8. B – online výuka

15.6. – 22.6.2020

M

Algebra – na středu 17. 6.

 • PS str. 47 – 48 /cv. 5 g, h, 6 g, h, 7 e, f. Vyřeš rovnice do školního sešitu (bez zkoušky). V hodině někdo vysvětlí. Měli byste už umět všichni!

Geometrie – na pátek 19. 6.

 • Zkontroluj si a doplň řešení z minulého týdnevPS str. 33/cv. 1 – 8.  
 • Vypracuj v PS str. 34 a 35. Zkontrolujeme v hodině.

ČJ

ONLINE HODINY: souhrnné opakování

AJ

 • WB 62/2 65/8
 • 1. online hodina: SB 76 – Signs
 • 2. online hodina: SB 78/1,2,3, Revision Project III.

NJ

 • Sloveso fahren, möchte
 • uč. str. 77/3,4 79/8,9
 • pr. S. str. 69/4,5 70/6 71/11

RJ

skupina Vlková

Ahojky všem!

 • Tak budeme mít poslední hodinu ruštiny v tomto školním roce. Dokončíme 9. lekci a doplníme chybějící cvičení.
 • Nezapomeňte, že máte DÚ: PS str. 49/ cv. 2 – písemně doplnit otázky podle cv. 1A.

skupina Vargová

 • PS 60/17 zopakuj
 • PS 60/18 a) popiš rusky, kontrola na on-line hodině
 • PS 61/19 roztřiď
 • PS 57-9 dobrovolné cvičení, pošli nebo přichystej na on-line hodinu

 • Test Alf Vylučovací soustava – poslední prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 19. 5.
 • Zhlédni komentovanou prezentaci  KOŽNÍ SOUSTAVA a učivo si tak zopakuj. Další zajímavé informace si můžeš poznačit do sešitu.
 • Vytiskni, vyplň a nalep do sešitu pracovní list, potom si zkontroluj řešení. Nemáš-li možnost tisknout, napiš správné odpovědi do sešitu.

F

 • program ALF: SÍLY – op.
 • program ALF: KAPALINY A PLYNY – op.
 • V online hodině hrajeme Kahoot!

CH

Z

M

Algebra – na středu 10. 6.

 • PS str. 47 – 48 /cv. 5 a, b, 6 a, b, 7 a, b. Vyřeš rovnice do PS a proveď zkoušku. V hodině prověříme, jak jste zvládli. Měli byste už umět!

Geometrie – na pátek 12. 6.

 • Z minulého týdne si znovu projdi Množiny bodů dané vlastnosti v sešitě. Prověřím si v hodině, jak jste si učivo nastudovali.
 • Vypracuj v PS str. 33/cv. 1 – 8.  Zkontrolujeme v hodině,  jak jste si s úkoly poradili.

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

 • Zkontroluj si řešení pracovního listu z minulého týdne.
 • V testu Alf si procvičuj učivo. Příští týden bude test.

KOŽNÍ SOUSTAVA

 • Vytiskni si zápis a z prezentace Kožní soustava si doplň chybějící údaje, nalep do sešitu. Kdo nemá možnost, opíše si zápis z prezentace.  
 • Nastuduj si učivo v učebnici str. 88 – 89.

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNÍ: křížovka č. 14
 • program ALF: HUSTOTA – op.
 • program ALF: KINEMATIKA – op.

Ch

Z

 • Pomalu dobíráme učebnici – tentokrát jsem zadala 3 kapitolky, abych již mohla vybrat sešity.
 • Nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15. 6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 • Pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • V případě nejasností mne kontaktujte.
 • Hezké dny.

Rj

skupina Vlková

Ahojky všem!

Tak dnes tu je poslední várka slovíček v tomto školním roce! Zapiš si slovíčka podle PREZENTACE dozadu do sešitu.

Podívej se na VIDEO  – Princezna na hrášku.

Budeme pokračovat ve cvičeních v PS a pomalu dokončíme 9. lekci.

skupina Vargová

 • PS 54/7 a, b, 55/11 a), 57/14 na základě procvičení přídavných jmen na on-line hodině vypracuj a dopiš slova, která ti chybí
 • PS 55/11 b) udělej 2. polovinu úkolu, kontrola na on-line hodině
 • PS 60/17 zopakuj slovíčka a spoj s obrázky
 • PS 61/20, 21 přichystej na on-line hodinu
 • Uč 41/ 5 b na základě procvičení přídavných jmen na on-line hodině, vyvoď a doplň pravidlo, napiš do sešitu, kontrola 10. 6.

Čj

On-line hodiny:

 • Druhy souvětí + grafy souvětí – procvičování
 • Čárka v souvětí
 • DÚ na ÚT 9. 6. – PRAVOPIS – PS str. 43, cv. 4 (společná kontrola)
 • DÚ na PÁ 12. 6. – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST – v příloze (vytiskni a vyplň, kdo nemá možnost tisku, napíše jen odpovědi do sešitu)

Aj

 • Opakování „Phrasal verbs“
 • 1. online hodina: – phrasal verbs, WB 58/3,4,5 59/6,7
 • 2. online hodina: – 6D Kids – video, SB 75/2,3

Nj

 • In den Ferien
 • Slovní zásoba: Názvy evropských států
 • uč. str. 76, pr. sešit str. 68/1,2

1.6. – 5. 6. 2020

M

Algebra – na středu 3. 6.

 • PS str. 46/cv. 3 b), c), d) a str. 46 – 47/cv. 4 – Do školního sešitu vyřeš rovnice a proveď zkoušku. Postup si zkontroluj v prezentaci rovnice.

Geometrie – na pátek 5. 6.

 • Zkontroluj si a doplň řešení z minulého týdne (uč. str. 82 – 83/cv. 13 – 17).
 • Vytiskni a nalep nebo opiš do sešitu Množiny bodů dané vlastnosti. Učivo si nastuduj, v hodině prověříme.

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA – opakování:

 • Opakuj si učivo z materiálů z minulého týdne.
 • Vytiskni, vyplň a nalep do sešitu list Vylučovací soustava. Nemáš-li možnost tisknout, napiš správné odpovědi do sešitu.
 • Podívej se na VYLUČOVACÍ SOUSTAVA  a ANATOMIE LEDVINY.
 • V testu Alf Vylučovací soustava si procvičuj učivo.

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNI: úkoly č. 5 – 13
 • program ALF: Práce, výkon, energie

Ch

 • uč. str. 84/5, 6
 • uč. str. 85/13, 14a) 15, 16
 • Vše do sešitu, kontrola v online hodině. Dobereme názvosloví solí.

