7. A – online výuka

15.6. – 22.6. 2020

F

Z

M

Aritmetika

 • Na středu 17. 6.  si vypracuj v PS na str. 32 – 33/cv. 8, 9 a na str. 33/cv. 1 – 5 první sloupce, druhé dobrovolně. Opiš si do sešitu nebo vytiskni a nalep list rozdělení v daném poměru – musíš mít v sešitě připraveno! Budeme vysvětlovat nové učivo a řešit vzorové příklady.

Geometrie

 • Na čtvrtek 18. 6. si vypracuj v PS str. 50 – 51/cv. 5, 6. Udělej náčrtek sítě s rozměry, sestroj síť a vypočítej povrch. Postupuj stejně jako ve cv. 4 z online hodiny.  Zkontrolujeme, někdo vysvětlí.

Český jazyk

Ahojky všem!

Tak konečně poslední týden s výukou.

V online hodinách dokončíme VV. Budeme opakovat podle PS a učebnice.

Nezapomeňte, že jste měli za DÚ v PS str. 44/ cv. 6.

V hodinách budeme dělat cvičení

 • uč. str. 98/ cv. 1, str. 99/ cv. 3, 5, str. 101/ cv. 2, 6
 • PS str. 50/ cv. 7

Aj

Skupina Böhmová

 • Povinné úkoly:
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – dokončíme cvičení na předpovědi o budoucnosti (pracovní sešit str. 18-19), projdeme si předložky in a on a budeme opakovat oddíly 2A až 2C
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 3 věty s použitím will/won´t (jednu o vzdálené budoucnosti, jednu jako okamžité rozhodnutí, jednu jako předpověď o své budoucnosti);  pošlete je na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Trnková

 • 1. Online hodina: Revision Unit 2, SB 30
 • 2. Online hodina: Games
 • Dobrovolně: Test v Alfu

Rj

 • Učebnice 57 slovní zásoba  
 • Učebnice 52/4 a, b) zopakuj a procvič 
 • PS 54/20, 21 pojmenuj zvířátka a spoj  
 • PS 51/15 křížovka pro dobrovolníky 
 • ALF/procvičení slov z lekce 5 

NJ

 • Test Einheit 3 – žádný strach, budeme dělat společně, pokud můžete, vytiskněte si ho, vkládám do Teams.

8.6. – 12.6. 2020

Český jazyk

Všechny vás zdravím!

V online hodinách budeme pokračovat v určování druhů VV.

 • PRACOVNÍ LIST (vytiskni, nebo opiš) – urči druhy VV, které jsme se zatím naučili.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE (Poslední dva druhy VV!!! Hurá!!!)
 • Přikládám i PŘEHLED VV (ten si v každém případě nějak vytiskni a nalep do sešitu, budeš ho potřebovat i v dalších ročnících).

V 1. online hodině si zkontrolujeme pracovní list a naučíme se VV přípustkovou a budeme procvičovat.

Ve 2. online hodině probereme VV přívlastkovou a budeme procvičovat podle PS a učebnice.

M

Aritmetika

 • Na středu 10. 6.  si vypracuj v PS na str. 31/cv. 5, 6, 7. Zkontroluj si řešení. Opiš si do sešitu nebo vytiskni a nalep list poměr – musíš mít v sešitě připraveno! Budeme vysvětlovat nové učivo a řešit vzorové příklady.

Geometrie

 • Na čtvrtek 11. 6. si zkontroluj příklady z učebnice z minulého týdne. Vypracuj v PS str. 47/cv. 2, 3 a str. 48/cv. 4, 5, 1. Zkontrolujeme v hodině, někdo vysvětlí.

Rj

ÚKOL Č. 16 

 • Učebnice 43/9 povolání zopakovat 
 • Učebnice 47/ projekt Naše rodina, uč. 45/13. Tvůj úkol je nakreslit nebo vystřihnout z časopisů jednotlivé členy rodiny a nalepit obrázky či fotografie na papír vel. A 3-4. Pak tiskacím nebo psacím písmem napsat, kdo je na obrázku a jaké vykonává povolání. Oskenuj a pošli do 12. 6.  
 • PS 50/14 doplň povolání ve cvičení  
 • PS 53/19 osmisměrka 
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 3 poslední věty a ty mně prosím pak pošli

AJ

Skupina Böhmová

· Kontrola úkolu z minula – učebnice 21/7a: 1) We will start the journey on the 1st of January 2135. 2) The journey will take 250 years. 3) We will be in a suspended animation. 4) Josie will be 13 and Tom 12. 5) No, they won´t. Robot PJ9 will look after us. 6) No, we won´t. 7) Yes, we will. 

· Povinné úkoly:

· Zápis do sešitu – v příloze

· Pracovní sešit 81/ 2C Your future– opište si slovíčka do slovníčku a naučte se je

· Cvičení v Alfu

· Online hodiny – budeme probírat článek Your future v učebnici na str. 24, vysvětlíme si použití will pro předpovědi (učebnice str. 25, pracovní sešit str. 18-19)

· Dobrovolný úkol:

. vymyslete 2 věty s will vyjadřující vzdálenou budoucnost a 2 věty s will vyjadřující okamžité rozhodnutí;  pošlete je na mail bohmova@zsjoklik.cz

 Skupina Trnková

 • 1. Online hodina: will for the future WB 19/5,6, SB 25/4a,b
 • 2. Online hodina: Kids – video SB 26, WB 20/1

NJ

 • Sein/seine, ihr/ihre
 • Pracovní sešit str. 28/12, 29/14,15

 přečíst si: Liliovité , Lipnicovité, Vstavačovité

opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

 • pomalu dobíráme učebnici – tentokrát jsem zadala 3 kapitolky, abych již mohla vybrat sešity.
 • nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 •  pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 •  hezké dny.

F

 • z PL – OPAKOVÁNÍ: do online hodiny připravit př. č. 8 – 11
 • program ALF: Světelné jevy II
 • v online hodině dokončení učiva: ČOČKY

Z

1. 6. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK     

 • Všechny vás moc zdravím!
  • V 1. online hodině se naučíme VV způsobové a měrové,
  • ve 2. hodině VV příčinné a účelové.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE a přikládám PRACOVNÍ LIST (opět – pokud můžeš, vytiskni si a nalep do sešitu, pokud ne, opiš věty do sešitu). Procvičovat budeme v hodinách.
 • A opakuj si VV, které jsme už probrali!

MATEMATIKA

Aritmetika

 • Na středu 3. 6.  si vypracuj v PS na str. 30 – 31/cv. 1 – 4. Zkontroluj si řešení.

Geometrie

 • Na čtvrtek 4. 6. si vypracuj z učebnice na str. 64/cv. 2, 3, 4 a str. 65/cv. 5. Někdo v hodině vysvětlí řešení.

