8. C – online výuka

15.6. – 22.6.2020

M

F

 • program ALF: SÍLY – op.
 • program ALF: KAPALINY A PLYNY – op.
 • v online hodině hrajeme Kahoot!

Ch

Čj

ONLINE HODINY: souhrnné opakování

Rj

 • PS 60/17 zopakuj
 • PS 60/18 a) popiš rusky,kontrola na on-line hodině
 • PS 61/19 roztřiď
 • PS 57-9 dobrovolné cvičení, pošli nebo přichystej naon-line hodinu

Aj

 • Učebnice s.  74 cv. 1ab,
 • Učebnice s.  75 cv. 2, 3ab,
 • Učebnice s.  77 cv. 1,2, 3
 • Učebnice s.  78 cv. 1,2,
 • Pracovní sešit s.60, cv. 1,
 • Opakování slovíček   6D
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • Sloveso fahren, möchte
 • uč. str. 77/3,4  79/8,9
 • pr. S. str. 69/4,5  70/6  71/11

Z

M

 • Močová soustava – řešení – zkontroluj si domácí úkol.
 • Nervová soustava – zápis – nalep nebo opiš do sešitu, splň úkol.
 • ALF test: Kožní a močová soustava – na čas a na známky. Libovolný počet opakování. Použij všechny dostupné zdroje informací. Otevřen do soboty 13.6.

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNÍ: křížovka č. 14
 • program ALF: HUSTOTA – op.
 • program ALF: KINEMATIKA – op.

Ch

Z

 • pomalu dobíráme učebnici, tentokrát jsem zadala 3 kapitolky, abych již mohla vybrat sešity.
 • nově máte možnost třídnických hodin, vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 •  pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 •  hezké dny.

Rj

 • PS 54/7 a, b, 55/11 a), 57/14 na základě procvičení přídavných jmen na on-line hodiněvypracuj a dopiš slova, která ti chybí
 • PS 55/11 b) udělej 2. polovinu úkolu, kontrola na on-line hodině
 • PS 60/17 zopakuj slovíčka a spoj s obrázky
 • PS 61/20, 21 přichystej naon-line hodinu
 • Uč 41/ 5 b na základě procvičení přídavných jmen na on-line hodině, vyvoď a doplň pravidlo, napiš do sešitu, kontrola 10. 6.

Čj

On-line hodiny:

 • Druhy souvětí + grafy souvětí – procvičování
 • Čárka v souvětí
 • DÚ na ÚT 9. 6. – PRAVOPIS – PS str. 43, cv. 4 (společná kontrola)
 • DÚ na PÁ 12. 6. – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST – v příloze (vytiskni a vyplň, kdo nemá možnost tisku, napíše jen odpovědi do sešitu)

Aj

 • Učebnice s.  73 cv. 3ab, 4ab
 • Pracovní sešit s.58, cv. 1,2,3,4,5
 • Pracovní sešit s.59, cv. 6ab
 • Opakování slovíček 6C, dopsat slovíčka 6D
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • On-line výuka v úterý 9.6.       8,05 – 8,50 hod
 • Slovní zásoba 8.lekce
 • Sloveso fahren, slovosled věty s ich möchte
 • Cestování, dovolená, státy

1.6. – 5. 6. 2020

M

F

 • viz. ELEKTŘINA OPAKOVÁNI: úkoly č. 5 – 13
 • program ALF: Práce, výkon, energie

Ch

 • uč. str. 84/5, 6
 • uč. str. 85/13, 14a) 15, 16
 • Vše do sešitu, kontrola v online hodině. Dobereme názvosloví solí.

Z

Rj

 • Uč 41/5 a) přečti a spoj, ale nevpisuj do učebnice 5 b) pravidlo si napiš do sešitu
 • Uč 42-43/8 připrav si ústně na on-line hodinu
 • Uč 48/slovní zásoba 3. část, opiš do slovníčku
 • PS 56/11 b) vybarvi pastelkou a popiš, jen 1. Část
 • Test – Alf Блюда (jídlo) – opakování na slovní zásobu a časování slovesa jíst a pít. POZOR – prodlouženo do 3. 6., tak jak bylo uvedeno na on-line hodině.

