?
 • K čemu sloužila lidová shromáždění?
 • Kdo soudil podle nepsaných zákonů a v čem mohly být nespravedlivé?
 • Jak se nazývaly nejstarší psané zákony Říma?

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže

ARITMETIKA

 • OP:     Zaokrouhlování desetinných čísel
 • NL:     Sčítání  desetinných čísel
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • PS 36/2c,d, 36/3, 36/5 a-d
 • 36/5 a-d odprezentují VI.A Bystřický
 • všichni do šk.seš. vypočítat z učebnice na str. 82/1-3, ALF zaokrouhlování
 • Opakování  Zaokrouhlování des.č. např:  https://www.youtube.com/watch?v=Nh6oT3X9b1w            

GEOMETRIE

 • OP:     Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • NL:      Druhy trojúhelníků
 • DÚ:    

PŘIPRAVIT všichni:

 • Učebnice 86/2 odprezentuje VI.A Hrbotická
 • PS 29-30/1 celé cvičení (udělat jen trojúhelníkovou nerovnost a konstrukci)
 • odprezentují:
  • 29/1a VI.A Kopálová,VI.B Bavlnková , VI.C Buštíková
  • 30/1b VI.A Kostiha,VI.B Blahynka , VI.C Horňák
  • 30/1c VI.A Opatřilová,VI.B Ježková , VI.C Houšť
  • 30/1d VI.A Šimeček,VI.B Štibrányi , VI.C Gasnárková N.

ANGLIČTINA

 • Učebnice s.44  cv. 3  
 • Učebnice s. 45, cv.4ab – písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s.35 cv. 4,5 
 • Opakování slovíček  4A 

FYZIKA

 • Hustota – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině to probereme. · Jak se měří hustota hustoměrem – mrkni na https://youtu.be/QWuJogLPijQ 
 • Převádění krychlových jednotek – PS Geometrie str. 45 cv. 1 jen sloupečky a + b – spočítej, ofoť a pošli.. 

4. 5. – 7. 5. 2020

F

 • Jednotky krychlové – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Na online hodině se tím budeme zabývat. 
 • ALF test: Převádění jednotek hmotnosti. Opakuj test tak dlouho, dokud nebudeš spokojen(a) se svým výsledkem. Splň nejpozději do soboty 9.5.

Z

 • přečíst si kapitolu: Boening nebo Hikari (str. 100-101)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Pokud bude pěkné počasí využijte některý z dopravních prostředků (nejlépe takový, aby nezatěžoval životní prostředí), neplánujte trasu a vyrazte na výlet … prima dny

Aj

 • Učebnice s.44  cv. 1,2  
 • Učebnice s. 52 přečíst a ústně přeložit , cv.1, 2 – písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s.34 cv. 1,2,3 
 • Opakování slovíček  4A

 Čj

 • Online hodina – téma: ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – provedeme společně
 • Učebnice str. 68 – přečíst tabulku (na úterý)
 • DÚ:
  • PS str. 33, cvičení 1 (na úterý)
  • Slovesa – opakování – pracovní list – vytiskni (nebo opiš) + vyplň a připrav si na online hodinu – čtvrtek 7. 5.

D

 • Učebnice str. 86/ cv.1 napiš do sešitu-přiřaď vše, co k sobě patří, vyfoť a pošli do 7.5.
 • Učebnice str. 87/cv.4 ústně, odpovědi vyhledej v učebnici nebo v sešitě

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže
 • ARITMETIKA
 • OP:   Porovnávání desetinných čísel
 • NL:   Zaokrouhlování desetinných čísel procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT všichni: Zápis zaokrouhlování des.čísel (str 81-82)
  • PS 32/3,4   34/17
  • 34/17 odprezentuje na hodině: Vidurková

 • GEOMETRIE
 • OP:   Trojúhelníková nerovnost 
 • NL:   Trojúhelníková nerovnost procvičování
 • DÚ:       
 • PŘIPRAVIT  všichni PS 27/2 a 30/2
 • PS 27/2 odprezentuje Richterová

27. 4. – 30. 4. 2020

F

Z

 • přečíst si kapitolu: Od koňských povozů k superrychlým vlakům (str. 98-99)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Aj