AJ – Trnková

 • Povinně:
 • WB – 18/1,2,3 – kontrola v online hodině ve středu

Online výuka

 • SB: vocabulary 2C, Kontrola vyplněného dotazníku: My future
 • SB:vocabulary places 25/3a,b
 • Dobrovolně: Alf opakování 2AB

AJ – Bohmová

 • Kontrola úkolu z minula: pracovní sešit 15/4 – 2. část (7-12): 7) will travel, 8) will be, 9) will cost, 10) will have, 11) will carry, 12) will take off
 • Povinné úkoly:
 • Zápis z minulého týdne v příloze
 • Učebnice 21/7a – odpovězte na otázky – z článku (str. 20), písemně do sešitu
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – dokončíme článek v učebnici na str. 22, vysvětlíme si a procvičíme použití will pro okamžitá rozhodnutí (učebnice str. 23, pracovní sešit str. 16-17)
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 2 otázky s použitím will a odpovězte na ně; pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz<mailto:bohmova@zsjoklik.cz>

NJ 

 • Hausaufgabe: pracovní sešit 28/8,9,10 – kontrola v online hodině!

Online hodina:

 • Uč. str. 37/7,8,9 – Spiele, Frag deine Mitschüler, Rätsel
 • Čtení s porozuměním – uč. 38/11 – Rate mal! Wer ist das?

RJ

 • Učebnice 48/I. přivlastňovací zájmena, zopakovat 
 • Učebnice 47/ projekt Naše rodina, uč. 45/13. Tvůj úkol je nakreslit nebo vystřihnout z časopisů jednotlivé členy rodiny a nalepit obrázky či fotografie na papír vel. A 3-4. Pak tiskacím nebo psacím písmem napsat, kdo je na obrázku a jaké vykonává povolání. 
 • PS 48/9 a) najdi apodtrhni všechna povolání ve cvičení 
 • PS 50/12 přiřaď povolání k obrázkům 
 • PS 49/11 vylušti křížovku a znění tajenky mi pošli 
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 4 věty, pak si je přečti  

PŘÍRODOPIS

 • Přečíst si: Lilkovité , Hvězdnicovité opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

FYZIKA

 • viz. ČOČKY + přečíst uč. str. 114 (120)
 • z PL – OPAKOVÁNÍ připravit do online hodiny př. č. 5,6,7

ZEMĚPIS 

25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK     

Všechny vás zdravím!

Tento týden budeme pokračovat v určování vedlejších vět. Začneme probírat VV příslovečné.

Udělej si zápis podle PREZENTACE, a pokud můžeš, vytiskni si PRACOVNÍ LIST. Pokud ne, opiš si věty do sešitu. Dopředu si ho nevyplňuj, až se naučíme další VV. Budeme procvičovat v online hodinách.

MATEMATIKA

POZOR ZMĚNA ROZVRHU!

ARITMETIKA BUDE BÝVAT MÍSTO ÚTERÝ VE STŘEDU 4. HOD. OD 11:00 DO 11:45.

Aritmetika – ZMĚNA!

 • Na středu 27. 5. si vypracuj v PS na str. 28/cv. 7 a str. 29 – 30/cv. 9 – 12. Zkontroluj si řešení.

Geometrie

 • Na čtvrtek 28. 5. si vypracuj v PS na str. 45/cv. 2, 3.

AJ_7A Olga Trnková

 • Povinně: WB 16/1,2    17/3,4
 • 1. online hodina: kontrola WB, Your future – vocabulary
 • 2. online hodina: Your future: answer the questions, WB 18/1,2,3
 • Dobrovolně: cvičení ALF test 2AB

AJ_7A Petra Bohmová

 • Kontrola úkolu z minula: Pracovní sešit 14/3: 2) orbit, 3) robots, 4) satellite, 5) astronaut, 6) planet
 • Povinné úkoly:
 • Zápis z minulého týdne v příloze
 • Pracovní sešit 15/4 – 2. část (7-12) – doplňte slovesa v budoucím čase
 • Pracovní sešit str. 81- opište si do slovníčku slovíčka 2B
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – procvičíme vyjádření budoucnosti pomocí will (doděláme chybějící cvičení v učebnici na str. 21 a v pracovním sešitě na str. 15), budeme probírat článek Detective of the year (učebnice str. 22-23)
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 2 věty o budoucnosti s použitím will a 2 s použitím won´t; pošlete mi je na mail bohmova@zsjoklik.cz

NJ 

 • Slovní zásoba: popis osob, spojení se slovesy „spielen“ a „machen – naučit
 • Online hodina: otázky:
  • „Was machst du gern?“
  • „Was machst du nicht gern?“
  • „Was machst du am liebsten?“
 • Učebnice str. 36/5, 37/7,8      Pracovní sešit 28/8,9,10

RJ

ÚKOL Č. 14

 • Učebnice 47-48/slovní zásoba, zopakovat
 • PS 48/9 a) doplň zájmena мой, моя, мои (množné číslo)
 • PS 47/8 Kontrola přivlastňovacích zájmen,viz. příloha
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 3. a 4. řádek, pak si je přečti
 • Video – zopakuj si počítání při zábavném videu (jiná verze) Pаз два три четыре пять, вышел зайчик погулять, slova a překlad najdeš v příloze
YouTube player

PŘÍRODOPIS

 • Přečíst si: Miříkovité , Hluchavkovité
 • Opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

FYZIKA

 • učivo LOM SVĚTLA: přečíst uč. str. 112 (119) – probereme a zapíšeme v online hodině
 • z PL – OPAKOVÁNÍ připravit do online hodiny př. č. 4
 • program ALF: SVĚTELNÉ JEVY I

 • ASIJSKÉ REGIONY – ZAKAVKAZSKO A STŘEDNÍ ASIE (učebnice str. 104 – 107 + PŘÍLOHA).

18.5. – 22.5.

Čj

Všechny vás zdravím!

V první online hodině se začneme učit vedlejší věty, budeme probírat VV podmětnou a předmětnou, udělej si zápis podle PREZENTACE.

V obou hodinách budeme procvičovat VV.

 • v uč. str. 92/cv. 1, 3, 1 – dole
 • str. 93/ cv.1,3
 • PS str. 42/ cv. 4, 5,7
 • Pokud můžeš, vytiskni si PRACOVNÍ LIST a nalep si ho do sešitu.

M

Aritmetika

 • Na úterý 19. 5.  si vypracuj v PS na str. 28/cv. 2 – 6 a str. 29/cv. 8. Zkontroluj si řešení.

Geometrie

 • Na čtvrtek 21. 5. si vypracuj v PS str. 43/cv. 2a a str. 44/cv. 3a. Zkontroluj si konstrukce.

F  

Z

 • ASIJSKÉ REGIONY – ROZDĚLENÍ ASIE + BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD (ÚKOLY V PŘÍLOZE).
 • Alf – test Asie – poloha, povrch, vodstvo – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.   

