8. A – online výuka

15.6. – 22.6.2020

M

F

 • program ALF: SÍLY – op.
 • program ALF: KAPALINY A PLYNY – op.
 • v online hodině hrajeme Kahoot!

Ch

Čj

ONLINE HODINY: souhrnné opakování

Rj

Ahojky všem!

Tak budeme mít poslední hodinu ruštiny v tomto školním roce. Dokončíme 9. lekci a doplníme chybějící cvičení.

Nezapomeňte, že máte DÚ: PS str. 49/ cv. 2 – písemně doplnit otázky podle cv. 1A.

Aj

 • WB 62/2 65/8
 • 1. online hodina: SB 76 – Signs
 • 2. online hodina: SB 78/1,2,3, Revision Project III.

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Sloveso fahren, möchte
 • uč. str. 77/3,4  79/8,9
 • pr. S. str. 69/4,5  70/6  71/11

skupina p. uč. Pavličíkové – zůstávají úkoly z minulého týdne

 • On-line výuka v úterý 16.6.       8,05 – 8,50 hod
 • Slovní zásoba 8.lekce
 • Sloveso fahren, slovosled věty s ich möchte
 • Cestování, dovolená, státy

M

 • Močová soustava – řešení – zkontroluj si domácí úkol.
 • Nervová soustava – zápis – nalep nebo opiš do sešitu, splň úkol.
 • ALF test: Kožní a močová soustava – na čas a na známky. Libovolný počet opakování. Použij všechny dostupné zdroje informací. Otevřen do soboty 13.6.

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNÍ: křížovka č. 14
 • program ALF: HUSTOTA – op.
 • program ALF: KINEMATIKA – op.

Ch

Z

 • Regiony Česka – přílohy Souhrnný test, Řešení.
 • Alf – test Z8 Zlínský a Moravskoslezský kraj – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.

Rj

Ahojky všem!

Tak dnes tu je poslední várka slovíček v tomto školním roce! Zapiš si slovíčka podle PREZENTACE dozadu do sešitu.

Podívej se na VIDEO  – Princezna na hrášku.

Budeme pokračovat ve cvičeních v PS a pomalu dokončíme 9. lekci.

Čj

On-line hodiny:

 • Druhy souvětí + grafy souvětí – procvičování
 • Čárka v souvětí
 • DÚ na ÚT 9. 6. – PRAVOPIS – PS str. 43, cv. 4 (společná kontrola)
 • DÚ na PÁ 12. 6. – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST – v příloze (vytiskni a vyplň, kdo nemá možnost tisku, napíše jen odpovědi do sešitu)

Aj

 • Opakování „Phrasal verbs“
 • 1. online hodina: – phrasal verbs, WB 58/3,4,5 59/6,7
 • 2. online hodina: – 6D Kids – video, SB 75/2,3

Nj

skupina p. uč. Trnkové

 • In den Ferien
 • Slovní zásoba: Názvy evropských států
 • uč. str. 76, pr. sešit str. 68/1,2

skupina p. uč. Pavličíkové

 • On-line výuka v úterý 9.6.       8,05 – 8,50 hod
 • Slovní zásoba 8.lekce
 • Sloveso fahren, slovosled věty s ich möchte
 • Cestování, dovolená, státy

1.6. – 5. 6. 2020

M

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNI: úkoly č. 5 – 13
 • program ALF: Práce, výkon, energie

Ch

 • uč. str. 84/5, 6
 • uč. str. 85/13, 14a) 15, 16
 • Vše do sešitu, kontrola v online hodině. Dobereme názvosloví solí.

Z

Rj

Všechny zdravím!

V minulé online hodině jsme trénovali rozhovory a dostali jste za domácí úkol:

 • PS str. 43/ cv. 21, cv. 22.
 • Podívej se na VIDEO 1- посуда – nádobí a zkus si zapamatovat alespoň 3 nová slovíčka.
 • A zkoukni video 2 https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI – в ресторане – v restauraci. Pokus se trošku porozumět, není důležité rozumět všemu, ale chápat smysl vět.

Čj

 • Procvičujeme všechny významové poměry – ALF (otevřen do 7. 6.)