Z

Rj

p. uč. Vlková

Všechny zdravím!

V minulé online hodině jsme trénovali rozhovory a dostali jste za domácí úkol:

 • PS str. 43/ cv. 21, cv. 22.
 • Podívej se na VIDEO 1- посуда – nádobí a zkus si zapamatovat alespoň 3 nová slovíčka.
 • A zkoukni video 2 https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI – в ресторане – v restauraci. Pokus se trošku porozumět, není důležité rozumět všemu, ale chápat smysl vět.

p. uč. Vargová

 • Uč 41/5 a) přečti a spoj, ale nevpisuj do učebnice 5 b) pravidlo si napiš do sešitu
 • Uč 42-43/8 připrav si ústně na on-line hodinu
 • Uč 48/slovní zásoba 3. část, opiš do slovníčku
 • PS 56/11 b) vybarvi pastelkou a popiš, jen 1. Část
 • Test – Alf Блюда (jídlo) – opakování na slovní zásobu a časování slovesa jíst a pít. POZOR – prodlouženo do 3. 6., tak jak bylo uvedeno na on-line hodině.

Čj

 • Procvičujeme všechny významové poměry – ALF (otevřen do 7. 6.)

ONLINE HODINY:

 • DÚ na ÚTERÝ 2. 6. – pracovní list  – v příloze
 • PÁTEK – SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ (vysvětlíme společně)

Aj

 • HW: 57/5, 58/1,2a – kontrola v online hodině

Online výuka

 • Text Ashley’s camera: SB 73/2
 • Slovní zásoba 6C
 • Phrasal verbs: SB 73/4a,b,c
 • WB: 58/3,4,5

Nj

 • Kontrola HA Arbeitsbuch 66/9

Online hodina:

 • Dokončení  7. lekce: AB 66/7,8,10
 • Pracovní listy Deutsch mit Max – 7. lekce – shrnutí

25. 5. – 29. 5. 2020

M

Algebra – na středu 27. 5.

 • PS str. 44/cv. 8 Dokonči cvičení na postupné vytýkání.
 • prezentace Rovnice si opiš do sešitu nové učivo nebo vytiskni a nalep.
 • videa Lineární rovnice nastuduj princip řešení rovnic. Pusť si několikrát, až pochopíš ekvivalentní úpravy rovnic. Na hodině dovysvětlíme.

Geometrie – na pátek 29. 5.  

 • Uč. str. 82 – 83/cv. 13 – 17 (Někdo vysvětlí řešení.)

Opakování: TRÁVICÍ SOUSTAVA

 • Pracovní list vytiskni, vyplň a nalep do sešitu nebo napiš správné odpovědi.
 • Test Alf Trávicí soustava – prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 31. 5.

Nové učivo: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

K pochopení a doplnění učiva si pusť komentovanou prezentaci VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Dozvíš se další zajímavé informace, které si můžeš poznačit do sešitu.

F

Ch

Z

Rj

skupina Vlková

Ahojky, všem!

Budeme pokračovat v 9. lekci.

 • Zopakuj si ústně číslovky podle PREZENTACE a zazpívej si starou známou PÍSNIČKU na čísla. Budeme trénovat rozhovory „v restauraci“.

Jako úkol jste v online hodině dostali:

 • uč. str. 33/ cv. 9A + ústně si odpověz na otázky uč. str. 33/ cv. 10
 • na fólii uč. str. 35 / cv. 16

skupina Vargová

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, kdo nestačil odeslat, dokončí dle pokynů v ÚKOLU č. 12 a zašle e-mailem nejpozději do 26. 5.
 • Test-Alf Блюда (jídlo) – opakování na slovní zásobu a časování slovesa jíst a pít. POZOR – jen do 26. 5., tak jak bylo uvedeno na on-line hodině.
 • PS 53/4, 55/10 vypracuj a přichystej na on-line hodinu, u cv. 10 hitparádu barev zaznamenej jen sám za sebe.
 • Uč 47/slovní zásoba 2. polovinu opiš do slovníčku.

Čj

ONLINE HODINY:

 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTNÝMI ČLENY –  učebnice str. 72 – 74 (vysvětlíme společně)
 • DÚ na ÚTERÝ 26. 5. – PS str. 37/cv. 8 – urči poměry, str. 38/cv. 9 – dokonči věty
 • DÚ na PÁTEK 29. 5. – PRAVOPIS – PS str. 40/cv. 4 – vyfoť a pošli
 • DOBROVOLNÉ   rčení – TAJENKA – PS str. 40/cv. 5a, 5b – správní řešitelé budou ohodnoceni – vyfoť a pošli do 30. 5.

Aj

 • WB: kontrola 56/1,2,3
 • 1. online hodina: kontrola WB
  • slovní zásoba 6B
  • chyby v testu ALF 6A
  • SB : 71/6a – listening
 • 2. online hodina: WB 57/4 – listening
  • SB 72 – Ashley’s camera – reading

Nj

 • Arbeitsbuch: 63/16 – kontrola
 • Online hodina: učebnice: 74/19 – poslech
 • pracovní sešit: 63/17,18  str. 65+66

18. 5. – 22. 5.

M

Algebra

Algebraické vzorce

 • Procvičování vytiskni, nalep nebo opiš do sešitu a uprav podle vzorce. Někteří neumíte vzorce aplikovat. Po procvičení vypracuj test.
 • Test Alf – prověrka: Algebraické vzorce III. (Jeden pokus, po otevření vypracuj, přístupný do 23. 5.)

Geometrie

Objem a povrch válce

 • Zkontroluj si řešení z minulého týdne.
 • Uč. str. 55/ cv. 41, 43, 44

Konstrukce trojúhelníku

 • PS str. 32/ cv. 6, 7, 8 Zopakuj si konstrukci trojúhelníku (náčrtek, ověření, konstrukce, popis konstrukce).

Nové učivo:

Opakování učiva:

 • video Trávicí soustava – shrnutí

testy Alf: Trávicí soustava člověka a Trávicí soustava

F

Ch

Z

 • přečíst si: Co, jak a kam se přepravuje (str. 100-101), Od středověkých panství … (str. 102-103)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Rj

skupina Vlková

Všechny vás zdravím!