Rj

ÚKOL Č. 13

 • Učebnice 48/slovní zásoba, 3.  část, přečíst si
 • Učebnice 44/11 a)
 • PS 47/7 osmisměrka
 • PS 47/8 Napiš k přivlastňovacím zájmenům členy rodiny
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou první 2 řádky a přečti si je

AJ

Skupina Böhmová

 • Kontrola úkolů z minula v příloze
 • Povinné úkoly:
 • Pracovní sešit str. 81 – opište si do slovníčku slovíčka 2A a naučte se je
 • Pracovní sešit 14/3 – z písmen sestavte slova, která se hodí k daným větám 
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – článek Star travellers (učebnice str. 20), vysvětlíme si a procvičíme vyjádření budoucnosti pomocí will (učebnice str. 21, pracovní sešit str. 14-15)
 • Dobrovolný úkol: Pracovní sešit 66/3 – přečtěte si článek o Shakespearovi a rozhodněte, jestli jsou věty pod ním pravdivé nebo ne, odpovědi mi pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Trnková

 • Slovní zásoba 2A, WB 16/5,6
 • 1. online hodina: kontrola WB, video SB 2B, SB 23/2
 • 2. online hodina: Will for decision SB 23/3a, 4a, 5a

NJ

 • Naučit se slovíčka k popisu osob – viz příloha
 • Online hodina:
  • kontrola úkolu PS: 27/5,6
  • gern, am liebsten – „Was machst du gern?“ „ Was machst du am liebsten?“

 • přečíst si:  Růžovité (str.94-95), Bobovité (str.96-97)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

11. 5. – 15. 5. 2020

M

Aritmetika

 • Na úterý 12. 5.  si zopakuj porovnávání racionálních čísel z hodiny a vypracuj v PS na str. 26 – 27/cv. 1 – 7.
 • Test Alf: Sčítání a odčítání celých čísel – prověrka. Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit, je přístupný do 17. 5. 2020. Využij znalostí o odstraňování závorek.

Geometrie

 • Na čtvrtek 14. 5. si projdi všechny konstrukce lichoběžníku, které jsme dělali a vypracuj dvě konstrukce z PS str. 43 g, h do školního sešitu.  Potom si zkontroluj řešení.

Čj

Všechny vás zdravím!

Minulou hodinu jsme opakovali větné členy, tento týden v tom budeme pokračovat.

1. online hodina: zkontrolujeme úkol – určit větné členy ve větách:

 • Moje malá sestra dnes půjde do školky.
 • Na stole ležely dva hezké bílé talíře z porcelánu.
 • Na louce kvetly na jaře bílé, modré a žluté květiny.

A naučíme se přístavek, udělej si zápis podle PREZENTACE. Přikládám PRACOVNÍ LIST, který si můžeš vytisknout a nalepit do sešitu. Budeme s ním pracovat v hodině.

2. online hodina: budeme procvičovat látku:

 • uč. str. 88/ cv. 1, str. 83/ cv. 3
 • PS str. 40/ cv. 2

AJ

Skupina Böhmová

Úkoly pro všechny:

 • Učebnice 18/3a – doplňte podle obrázků – celé věty do sešitu
 • Pracovní sešit 12/3 – napište minulý čas, označte pravidelná slovesa
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny podle rozvrhu – dokončení a opakování 1. lekce, popř. začátek 2. lekce
 • Dobrovolný úkol: pracovní sešit 12/2 – spojte věty A a B, použijte spojku so (takže) nebo because (protože); pošlete mi na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Trnková

Povinné

 • SB: str.20 Star travellers – vocabulary
 • WB: str. 14/1,2,3
 • Online výuka: will for the future, SB str. 21, WB str. 15

Dobrovolné

 • SB 21/2,3

Rj

 • Učebnice 42/7 zopakuj si názvy povolání
 • PS 45/3 křížovka zopakuj si dny v týdnu
 • PS 47/8 Napiš jen přivlastňovací zájmena tiskacím písmem
 • Písanka 53/10 přepiš azbukou další tři řádky, tuto stranu pak naskenuj a mně odešli
 • Učebnice 48/ 4 nová slovíčka zopakovat

NJ

 • Opakování učiva – Uhr/Stunde
 • PS str. 27/4
 • Uč str. 34/3
 • Online hodina 12.5. – Personen beschreiben – slovní zásoba k popisu vlastností osob

F

Př 

 • přečíst si:  Pryskyřníkovité (str.90-91), Brukvovité (str.92-93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)
 • vypadá to, že již se na výuku nesejdeme, sešity si v červnu budu vybírat – pak si domluvíme termín předání sešitů, tak ať máte vše OK, pěkné dny

Z

4. 5. – 7. 5. 2020

Čj

Ahojky všem!

Protože jsme minulý týden neměli páteční hodinu, zůstává nám stejná látka. Budeme opakovat větné členy a probereme přívlastek postupně rozvíjející a volný. Zápis byl v minulé prezentaci.

 Domácí úkol z minulé hodiny:

 • PS str. 37/ cv. 4a, b

Zkus si doma určit větné členy (věty napiš do sešitu, budeme kontrolovat v hodině):

 • Na naší zahradě vesele skákala tři štěňátka.
 • Pošli mi z výletu pěkný pohled!
 • Velká brána do dvora byla otevřená.

 • přečíst si:  Listnaté stromy a keře (str.88-89)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Někteří jste mi ještě neposlali test- pořád na ně čekám. Krásně zpracovanou prezentaci měl Ríša- velká pochvala.

… udělejte si vycházku a mrkněte na listnáče, které rostou ve vašem okolí

… prima dny!

Rj  

 • Učebnice 41/4 b), c) zopakuj si přivlastňovací zájmena a spoj ruské a české ekvivalenty
 • PS 47/7 Osmisměrka dle předcházejícího cvičení najdi 8 členů rodiny
 • Písanka 53/10 přepiš azbukou tři řádky
 • Učebnice 47/slovíčka druhou část zopakovat

AJ

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula – pracovní sešit 10/1: 2) moved, 3) got, 4) leave, 5) great, 6) party, 7) booked, 8) loads
 • Úkoly pro všechny:
 • Pracovní sešit 80/slovíčka z 1. lekce – části Activities + Culture – napsat do slovníčku
 • Zápis do sešitu z minulé hodiny v příloze
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodina ve středu – opakování „Likes/Dislikes“, článek Families v učebnici na str. 16
 • Dobrovolný úkol: pracovní sešit 11/6 – odpovězte na otázky o svém nejlepším kamarádovi a pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Trnková

 • On-line hodina: SB 20/ Journey into space, úkoly vyplynou z on-line hodiny

F

M

Aritmetika 

 • Na  úterý  5. 5.  si z prezentace Zlomek a des. číslo zopakuj učivo a vypracuj cvičení, která máš tam.
 • Test Alf: Počítání s celými čísly – prověrka. Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit, je přístupný do 10. 5. 2020.

Geometrie

 • Na čtvrtek 7. 5. si z prezentace Konstrukce lichoběžníku zopakuj dva vzorové příklady, zkontroluj a doplň v sešitě.  Vypracuj dvě konstrukce v PS str. 42 – 43/cv. 1 a, b.  Budeme kontrolovat v hodině.
 • Test Alf: Obsah trojúhelníku – prověrka. Budeš potřebovat více času na výpočty. Připrav si papír a tužku. Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit, je přístupný do 10. 5. 2020.