Čj

 • Procvičujeme všechny významové poměry – ALF (otevřen do 7. 6.)

ONLINE HODINY:

 • DÚ na ÚTERÝ 2. 6. – pracovní list  – v příloze
 • PÁTEK – SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ (vysvětlíme společně)

Aj

 • Učebnice s. 72, 73 cv. 1ab
 • Učebnice s.  73 cv. 2
 • Pracovní sešit s.58, cv.3
 • Opakování slovíček  6C
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • On-line výuka v úterý 2.6.       8,05 – 8,50 hod
 • Kontrola Meine Einladung – Arbeitsbuch 64/ 19
 • Korrigiere – oprav Popletená pozvánka –Arbeitsbuch 65/3
 • Čísla  do 100, počítání durch, mal
 • Z on-line hodiny vyplynou nové úkoly

25. 5. – 29. 5. 2020

M

 • Rovnice – úkol 2 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Slovní úlohy 1 – nalep nebo opiš do sešitu podle instrukcí na hodině.
 • Rovnice – úkol 3 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.

F

Ch

Z

 1. PL + řešení  – do sešitů
 2. PL + řešení  – do sešitů

Rj

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, kdo nestačil odeslat, dokončí dle pokynů v ÚKOLU č. 12 a zašle e-mailem nejpozději do 26. 5.
 • Test-Alf Блюда (jídlo) – opakování na slovní zásobu a časování slovesa jíst a pít. POZOR – jen do 26. 5., tak jak bylo uvedeno na on-line hodině.
 • PS 53/4, 55/10 vypracuj a přichystej na on-line hodinu, u cv. 10 hitparádu barev zaznamenej jen sám za sebe
 • Uč 47/slovní zásoba 2. polovinu opiš do slovníčku

Čj

ONLINE HODINY:

 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTNÝMI ČLENY –  učebnice str. 72 – 74 (vysvětlíme společně)
 • DÚ na ÚTERÝ 26. 5. – PS str. 37/cv. 8 – urči poměry, str. 38/cv. 9 – dokonči věty
 • DÚ na PÁTEK 29. 5. – PRAVOPIS – PS str. 40/cv. 4 – vyfoť a pošli
 • DOBROVOLNÉ   rčení – TAJENKA – PS str. 40/cv. 5a, 5b – správní řešitelé budou ohodnoceni – vyfoť a pošli do 30. 5.

Aj

 • Učebnice s. 72, 73 cv. 1ab
 • Pracovní sešit s.62, cv.2
 • Pracovní sešit s.63, cv.4
 • Test alf 6AB
 • Opakování slovíček  6C
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

skupina p. uč. Pavličíkové

 • Změna  On-line výuka bude vždy v úterý  8,05 – 8,50 hod
 • Meine Einladung – kontrola časových údajů
 • Čísla  do 100, počítání durch, mal
 • Familienstory – čtení s porozuměním
 • Úvod do slovní zásoby  Einheit 8

18. 5. – 22. 5.

M

 • Rovnice – úkol 1 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Slovní úlohy – manuál – nalep nebo opiš do sešitu, prostuduj.
 • Rovnice – úkol 2 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.
 • Trénujte řešení rovnic – pracovní sešit, učebnice, sbírky úloh. Budete to potřebovat.

F

Ch

Z

 • přečíst si: Co, jak a kam se přepravuje (str. 100-101), Od středověkých panství … (str. 102-103)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Rj

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, dokonči dle pokynů v ÚKOLU č. 12 a zašli e-mailem nejpozději do 24. 5.
 • PS 52/2, 53/3, 4, 54/5, vypracuj a přichystej na on-line hodinu
 • Uč 47/slovní zásobu-přídavná jména napiš do slovníčku a nauč se

Čj

 • Procvičujeme VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – spojky už snad umíte (najdete je v sešitě nebo ve vytištěné tabulce)
 • ONLINE HODINY:
 • DÚ na úterý 19. 5. – PS str. 36 – 37, cv. 1, 3
 • DÚ na pátek 22. 5. – pravopis v příloze
 • POMĚR PŘÍČINNÝ a VV PŘÍČINNÁ – uč. str. 65 (vysvětlíme společně)
 • Práce s textem – tvorba souvětí podle obrázků – uč. str. 66 – 67