Zapiš si slovíčka podle PREZENTACE. Tentokrát jich není moc. Budeme pokračovat v 9. lekci:

 • uč. str. 32/ cv. 6A, B, C (nauč se číst! -viz poslech 20. 4.-24.4.)
 • uč. str. 33/ cv. 7, 8A, B, cv. 10
 • PS str. 44/ cv. 20

skupina Vargová

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, dokonči dle pokynů v ÚKOLU č. 12 a zašli e-mailem nejpozději do 24. 5.
 • PS 52/2, 53/3, 4, 54/5, vypracuj a přichystej na on-line hodinu
 • Uč 47/slovní zásobu-přídavná jména napiš do slovníčku a nauč se

Čj

 • Procvičujeme VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – spojky už snad umíte (najdete je v sešitě nebo ve vytištěné tabulce)
 • ONLINE HODINY:
 • DÚ na úterý 19. 5. – PS str. 36 – 37, cv. 1, 3
 • DÚ na pátek 22. 5. – pravopis v příloze
 • POMĚR PŘÍČINNÝ a VV PŘÍČINNÁ – uč. str. 65 (vysvětlíme společně)
 • Práce s textem – tvorba souvětí podle obrázků – uč. str. 66 – 67

Aj

 • Povinné:
  • Test ALF – 6A (otevřen od 18. 5. do 22. 5.)
  • WB 61/1,4
 • On-line výuka:
  • 1. hodina: SB – video „A happy ending?“71/2, must/mustn’t /don’t have to 71/3,4
  • 2. hodina: SB – 71/5,6, WB 56/1,2, 57/4
 • Dobrovolné:
  • SB 71/7a

Nj

 • vytvořit Einladung: PS 64/7 (podle učebnice str. 68/1)

Online hodina:

 • opakování učebnice str. 72, Familienstory str. 73

11. 5. – 15. 5. 2020

M

Algebra na 13. 5.

 • Naučit se vytýkání.
 • PS str. 42 – 43/cv. 1, 2, 3, 4
 • Uč. str. 85/cv. 1, 2, 6, 7
 • Test Alf – prověrka: Algebraické vzorce II. (Jeden pokus, po otevření vypracuj, přístupný do 16. 5.)

Geometrie na 15. 5.

 • Uč. str. 55/ cv. 38, 39, 40
 • PS str. 32/ cv. 9, 10 Zopakuj si postup konstrukce kružnice trojúhelníku opsané a vepsané.

F

Ch

Z

 • Přečíst si: Návrat náročnosti do průmyslu (str. 96 – 97), Služby přebírají vedoucí postavení (str. 98 – 99).
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

Čj

 • VEDLEJŠÍ VĚTY – procvičování ALF (VV – doplňková + přísudková – NE – zohledním při hodnocení)
 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – pokračování:
  • Naučit se spojky – poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací (viz tabulka nebo zápis z prezentace v sešitě nebo učebnice str. 58 – 59)
  • DÚ na úterý – PS str. 36, cv. 2
 • ONLINE HODINY – významové poměry mezi VH – příčinný, důsledkový

POZOR!!!! ZMĚNA ROZVRHU JEN 8.A + 8.C!

Rj

skupina Vlková

Ahojky všem!

V online hodině jsme se učili ovoce, zapiš si slovíčka dozadu do sešitu podle PREZENTACE.

Za DÚ máte:

 • PS str. 42/ cv. 15A
 • PS str. 43/ cv. 18
 • a dobrovolně PS str. 43/ cv. 16, 17

skupina Vargová

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, vypracuj v elektronické podobě s obrázky nebo fotografiemi jako prezentaci. Napiš rusky, co rád jíš a piješ, můžeš přidat svůj oblíbený recept nebo jen vyjádřit, zda umíš nebo neumíš vařit. Pokud máš oblíbenou restauraci či kavárnu, uveď ji také. Tvoje prezentace může být rovněž vypracována na papíře-výkrese, můžeš to pojmout jako koláž, nakreslit nebo nalepit do ní obrázky jídla a popsat, jak je výše uvedeno. Jak to vše správně rusky vyjádřit najdeš i v PS 49/1,2
 • Alf na téma Пища – jídlo, udělají ti, kteří ještě nemají hotovo
 • Uč 36/ Ералаш podívejte se na video, zodpovězte otázky v učebnici a připravte si odpovědi na on-line hodinu. https://www.youtube.com/watch?v=ec-2h8Ey8_U

Nj

 • Opakování množného čísla a slovíček z minulé online hodiny viz příloha
 • Online hodina 13.5. – Einladung, 3. pád podstatných jmen

Aj

 • Opakování: Vocabulary 68/1a
 • WB 54/1,2
 • Online výuka:
 • 1. hodina: sloveso should/shouldn’t – SB 69/4,5 WB 54/3, 55/3,4
 • 2. hodina: What advice do the people give? 69/6 Listening

4. 5. – 7. 5. 2020

M

Algebra na 6. 5.

 • PS str. 40/cv. 1, 2, 3
 • PS str. 45/cv. 6, 7 (Zkus i opačný postup, zkontrolujeme v hodině.)

Geometrie

 • Uč. str. 52/ cv. 21, 22, str. 53/cv. 27, str. 54/cv. 37
 • PS str. 31

Zopakuj si povrch válce, výpočet podstavy i pláště. Potom udělej jednoduchý test Alf Povrch válce pojmy – prověrka. Pozor, tentokrát už jsou otázky časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit. Test je nastaven do 10. 5.!

 • DÝCHACÍ SOUSTAVA

1. Zopakuj si pořádně učivo z minulých materiálů a podívej se na videa:

YouTube player
YouTube player

2. Vypracujtest Alf Dýchací soustava – prověrka! Pozor, tentokrát už jsou otázky časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření test musíš dokončit. Test je nastaven do 10. 5.

 • TRÁVICÍ SOUSTAVA

1. Z prezentace Trávicí soustava (ústní dutina – žaludek) si udělej zápis do sešitu. 2. Podívej se na video Stavba zubu, péče o chrup.

F

Ch

 • viz. VÝZNAMNÉ  SOLI
 • online hodina: procvičení názvosloví binárních sloučenin, hydroxidů a kyselin

Čj

 • Vedlejší věty – procvičování ALF
 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY mezi VH – viz tabulka (vytisknout z TEAMSu)
  • Naučit spojky – poměr SLUČOVACÍ, STUPŇOVACÍ, ODPOROVACÍ (viz tabulka nebo učebnice str. 58-59)
  • Procvičíme na online hodině

Rj

skupina Vlková

Všechny vás zdravím!