NJ

 • Uč. 34/1 – Naučit se slovíčka ze sešitu
 • On-line hodina: rozdíl mezi Uhr/Stunde, otázky: „Bis wann bleibst du?“ „Wann kommst du“
 • PS str.26/1,2,3  str.27/4

Z

27. 4. – 30. 4. 2020

Čj

Všechny vás moc zdravím.

1. hodině v tomto týdnu budeme opakovat přívlastek shodný a neshodný.

Ve 2. hodině se naučíme přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný.

(Přikládám PRACOVNÍ LIST – můžeš si ho vytisknout a nalepit. Pokud nemáš možnost tisku, nic se neděje.)

 • Udělej si zápis podle PREZENTACE, nekopíruj! Tím, že si zápis opíšeš, se zároveň i učíš.
 • DÚ: (Pouze pro ty, co mi úkol zatím neposlali – ostatní chválím.) Urči větné členy v těchto 3 větách:

            Můj kamarád si ve škole sedl na místo u okna.

            Večer naše kočka rychle vyběhla na dvůr.

            Půjčil jsem Jirkovi svůj sešit do matematiky.

Ofoť (nebo napiš přímo do mailu) a pošli mailem. Nezapomeň se podepsat!

M

Aritmetika 

 • Procvičuj sčítání celých čísel:  https://www.geogebra.org/m/xzvgwpje   
 • Procvičuj odčítání celých čísel: https://www.geogebra.org/m/cmq8cqud
 • Zopakuj si pravidla pro násobení a dělení celých čísel, projdi si příklady a potom vypracuj test Alf:  Násobení a dělení celých čísel – prověrka. Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit, je přístupný do 3. 5. 2020
 • PS str. 25/cv. 7, uč. str. 69/3, 4 a str. 70/cv. 3. Uplatňuj pravidla i pořadí početních výkonů, zkontroluj si řešení.

Geometrie

 • Zopakuj si výpočet obsahu trojúhelníku, vzorové příklady, příště bude test.
 • Vypracuj v PS na str. 41/cv. 4, 5 podle návodu z online hodiny.
 • Z prezentace Lichoběžník si opiš učivo, včetně obrázků, do sešitu, nastuduj vlastnosti lichoběžníků a vypracuj v PS str. 42/cv. 1, 2, 3. Budeme kontrolovat v online hodině.

 • přečíst si:  Krytosemenné rostliny -semena v plodech (str.87)
 • opsat a překreslit do sešitu tabulku ze str. 87 – Srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin

Aj

Skupina Böhmová

· Kontrola cvičení z minula -pracovní sešit 9/5: 2) Now, my father plays tennis, but when he was younger, he played football. 3) Now, my cousins have a cat, but when they were younger, they had a dog. 4) Now, we write e-mails, but when we were younger, we wrote letters. 5) Now, I listen to music, but when I was younger, I collected stamps. 6) Now, my sister eats healthy food, but when she was younger, she ate hamburgers.

· Úkoly pro všechny:

· Pracovní sešit 10/1 – doplňte do textu slova z rámečku nahoře, pomůže vám článek v učebnici na str. 14

· Zápis do sešitu z minulé hodiny v příloze

· Cvičení v Alfu

· Online hodina ve středu – opakování „Invitations“, nově „Likes/Dislikes“

· Dobrovolná aktivita: video Making, Accepting and Declining an Invitation in English

YouTube player

Skupina Trnková

 • test Unit 1 – najdete v naší skupině aj v Teams, vyplňte a ve středeční online-hodině zkontrolujeme. Nezapomeňte!!! Páteční výuka není!!!

F

Z

NJ

 • Odešlete mi prosím opravené nebo neopravené testy (někteří už tak učinili). Prohlédněte si Einheit 3 – třetí lekci a zjistěte, co nás ve středu čeká!

Rj  

 • PS 39/25 Křížovky-vypracuj všechny 3 tajenky, kontrola společně na on-line hodině 
 • Písanka 52/9 začneš předposledním řádkem a slovem  Жук (žuk) brouk, cvičení dokončíš. Krátká slova napiš dvakrát, dlouhá slova stačí jednou, přečteme si je společně na on-line hodině 
 • Učebnice 40/3 a), 41/4 b), c), 47/slovíčka zopakovat 
 • Podívej se na video Зайчик a procvič si znovu číslovky-viz příloha č. 1 

20. 4. – 24. 4. 2020

ČJ

Všechny vás zdravím!

Udělej si dnešní úkoly, ať na další videohodině můžeš dobře pracovat!

 • PS str. 37/ cv. 1a – doplň přísudky a podtrhni ve větách podměty.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE.
 • PS str. 37/ cv. 2 – napiš věty s uvedenými předměty a urči jejich pád.

Kontrolovat budeme v hodině.

M

Aritmetika  – bude bývat v úterý v 10 hodin

Na úterý 21. 4.

 • Procvičuj odčítání celých čísel https://www.geogebra.org/m/cmq8cqud
 • Zopakuj si pravidla pro násobení a dělení celých čísel.
 • Ústně učeb. na str. 70/cv. 1, 2
 • PS str. 24/cv. 4, 5 a str.25/cv. 8

Geometrie – bude bývat ve čtvrtek v 10 hodin

Na čtvrtek 23. 4.

 • Zopakuj si výpočet obsahu trojúhelníku.
 • Pomocí prezentace se nauč výpočet strany a výšky trojúhelníku z obsahu.  Všechny příklady, řešení i úkoly máš tam, vypracuj si je do sešitu.

AJ

Skupina Böhmová

· Kontrola cvičení z minula v příloze

· Úkoly pro všechny:

· Pracovní sešit 9/5 – ke každé větě vyberte jedno sloveso z rámečku nahoře, věty tvořte podle příkladu a obrázků; používáte přítomný a minulý čas

· Pracovní sešit 80/slovíčka 1D – opište si do slovníčku

· Cvičení v Alfu

· Online hodiny podle rozvrhu – zaměříme se na poslechy v učebnici na str. 13 a 14, dále procvičíme výslovnost slovíček, konverzaci a bude prostor pro vysvětlení toho, co vám není jasné

· Dobrovolná aktivita: Alf – procvičení slovíček 1D s názvem „Dobrovolné“

Skupina Trnková

 • povinné:

kontrola z minula WB 13/6

příprava na test ALF „Unit 1 CD“

WB – Příprava na testování str. 66/2,3

 • dobrovolné:  – text SB str. 82

V online hodinách v Teams zopakujeme celou druhou lekci, dokončíme některé poslechy, zkontrolujeme WB str. 66.