ONLINE HODINY:

 • DÚ na ÚTERÝ 2. 6. – pracovní list  – v příloze
 • PÁTEK – SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ (vysvětlíme společně)

Aj

 • HW: 57/5, 58/1,2a – kontrola v online hodině

Online výuka

 • Text Ashley’s camera: SB 73/2
 • Slovní zásoba 6C
 • Phrasal verbs: SB 73/4a,b,c
 • WB: 58/3,4,5

Nj

skupina p. uč. Trnkové

 • Kontrola HA Arbeitsbuch 66/9

Online hodina:

 • Dokončení  7. lekce: AB 66/7,8,10
 • Pracovní listy Deutsch mit Max – 7. lekce – shrnutí

skupina p. uč. Pavličíkové

 • On-line výuka v úterý 2.6.       8,05 – 8,50 hod
 • Kontrola Meine Einladung – Arbeitsbuch 64/ 19
 • Korrigiere – oprav Popletená pozvánka –Arbeitsbuch 65/3
 • Čísla  do 100, počítání durch, mal
 • Z on-line hodiny vyplynou nové úkoly

25. 5. – 29. 5. 2020

M

 • Rovnice – úkol 2 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Slovní úlohy 1 – nalep nebo opiš do sešitu podle instrukcí na hodině.
 • Rovnice – úkol 3 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.

F

Ch

Z

Rj

Ahojky, všem!

Budeme pokračovat v 9. lekci.

 • Zopakuj si ústně číslovky podle PREZENTACE a zazpívej si starou známou PÍSNIČKU na čísla. Budeme trénovat rozhovory „v restauraci“.

Jako úkol jste v online hodině dostali:

 • uč. str. 33/ cv. 9A + ústně si odpověz na otázky uč. str. 33/ cv. 10
 • na fólii uč. str. 35 / cv. 16

Čj

ONLINE HODINY:

 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTNÝMI ČLENY –  učebnice str. 72 – 74 (vysvětlíme společně)
 • DÚ na ÚTERÝ 26. 5. – PS str. 37/cv. 8 – urči poměry, str. 38/cv. 9 – dokonči věty
 • DÚ na PÁTEK 29. 5. – PRAVOPIS – PS str. 40/cv. 4 – vyfoť a pošli
 • DOBROVOLNÉ   rčení – TAJENKA – PS str. 40/cv. 5a, 5b – správní řešitelé budou ohodnoceni – vyfoť a pošli do 30. 5.

Aj

 • WB: kontrola 56/1,2,3
 • 1. online hodina: kontrola WB
  • slovní zásoba 6B
  • chyby v testu ALF 6A
  • SB : 71/6a – listening
 • 2. online hodina: WB 57/4 – listening
  • SB 72 – Ashley’s camera – reading

Nj

skupina p. uč. Pavličíkové

 • Změna  On-line výuka bude vždy v úterý  8,05 – 8,50 hod
 • Meine Einladung – kontrola časových údajů
 • Čísla  do 100, počítání durch, mal
 • Familienstory – čtení s porozuměním
 • Úvod do slovní zásoby  Einheit 8

skupina p. uč. Trnkové

 • Arbeitsbuch: 63/16 – kontrola
 • Online hodina: učebnice: 74/19 – poslech
 • pracovní sešit: 63/17,18  str. 65+66

18. 5. – 22. 5.

M

 • Rovnice – úkol 1 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Slovní úlohy – manuál – nalep nebo opiš do sešitu, prostuduj.
 • Rovnice – úkol 2 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.
 • Trénujte řešení rovnic – pracovní sešit, učebnice, sbírky úloh. Budete to potřebovat.

F

Ch

Z

Rj

Všechny vás zdravím!

Zapiš si slovíčka podle PREZENTACE. Tentokrát jich není moc. Budeme pokračovat v 9. lekci:

 • uč. str. 32/ cv. 6A, B, C (nauč se číst! -viz poslech 20. 4.-24.4.)
 • uč. str. 33/ cv. 7, 8A, B, cv. 10
 • PS str. 44/ cv. 20
 •  

Čj

 • Procvičujeme VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – spojky už snad umíte (najdete je v sešitě nebo ve vytištěné tabulce)
 • ONLINE HODINY:
 • DÚ na úterý 19. 5. – PS str. 36 – 37, cv. 1, 3
 • DÚ na pátek 22. 5. – pravopis v příloze
 • POMĚR PŘÍČINNÝ a VV PŘÍČINNÁ – uč. str. 65 (vysvětlíme společně)
 • Práce s textem – tvorba souvětí podle obrázků – uč. str. 66 – 67

Aj

Povinné:

 • Test ALF – 6A (otevřen od 18.5. do 22.5.)
 • WB 61/1,4

On-line výuka:

 • 1. hodina: SB – video „A happy ending?“71/2, must/mustn’t /don’t have to 71/3,4
 • 2.hodina: SB – 71/5,6, WB 56/1,2, 57/4

Dobrovolné:

 • SB 71/7a

Nj

skupina p. uč. Pavličíkové

 • 20.5.  On-line výuka
 • Jahreszeiten  – čtení s porozuměním
 • Meine Einladung – vytvoření pozvánky – dle učebnice str 68
 • Čísla – einundzwanzig  usw.
 • Úvod do slovní zásoby  Einheit 8 – Státy
 • https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc

skupina p. uč. Trnkové

 • vytvořit Einladung: PS 64/7 (podle učebnice str. 68/1)

Online hodina:

 • opakování učebnice str. 72, Familienstory str. 73

11. 5. – 15. 5. 2020

M

 • Válec – cvičení 3 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Rovnice – úkol 1 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.
 • PS Algebra – str. 46,47,48 – trénuj řešení rovnic. Je to dobrovolné, ale čím víc jich spočítáš, tím líp ti to v budoucnu půjde. Řešení neposílej, piš pouze v případě, když budeš potřebovat poradit.
 • Online hodiny – budeme řešit lineární rovnice se zlomky.

F

Ch

Z

Čj

 • VEDLEJŠÍ VĚTY – procvičování ALF (VV – doplňková + přísudková – NE – zohledním při hodnocení)
 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – pokračování:
  • Naučit se spojky – poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací (viz tabulka nebo zápis z prezentace v sešitě nebo učebnice str. 58 – 59)
  • DÚ na úterý – PS str. 36, cv. 2
 • ONLINE HODINY – významové poměry mezi VH – příčinný, důsledkový

POZOR!!!! ZMĚNA ROZVRHU JEN 8.A + 8.C!

Rj

Ahojky všem!

V online hodině jsme se učili ovoce, zapiš si slovíčka dozadu do sešitu podle PREZENTACE.

Za DÚ máte:

 • PS str. 42/ cv. 15A
 • PS str. 43/ cv. 18
 • a dobrovolně PS str. 43/ cv. 16, 17

Nj

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • 13.5.  On-line výuka
 • Opakování časových údajů  – Uhrzeit, Monate, Jahreszeiten, Wochentage 
 • Čtení s porozuměním – věty U str 72/ cv 16 – Doplň Monate
 • https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc
 • Familienstory – Jahreszeiten
 • Z minulé  on-line hodiny vyplynuly úkoly – nezapomeň odeslat

Skupina p. uč. Trnkové

 • Opakování množného čísla a slovíček z minulé online hodiny viz příloha
 • Online hodina 13.5. – Einladung, 3. pád podstatných jmen

Aj

 • Opakování: Vocabulary 68/1a
 • WB 54/1,2
 • Online výuka:
 • 1. hodina: sloveso should/shouldn’t – SB 69/4,5 WB 54/3, 55/3,4
 • 2. hodina: What advice do the people give? 69/6 Listening

4. 5. – 7. 5. 2020

M

 • Válec – cvičení 2 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Válec – cvičení 3 – nalep nebo opiš, spočti, vyfoť, pošli.
 • Online hodiny – budeme řešit lineární rovnice.

F

Ch

 • viz. VÝZNAMNÉ  SOLI
 • online hodina: procvičení názvosloví binárních sloučenin, hydroxidů a kyselin

Čj

 • Vedlejší věty – procvičování ALF
 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY mezi VH – viz tabulka (vytisknout z TEAMSu)
  • Naučit spojky – poměr SLUČOVACÍ, STUPŇOVACÍ, ODPOROVACÍ (viz tabulka nebo učebnice str. 58-59)
  • Procvičíme na online hodině

Rj

Všechny vás zdravím!

 • Pokud jste v hodině nestihli zápis podle PREZENTACE, doplň si ho a zopakuj zeleninu.
 • Budeme kontrolovat:
  • PS str. 40/ cv. 7
  • PS str. 40/ cv. 8
  • PS str. 40/ cv. 9

Aj

 • Povinné: Vocabulary 6A
 • Dobrovolné: Adjective + IN viz příloha
 • Online hodiny: SB 68/1,2,3 WB 54/1,2

Z

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Pročíst si pravidla při tvoření množného čísla.
 • Online hodina: Tvorba „Pozvánka“, uč. str. 68/1, prac. sešit 64/19

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • 6.5. On-line výuka
 • Časové údaje  – Die Uhrzeit – Es ist…. kontrola úkolu  z minulé on-line hodiny
 • Využití nach, vor
 • https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc
 • Pomůcka – několik rad, jak určit člen u německých podstatných jmen
 • Učebnice str 72/ cv 16 Poslouchej, doplň a čti – Monate
 • Familienstory – rodinný příběh
 • Richtig x falsch
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

27. 4. – 30. 4. 2020

M

 • Válec – cvičení – řešení – zkontroluj si domácí úkol.
 • Válec – cvičení 2 – spočti, vyfoť, pošli.
 • Na online hodinách budeme řešit jednoduché rovnice.