 • Pokud jste v hodině nestihli zápis podle PREZENTACE, doplň si ho a zopakuj zeleninu.
 • Budeme kontrolovat:
  • PS str. 40/ cv. 7
  • PS str. 40/ cv. 8
  • PS str. 40/ cv. 9

skupina Vargová

 • PS 47/28 a), b)
 • PS 45-46/23 Křížovka
 • PS 47/27
 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, vypracuj v elektronické podobě s obrázky nebo fotografiemi jako prezentaci. Napiš, co rád jíš a piješ, můžeš přidat svůj oblíbený recept nebo jen vyjádřit, zda umíš nebo neumíš vařit. Pokud máš oblíbenou restauraci či kavárnu, uveď ji také. Tvoje prezentace může být rovněž vypracována na papíře-výkrese, můžeš to pojmout jako koláž, nakreslit nebo nalepit do ní obrázky jídla a popsat, jak je výše uvedeno.
 • Alf na téma Пища – jídlo, udělají ti, kteří ještě nemají hotovo

Aj

 • Povinné: Vocabulary 6A
 • Dobrovolné: Adjective + IN viz příloha
 • Online hodiny: SB 68/1,2,3 WB 54/1,2

Z

 • Od zemědělství k péči o krajinu (str. 95) – opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Pokud bude pěkné počasí, využijte některý z dopravních prostředků (nejlépe takový, aby nezatěžoval životní prostředí) nebo můžete i pěšky, naplánujte trasu a vyrazte na výlet – pozorujte krajinu, kterou projíždíte (pole, louky, lesy, park…) …prima dny.

Nj

 • Pročíst si pravidla při tvoření množného čísla.
 • Online hodina: Tvorba „Pozvánka“, uč. str. 68/1, prac. sešit 64/19

27. 4. – 30. 4. 2020

M

Algebra na 29. 4.

 • PS str. 44/ cv. 1, 2
 • Uč. str. 87/ cv. 1 (nahoře) – Uprav podle vzorce.
 • Uč. str. 87/ cv. 3 (dole) – Pozor, některé příklady jsou na alg. vzorce a  některé na násobení mnohočlenů.
 • Test Alf – prověrka: Algebraické vzorce I. (Jeden pokus, po otevření vypracuj, přístupný do 2. 5.)

Geometrie

 • Uč. str. 48/ cv. 9
 • Souhrnná cvičení – uč. str. 51/cv. 12, 13a,17,19

F  

Ch

Z

 • Přečíst si Hospodářství pod vlivem politiky (str. 94).
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

Čj

ONLINE HODINY – TÉMA:

 • Vedlejší věty
  • kontrola DÚ  – učebnice str. 52, cvičení 2
 • Významové poměry mezi VH – poměr slučovací + stupňovací (VYSVĚTLÍME SPOLEČNĚ)  
  • NAUČIT SPOJKY ZPAMĚTI (učebnice str. 58)

Rj

Skupina Vlková

Ahoj, ruštináři!

Opakuj si slovíčka – jídlo.

V hodině budeme kontrolovat cvičení, která jste měli za uplynulý měsíc vypracovat, dokud nebyly online hodiny. Doufám, že je máte splněné.

 • PS str. 36/ cv. 1A, B (1B – čtení a překlad – připravte se! – poslech ze dne 30. 3.)
 • PS str. 38, 39/ cv. 5, 6A, B
 • PS str. 40/ cv. 10, 11- časování sloves

skupina Vargová

 • PS 44/22
 • PS 46/24 Osmisměrka
 • PS 47/27
 • Uč 37/slovíčka, 3. odstavec, vypiš do slovníčku
 • Alf je pro Tebe nachystán na téma Пища – jídlo

Aj

 • Povinné: test Unit 5, připravit vyplněný test na 1. online hodinu v týdnu od 27.4.2020.

Nj

Skupina p. uč. Trnkové

 • Ještě jednou si projděte prezentaci (je přiložená v Teams) a zopakujte „Wie spät ist es?“

Skupina p. uč. Pavličíkové

 • 29.4. On-line výuka
 • Kontrola úkolu U str. 72
 • Familienstory – rodinný příběh
 • Richtig x falsch
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

20. 4. – 24. 4. 2020

M

Algebra – ve středu v 9 hodin

 • na 22. 4. Umět algebraické vzorce. Vypracovat z učeb. str. 82/cv.1, 2 do seš. a v PS str. 41/cv. 7,8. V hodině umět vysvětlit postup při používání alg. vzorců.

Geometrie – v pátek v 9 hodin

 • na 24. 4. Vypočítat úlohy z učeb. str. 48 – 49/cv. 10a, 15, 16, 17, 19,  zkontrolovat si řešeníV hodině umět vysvětlit postup výpočtu slovní úlohy.
 • Test Alf – prověrka: Objem válce (do 26. 4.)

Čj

 • Online hodiny 2x týdně – TÉMA:
  • 1. VĚTNÉ ČLENY – kontrola DÚ z minulého období
  • 2. VEDLEJŠÍ VĚTY – nachystejte si přehled VV (popř. učebnice str. 51 rámeček dole)
 • VĚTNÉ ČLENY – věty opiš do sešitu a urči větné členy:
  • Dlouhá kolona aut stála před spuštěnými závorami.
  • Ze školního výletu jsme poslali pohled naší babičce.
  • Malé děti vesele křičely na hřišti u školy.
 • VV – učebnice str. 52, cvičení 2 – do sešitu (věty neopisuj, napiš jen druh VV)
 • ALF  – procvičování – časově neomezené

 • Dýchací soustava – Opakuj si učivo z minulého týdne (videa, prezentace, zápis v sešitě).
 • Z učeb. str. 77/otázky 1 – 5 vypracuj do sešitu.
 • Test Alf – Dýchací soustava: upevňování učiva (Opakuj si tolikrát, až učivo budeš umět!)

Rj

skupina Vlková

Ahoj, všechny vás zdravím!

Tak se zase kousek posuneme dál.

 • učebnice str. 32/ cv. 6A POSLECH – přečti si nahlas text (alespoň 2x), přelož ho a odpověz na cv. 6B a 6C (neznámá slovíčka jsou v ŘEŠENÍ)
 • PS str. 41, 42/ cv. 14 – sestav (očísluj) rozhovor + zkontroluj podle učebnice
 • VIDEO – zopakuj si slovíčka – jídlo
 • PS str. 46/ c. 24 – osmisměrka + zkontroluj podle ŘEŠENÍ

skupina Vargová

 • PS 44/21
 • PS 45/23

Od 20. 4. začínáme s výukou s využitím aplikace Teams v on-line komunikačních hodinách jazyka ruského. Prosím, sledujte web, bude Vám zaslán nový rozvrh. Do on-line hodiny RJ potřebujete mít nachystanou učebnici, pracovní sešit s vypracovanými zadanými DÚ a psací potřeby.