 • Učebnice s. 39 cv. 6  
 • Učebnice s. 40 Holidays – přečíst + ústně přeložit
 • Učebnice s. 42 cv. 3,4
 • Pracovní sešit s.31 cv. 5
 • Pracovní sešit s.32 cv. 4
 • Pracovní sešit s.33 cv. 5, 6
 • Opakování slovíček  3D, dopsat si slovíčka 4A

 • Z prezentace Pijavice si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 65.
 • Můžeš se podívat na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=9bRB1e1pNSs
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095523948-prizma/209411058100008/obsah/72784-pijavice-v-moderni-medicine

 • V testu Alf Hlísti, kroužkovci, ploštěnci si opakuj učivo. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.

 Čj

ONLINE HODINY – TÉMA:

 1. Souhrnná cvičení
  1. PRAVOPIS – kontrola DÚ – učebnice str. 61, cvičení 10
  1. JAZYKOVÝ ROZBOR – učebnice str. 62
  1. PRÁCE S TEXTEM – učebnice str. 66/67

Všechny úkoly provedeme společně na online hodině.

 • – PS str. 32, cvičení 2, 3 (vypracuj na čtvrtek 30. 4.)

D

M

 • Vždy do sešitu na on line hodinu napsat úvod hodiny – datum, OP,NL a DÚ viz.níže
 • ARITMETIKA

OP:        Porovnávání desetinných čísel

NL:         Porovnávání desetinných čísel procvičování

DÚ:   

 • PŘIPRAVIT všichni: 80/1
 • 80/1 odprezentují na hodině: VI. A  Angerová, VI. B Jahodová, VI. C Dlouhá,
 • Dále si všichni připraví:78/6 a PS 31/3,4
 • GEOMETRIE

OP:        Trojúhelník – úvod

NL:         Trojúhelníková nerovnost

DÚ:

 • PŘIPRAVIT  všichni 86/1 a PS 27/1
 • PS 27/1 odprezentují: VI. A Drábíková, VI. B Jahodová, VI. C Kotásek
 • NEZAPOMEŇTE NA ALFy

20. 4. – 24. 4. 2020

F

 • Gravitační síla – úkol – řešení – zkontrolujte si úkol.
 • ALF test – Stavba atomu – zopakujte si učivo 1. pololetí.
 • Ionty – zápis – nalepte nebo opište do sešitu. Vysvětlíme na online hodině.
 • Jednotky hmotnosti – cvičení 1 – zkuste sami, ale budeme počítat na online hodině. Kdo má možnost, může si vytisknout, ostatní si budou zadání zapisovat během hodiny

Z

 • Přečíst si kapitoly: Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené? (str. 94-95), Co potřebujeme každý den (str. 96-97)
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Mrkněte na potraviny, které máte doma – co se kdy vyrábí, odkud se dováží.
 • Sluníčkové dny….

Aj

 • Učebnice s. 39 cv. 4a – vytvořit písemně do sešitu otázky dle vzoru a odpovědi
 • Pracovní sešit s.30 cv.2, 3, 4
 • Opakování slovíček  3C,  3D

 • Z prezentace Opaskovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 64.
 • Dobrovolný zajímavý úkol: Zájemci o přírodu si mohou udělat jednoduchou laboratorní práci –vytiskni a nalep do sešitu (nebo opiš na volný list do sešitu), vypracuj, ofoť a pošli na adresu licenikova@zsjoklik.cz,  tvůj zájem bude oceněn.

 Čj

 • Online hodina 2x týdně – TÉMA – SLOVESA – kontrola DÚ z minulého období  – učebnice str. 59 – 60, cvičení 3, 7 (společně)
 • SLOVESNÉ TVARY – PS str. 30, cvičení 1 dole – vytvoř dvojice
 • PRAVOPIS – učebnice str. 61, cvičení 10a + vlnovkou podtrhni slovesa (písemně do sešitu)