F  

Ch

Z

 • REGIONY ČESKA – PLZEŇSKÝ KRAJ + KARLOVARSKÝ KRAJ – pracovní listy + řešení
 • Alf – test ČR – Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku. 

Čj

ONLINE HODINY – TÉMA:

 • Vedlejší věty
  • kontrola DÚ  – učebnice str. 52, cvičení 2
 • Významové poměry mezi VH – poměr slučovací + stupňovací (VYSVĚTLÍME SPOLEČNĚ)  
  • NAUČIT SPOJKY ZPAMĚTI (učebnice str. 58)

Rj

Ahoj, ruštináři!

Opakuj si slovíčka – jídlo.

V hodině budeme kontrolovat cvičení, která jste měli za uplynulý měsíc vypracovat, dokud nebyly online hodiny. Doufám, že je máte splněné.

 • PS str. 36/ cv. 1A, B (1B – čtení a překlad – připravte se! – poslech ze dne 30. 3.)
 • PS str. 38, 39/ cv. 5, 6A, B
 • PS str. 40/ cv. 10, 11- časování sloves

Aj

 • Povinné: test Unit 5, připravit vyplněný test na 1. online hodinu v týdnu od 27.4.2020.

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Ještě jednou si projděte prezentaci (je přiložená v Teams) a zopakujte „Wie spät ist es?“

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • 29.4. On-line výuka
 • Kontrola úkolu U str. 72
 • Familienstory – rodinný příběh
 • Richtig x falsch
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

20. 4. – 24. 4. 2020

M

Čj

 • Online hodiny 2x týdně – TÉMA:
  • 1. VĚTNÉ ČLENY – kontrola DÚ z minulého období
  • 2. VEDLEJŠÍ VĚTY – nachystejte si přehled VV (popř. učebnice str. 51 rámeček dole)
 • VĚTNÉ ČLENY – věty opiš do sešitu a urči větné členy:
  • Dlouhá kolona aut stála před spuštěnými závorami.
  • Ze školního výletu jsme poslali pohled naší babičce.
  • Malé děti vesele křičely na hřišti u školy.
 • VV – učebnice str. 52, cvičení 2 – do sešitu (věty neopisuj, napiš jen druh VV)
 • ALF  – procvičování – časově neomezené

 • Plíce – zápis – nalep nebo opiš do sešitu, nastuduj z učebnice s. 75, vypiš dýchací svaly.

Rj

Ahoj, všechny vás zdravím!

Tak se zase kousek posuneme dál.

 • učebnice str. 32/ cv. 6A POSLECH – přečti si nahlas text (alespoň 2x), přelož ho a odpověz na cv. 6B a 6C (neznámá slovíčka jsou v ŘEŠENÍ)
 • PS str. 41, 42/ cv. 14 – sestav (očísluj) rozhovor + zkontroluj podle učebnice
 • VIDEO – zopakuj si slovíčka – jídlo
 • PS str. 46/ c. 24 – osmisměrka + zkontroluj podle ŘEŠENÍ

F

Ch

Z

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

Tento týden nás čeká první hodina v Teams, zopakujte si tedy úkoly zadané od 12.3. Příslušné okruhy máte rozepsány.

1. hodina NJ Teams

 • Wie spät ist es?
 • Monate
 • Wann hast du Geburtstag?