F

Ch

Z

 • přečíst si: Žít ve městě, nebo na venkově? (str. 91-92), Regionální rozvoj a politika (str. 93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • podívejte se na některou z debat našich politiků o aktuálních problémech a jejich možných řešeních
 • sluníčkové dny…

Nj

Tento týden nás čeká první hodina v Teams, zopakujte si tedy úkoly zadané od 12.3. Příslušné okruhy máte rozepsány.

1. hodina NJ Teams

 • Wie spät ist es?
 • Monate
 • Wann hast du Geburtstag?

Aj

 • Povinné- naučit se slovní zásobu k Computer studies SB str. 65
 • V online hodinách v Teams – „sillent letters“, text SB Computer studies, opakování 3. Lekce
 • Dobrovolné – text SB str. 84

Dějepis

 • Miloušové, prej se vám stýská po dějáku, tož sem si pro vás zasejk něco nachystal!
 • Blíží se první světová, ale než tu bude, eště se podíváme na období před ní.
 • Baví mě reklamy na Pilsner Urquell – jedna sada jejich reklam je inspirována známými českými osobnostmi 19. a počátku 20. století. Mrkněte na ně, schválně, jestli je (po)znáte.
 • Jára Cimrman sice nikdy neexistoval, ale vynálezci z této ukázky ano. Vypište jejich jména a přidejte k jejich jménu obor/vynález/dílo. Aspoň 5 byste jich mohli dat (google a rodiči poůžou)
 • Slovo secese asi mezi vaše oblíbené termíny nepatří, ale určitě byste měli znát minimálně Alfonse Muchu, bo on byl real cool guy a ve své době celoevropská až celosvětová malířská celebrita
 • Jak budete mět hotovo, pošlete mně (na messenger anebo jelinek@zsjoklik.cz) fotku vaší práce (pište rukou na papír). Zajímají mě jména 4 osobností podle reklam Pilsner a 5 osobností podle Járy Cimrmana. Kdo zjistí, který slavný sportovec vlastní největší sbírku plakátů A. Muchy, ten dostane při první vhodné příležitosti kokino 😉

14. 4. – 17. 4. 2020

Čj

 • skladba – větné členy – viz příloha 
 • on-line hodina – kontrola úkolů z minula + větné členy (teorie) 
 • ALF – věta jednoduchá, souvětí, větné členy – VYPRACUJTE PO SETKÁNÍ NA TEAMS

M

Algebra

 • Učeb. str. 82/cv. 4, 5 a str. 87/Opakování cv. 1, 2 do sešitu. Budeme kontrolovat na on – line hodině 15. 4., měj vypracované a připravené.
 • Test Alf – prověrka: Násobení mnohočlenů

Geometrie

 • Válcová tělesa kolem nás: uč. str. 46 – 47/cv. 1 – 7 vypočítat do sešitu, potom zkontrolovat řešení.
 • Test Alf – prověrka: Rotační válec – pojmy

 • Test Alf – prověrka: Svalová soustava
 • Uč. str. 64 na zelené liště: Co prozrazují výrazy tváře na obrázcích? Zapiš do sešitu.
 • Dobrovolný úkol – viz. příloha.
 • Podívej se pozorně na videa Dýchací cesty a Dýchání, učivo si pomocí nich dobře nastuduj.
 • Z prezentace Dýchací soustava si udělej svůj zápis do sešitu. Obrázky k nalepení i část zápisu pošlu.

F

 • Zopakuj si: El. náboj, el. proud, el. napětí, el. obvod.
 • Pak program ALF: Elektrické jevy – op.

CH

 •  program ALF: Bezkyslíkaté kyseliny
 •  Názvosloví procvičíme společně v ÚT 14.4.

Z

 • Přečíst si: Proč a kam se přemisťujeme (str. 90), opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

Rj

skupina Vlková

Všechny zdravím!

skupina Vargová

 • Příloha.
 • PS 42/16 a) Napiš překlad daných slov, z každého slova najdi určené písmenko – dané číslem a vypiš do3. sloupce. Získáš tajenku, kterou přepíšeš do cvičení 16/b a přečteš si význam slova. Nezapomeň na bublinku.
 • PS 43/17 Napiš si překlad k jednotlivým slovům dle obrázků.
 • PS 43/18 Vyřeš a napiš správně. Pak názvy zeleniny a ovoce přelož do Čj a pošli mi je e-mailem. Pořadí zanechej dle cvičení 18.
 • PS 43/19 a) Spoj a přelož.
 • PS 44/20 Zopakuj si rozhovor z minulého týdne (UČEBNICE 33/ 8 b).

Aj

 • Kontrola WB 52/3, 53/4
 • Povinné- WB 53/5, 53/I can, SB 65 – slovní zásoba Computer studies- zapsat a naučit slovíčka
 • Dobrovolné – video k „sillent letters“ – budeme procvičovat v 1. online hodině
YouTube player

Nj

6. 4. – 8. 4. 2020

Čj

 • Děkuji všem, kteří vypracovali požadované testy v ALFu
 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ VJ, S
 • Učivo v tomto týdnu velikonočně zkrátíme
 • Pracovní sešit str. 33/ cvičení 5 a – h (jen co zvládnete)
 • Pracovní sešit str. 34/cvičení 7 – OSMISMĚRKA

M

Algebra

 • Procvičuj násobení mnohočlenů v PS str. 38/cv. 4 a, b, c, d, cv. 5 a cv. 6 a, b.

Geometrie

 • Z prezentace Objem válce si vyřeš příklady do sešitu.

 • Dál procvičuj učivo o svalové soustavě v testech Alf, až je zvládneš na 1.
 • Vytiskni, vyplň a nalep do sešitu pracovní list Kosterní svaly. Kdo nemá možnost, napíše čísla 1 – 15 do sešitu a k nim připíše názvy svalů podle obrázku.
 • Z učeb. na str. 64 proveď úkol dole s kladívkem, svůj výsledek zapiš jednou větou do sešitu.

Ch

 • Opakovat BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY, může pomoci i  VIDEO.

F

Rj

skupina Vlková

Všechny moc zdravím!

 • Opakuj si, prosím, slovíčka JÍDLO. Nachystám nějaký testík.
 • PS str. 39/ cv. 6A, 6B + zkontroluj podle ŘEŠENÍ
 • PS str. 40/ cv. 7 – nejprve všechna slovíčka v zadání přečti a přelož do ČJ, pak doplň věty + ŘEŠENÍ
 • Zopakuj si azbuku podle POSLECHU písničky.