F

Rj

ÚKOL Č. 9

PŘÍLOHA 2

 • Text písně
 • Раз два три четыре пять – 1, 2, 3, 4, 5
 • вышел зайчик погулять – vyšel si zajíček na procházku
 • Раз два три четыре пять – 1, 2, 3, 4, 5
 • зайчик любит танцевать – zajíček miluje tanec, rád tancuje
 • Chválím všechny, kteří dosáhli v testu Alf 90–100 % bodů, také pěkné výsledky jsou kolem 80 %. Chci ale hlavně upozornit ty, kteří mají kolem 50 a méně procent, že je to už špatný výsledek. Můžete si test vždy udělat několikrát, dokud nebudete s výsledky spokojeni. Pozor, i když jsem tyto testy zadala pouze jako procvičení (z důvodu několikerého spuštění), budu vše hodnotit známkou.
 • Přeji Vám pěkné sluneční dny a hodně trpělivosti

NJ

 • V příloze je přiložený test 2. Lekce
 • Pokud máte možnost, vytiskněte a vyplňte, pokud ne, přepište do sešitu.
 • Test opravíme a zkontrolujeme v 1. Online hodině v Teams.

Př 

 • přečíst si: Zástupci jehličnanů (str.84 -85), Okrasné jehličnany (str.86)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce 
 • udělejte si vycházku a mrkněte na jehličnany, které rostou ve vašem okolí

… sluníčkové dny

Z

Dějepis

 • Dávno již tomu, co jsem připsal něco k dějepisu. Proto poďme dál!
 • Viděli jsme, co udělá s chudými zoufalými lidmi strach z konce světa, když si po svém vyloží myšlenky na reformu společnosti a církve. Zapamatujme si to! Když lidi nemají co ztratit, tak se chovají jinak než když se jim daří.
 • Teď se mrknem na dva další historické mezníky. Nejdřív to budou objevné plavby, díky nimž se úplně změnily dějiny nejen Evropy. Potom renesance a humanismus, které stály u zrodu moderní evropské společnosti.
 • Pro vás to znamená podívat se na dva díly seriálu Byl jednou jeden člověk
 • Kdyby vás objevné plavby zaujaly, určitě mrkněte na další dva blázny

Myslím, že nikdo z nás by na ty lodě nevlezl ani za milión 🙂

14. 4. – 17. 4. 2020

M

Aritmetika

 • Zopakuj si odčítání celých čísel, potom vypracuj test Alf.
 • Pomocí videa https://www.youtube.com/watch?v=Z_sRHcLZgcs  nastuduj pravidla pro násobení a dělení celých čísel. Několikrát si pusť video, až tomu porozumíš. S pomocí videa si pečlivě zapiš do sešitu pravidla a vypracuj všechny příklady i s barevným vyznačováním postupu krok po kroku.
 • Nové učivo si procvič v PS str. 24/cv. 1,2, 3 a str. 25/cv. 1, 2, 3.

Geometrie

 • Pomocí prezentace Obsahy trojúhelníků vypočítej další příklady z učebnice na obsah trojúhelníku a nauč se počítat obsah pravoúhlého trojúhelníku. Všechny příklady i správná řešení máš tam, vypracuj si je do sešitu.

Čj

Ahojky všem!

Dnes budeme opakovat shodu podmětu s přísudkem.

 • Dělej si postupný zápis podle PREZENTACE.
 • PS str. 36/ cv. 3a + kontrola podle ŘEŠENÍ. V každé větě podtrhni podmět/y.

F

 • program ALF: Plyny
 • Dopiš si do sešitu, co jsi dosud nestihl, vše procvičíme v ÚT 14. 4. v 11.00.

Aj

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula: Pracovní sešit 8/2: 1) brother, uncle 2) daughter, niece, granddaughter 3) grandmother, wife, mother 4) nephew, son, cousin

· Úkoly pro všechny:

 • Učebnice 12/2 – poslechněte si (mp3) a zároveň sledujte článek, přeložte si jej a pojmenujte lidi na fotkách
 • Učebnice 13/3a překreslete si do sešitu rodinný strom a doplňte jména podle článku na str. 12 (stačí bez obrázků)
 • Cvičení v Alfu (vezměte si k ruce článek na str. 12 a cvičení v sešitě)
 • Online hodina ve středu 15. 4. (9 – 9,45 hod) – připravte si případné dotazy k tomu, co vám není jasné
 • Dobrovolná aktivita: video Family Tree Chart https://www.youtube.com/watch?v=zNLRiB-qOAs

Skupina Trnková

 • Kontrola WB 11/4,5
 • Povinné: WB 13/6,7 – napsat pravdivé info o sobě – tři aktivity ze cvičení 6
 • Ve středu 1. Online hodina: téma: Likes/Dislikes – zapsáno v sešitě, podívat se
 • Dobrovolné – „Vocabulary game“ – instrukce přiloženy

Z

 • Austrálie – učebnice str. 80 – 85 – zápis do sešitu v příloze.
 • Alf – test Austrálie a Oceánie – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku. 

Rj

      ÚKOL Č. 8

 • Učebnice 35/13 Procvič si opět číslovky, sčítej, odčítej, další pokyny v příloze 
 • PS 39/23 Spočítej, přečti a procvič v ruštině 
 • Písanka 52/9 Přepiš slova dvakrát, další pokyny v příloze 

NJ

 • Cvičení v Alfu – Familie

 • přečíst si: Nahosemenné rostliny (str.82 -83)
 • Sami si vypište výskyt a význam nahosemenných rostl., jejich dělení na jinany a jehličnany-ke každé skupině důležité informace.

6. 4. – 8. 4. 2020

ČJ

Všechny vás zdravím!

 • Dnes dokončíme opakování přísudku. Čti si a dělej zápis podle PREZENTACE.
 • Až budeš druhy přísudků umět, udělej si ALF test – Druhy přísudků (procvičování).
 • PS str. 48/ cv. 10 – ve větách podtrhni podměty a doplň i/y, pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ.

Všem vám přeji hezké Velikonoce!

M

Aritmetika

 • Procvičujte odčítání celých čísel: PS str. 22 – 23/cv. 1 – 8 a zkontrolujte si řešení.

Geometrie

 • Zopakujte si výpočet obsahu trojúhelníku: projděte si znovu příklady v sešitě (minulá prezentace) a v PS str. 40 – 41/cv. 1, 2, 3. Pokud nemáte, dodělejte.

F

Aj

Skupina Trnková

 • Od pondělí 6. 4. budu úkoly rozlišovat na povinné – ty budou z učebnice, pracovního sešitu a následně procvičíte v ALFU a dobrovolné – pro ty, kteří mají zájem se v aj zdokonalit, budu zařazovat slovní zásobu k aktuálním tématům, odkazy na různé stránky nebo videa.
 • Povinné

WB – 11/4,5

ALF – likes/dislikes, Easter (2 cvičení)

 • Dobrovolné

Aktuální téma Easter – Velikonoce, v souborech najdete nějaké info k tradicím a můžete si vymalovat i obrázek (první rozhodnete, které ze dvou tvrzení je pravdivé a potom vymalujete jen ta čísla v obrázku, odměnou je „velikonoční“ zvířátko)

Happy Easter!