D

 • Ahoj holky a kluci, všechny zdravím a chválím velkou většinu z vás za práci do dějepisu na Alfu.  Úkol k malování z kapitoly str.64-65 mi poslali jen někteří a tak budu potěšená, když mi ho pošlete na moudra@zsjoklik.cz všichni.
 • kapitola Řecko pod nadvládou Makedonie str. 75-77, přečti si celou kapitolu
 • videovýpisek https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
 • Alexandr Makedonský https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
 • zápis si tentokrát udělejte ze Shrnutí na str. 77 a ten si zapamatujte
 • kapitolu Každodenní život Řeků str.78-85 si rozdělíme na víc částí, je dlouhá
 • začni str. 78-80 přečti si a potom si udělej ke každému odstavci krátký výpisek, stačí heslovitě (vyber tučně vyznačené informace)
 • ke kapitole si namaluj obrázek k textu, výpisek i obrázek mi pošlete ke zhlédnutí do 26.4., budu se těšit
 • Přeji všem pěkné dny s jarním sluníčkem nad hlavou!

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika – do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/6 a do prac.seš. ještě 31/3,4
  • Geometrie – do šk.seš.vypracovat z učeb..79/1, 81/8.
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte učivo např. na:

https://www.umimematiku.cz

 • aritm. uč.78/9 VYPRACOVAT A POSLAT DO ZADÁNÍ TEAMS
 • NA ON-LINE HODINĚ ZKONTROLUJEME aritm. 78/4 a též. geom. 25/4  a uč.76/6.
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích dom.úkolů zašlu na chat TEAMS.
 • Podle platného rozvrhu a pokynů třídních učitelek si na on-line hodiny VŽDY připravte učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

14. 4. – 17. 4. 2020

F

Z

 • přečíst si kapitolu: Od nerostných surovin k automobilu (str. 92-93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Aj

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3.  a  spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6. – 8. 4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná v úterý 14. dubna v 10 hod.

 • Nauč se poznávat některé známé měkkýše pomocí prezentace Poznávačka.
 • Vypracuj test Alf Měkkýši. Zkus tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem.
 • Pomocí prezentace Kroužkovci si udělej zápis do sešitu a přečti si v učebnici str. 63.

Čj

 • slovesa – podmiňovací způsob – teorii vysvětlím na on-line hodině (14.4.) 
 • učebnice str. 59 nahoře – přečíst rámeček + do sešitu opsat jen tabulku 
 • učebnice str. 59, cvičení 3 – opsat do sešitu + barevně podtrhnout slovesný způsob 
 • učebnice str. 60, cvičení 7 – písemně do sešitu – použij slovesa PSÁT, PRACOVAT
 • na on-line hodiny si vždy připrav UČEBNICI + PRACOVNÍ SEŠIT + ŠKOLNÍ SEŠIT + PSACÍ POTŘEBY   

D

 • doplnit zápis Athény a Sparta
 • zápis:

kapitola Řecko-perské války str. 71-72 přečti si a potom zhlédni video, které je podrobnější https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

 • ústně si doplň odstavec nad Shrnutím, zvládneš to třeba s pomocí nápovědy vzadu, ale nevzdávej to, nejdříve sám/a
 • naučit Shrnutí str.72
 • zápis:

kapitola Rozkvět Atén po Řecko-perských válkách str. 73-74 postup je stejný, nejdříve si kapitolu přečti a pak zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

 • ústně doplň odstavec str. 74 nad Shrnutím a další postup víš
 • Shrnutí se snaž zapamatovat
 • PROCVIČOVÁNÍ ALF test Starověké Řecko

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 78/4, místo písmen napište správná desetinná čísla a do prac.seš. ještě 31/2
 • Geometriev pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.25/cv.4 – všichni a),b),c)  a šikovní žáci i d), e).
 • Průběžně si vyhledávejte a procvičujte cvičení na : https://www.umimematiku.cz
 • ŘEŠENÍ MINULÉHO DOMÁCÍHO ÚKOLU– „DOMEČEK „ (zadání v 7.sada) 
 • Vyhodnocení ALFů a předchozích tří dom.úkolů
 • Podle rozvrhu a pokynů třídních učitelek se připravte na on line výuku.
 • Na hodinu MATEMATIKY si vyzkoušejte připojení a připravte si učebnice aritmetiky i geometrie, školní sešit, psací a rýsovací pomůcky a taky pracovní sešity.