Všem vám přeji hezké Velikonoce!

skupina Vargová

 • UČEBNICE 33/7 Nakresli si 2 košíky do sešitu, popiš je rusky. Jeden ovoce, druhý zelenina. Ke každému košíku si pak připiš jednotlivé druhy ze cvičení.
 • UČEBNICE 33/8 a), 8 b) Rozhovor si sehraj sám s pomyslným spolužákem nebo se s ním můžeš spojit elektronicky.
 • 35/9 a) Z nabídky kavárny, kterou si najdeš na daných stránkách, mně napiš česky 3 – 4 dorty, které by sis vybral, nebo které sis dokázal přeložit
 • slovíčkovou nápovědu najdeš v příloze
 • UČEBNICE 37/38 Slovní zásoba, napiš do slovníčku všechna slovíčka a dvakrát si je přečti se správným přízvukem

Nj

 • Arbeitsbuch: 62/15 – a,b
 • ALF –  Ostern (Velikonoce)
 • Frohe Ostern

Aj

 • Od pondělí 6. 4. budu úkoly rozlišovat na povinné – ty budou z učebnice, pracovního sešitu a následně procvičíte v ALFU a dobrovolné – pro ty, kteří mají zájem se v aj zdokonalit, budu zařazovat slovní zásobu k aktuálním tématům, odkazy na různé stránky nebo videa.
 • Povinné

Aktuální téma Easter – Velikonoce, v souborech najdete nějaké info k tradicím a můžete si vymalovat i obrázek (první rozhodnete, které ze dvou tvrzení je pravdivé a potom vymalujete jen ta čísla v obrázku, odměnou je „velikonoční“ zvířátko)

Happy Easter!

Z

 • Přečíst si Sonda do české populace (str.88 -89), opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Moc Vás všechny na dálku zdravím. Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St) – ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí). Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

2. 4. – 3. 4. 2020

M

Algebra

 • Násobení mnohočlenů: PS str. 37 – 38 /cv. 2, 3 (e – h do škol. seš.).

Geometrie

 • Objem válce: PS str. 30/cv. 20, 21, 22.

ČJ

 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ.
 • Zkontroluj si splněné testy z pravopisu v ALFu – každý test 3x, zobrazí se mi vaše nejúspěšnější řešení (NEMAJÍ VYPRACOVÁNO VŠICHNI, TERMÍN PRODLUŽUJI DO 3.4.)
 • Nové učivo:
  • VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ – přečti si vysvětlení v učebnici str. 50 – rámeček
  • Učebnice str. 51, cvičení 4a) písemně do sešitu podle vzoru – doplň čárky v souvětí, rozliš VJ a S, u souvětí připiš, z kolika vět se skládá
  • VZOR: Většina z nás má ráda napínavé příběhy, díváme se na detektivky, horory i katastrofické filmy. (S – 2 věty)
  • Pracovní sešit strana 32, cvičení 2 a, b, c (VH a VV nemusíte)

AJ

 • Děkuji všem, kteří zvládli test, dle svých představ a možností! Vkládám test ještě jednou, cvičení rovná se/nerovná se – musíte mačkat jen ty rovná se/nerovná se, jakmile dáte tlačítko play vpravo dole, cvičení skončí po prvním slovesu (celkem je jich osm). Zkuste znovu, zapisuji si lepší výsledek (test je otevřen čtv. –pá).
 • Třídním učitelům ve čtvrtek posílám přehled, jak pracujete v ALFU. Kdo si chcete ještě něco dodělat, pište! (Experiences, Layla’s news, Present perfect, Lekce 5D)
 • SB str. 66/1a – ústně, neznámé spojení zapsat do slovníčku
 • WB str. 52/1,2

NJ

 • Arbeitsbuch str. 62/12,13,14
 • Roční období – zápis do sešitu – soubor

RJ

skupina Vlková

 • Ahojky všem!
 • Opakuj si slovíčka – JÍDLO.
 • učebnice str. 30, 31/ cv. 3A: poslechni si text, text si přečti (několikrát) a ústně přelož (neznámá slovíčka jsou v ŘEŠENÍ)
 • učebnice str. 31/ cv. 3B – spoj slovíčka s obrázky – čti si nahlas – zapiš do sešitu, např. 1G, 2Q… (pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ)
 • PS str. 38, 39/ cv. 5 – křížovka (zkontroluj podle ŘEŠENÍ)

skupina Vargová

 • UČEBNICE 32/6 b) viz Příloha
 • PS 41/14 viz Příloha
 • PS 42/15 a) Vypiš a roztřiď ovoce dle videa, slovíčka napiš do sešitu
 • PS 42/15 b) Zeptej se pomyslného spolužáka a odpověz za něho
 • Video – Ovoce a zelenina a jiščo raz!

 • Kosterní soustava: test Alf – prověrka (1 pokus)
 • Svalová soustava: testy Alf – upevnění učiva (opakuj tolikrát, až učivo budeš dobře umět a zvládneš na 1)

Svaly                                    

 • Svalstvo lidského těla
 • Pohybová soustava                                  
 • ÚKOL: V jednom z testů se dozvíš, který sval je v lidském těle nejmenší. Vyhledej, kde se nachází. Jeho název i umístění mi napiš. Nejrychlejší vyhrává!

Ch 

30. 3. – 1. 4. 2020

M

Algebra

 • Procvičujte násobení mnohočlenů(nikdo nenapsal, že by postup nepochopil).
 • Uč. str. 81 do sešitu modrý rámeček s vykřičníkem a cv. 1, 2, 3.
 • PS str. 36/cv. 1.

Geometrie

 • V PS str. 28/cv. 11 – 13 a str. 29/cv. 15 – 19 (slovní úlohy na objem válce).

Čj

 • Ještě něco z pravopisu, myslím, že jeho procvičování není nikdy dost!!
 • Pracovní sešit str. 27, cvičení 11
  • a) oprava chyb
  • b) do sešitu mluvnické kategorie podtržených podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor)
 • Pracovní sešit str. 29, cvičení 7
 • ALF – vy, kteří jste v ALFu příliš chybovali, vyzkoušejte si všechny testy z minulé sady ještě 1-2x  (u každého uvidím 3 pokusy)

Aj

 • Kontrola cvičení WB 51/5 – řešení
 • Příprava na test, ověř si své znalosti – soubor 5D
 • Alf test – 5D – otevřen od pondělí do středy, máte jen jeden pokus

Nj

 • Test ALF – Zahlen (číslovky). Test je otevřen od pondělí do středy. Máte jeden pokus. Viel Glück

Rj

skupina Vlková

Zdravím všechny moje ruštináře!

 • Většinu slovíček máme (opakuj si je, prosím, co nejčastěji), takže teď budeme pracovat s textem, Poslouchej, čti a doplňuj – viz PŘÍLOHA.
 • Všechna cvičení kontroluj podle ŘEŠENÍ.

