8. A – online výuka II.

Zadání úkolů pro distanční výuku – minimální úroveň – další úkoly případně vyplynou z on-line výuky, kterou povedou jednotliví vyučující v Teamsech.

Žáci se přihlásí do aplikace Teams, zde najdou týmy dle vyučovacích předmětů a budou dále postupovat podle pokynů jednotlivých vyučujících.

Čj

 • Přejatá slova
 • Učebnice str. 16/ cv. 6 – písemně do sešitu
 • Učebnice str. 17/ cv. 7 – písemně do sešitu
 • Pracovní sešit str. 17/ cv. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9  + cv. 5 dobrovolně
 • Pracovní sešit str. 20/ cv. 1, 3, 4, 5, 6

Aj

8AB_skupina Irena Mokrá

 • Slovníček – 3C
 • Učebnice – s. 36/1
 • s.37/2,4,5,6
 • Pracovní sešit – s. 28/1
 • s.29/4,5
 • Opakování nepravidelných sloves.

8.A/B Anglický jazyk skupina Trnková

 • SB str. 36 – přečíst text, 36/1 odpovědět na otázky do sešitu
 • WB 28/1,2,3 29/4,5 + naučit se slovíčka 3C

M

 • učebnice Algebra 8
 • 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
 • 6/1