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula: Pracovní sešit 8/1: 2g, 3f, 4h, 5a, 6d, 7e, 8b
 • Opakování slovíček 1C – výslovnost si poslechněte např. na https://cs.forvo.com/search/
 • Pracovní sešit 8/2 – podívejte se na rodinný strom a podle něj dopište rodinné vztahy
 • Cvičení Alf

Rj

ÚKOL Č. 7 

 • Ještě jednou zábavné procvičení číslovek, učebnice 35/15, podle zadání napiš čísla na 12 čtverečků, z jedné strany slovem, z druhé číslicí, pak si zahraj pexeso a pokaždé si číslici přečti rusky nahlas 
 • PS 38/21 a) – číslovky sis právě procvičil(a), teď si je napiš správně slovem 
 • PS 38/21 b) – číslovky napiš správně číslicí 
 • PS 39/24 – číslovky, které najdeš v písmenkovém hadu přelož do ČJ a pak mi je pošli emailem. Je jich celkem 6. 
 • Písanka 47/7, napiš si tvrdý znak podle návodu, 3 řádky 
 • V příloze máš pokyny k programu Alf   

NJ

 • ALF – 2 cvičení – Farben (barvy), Ostern (Velikonoce)

Frohe Ostern!

 • přečíst si a zopakovat zápisy od: Kořen (str.68) po Rozmnožování rostlin (str.80) – dobrali jsme tematický celek. Zkuste vytvořit písemku (doplněný pracovní list, či prezentaci) tak , aby v ní byla z každé kapitoly alespoň 1 otázka (a odpověď). Tvořte různé typy úkolů – vyber, přiřaď, vysvětli pojem, doplň text …. jak už jsme dělali na papír. Popř. můžete i na papír, vyfotit a poslat.

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…

Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …

Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …

Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).

Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

D

 • Dějepis je teď bohužel na okraji učiva, které do sebe musíte každodenně dostávat. Přesto vám sem hodím odkaz plný krátkých videí a bylo by fajn, kdybyste si ho prošli (je tam 103 odkazů) a aspoň dva nebo tři příspěvky si přehráli. Snad tam najdete něco, co vás zaujme. Jak se sejdeme, poptám se, co vám utkvělo!

2. 4. – 3. 4. 2020

Čj

Ahojky všem!

Dnes si zopakujeme PŘÍSUDEK. Dělej si postupný zápis podle PREZENTACE (1. část).

 • uč. str. 81 – přečti si růžový rámeček
 • uč. str. 81/ cv. 1 a) – vypiš do sešitu přísudky a urči jejich druh, pak si správnost zkontroluj podle ŘEŠENÍ

!! Někteří nesplnili test Věty D, J, E. Pokud mi napíšete odůvodnění, proč jste test nedokončili, dám vám ještě jednu možnost. Ostatní chválím za snahu. M.V.

M

Aritmetika

 • Nastudujte nové učivo pomocí videa Odčítání celých čísel.  Několikrát si pouštějte postup, jak odčítáme celá čísla, až to pochopíte. Není to tak složité, věřím vám! Jsou tam podrobně vyřešeny vzorové příklady, které si s pomocí videa pečlivě vypracujte všechny do sešitu i s barevným vyznačováním postupu krok po kroku.
 • Potom vypočítejte stejným způsobem s barevným vyznačováním z učebnice na str. 65/cv. 1 – 4 a zkontrolujte si řešení.
 • Kdo mi první napíše, že to „pobral“, má u mě malé bezvýznamné +, ale po návratu do školy bude jeho snaha náležitě oceněna. Držím vám palce! Budu ráda, když dají vědět i ostatní, kolik udělali chyb a jak to pochopili.

Geometrie

 • Procvičujte výpočet obsahu trojúhelníku – PS str. 41/cv.3 (Změř stranu, sestroj a změř výšku, vypočítej u trojúhelníků obsah.)

F

AJ

Skupina Trnková

Děkuji všem, kteří zvládli test, dle svých představ a možností, je otevřen znovu!

Během čtvrtku posílám na maily přehled, jak pracujete v ALFU, kdo si chcete ještě něco dodělat, pište!

 • SB 15/5a – do sešitu doplňte aktivity, které vás ještě napadnou (nejméně pět). Napište tři věty, co děláte rádi a tři, co neděláte rádi.

Např. I like swimming./I don’t like camping.

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Úkoly v tomto pořadí:
 • Pracovní sešit 8/1 – poslechnout na CD a spojit, co k sobě patří
 • Opakování slovíček – pracovní sešit 80/1A a Life stages (admire – start school)
 • Opakovací cvičení Alf na slovíčka (snažte se dosáhnout co nejlepšího výsledku)
 • Test Alf na slovíčka – máte jen jeden pokus, na známky, test otevřen čt-pá (2. – 3.4.)

NJ

Během čtvrtku posílám na maily přehled, jak pracujete v ALFU, kdo si chcete ještě něco dodělat, pište!

 • Začneme s opakování číslovek, v ALFU vás čekají tři cvičení, Zahlen 1, Zahlen 2, Zahlen 3. Udělejte prosím do neděle.!

Rj

ÚKOL Č. 6

 • Zábavné procvičení číslovek, učebnice 35/12, podle zadání zapisuj čísla, která Ti padnou a pak si je přečti rusky nahlas
 • PS 38/20 doplň chybějící písmena (kontroluj dle cvičení 37/19), přečti si všechny číslovky
 • Písanka 50/8, dokonči cvičení, dopiš slabiky s písmenkem Жж, na každém řádku měj 4 slabiky
 • V programu Alf je pro Tebe nachystáno malé opakování

Z

 • AUSTRÁLIE
 • 1. UČEBNICE STR. 78 – 79 – ZÁPIS DO SEŠITU V PŘÍLOZE.
 •  2. PRACOVNÍ LIST – PRACUJ S ATLASEM NEBO POMOCÍ INTERNETU, NA KONCI NAJDEŠ ŘEŠENÍ.
 •  3. PREZENTACE – CESTA PO AUSTRÁLII.

30. 3. – 1. 4. 2020

Čj

 • Všechny vás zdravím!
 • Zopakovali jsme si podmět, tak si vyzkoušejte:
 • 1.Alf – podmět (procvičování)
 • 2. cvičení na stránkáchhttp://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117 (do kolonky JMÉNO stačí zadat křestní)
 • 3. uč. str. 80/ cv. 5 – písemně do sešitu + kontrola (viz ŘEŠENÍ)
 • (Upozorňuji, že někteří nemají dokončené starší testy v ALFu.)
 • Pokud máte jakýkoliv problém (třeba s ALF testy), napište mi na mail vlkova@zsjoklik.cz a určitě vám pomůžu.

M

Aritmetika

Geometrie

F

AJ

Skupina Trnková

 • Kontrola cvičení WB 10/1 – řešení
 • Slovní zásoba 1D – ověř si, jestli umíš – soubor slovíčka 1D
 • Test Alf – Vocabulary 1D – Test otevřen od pondělí do středy, máš jen jeden pokus!