Opatrujte se.

skupina Vargová

 • UČEBNICE 32/6 a, b, c), přečti si a přelož článek, odpověz na otázky, neznámá slovíčka máš pod tyrkysovým otazníkem a vykřičníkem, ostatní slovíčka si hledej na Googlu v překladači nebo je odhadni z textu. 
 • 32/6c) Napiš mi do emailu odpověď a překlad této otázky. 
 • PS 41/14, přečti si a sestav rozhovor, čísla pořadí vepiš do prázdných čtverečků vlevo a to mi pak následně ve správném pořadí zašli do emailu ke kontrole.

 • Nastuduj učivo z učebnice str. 63 – 65  a pomocí prezentace Svalová soustava si udělej zápis do sešitu. Obrázky i část zápisu pošlu. Pokud nemáš možnost tisknout, schematicky si obrázky nakresli a popiš (např. obrys postavy a na ní barevně místa, kde se svaly nachází apod.).

F

 • Dokončit úkoly z minula.
 • Kontrola: viz ŘEŠENÍ (Práce, energie, tepelné jevy)

Ch

Z

 • přečíst si kapitoly: Kolik nás kde žije (str.86) a Bude nás ubývat, či přibývat (str.87) 
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 

26. 3. – 27. 3. 2020

M

Algebra

 • Násobení mnohočlenu mnohočlenem (nadpis do sešitu) nastudujte pomocí videa, které najdete na stránce s dovysvětlením učiva. Několikrát si pouštějte postup, jak násobit mnohočlen mnohočlenem, až to pochopíte. Není to tak složité, věřím vám! Jsou tam podrobně vyřešeny 4 vzorové příklady, které si s pomocí videa vypracujte do sešitu i s barevným vyznačováním postupu krok po kroku.
 • Potom si pusťte video https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU, kde jsou tři oddíly příkladů a), b), c). Příklady ve cvičení a), b) si jen zopakujte, nepište, to už umíte. Příklady v c) si zase vypracujte s pomocí videa do sešitu. Na konci jsou příklady na procvičení, zkuste je sami a pak zkontrolujte.
 • Kdo mi první napíše, že to „pobral“, má u mě malé bezvýznamné +, ale po návratu do školy bude jeho snaha náležitě oceněna. Držím vám palce!

Geometrie

 • V PS str. 27 si vypočítej slovní úlohy na objem válce.

 • Procvičuj si učivo o kosterní soustavě v následujících čtyřech testech Alf. Každý test můžeš opakovat tolikrát, až učivo dobře zvládneš a budeš spokojen se svým výsledkem – známkou. Pozor, testy jsou nastaveny v časovém období, ve kterém je musíš splnit.
 • Test: Opěrná soustava                             
 • Test: Kostra člověka – popis                               
 • Test: Kosterní soustava                
 • Test: Kostra končetin

Čj

 • Kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ2
 • Pokračujeme v procvičování pravopisu
 • ALF  – s, -z, -vz
 • ALF – Pravopis procvičování, Pravopisné cvičení

Aj

 • Kontrolovat cvičení z minula – řešení
 • WB 51/5
 • Opakovat 5D (slovní zásoba, just + present perfect)
 • V pondělí v Alfu test – 5D

Nj

 • Dokončete cvičení v ALFU!
 • Zopakujte si číslovky!
 • V pondělí v ALFU test- Zahlen (číslovky).

Rj

Skupina Vlková

Ahojky všem. Mám radost, že většina pěkně pracuje. Držte se.

Skupina Vargová

 • Práce se slovesy пить а есть. Viz příloha.
 • PS cvičení na str. 40/11 a, b
 • PS cvičení na str. 41/13, doplň údaje o sobě.

F

Ch

23. 3. – 25. 3. 2020

M

>> Stránka s dovysvětlením učiva je tady.

Algebra

 • Důkladně si zopakuj vše o výrazech, co jsme se doposud učili (výraz číselný a s proměnnou, zápis výrazu s proměnnou,  jednočlen, dvojčlen atd., sčítání a odčítání, hodnota výrazu) – to už musíte dobře umět, protože příště už začneme nové učivo!
 • K ověření těchto znalostí vypracuj čtyři opakovací testy Alf na známky (máš jen jeden pokus), doporučuji mít u sebe tužku a papír, budeš si muset počítat!

Výrazy – úvod

Výrazy

Výrazy s proměnnou

Sčítání a odčítání mnohočlenů

Geometrie

 • V PS str. 26 si zopakuj výpočet objemu válce V = πr2v. Celou stranu máš mít hotovou někdy z pátku, kdy jste měli suplování. Příklady si znovu projdi a propočítej. Vy, co jste si úkol nesplnili, případně nedokončili, tak si celou stranu dopočítejte.

ČJ

 • Kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ
 • Pracovní sešit – str. 30, cvičení 5, 6, 7
 • Učenice – str. 49, cvičení 3 – písemně do sešitu (velká písmena)
 • Učebnice – str. 49, cvičení 4 – písemně do sešitu (vzory podstatných jmen napiš tužkou v daném tvaru nad slovo – př. – v cíli – stroji)

AJ

 • Tento týden pozvolna dokončíme 5D.
 • Řešení z předchozího týdne: soubor just + present per.
 • Nové: uč. 63/3a, b – do sešitu, spojit poloviny vět a doplnit k nim z části b) odpovědi (responses).
 • Uč. 63/5 – projít ústně – podle vzoru: Otázka – Dáš si drink? Odpověď -Ne děkuji. Právě jsem měl shake.
 • Prosím o dokončení všech cvičení v ALFU, které jsem vložila do AJ. Thank you J

NJ

 • Cvičení Alf: Monate

RJ

skupina Vlková

 • Prezentace – jídlo 2. – zapiš si 2. část slovíček dozadu do sešitu podle prezentace. K nácviku výslovnosti používej např. slovník na SEZNAMU.
 • Alf program – пи́ща 3, jídlo 4

skupina Vargová

 • Naposledy ses naučil v PS na str. 40/7 1. osobu č. j. u slovesa пить а есть. Nyní si v učebnici na str. 31 dole opiš zelenou tabulku s časováním těchto sloves v j. č. i s příklady. Pak doplň do cv. 10 na str. 40 v PS. Nápověda: 2. os. č. mn. eдите. 1. os. č. mn. od slovesa пить je  пьем (e = jo, tj. e se dvěma tečkami), a 3.os. č. mn. je пьют. Zpětně si doplň celé časování (mn. č.) i do školního sešitu, ať máš přehled.  
 • V programu Alf si po přihlášení najdeš Rj a je tam pro Tebe nachystáno procvičování zábavnou formou..
 • Pokud by někde nastal nějaký zádrhel, něčemu si nerozuměl(a), obrať se emailem přímo na mne. 