6. 4. – 8. 4. 2020

F

 • Gravitační síla – řešení – zkontroluj si minulé úlohy.
 • Gravitační síla – výpočty – nalep nebo přepiš do sešitu, spočítej.

 • Měkkýši  – zůstává opakování pomocí sešitu, učebnice, prezentací.
 • Doplňovačky vytiskni, doplň a nalep do sešitu. Nemáš-li možnost, opiš do sešitu a doplň.

M

 • Aritmetika i geometrie

Obecné informace i průběžné řešení ALFa  viz. předchozí  zadání STÁLE PLATÍ.

 • Aritmetika samostatně vypracujte z učeb. cvičení  77/1-3 (správnost zkontrolujte ve výsl.)

Cvičení 2 a 3 napište.

 • Procvičte si:

Operace s čísly závorky

https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/595

Des. č. slovně a na číselné ose např.

https://www.umimematiku.cz/pexeso#kc25

https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/572

https://www.umimematiku.cz/pexeso-ciselna-osa-desetinna-2-uroven/299

Procvičujte nejlépe pětkrát

 • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
 • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
 • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Volte si různé úrovně. Než odkliknete pečlivě správnost zvažujte, ať si opravdu látku pamatujete.

 • 2. Geometrievypracujte cvič. z učeb. 75/3 c,d a 76/6 (čtverečk.pap. nalepte do sešitu)
 • ŘEŠENÍ

:  GEOM. (6.sada)  75/  3a,b, 4, 5  , 75/2 chybí

Jistě někteří z vás poznali své domácí úkoly přiložené jako řešení. Máte úkoly dobře vypracované, tak je využiji pro kontrolu ostatním.

D  

 • přehledné opakování Starověké Řecko https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA pro dobrovolníky, ale zajímavé
 • kapitola Městský stát Athény a Sparta 
 • str. 68 – 70 přečíst nebo se rovnou podívej na video, přečteš si až při zápisu, který je na doplnění z textu
 • https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk
 • shrnutí str. 70 naučit (JSTE VŠICHNI ŠIKOVNÍ)
 • zápis je teď pro ty, kteří chtějí pracovat dopředu, příště napíší všichni
 • Všem přeji hezké Velikonoce a těším se na viděnou! Buďte zdraví! KM

Čj

 • Děkuji všem, kteří vypracovali požadované testy v ALFu
 • Zkontrolujte si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ SLOVESA, PRAVOPIS
 • Učivo v tomto týdnu velikonočně zkrátíme
 • Propojíme mluvnici se slohem:
 • Napište do sešitu 10 vět (přivítám SOUVĚTÍ – jste přece už šesťáci, NE VĚTY O 3 SLOVECH)
 • Žáci, kteří měli na vysvědčení 3 a 4 napíší jen 6 (8) vět
 • Obsahem vět bude pohled na současnou situaci (např. jak trávíte volné chvíle, domácí výuka, kamarádi, informace z televize, co ti chybí, co se ti líbí/nelíbí…)
 • Ve větách podtrhněte vlnovkou slovesa
 • Použijte alespoň 2x podmiňovací způsob

Aj

 • Zkontrolovat výsledky:
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – 2said, didn´t come, stayed, 3got, didn´t miss, left, 4slept,didn´t sleep, played, 5arrived, didn´t go, 6went, didn´t have,  forgot. Obrázky f,d,e,b,a,c
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – 2 Natalie stayed at a hotel. Adam didn´t stay at a hotel. He stayed in a tent. 3 Natalie took lots of photos. Adam didn´t take lots of photos. He broke his camera. 4 Natalie wrote postcards. Adam didn´t write postcards. He wrote emails. 5 Natalie enjoyed her holiday. Adam didn´t enjoy his holiday.
 • Učebnice s. 39 cv. 2 – přečíst si Mut´s holiday a písemně do sešitu doplnit celé věty a přeložit je do češtiny
 • Pracovní sešit s.30 cv.1 – poslech
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page

Z

 • přečíst si kapitolu: Pšenici, kukuřici nebo rýži (str. 90-91)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

 • Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…
 • Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …
 • Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …
 • Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).
 • Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

2. 3. – 3. 4. 2020

F

M

 • Obecné informace i průběžné řešení ALFa viz. předchozí zadání STÁLE PLATÍ.
 • Podepsané a ofocené domácí úkoly POSÍLEJTE (po zadání) vždy nejpozději
  do NÁSLEDUJÍCÍHO PONDĚLÍ 8.00  Např. z této sady č.7. – NEJPOZDĚJI do PON 6.4. 8.00
 • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie i domácí úkoly vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
 • Pro lepší přehlednost do sešitu napište vždy číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – připomeňte si znalosti z 5.tř. o zápisech ( a čtení) des. čísel v učeb. str.74 -77. Udělejte si pečlivě zápis do šk. sešitu.

2. Geometrie – podle prezentace (Obdélník v os.soum.) si udělejte zápis do šk. sešitu.

DÚ:  CVIČENÍ Z PREZENTACE GEOMETRIE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz

PŘIKLÁDÁM HODNOCENÍ VAŠÍ SNAHY V ALFech, A TAKY PŘEHLED TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ POSLALI DOMÁCÍ ÚKOLY (jen do 30.3.) . Přehled má sloužit především k zamyšlení se nad sebou, zda by nešlo někdy pracovat lépe.  z méně úspěšných žáků!!!

CO VY OSTATNÍ??? PLŇTE ZADANÉ ÚKOLY A PRÁCI NEODKLÁDEJTE. ÚKOLY PO TERMÍNU NEPOSÍLEJTE. STRUČNĚ VÁM INDIVIDUÁLNĚ ODPOVÍDÁM A TAKY NÁSLEDNĚ POSÍLÁM KONTROLNÍ VÝPOČTY.

NENECHTE SE ODRADIT PRVNÍMI NEÚSPĚCHY A SNAŽTE SE, MAXIMÁLNĚ PRACOVAT SAMOSTATNĚ!!!

 • Opakuj si učivo o měkkýších pomocí sešitu a v předchozích třech prezentacích (plži, mlži, hlavonožci) si znovu prohlédni obrázky zástupců. Podívej se i na obrázky v učebnici str. 58 – 62, zkus už některé zástupce poznat.
 • Vypracuj z učeb. str. 62 otázky 1, 2, 5 do seš. Pokud nevíš, odpovědi najdi v učebnici.

Aj

 • Zkontrolovat výsledky 
 • Učebnice s. 37,cv.7/1 – 1travelled, 2drove, 3played, 4stopped, 5had, 6lost, 7put, 8forgot, 9found 
 • 7/2 – 1arrived, 2enjoyed, 3slept, 4looked, 5went, 6took, 7walked, 8had, 9rained, 10visited 
 • Učebnice s. 37, cv. 8a – 2Gabrielle, 3train, 4slept and looked out of the window, 5visited an old castle because it rained 
 • Pracovní sešit s.29, cv.5 – arrived, collected, waited, looked for, arrived, went, checked, phoned, left, took, went, collected, read, ate. 
 • Pracovní sešit s.28, cv.3 – do vět doplnit kladné a záporné minulé tvary sloves + očíslovat obrázky 
 • Pracovní sešit s.29, cv.4 – podle obrázků popsat minulé prázdniny Natálie a Adama. 
 • Opakování slovíček  3C, dopsat si do slovníčku 3D + výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 

Čj

 • Zkontroluj si splněné testy v ALFu – SLOVESA – 3X , ČÍSLOVKY, ZÁJMENA – 1 – 2X

NEMAJÍ VYPRACOVÁNO VŠICHNI – TERMÍN POSOUVÁM DO 5. 4., pak provedu vyhodnocení

 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ
 • SLOVESA 
  – učebnice str. 57, cvičení 5
  – tabulku si překresli do sešitu (jednoduše) a vyplň
  – učebnice str. 57, cvičení 6a – písemně do sešitu + ve větách podtrhni vlnovkou slovesa
  učebnice str. 57, cvičení 7 – do sešitu jen odpovědi ANO X NE