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • Dle  nového rozvrhu budeme mít 1 hodinu NJ on-line v týdnu
 • Zopakujeme časové údaje – Monate und Jahreszeiten – Einheit 7
 • Zkontrolujeme všechna cvičení v PS ( Připravte si PS a U)
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

Aj

 • Povinné- naučit se slovní zásobu k Computer studies SB str. 65
 • V online hodinách v Teams – „sillent letters“, text SB Computer studies, opakování 3. Lekce
 • Dobrovolné – text SB str. 84

Dějepis

 • Miloušové, prej se vám stýská po dějáku, tož sem si pro vás zasejk něco nachystal!
 • Blíží se první světová, ale než tu bude, eště se podíváme na období před ní.
 • Baví mě reklamy na Pilsner Urquell – jedna sada jejich reklam je inspirována známými českými osobnostmi 19. a počátku 20. století. Mrkněte na ně, schválně, jestli je (po)znáte.
 • Jára Cimrman sice nikdy neexistoval, ale vynálezci z této ukázky ano. Vypište jejich jména a přidejte k jejich jménu obor/vynález/dílo. Aspoň 5 byste jich mohli dat (google a rodiči poůžou)
 • Slovo secese asi mezi vaše oblíbené termíny nepatří, ale určitě byste měli znát minimálně Alfonse Muchu, bo on byl real cool guy a ve své době celoevropská až celosvětová malířská celebrita
 • Jak budete mět hotovo, pošlete mně (na messenger anebo jelinek@zsjoklik.cz) fotku vaší práce (pište rukou na papír). Zajímají mě jména 4 osobností podle reklam Pilsner a 5 osobností podle Járy Cimrmana. Kdo zjistí, který slavný sportovec vlastní největší sbírku plakátů A. Muchy, ten dostane při první vhodné příležitosti kokino 😉

14. 4. – 17. 4. 2020

Čj

 • skladba – větné členy – viz příloha 
 • on-line hodina – kontrola úkolů z minula + větné členy (teorie) 
 • ALF – věta jednoduchá, souvětí, větné členy – VYPRACUJTE PO SETKÁNÍ NA TEAMS

M

 • ALF: Cévní a mízní soustava – nejdříve učivo nastudujte.  Pak splňte test. Vezměte si na pomoc sešit i učebnici. Opakujte test tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.  Do pátku 17. 4.

F

 • Zopakuj si: El. náboj, el. proud, el. napětí, el. obvod.
 • Pak program ALF: Elektrické jevy – op.

CH

 •  program ALF: Bezkyslíkaté kyseliny
 •  Názvosloví procvičíme společně v ÚT 14.4.

Z

Rj

Všechny zdravím!

Aj

 • Kontrola WB 52/3, 53/4
 • Povinné- WB 53/5, 53/I can, SB 65 – slovní zásoba Computer studies- zapsat a naučit slovíčka
 • Dobrovolné – video k „sillent letters“ – budeme procvičovat v 1. online hodině
YouTube player

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • Monate und Jahreszeiten ( Roční období)
 • Procvič v PS  str  62/cv 12, 13, 14
 • Cv 15/ a) b)
 • Stále zůstává – Slovní zásoba Einheit 7

6. 4. – 8. 4. 2020

Čj

 • Děkuji všem, kteří vypracovali požadované testy v ALFu
 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ VJ, S
 • Učivo v tomto týdnu velikonočně zkrátíme
 • Pracovní sešit str. 33/ cvičení 5 a – h (jen co zvládnete)
 • Pracovní sešit str. 34/cvičení 7 – OSMISMĚRKA

M

 • Válec 3 – řešení – zkontroluj si.
 • Válec 4 – zadání – vytiskni nebo opiš do sešitu, zadaný úkol vyfoť a pošli e-mailem.

Ch

 • Opakovat BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY, může pomoci i  VIDEO.

F

Rj

Všechny moc zdravím!

 • Opakuj si, prosím, slovíčka JÍDLO. Nachystám nějaký testík.
 • PS str. 39/ cv. 6A, 6B + zkontroluj podle ŘEŠENÍ
 • PS str. 40/ cv. 7 – nejprve všechna slovíčka v zadání přečti a přelož do ČJ, pak doplň věty + ŘEŠENÍ
 • Zopakuj si azbuku podle POSLECHU písničky.

Všem vám přeji hezké Velikonoce!

Nj

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • Opakování učiva zadaného minule
 • Určování času – Kolik je hodin?
 • Podívej opět na video Němčina pro samouky – Mit Jitka 8 – Hodiny –určování času https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM
 • Slovní zásoba Einheit 7

Skupina p. uč. Trnkové

 • Arbeitsbuch: 62/15 – a,b
 • ALF –  Ostern (Velikonoce)

Frohe Ostern

Aj

 • Od pondělí 6. 4. budu úkoly rozlišovat na povinné – ty budou z učebnice, pracovního sešitu a následně procvičíte v ALFU a dobrovolné – pro ty, kteří mají zájem se v aj zdokonalit, budu zařazovat slovní zásobu k aktuálním tématům, odkazy na různé stránky nebo videa.
 • Povinné
 • Dobrovolné
  • Aktuální téma Easter – Velikonoce, v souborech najdete nějaké info k tradicím a můžete si vymalovat i obrázek (první rozhodnete, které ze dvou tvrzení je pravdivé a potom vymalujete jen ta čísla v obrázku, odměnou je „velikonoční“ zvířátko)

Happy Easter!