Aj

 • Učebnice s. 71 cv.5, 6, 7
 • Učebnice s. 76  cv. 1,2
 • Pracovní sešit s.57, cv.4,5
 • Opakování slovíček 6B, dopsat slovíčka 6C
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

skupina p. uč. Pavličíkové

 • 20.5.  On-line výuka
 • Jahreszeiten  – čtení s porozuměním
 • Meine Einladung – vytvoření pozvánky – dle učebnice str 68
 • Čísla – einundzwanzig  usw.
 • Úvod do slovní zásoby  Einheit 8 – Státy
 • https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc

11. 5. – 15. 5. 2020

M

 • Válec – cvičení 3 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Rovnice – úkol 1 – vyřeš, vyfoť, pošli. Dbej na správnou úpravu rovnic.
 • PS Algebra – str. 46,47,48 – trénuj řešení rovnic. Je to dobrovolné, ale čím víc jich spočítáš, tím líp ti to v budoucnu půjde. Řešení neposílej, piš pouze v případě, když budeš potřebovat poradit.
 • Online hodiny – budeme řešit lineární rovnice se zlomky.

F

Ch

Z

 • Přečíst si: Návrat náročnosti do průmyslu (str. 96 – 97), Služby přebírají vedoucí postavení (str. 98 – 99).
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

Čj

 • VEDLEJŠÍ VĚTY – procvičování ALF (VV – doplňková + přísudková – NE – zohledním při hodnocení)
 • VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VH – pokračování:
  • Naučit se spojky – poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací (viz tabulka nebo zápis z prezentace v sešitě nebo učebnice str. 58 – 59)
  • DÚ na úterý – PS str. 36, cv. 2
 • ONLINE HODINY – významové poměry mezi VH – příčinný, důsledkový

POZOR!!!! ZMĚNA ROZVRHU JEN 8.A + 8.C!

Rj

skupina Vargová

 • Uč 37/Projekt na téma jídlo, vypracuj v elektronické podobě s obrázky nebo fotografiemi jako prezentaci. Napiš rusky, co rád jíš a piješ, můžeš přidat svůj oblíbený recept nebo jen vyjádřit, zda umíš nebo neumíš vařit. Pokud máš oblíbenou restauraci či kavárnu, uveď ji také. Tvoje prezentace může být rovněž vypracována na papíře-výkrese, můžeš to pojmout jako koláž, nakreslit nebo nalepit do ní obrázky jídla a popsat, jak je výše uvedeno. Jak to vše správně rusky vyjádřit najdeš i v PS 49/1,2
 • Alf na téma Пища – jídlo, udělají ti, kteří ještě nemají hotovo
 • Uč 36/ Ералаш podívejte se na video, zodpovězte otázky v učebnici a připravte si odpovědi na on-line hodinu. https://www.youtube.com/watch?v=ec-2h8Ey8_U

Nj

 • 13.5.  On-line výuka
 • Opakování časových údajů  – Uhrzeit, Monate, Jahreszeiten, Wochentage 
 • Čtení s porozuměním – věty U str 72/ cv 16 – Doplň Monate
 • https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc
 • Familienstory – Jahreszeiten
 • Z minulé  on-line hodiny vyplynuly úkoly – nezapomeň odeslat

Aj

 • Učebnice s. 70 cv.1
 • Učebnice s.70  cv. 2, 3, 4, 5
 • Pracovní sešit s.79, tabulka 6.2, 6.3
 • Pracovní sešit s.56, cv.1,2,3
 • Opakování slovíček 6B
 • Opakování nepravidelných sloves

4. 5. – 7. 5. 2020

M

 • Válec – cvičení 2 – řešení – zkontroluj si výsledky domácí práce.
 • Válec – cvičení 3 – nalep nebo opiš, spočti, vyfoť, pošli.
 • Online hodiny – budeme řešit lineární rovnice.