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Pracovní sešit
 • 6/2 poslechněte si na CD, které máte vložené v pracovním sešitě a doplňte rozhovory
 • 80/slovíčka 1C – opsat do slovníčku
 • Učebnice
 • 12/1a doplňte dvojice členů rodiny a napište je do sešitu; pokud něčemu nerozumíte, najděte si ve slovníku/na internetu
 • 12/1b – pospojujte věty, jak k sobě patří – např. 1e – do sešitu
 • Cvičení Alf

RJ

 • Učebnice 34/11a) – přečíst dvakrát 
 • PS 37/19 – spojit, 38/20 – doplnit chybějící písmenka v tiskací formě 
 • Písanka str. 49 a 50 – napiš slabiky se щЩ (šč), pak se vrať na str. 47/8 a přečti si všechny napsané slabiky, přelož si je, popř. si k nim dopiš český překlad 
 • Chválím úkol z Alfa, všem, kteří splnili, píši známku 1, ostatní si ho mohou dodatečně dodělat 

NJ

 • Děkuji všem, kteří test zvládli!!!
 • Rozhodla jsem se, že zatím nebudeme začínat novou lekci a zopakujeme to, co už umíte nebo jste zapomněli.
 • Začneme opakováním pozdravů a dnů v týdnu.
 • Cvičení v ALFU – Grüsse/Wochentage – můžete opakovat, až budete s výsledkem spokojeni

 • Přečíst si kapitoly: Semena a plody (str.78-79) a Rozmnožování rostlin (str.80-81)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí, přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

26. 3. – 27. 3. 2020

Čj

 • Ahojky všem! Mám radost, že většina z vás pracuje a snaží se, i když to nemáte lehké! Myslím na vás.
 • 1. ALF test na známky – Věty D, J, E – POZOR – jde o test, máš tedy pouze jeden pokus.
 • 2. Základní větné členy – prezentace + zápis
 • 3. Učebnice str. 78, 79 – přečíst růžové rámečky
 • 4. Učebnice str. 80 / cv. 2 – vypsat do sešitu pouze podměty a určit jejich slovní druh (pak zkontrolovat podle ŘEŠENÍ)
 • 5. Učebnice str. 80/ cv. 3 – ústně + kontrola ŘEŠENÍ

M

Aritmetika:

 • V testech Alf nebyli někteří úspěšní ve sčítání celých čísel, proto znovu všichni zopakovat pravidla a procvičit na příkladech – příloha Sčítání celých čísel – opsat do školního sešitu a vypočítat. Kdo může, vytiskne a nalepí.
 • Neúspěšní řešitelé testu Alf Sčítání celých čísel ho mají nastavený znovu a vypracují ho po důkladném zopakování a procvičení podruhé. Věřím, že už s lepším výsledkem.

Geometrie:

 • Uč. str. 58/cv. 5, 6, 7 do školního geometrického sešitu, využijete to, co jste se naučili minule.  Zkontrolujte si řešení příkladů v prezentaci.
 • Některým chybí test Rovinné útvary, mají znovu nastavený a vypracují ho dodatečně.

Aj

Skupina Böhmová

Učebnice

 • 11/6c – projděte si modrý rámeček a pokud některému slovu nerozumíte, najděte si ve slovníku (na internetu); tyto výrazy používáme, když něco hodnotíme (jaké to bylo)
 • 11/7 – opište otázky do sešitu a písemně přeložte
 • Pracovní sešit 6/1 – doplňte do vět podle obrázku slova z rámečku nahoře (v minulém čase)
 • Cvičení Alf

Skupina Trnková

 • Kdo jste neposlali, pošlete úkol z minula na mail trnkova@zsjoklik.cz (polovina z vás neposlala).
 • SB (učebnice) str. 14 – přečíst text Layla’s new friend, neznámá slovíčka zapsat do slovníčku.
 • WB (prac. sešit) 10/1
 • V pondělí se v ALFU objeví test pouze na slovíčka 1D.

Rj 

ÚKOL Č. 4 

 • Písanka str. 46/5 a, b, písmenko щЩ, viz příloha 
 • PS str. 37/17 b 
 • Program Alf 

F

 • Kontrola výpočtů z minula viz.: kontrola DÚ (kdo nezvládl, přepsat do sešitu, ostatní zkontrolovat a opravit)
 • program ALF: Souhrnné opakování vlastnosti kapalin

Z

 • učebnice str. 75 – 77 – přečíst + zápis do sešitu v příloze.

23. 3. – 25. 3. 2020

Prosím všechny, aby mi poslali svoji aktuální a funkční emailovou adresu (popř. adresu rodičů). Pokud jde o adresu rodičů, viditelně  to uveďte. Posílejte nejlépe během pondělí na adresu trnkova@zsjoklik.cz. Děkuji. OT

Čj

 • Věta D, J, E – 2. část prezentace – Udělej si zápis podle prezentace.
 • PS str. 35/ cv. 1. a) – doplň i/y, b)- podtrhni věty jednočlenné
 • Řešení – zkontroluj si práci
 • Upozorňuji, že budu testy Alf časově omezovat.
 • Příště bude testík – prověrka na známky (věta J, D, E)!

Další stránky, na kterých si můžeš procvičovat:

Ale můžeš procvičovat všechno, co chceš.

M

Aritmetika:

 • Důkladně si zopakuj, co už umíme o celých číslech (čísla na číselné ose, kladná a záporná čísla, absolutní hodnota, opačná čísla, porovnávání, uspořádání, sčítání celých čísel) – to byste už měli dobře umět, příště už začneme nové učivo!
 • Vypracuj tři opakovací testy Alf na známky (máš jen jeden pokus!):

Celá čísla – základní vlastnosti

Celá čísla – základy

Sčítání celých čísel

Geometrie:

AJ

skupina Böhmová

Pracovní sešit

 • 7/5 – vytvořte z daných slov otázky a odpovězte na ně – podle příkladu
 • 7/6 – podle smyslu ostatních vět doplňte otázky
 • 7/7 – utvořte otázky a odpovězte podle pozvánky nahoře – vše minulém čase

Učebnice

 • 11/6a – vypsat aktivity do sešitu a k nim připsat 1. osobu minulého času, např. go to the cinema – I went to the cinema…
 • Cvičení Alf

skupina Trnková

Učebnice 16/1

 • přeložit otázky do sešitu – všichni, kdo zvládnete, odpovíte. Nemusíte odpovídat celou větou, pokud to není nutné.
 • Tento úkol mi vyfoťte a pošlete na mail trnkova@zsjoklik.cz!
 • Ve středu se v ALFU objeví test jen na stranu 16 v učebnici. Zopakujte si slovní zásobu. Máte jen jeden pokus.
 • Ve středu zveřejním tabulku, jak jste na tom s plněním úkolů v Alfu. Kdo ještě nemáte vše splněno, tak prosím dokončete!