Z

2. 4. – 3. 4. 2020

M

 • Objem válce 2 – řešení – zkontroluj si řešení úloh.
 • Objem válce 3 – nalep nebo opiš do sešitu, vypočítej.

ČJ

 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ.
 • Zkontroluj si splněné testy z pravopisu v ALFu – každý test 3x, zobrazí se mi vaše nejúspěšnější řešení (NEMAJÍ VYPRACOVÁNO VŠICHNI, TERMÍN PRODLUŽUJI DO 3.4.)
 • Nové učivo:VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ – přečti si vysvětlení v učebnici str. 50 – rámeček
 • Učebnice str. 51, cvičení 4a) písemně do sešitu podle vzoru – doplň čárky v souvětí, rozliš VJ a S, u souvětí připiš, z kolika vět se skládá
 • VZOR: Většina z nás má ráda napínavé příběhy, díváme se na detektivky, horory i katastrofické filmy. (S – 2 věty)
 • Pracovní sešit strana 32, cvičení 2 a, b, c (VH a VV nemusíte)

AJ

 • Děkuji všem, kteří zvládli test, dle svých představ a možností! Vkládám test ještě jednou, cvičení rovná se/nerovná se – musíte mačkat jen ty rovná se/nerovná se, jakmile dáte tlačítko play vpravo dole, cvičení skončí po prvním slovesu (celkem je jich osm). Zkuste znovu, zapisuji si lepší výsledek (test je otevřen čtv. –pá).
 • Třídním učitelům ve čtvrtek posílám přehled, jak pracujete v ALFU. Kdo si chcete ještě něco dodělat, pište! (Experiences, Layla’s news, Present perfect, Lekce 5D)
 • SB str. 66/1a – ústně, neznámé spojení zapsat do slovníčku
 • WB str. 52/1,2

NJ

Skupina Trnková

 • Arbeitsbuch str. 62/12,13,14
 • Roční období – zápis do sešitu – soubor

Skupina Pavličíková

 • Uvedené učivo je i na týden od 6.4. 
 • Určování času – Kolik je hodin? 
 • Podívej na video Němčina pro samouky – Mit Jitka 8 – Hodiny –určování času https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM 
 • Následně si učivo pročti v učebnici str 70, cv 8b, Es ist…… 
 • V PS str 61 doplň časové údaje ve cv 8. UND DAS IST ALLES. 

RJ

 • Ahojky všem!
 • Opakuj si slovíčka – JÍDLO.
 • učebnice str. 30, 31/ cv. 3A: poslechni si text, text si přečti (několikrát) a ústně přelož (neznámá slovíčka jsou v ŘEŠENÍ)
 • učebnice str. 31/ cv. 3B – spoj slovíčka s obrázky – čti si nahlas – zapiš do sešitu, např. 1G, 2Q… (pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ)
 • PS str. 38, 39/ cv. 5 – křížovka (zkontroluj podle ŘEŠENÍ)

 • Mízní soustava – zápis – nalep nebo přepiš do sešitu, nastuduj z učebnice.

Ch 

30. 3. – 1. 4. 2020

M

 • Válec2 – opište nebo nalepte do sešitu, spočítejte zadané příklady. Výsledky posílat netřeba, řešení dodám příště.

DŮLEŽITÉ: příklady označené (*) počítají jen ti, co měli 1 nebo 2 na vysvědčení. Platí nejen dnes, ale i v budoucnu. Pro ostatní jsou „hvězdičkové příklady“ dobrovolné.

 • Srdce – nákres – nalepte nebo přepište a překreslete do sešitu. V rámci možností nastudujte.

Čj

 • Ještě něco z pravopisu, myslím, že jeho procvičování není nikdy dost!!
 • Pracovní sešit str. 27, cvičení 11
  • a) oprava chyb
  • b) do sešitu mluvnické kategorie podtržených podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor)
 • Pracovní sešit str. 29, cvičení 7
 • ALF – vy, kteří jste v ALFu příliš chybovali, vyzkoušejte si všechny testy z minulé sady ještě 1-2x  (u každého uvidím 3 pokusy)

Rj

Zdravím všechny moje ruštináře!