D

 • Období rozkvětu antického Řecka – ZÁPIS
 • učebnice str. 66 – 67
 • přepiš Společnost v měst. státech do sešitu Svobodní občané a jejich povinnosti
 • Otroci vypiš ze str. 67
 • zápis
 • Shrnutí naučit

30. 3. – 1. 4. 2020

F

M

 • Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 6. sada úkolů:

ALF:

Vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

 • DALŠÍ ÚKOLY:
  • Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.
  • Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.
 • Aritmetika – Závěrečné opakování v učebnici str. 118/cv. 10,11
 • V geometrii – vypracujte cvičení z učebnice 75/2, 3a,b, 4, 5

VYPRACOVANÁ CVIČENÍ Z GEOMETRIE PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete do 1.4. na: habanova@zsjoklik.cz

 • Přečti si v učebnici str. 61 – 62 (kapitola Hlavonožci).
 • prezentace Hlavonožci si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

ANGLIČTINA (6. sada po-st  30. 3. – 1.4.) 

 • Dopište si do slovníčků chybějící výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 
 • Dodělejte si test Alf a snažte se dosáhnout 100%.– vaše výsledky budu hodnotit. 
 • Učebnice s. 37,cv.7 písemně do sešitu si slovesa v rámečcích opíšete, přeložíte a vytvoříte jejich minulé tvary, které doplníte do textu pohlednic (tyto už nemusíte opisovat, stačí 1.travelled) 
 • Učebnice s. 37, cv. 8a – písemně do sešitu dokončíte věty (pohlednice2) 
 • 8b – vytvoříte stejné věty o Lucasovi (pohlednice1) 
 • Pracovní sešit s.29, cv.5 – podtrhnout slovesa v Instructions a změnit je na minulé tvary v Report 
 • Opakování slovíček  3C 

Čj

 • Stále procvičujeme slovesa
 • Mluvnické kategorie sloves – do sešitu si vytvoř tabulku, která bude mít 5 sloupců – sloveso + osoba, číslo, způsob, čas a urči u 10 sloves z učebnice str. 58, cvičení 8
 • ALF – cvičení z ALFu na slovesa si vyzkoušej ještě jedenkrát (u každého uvidím splněné celkem 3 pokusy)

Z

 • přečíst si kapitoly: Voda (str. 86-87) a Kdo má na starosti obživu lidí (str.88-89)
 • Z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Strany jsou uvedeny dle staršího vydání učebnice – v novém vydání jsou o 1-2 strany posunuty.

I shrnutí se malinko liší – tím se budou malinko lišit i zápisy, ale nedělejte si starosti – udělejte si to podle toho co máte, hezké dny.

D

Kapitola „Temná století“ Řecka

 • učebnice str. 64 – 65
 • poslechni si a odpočívej od sledování obrazovky a při tom namaluj obrázek str. 65 Řečtí bohové na Olympu a popiš bohy. Těším se na výstavu výtvorů. Nemusíš se držet předlohy.

26. 3 – 27. 3. 2020

F

 • Síla – zápis – přepiš do sešitu (lze i vytisknout a nalepit) + přečti si v učebnici na s. 52 – 54. Prohlédni si i obrázky a modré pruhy na okrajích.
 • Zkontrolujte si Převody – výsledky.
 • Vyzkoušej si opakovací testík ALF: Fyzikální koktejl

M

 • Aritmetika i geometrie:

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Nezapomeňte, že podle rozvrhu byste měli 4 hodiny matematiky týdně. Příklady opravdu počítejte. Ve vlastním zájmu nečekejte až příjdou výsledky. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

 • 5. sada úkolů:

ALF:

Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Připravte si tužku a papír, ale přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 • Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv. 9 DO PON ​VYPRACOVANÉ CVIČENÍ PODEPIŠTE, OFOŤTE a pošlete na: habanova@zsjoklik.cz
 • V geometrii – si udělejte zápis do šk.šešitu podle přiložené prezentace (Trojúhelník v os.soum.). Pozorně prostudujte řešený příklad 3 v učeb. na str.73-74.
 • Některé výsledky sady 4

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!

 • Přečti si v učebnici str. 60 (kapitola Mlži).
 • prezentace Mlži si do sešitu udělej zápis, vypiš si zástupce a prohlédni si obrázky.