 • Máš- li možnost, vytiskni si a nalep dolní končetinu, pokud ne schematicky nakresli (obkresli z učebnice str. 61), obrázek popiš a nauč se, z čeho se dolní končetina skládá.
 • Nastuduj nemoci a poranění kosterní soustavy, opiš si zápis do sešitu nebo vytiskni a nalep.
 • Materiály pošlu.

F

 • program ALF: Elektrický proud
 • program ALF: Elektrické napětí

CH

 • program ALF: Významné oxidy – test
 • uč. str. 67: SULFIDY – výpis + uč. str. 67/2,3,4 – do sešitu (kontrola str. 206)

Z

 • Přečíst si kapitoly Surovinové zdroje na našem území (str. 82 – 83) a Ochrana krajiny a přírody (str. 84 – 85).
 • Z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

19. 3. – 20. 3. 2020

M

Geometrie

 • Opakovat výpočet povrchu válce ve slovních úlohách.
 • PS str. 24/cv. 6, 7 dokončit a cv. 10
 • PS str. 25/cv. 11-16

Čj

1. Děkuji všem, kteří mně zatím poslali slohové práce. 

 • Jejich vyhodnocení provedeme společně po návratu do školy. 
 • Ostatní práce očekávám do konce tohoto týdne. 

2. Zkontrolujte si správnost předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ 

3. Nadpis do sešitu: Skupiny bě, pě, vě, mě, mně 

 • učebnice strana 46 – přečíst rámeček nahoře 
 • učebnice strana 47, cvičení 5 – písemně do sešitu 
 • pracovní sešit strana 29, cvičení 1, 2, 3, 4 

AJ

NJ

Prosím všechny o dokončení obou cvičení v ALFU, vaše dosažené výsledky i značím.

Rj

Skupina Vlková

skupina Vargová

 • PS str. 34 báseň A. S. Puškin: Skazka o care Saltaně
 • Pokyny k zadání:
 • Opakovat a naučit se celé nazpaměť.
 • PS str. 39/cv. 6 a, b, str. 40/cv. 7, doplň, co obyčejně jíš a piješ na snídani, oběd a večeři, cv. 8, zeptáš se podle vzoru maminky, táty, bratra, sestry apod. a ve cv. 9. doplníš.

 • Procvičuj si učivo o kosterní soustavě v následujících čtyřech testech Alf. Každý test můžeš opakovat tolikrát, až učivo dobře zvládneš a budeš spokojen se svým výsledkem – známkou. Pozor, testy jsou nastaveny jen v časovém rozmezí 18. – 23. 3., ve kterém je musíš splnit.
 • Test: Kosterní soustava
 • Test: Stavba a růst kostí
 • Test: Lebka člověka – popis
 • Test: Kostra páteře

F

 • program ALF: Elektrický náboj, el. pole, el. obvod – test
 • Elektrický proud, el. napětí: viz. pdf. (výpis + výpočet)
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění !

CH

 • program ALF: Halogenidy – test
 • program ALF: Oxidy – test
 • uč. str. 65, 66: výpis ” Významné oxidy.”
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění!

16. 3. – 18. 3. 2020

M

Algebra

 • Učeb. str. 80/cv. 9, 10 a str. 87/cv. 1 z opakování do škol. seš.
 • PS str. 35 – 36/cv. 4 a 5

ČJ

SLOH

 • Vypracujte slohovou práci dle pokynů zadaných ve sloh. sešitě.
 • Výtah – Ohrožené druhy zvířat (vyber 1 zvíře).
 • Napište na počítači a pošlete jako přílohu na e-mail navratilova@zsjoklik.cz. (Pokud nemáte Word, můžete si zdarma stáhnout OpenOffice – https://www.openoffice.cz/ a nebo využít online poznámkový blok – https://www.editpad.org/)
 • Termín: do ST – 18.3.

AJ

 • Učeb. str. 62 – přečíst text, vypsat neznámá slovíčka
 • PS str. 50/1
 • Řešení z minula (PS 49/7)
 • Cvičení ALF – 5D

NJ

 • cvičení ALF

RJ

skupina Vlková

 • uč. str. 26 – seřadit obrázky, str. 28 – přečíst
 • PS – str.29/ cv. 23, 24, str. 30 – cv. 25 (podle cv. 23)
 • Alf test – 8. lekce

skupina Vargová

 • Pracovní sešit str. 34 báseň A. S. Puškin: Skazka o care Saltaně. Pokyny k zadání: Přečíst, zopakovat a naučit se nazpaměť
 • Str. 38 a 39 Křížovka Pokyny k zadání: Slovní zásobu přeložit a doplnit do křížovky, nezapomenout na tajenku

 • Zopakuj si vše, co jsme se učili o kosterní soustavě.
 • Popiš obrázek hrudníku, který máš v sešitě a nauč se, z čeho se skládá.
 • Máš- li možnost, vytiskni a nalep horní končetinu, pokud ne schematicky obkresli z učebnice str. 61, obrázek popiš a nauč se, z čeho se skládá.
 • Ke splnění úkolu použij materiály, které ti přijdou e-mailem.

F

CH

 • Program ALF: Halogeny, halogenidy
 • uč. str. 64 (názvosloví oxidů + krátký výpis) + str. 67/4 (vyzkoušet)

Z

 • přečíst si kapitoly: Působení ledovce u nás (str.76) a Mozaika české krajiny (str.77-81)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • Děcka, pusťte si video o otroctví, Johna Greena znáte.
 • V učebnici si nastudujte Druhou fázi průmyslové revoluce, to by vás mohlo bavit – má to přesah do současnosti.
 • Esi vás neco z toho zaujme, klidně mě kontaktujte, možete si udělat referát. Vymyslím časem aj nějaké testování na ALFa.
 • To do pátku stačí.
 • Zostaňte veselí a nebojte se!

11. 3. – 13. 3. 2020

M

 • Algebra
 • Učeb. str. 79/cv. 1, 2, 3, 4 a str. 80/cv. 6, 7 do domácího sešitu
 • PS str. 35/cv. 1, 2, 3

ČJ

 • PS str. 28/cv. 3, 4, 5

AJ

 • Učeb. str. 60, 61 – přečíst, zopakovat slovní zásobu – rubbish
 • PS str. 49 – cv. 49/7 – zdůvodnit použití časů