 • Většinu slovíček máme (opakuj si je, prosím, co nejčastěji), takže teď budeme pracovat s textem, Poslouchej, čti a doplňuj – viz PŘÍLOHA.
 • Všechna cvičení kontroluj podle ŘEŠENÍ.

Opatrujte se.

Aj

 • Kontrola cvičení WB 51/5 – řešení
 • Příprava na test, ověř si své znalosti – soubor 5D
 • Alf test – 5D – otevřen od pondělí do středy, máte jen jeden pokus

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Test ALF – Zahlen (číslovky). Test je otevřen od pondělí do středy. Máte jeden pokus. Viel Glück

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • Opakování slovní zásoby –  7. Lekce, zaměřit se  na Monate
 • Nově – Množné číslo podstatných jmen, Učebnice str 71 / cv 13
 • Vypiš dvojice  slov – jednotné x množné číslo, dopiš člen určitý  u jednotlivých slov v  jednotném čísle ( der, die, das),  v množném čísle je vždy člen die.

F

 • Dokončit úkoly z minula.
 • Kontrola: viz ŘEŠENÍ (Práce, energie, tepelné jevy)

Ch

Z

26. 3. – 27. 3. 2020

M

 • Zkontrolujte si Násobení a dělení mnohočlenů – řešení.
 • Zkontrolujte si Úkol u učebnice – řešení.
 • Zkontrolujte si výsledky – minulé pondělí.
 • Objem válce – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte. Spočítejte úkol.

 • Srdce – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte + nastudujte v uč. s. 59.
 • Zkontrolujte si krvinky – řešení.
 • Zopakujte si svalstvo člověka a pak splňte test ALF. Bacha – otázky jsou na čas!

Čj

 • Kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ2
 • Pokračujeme v procvičování pravopisu
 • ALF  – s, -z, -vz
 • ALF – Pravopis procvičování, Pravopisné cvičení

Aj

 • Kontrolovat cvičení z minula – řešení
 • WB 51/5
 • Opakovat 5D (slovní zásoba, just + present perfect)
 • V pondělí v Alfu test – 5D

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Dokončete cvičení v ALFU!
 • Zopakujte si číslovky!
 • V pondělí v ALFU test- Zahlen (číslovky).

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • Einheit 7
 • PS str 60/ cv 2  Wo ist Max? Přiřazuj.
 • str60/ cv 4 a), b)             Čti čísla.
 • str 60/cv 5 a), b), c)       Zapiš čísly.
 • Str 61/cv 6                      Čti telefonní čísla

Rj

Ahojky všem. Mám radost, že většina pěkně pracuje. Držte se.

F

Ch

 • Program ALF: SULFIDY
 • výpis viz.: HYDROXIDY

23. 3. – 25. 3. 2020

M

 • dopočítat minulou sadu + učebnice Aritmetiky s. 57 cv. 13

 • zopakovat svalovou soustavu – bude test + nová látka učeb. s. 70 – krevní oběh –  výpisky do sešitu

F

 • program ALF: Elektrický proud + program ALF: Elektrické napětí

Ch

 • program ALF: Významné oxidy – test
 • učebnice s. 67 Sulfidy – výpis + učebnice s. 67 cv. 2,3,4 do sešitu (kontrola na s. 206)

ČJ

 • kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ
 • pracovní sešit – str. 30, cvičení 5, 6, 7
 • učenice – str. 49, cvičení 3 – písemně do sešitu (velká písmena)
 • učebnice – str. 49, cvičení 4 – písemně do sešitu (vzory podstatných jmen napiš tužkou v daném tvaru nad slovo – př. – v cíli – stroji)

Aj

 • Tento týden pozvolna dokončíme 5D
 • Řešení z předchozího týdne: soubor just + present per.
 • Nové: uč. 63/3a, b – do sešitu, spojit poloviny vět a doplnit k nim z části b) odpovědi (responses)
 • Uč. 63/5 – projít ústně – podle vzoru: Otázka – Dáš si drink? Odpověď -Ne děkuji. Právě jsem měl shake.
 • Prosím o dokončení všech cvičení v ALFU, které jsem vložila do AJ. Thank you J

Rj

 • Prezentace – jídlo 2. – zapiš si 2. část slovíček dozadu do sešitu podle prezentace
 • K nácviku výslovnosti používej např. slovník na SEZNAMU
 • Alf program – пи́ща 3, jídlo 4

Nj

p. uč. Pavličíková

p. uč. Trnková

 • cvičení ALF: Monate

Z

19. 3. – 20. 3. 2020

M

 • Cévy_zapis – opište zápis do sešitu, možno i vytisknout a nalepit.  Látku si nastudujte  v učebnici s. 66 – 68. Pokud jste nestihli, dodělejte krvinky.