Aj

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 36,3 b -2t,3f,4f,5ds,6f,7t,8f
 • Učebnice s. 37, cv5a – 2went, 3had, 4dropped, 5missed,6broke,7rained,8closed
 • Pracovní sešit s.32, cv3 – regular –missed, walked, watched, shouted, phoned, played,
 • Irregular –ate, went, drove, forgot, had, left, lost, took broke, came, swam
 • Test Alf – opakováni lekce 3AB, snažte se dosáhnout 100%.
 • Slovní zásoba procvičovat 3C

Čj

 • Kontrola úkolů – viz.: příloha Řešení PS
 • Slovesa – zápis do sešitu Slovesa
 • Slovesa procvičování – ALF 2x test Slovesa – vyzkoušejte si vícekrát (omezení je do 31. 3.)

23. 3 – 25. 3. 2020

Čj

M

Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. SOUSTAVNĚ kontrolujte své výpočty ve výsledcích učebnic.

4. sada úkolů:

ALF:

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku. Nepište mi do ALFa vzkazy, nemohu Vám tam odpovědět.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

1.  Aritmetika –  Závěrečné opakování (1. Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.6-8

2. V geometrii – si VNÍMAVĚ přečtětečlánek B Osa úsečky str. 69 -71 a následný článek Konstrukce bodů a útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti str. 71 a 72. Zvláště pozorně prostudujte řešené příklady 1 a 2. Tím si problematiku zopakujete. Pak vypracujte úkoly z učebnice na str.74/cv.1.

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY A POMÁHEJTE SI NAVZÁJEM!

Aj

 • Výsledky – Pracovní sešit s. 28, cv1,across _2. forgot, 4.left, 5.fell, 7.bit, 8.took, down_1.stole, 2.felt, 3.got, 6. lost 7. broke
 • cv.2 – 2e,3a,4c,5b
 • vypracovat
  • Učebnice s. 36a přečíst a ústně si přeložit, b věty písemně přeložit do sešitu a napsat true, false or ds
  • Učebnice s. 37, cv5a doplnit sloveso v minulém čase a věty písemně přeložit do sešitu
  • Pracovní sešit s.32, cv3 – pomůže vám tabulka na začátku pracovního sešitu
  • Opakovat si slovíčka 3C

 • Přečti si v učebnici str. 58 – 59 (kapitoly Měkkýši, Plži).
 • Z prezentace Plži si do sešitu vypiš zástupce a prohlédni si obrázky.
 • Na konci prezentace je cvičení, které si vypracuj do sešitu.
 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a hlístech.
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci a hlísti (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou. Pozor, test je nastaven v určitém časovém období, ve kterém jej musíš splnit.)

D

F

 • pracovní sešit Aritmetika s.44 cv. 7 a, b – počítejte přímo do PS

Z

 • přečíst si kapitoly: Život ve městech (82-83) a Lesy -přírodní bohatství Země (str.80-81)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

19. 3 – 20. 3. 2020

M  (3.sada čt – pá 19. – 20.3.)

 Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

3. sada úkolů:

ALF:

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budou postupně na stanovené období odemykány. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Přemýšlejte, zda je nutné vždy příklady řešit sčítáním, násobením,… nebo jen logicky přiřadit správné odpovědi. Některé úkoly můžete řešit vícekrát, pak je pravděpodobnější dosažení lepšího výsledku.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

Pro lepší přehlednost do sešitu napište číslo sady a oddělte každou vypracovanou sadu vodorovnou čarou.

 1. Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv.4-5
 2. geometrii – v pracovním sešitu vyřešte úkoly na str.24/cv.2 d,e

 KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY!

F

 • zkontrolujte si minulý úkol > Příloha
 • nový úkol: Pracovní sešit Aritmetika s. 44 cv. 3, 4

 • prezentace Měkkýši si opiš celý zápis do sešitu i s obrázkem hlemýždě.
 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o ploštěncích a žahavcích.
 • Vypracuj test Alf – Ploštěnci, žahavci (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou.)  