NJ

 • Test Alf – máte jen jeden pokus – projděte si vzorový test z PS str. 23-24
 • Někteří ještě nemáte splněny cvičení v ALFU (2)!!!

Rj

ÚKOL Č. 3 

 • Kontrola cvičení v PS str. 36/16, koncovky 1) -e, 2) – e 3) -y 4) -e, 5) -e, 6) -e 
 • V písancejsi psal písmenko еЕ se dvěma tečkami nahoře, čteme (jo), procvič si ho nyní na str. 52, je to 7. řádek, slovo “jolka” (vánoční strom) napiš celkem čtyřikrát. 
 • Dnes máš za úkol naučit se nové písmenko жЖ, najdeš ho na str.46/6 a, b 
 • V programuAlf si po přihlášení najdeš Rj a je tam pro Tebe nachystáno procvičování zábavnou formou 
 • Pokud by někde nastal nějaký zádrhel, něčemu si nerozuměl(a),obrať se emailem přímo na mne 

F

 • Vypočítej do sešitu :
 • Vypočítej vztlakovou sílu, která působí na cihlu ponořenou pod vodou. Rozměry cihly 6,5cm x 14cm x 29,5cm.
 • uč. str. 75: přečíst + opsat závěr
 • uč. str. 77/1: písemně do sešitu

Př  

 • přečíst si kapitoly: Květ (str.75-76) a Opylení, oplození (str.77)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí, přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • opakování učiva minulého týdne najdete v ALFovi, to prozatím stačí…

19. 3. – 20. 3. 2020

M

 • Opiš si z prezentace do geom. škol. sešitu, jak vypočítáme výšku a stranu rovnoběžníku z obsahu a nauč se postup pomocí vzorových příkladů.
 • Vypracuj test Alf Rovinné útvary. (Test můžeš opakovat tolikrát, až budeš spokojen se svým výsledkem – známkou.)

F

a) program ALF: Pascalův zákon – test

b) výpis z ppt. Archimedův zákon + ALF: Archimedův zákon

     Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění !

AJ

Skupina Trnková

 • Kontrola cvičení WB 12/3
 • Učebnice str. 16 – text Families – neznámá slovíčka s pomocí pracovního sešitu (slovník vzadu) zapsat do slovníčků.
 • Program ALF – nové cvičení Families

Děkuji, že zvládáte všechna cvičení v ALFU a já nebudu muset tvořit seznamy těch, co úkoly neplní!

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Opakování slovíček 1B
 • Učebnice:
 • 11/4a – utvořit z daných slov otázky a najít k nim odpovědi – podle článku na str. 10 – do sešitu
 • 11/5a – utvořit otázky a odpovědět na ně – podle článku – do sešitu
 • Cvičení Alf

Čj

Z

RJ

 • Naposledy bylo zadáno písmenko ц Ц ze str. 44-45, cv. 3 a, 3 b. Dnes si napíšeme písmenko еЕ se 2 tečkami, čteme (jo), je to str. 45, cv. 4 a, b v písance.
 • Dále pracuj z pracovního sešitu str. 36 cv. 15. Procvičuješ 3. pád, rod ženský má ve 3. pádě koncovku – e, rod mužský koncovku – u. Celé cvičení si projdi, zopakuj všechny předměty a řekni, že je koupili “стaсу a свete”. Pak udělej cvičení 16, napiš slova v závorce se správnou koncovkou.
 • Pokus se také udělat cv. 17, ruská slova si přečti a spoj s českými. Jak to budeš mít, čeká Tě poslední cvičení a to 17 b, některá slovesa odpovídají obrázkům, zapiš číslem.

16. 3. – 18. 3. 2020

F

 • program ALF: Vlastnosti kapalin a plynů.”
 • Vypočítej do sešitu: Jak vysoký je kanystr s vodou, je-li tlak u dna kanystru 2 kPa?

Čj

 • DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO – zápis do sešitu podle prezentace
 • Alf program – Druhy vět podle postoje mluvčího
 • PS str. 34/cv. 1
 • PS str. 35/cv. 2 – Řešení (nejdřív sami, potom kontrolujte!)

M

 • Aritmetika: Zopakovat učivo pomocí prezentace Celá čísla a příklady v ní na procvičení zapsat a vypočítat do školního sešitu (teprve potom se posunout v prezentaci a zkontrolovat si výsledky).
 • Geometrie: Zopakovat si výpočet obsahu rovnoběžníku, do školního sešitu uč. str. 57/cv. 1 a, b, c. PS str. 39/cv. 6 dokončit.

RJ

 • Písanka: Dokončit písmenko cC – dle DÚ, dále všechny slabiky a slova s písmenkem cC str. 44, 45, 49, 52.  
 • Str. 53, cv. 10, 3 věty přepsat. 
 • Učebnice str. 33 cv. 8 a, b, c, d, 9. Ústně zodpověz. 

NJ

 • Cvičení ALF

Aj

Skupina Böhmová

 • Pracovní sešit str. 80 – opsat do slovníčku slovíčka 1B – výslovnost poslechnout na internetu https://cs.forvo.com/search/
 • Učebnice – str. 10 – přečíst a přeložit článek, 11/2, 11/3 do sešitu
 • Pracovní sešit 7/4 – doplnit tvary slovesa být
 • Cvičení – Alf

Skupina Trnková

 • Kontrola cvičení v PS str.12/1,2 – řešení v příloze (opravit barevně v PS)
 • PS str. 12/3 – zopakovat si v sešitě Past simple – tvoření minulého času, v tomto cv. najdete pravidelná i nepravidelná slovesa. Pokud narazíte na nové nepravidelné sloveso – zaznačit v pracovním sešitě a zapsat do sešitu J to víte
 • Cvičení ALF – cvičení Past simple je pouze na slovesa z PS str. 12/3, první tedy udělejte cvičení v PS a poté teprve cvičení v ALFU

Přírodopis

 • přečíst si kapitoly: Stonek (str.70-71) a List (str.72-75) z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí, přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • Děcka, tento týden prosím věnujte husitství – v učebnici máte celou kapitolu. Přečtěte prosím. Časem vymyslím nějaké opakování v ALFovi.
 • Pusťte si tento playlist.

11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • PS str. 30/cv. 3
 • PS str. 31/cv. 5 – a, b, d
 • PS str. 31/cv. 6
 • Řešení – prosím, neopisuj, nejprve vypracuj a pak zkontroluj.

M

 • Sčítání celých čísel – opakování
 • Učebnice
 • str. 59/cv. 1 (opsat a vypočítat 3 sloupce příkladů do škol. seš.)
 • str. 60/cv. 1, str. 61/cv. 3, str. 64/cv. 1 dole (do škol. seš.)           

Aj

Skupina Trnková

 • Pracovní sešit str. 12/1,2

Skupina Böhmová

 • opakování učebnice s. 8, 9
 • pracovní sešit s. 4, 5
 • slovní zásoba 1A podle slovníčku