F

 • program ALF: Elektrický náboj, el. pole, el. obvod – test
 • Elektrický proud, el. napětí: viz. pdf. (výpis + výpočet)
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění !

CH

 • program ALF: Halogenidy – test
 • program ALF: Oxidy – test
 • uč. str. 65, 66: výpis ” Významné oxidy.”
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění!

Čj

1. Děkuji všem, kteří mně zatím poslali slohové práce. 

 • Jejich vyhodnocení provedeme společně po návratu do školy. 
 • Ostatní práce očekávám do konce tohoto týdne. 

2. Zkontrolujte si správnost předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ 

3. Nadpis do sešitu: Skupiny bě, pě, vě, mě, mně 

 • učebnice strana 46 – přečíst rámeček nahoře 
 • učebnice strana 47, cvičení 5 – písemně do sešitu 
 • pracovní sešit strana 29, cvičení 1, 2, 3, 4 

AJ

Děkuji, že zvládáte všechna cvičení v ALFU a já nebudu muset tvořit seznamy těch, co úkoly neplní!

NJ

Prosím všechny o dokončení obou cvičení v ALFU, vaše dosažené výsledky i značím.

Pavličíková

 • Einheit 7 /lekce/
 • U str 68  – opiš si do sešitu 1 pozvánku( Einladung), zvýrazni  v ní um, im, am.
 • Opiš si Grammatik str.68 – in dem Park, in der Stadt, in dem Restaurant  atd, celý sloupec
 • ( 3.pád podstatných jmen),  minule byl náhled.
 • Zopakuj si čísla  11 elf – 20 zwanzig, přidej 30 – 100 viz str 69.

Rj

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ

SLOH

 • Vypracujte slohovou práci dle pokynů zadaných ve sloh. sešitě.
 • Výtah – Ohrožené druhy zvířat (vyber 1 zvíře).
 • Napište na počítači a pošlete jako přílohu na e-mail navratilova@zsjoklik.cz. (Pokud nemáte Word, můžete si zdarma stáhnout OpenOffice – https://www.openoffice.cz/ a nebo využít online poznámkový blok – https://www.editpad.org/)
 • Termín: do ST – 18.3.

M

 • Zkontrolovat řešení úloh z minula – viz příloha
 • nové úkoly: učebnice Aritmetika str. 79 cv. 1,2,4 + str. 80 cv. 6, 7, 9

Aj

 • Učebnice str. 62 – přečíst text, vypsat neznámá slovíčka
 • Pracovní sešit str. 50/1
 • Řešení z minula (PS 49/7)
 • Cvičení ALF – 5D

 • Příloha Krvinky – vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat do sešitu, chybějící text doplnit z učebnice nebo z jiných zdrojů.

Z

F

CH

 • Program ALF: Halogeny, halogenidy.

Nj

 • Einheit 7 /lekce/
 • PS str 67 slovní zásoba – 2.polovina opiš. Procvič ve cv. 1/ str 60
 • Náhled na GRAMMATIK v učebnici str 68
 • cvičení ALF

RJ

 • uč. str. 26 – seřadit obrázky, str. 28 – přečíst
 • PS – str.29/ cv. 23, 24, str. 30 – cv. 25 (podle cv. 23)
 • Alf program – 8. lekce

D

 • Děcka, pusťte si video o otroctví, Johna Greena znáte.
 • V učebnici si nastudujte Druhou fázi průmyslové revoluce, to by vás mohlo bavit – má to přesah do současnosti.
 • Esi vás neco z toho zaujme, klidně mě kontaktujte, možete si udělat referát. Vymyslím časem aj nějaké testování na ALFa.
 • To do pátku stačí.
 • Zostaňte veselí a nebojte se!

11. 3. – 13. 3. 2020

Matematika

 • učebnice Aritmetika strana 76 cvičení 1, 2, 4, 7 – počítat do sešitu

Český jazyk

 • pracovní sešit strana 28 cvičení 3, 4, 5.

Anglický jazyk

 • Učebnice str. 60,61 – přečíst, zopakovat slovní zásobu – rubbish
 • Pracovní sešit str. 49 – cv. 49/7 – zdůvodnit použití časů.