AJ

 • Výsledky -Učebnice s. 36, cv. 1, 1g,2c,3e,4d,5a,6f,7b,8h, cv.2 v příloze
 • s. 36, cv. 3b 2t, 3f, 4f, 5ds, 6.f, 7t,8f
 • vypracovat Pracovní sešit s. 28, cv1, 2
 • Opakovat si slovíčka 3C
 • Test alf

Čj

* Zadané úkoly vypracovávejte průběžně.
* V případě nejasností kontaktujte třídní učitelku e-mailem (údaje máte v ŽK).
* Spolupracujte se spolužáky – elektronicky. 
* Při provádění zápisku do sešitu nezapomeňte psát datum, usnadníme si
tím orientaci v sešitě při kontrole vašich úkolů (týká se všech
předmětů).

1. Procvičování učiva formou programu ALF (znáte z matematiky; přihlašovací údaje zůstávají stejné).

Testy si můžete vyzkoušet několikrát. 

 • ČÍSLOVKY – 3 testy 
 • ZÁJMENA – 3 testy

16. 3 – 18. 3. 2020

Čj

 • Číslovky – učebnice str. 53 – přečíst rámeček nahoře, cv.1 napiš do sešitu
 • PS  –  str. 28 / cv. 5, 6, 7, 8 , 9

M

Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas.

2.sada úkolů:

ALF:

 1. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa, které budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce.

DALŠÍ ÚKOLY:

Příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

 1. Aritmetika – Závěrečné opakování (1.Dělitelnost) v učebnici str. 118/cv1-3
 2. geometrii s pomocí předchozí prezentace OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, vypracujte do pracovního sešitu úkoly na str.23/cv.1,2 a,b.,c

KOMUNIKUJTE ELEKTRONICKY SE SPOLUŽÁKY!

Aj

 • Učebnice s. 36, cv. 1, 2 – zapsat do sešitu
 • s. 36, cv.3a přečíst, 3b přeložit písemně do češtiny + zapsat do sešitu true, false, doesn´t say
 • Pracovní sešit s. 75 ,  3.7- věty opsat do sešitu + písemně přeložit
 • Dopsat si slovíčka 3C

 • Přečíst uč. str. 56 – 57, ústně odpovědět na otázky str. 57.
 • Dokončit zápis HLÍSTI v sešitě.

D

 • kapitola Čína zápis v sešitě doplnit o Shrnutí str.59
 • otázky str. 60

F

 • Pracovní sešit do M Aritmetika – str. 43 cv. 1 + 2 – převádět jednotky přímo do PS.

ZEMĚPIS

 • přečíst si kapitoly: Jak se lidé odlišují (str.78-79) a Kde lidé žijí (str.80-81) z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu


11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • PS – str. 27, cv. 2,4

AJ

 • učebnice str. 34, cv. 2
 • PS str. 27, cv. 3, 4

MATEMATIKA

Aritmetika i geometrie

Plňte průběžně zadané úkoly, každý den věnujte studiu matematiky odpovídající čas. Po skončení epidemie Vaše znalosti společně ověříme.

1.sada úkolů:

ALF:

 1. Nezapomeňte vypracovat tři již zadané úkoly ALFa, které mále splnit do soboty 14. 3. 2020 do 20. hodin.
 2. Průběžně sledujte a vypracovávejte další úkoly ALFa na období po 15. březnu 2020. Úkoly budu postupně zadávat. Všichni víte, že úkoly ALFa hledáte a plníte přes web školy s použitím hesla, které máte v žákovské knížce. Vyhodnocení splněných úkolů uděláme, jakmile bude škola znovu otevřena.

DALŠÍ ÚKOLY:

Další příklady zadané z učebnic aritmetiky a geometrie vypracujte do školního sešitu, úkoly z pracovních sešitů pište přímo do nich.

 • Aritmetika  – již bylo zadáno z učebnice 73/6 a v PS 29/11,12,13, takže samozřejmě vypracujte.
 • geometrii vnímavě prostudujte přiloženou prezentaci OSOVÉ SOUMĚRNOSTI, udělejte si podle prezentace vlastní zápis.

KOMUNIKUJTE SE SPOLUŽÁKY!