F

Ch

 • viz. VÝZNAMNÉ  SOLI
 • online hodina: procvičení názvosloví binárních sloučenin, hydroxidů a kyselin

Čj

ONLINE HODINY – TÉMA:  

1. Vedlejší věty

 • kontrola DÚ – učebnice str. 52, cvičení 2  
 • Urči druhy vedlejších vět – viz PŘÍLOHA 2.  
 • Významové poměry mezi VH – poměr slučovací + stupňovací (VYSVĚTLÍME SPOLEČNĚ)  
 • NAUČIT SPOJKY ZPAMĚTI (učebnice str. 58) 

Rj

 • PS 44/22 
 • PS 46/24 Osmisměrka 
 • PS 47/27 
 • Uč 37/slovíčka, 3. odstavec, vypiš do slovníčku 
 • Alf je pro Tebe nachystán na téma Пища – jídlo 

Aj

 • Učebnice s. 68 cv.1abc písemně do sešitu 
 • Pracovní sešit s.54, cv.1,2 
 • Dodělat test alf 5AB, nový test alf 5CD 
 • Opakování slovíček 6A 
 • Opakování nepravidelných sloves 

Z

 • Přečíst si: Hospodářství pod vlivem politiky (str. 94) 
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Nj

 •  29.4. On-line výuka  
 •  Kontrola úkolu U str 72  
 •  Familienstory – rodinný příběh  
 •  Richtig x falsch  
 •  Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů 

27. 4. – 30. 4. 2020

M

 • Válec – cvičení – řešení – zkontroluj si domácí úkol.
 • Válec – cvičení 2 – spočti, vyfoť, pošli.
 • Na online hodinách budeme řešit jednoduché rovnice.

F  

Ch

Z

 • Přečíst si Hospodářství pod vlivem politiky (str. 94).
 • Opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.

Čj

ONLINE HODINY – TÉMA:

 • Vedlejší věty
  • kontrola DÚ  – učebnice str. 52, cvičení 2
 • Významové poměry mezi VH – poměr slučovací + stupňovací (VYSVĚTLÍME SPOLEČNĚ)  
  • NAUČIT SPOJKY ZPAMĚTI (učebnice str. 58)

Rj

 • ÚKOL Č. 10
 • PS 44/22
 • PS 46/24 Osmisměrka
 • PS 47/27
 • Uč 37/slovíčka, 3. odstavec, vypiš do slovníčku
 • Alf je pro Tebe nachystán na téma Пища – jídlo

Aj

 • Učebnice s. 68 cv.1abc písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s.54, cv.1,2
 • Dodělat test alf 5AB, nový test alf 5CD
 • Opakování slovíček 6A
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • 29.4. On-line výuka
 • Kontrola úkolu U str. 72
 • Familienstory – rodinný příběh
 • Richtig x falsch
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

M

Čj

 • Online hodiny 2x týdně – TÉMA:
  • 1. VĚTNÉ ČLENY – kontrola DÚ z minulého období
  • 2. VEDLEJŠÍ VĚTY – nachystejte si přehled VV (popř. učebnice str. 51 rámeček dole)
 • VĚTNÉ ČLENY – věty opiš do sešitu a urči větné členy:
  • Dlouhá kolona aut stála před spuštěnými závorami.
  • Ze školního výletu jsme poslali pohled naší babičce.
  • Malé děti vesele křičely na hřišti u školy.
 • VV – učebnice str. 52, cvičení 2 – do sešitu (věty neopisuj, napiš jen druh VV)
 • ALF  – procvičování – časově neomezené

 • Plíce – zápis – nalep nebo opiš do sešitu, nastuduj z učebnice s. 75, vypiš dýchací svaly.

Rj

 • PS 44/21
 • PS 45/23

Od 20. 4. začínáme s výukou s využitím aplikace Teams v on-line komunikačních hodinách jazyka ruského. Prosím, sledujte web, bude Vám zaslán nový rozvrh. Do on-line hodiny RJ potřebujete mít nachystanou učebnici, pracovní sešit s vypracovanými zadanými DÚ a psací potřeby.

F

Ch

Z

 •  přečíst si: Žít ve městě, nebo na venkově? (str. 91-92), Regionální rozvoj a politika (str. 93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • podívejte se na některou z debat našich politiků o aktuálních problémech a jejich možných řešeních
 • sluníčkové dny…

Nj

 • Dle  nového rozvrhu budeme mít 1 hodinu NJ on-line v týdnu
 • Zopakujeme časové údaje – Monate und Jahreszeiten – Einheit 7
 • Zkontrolujeme všechna cvičení v PS ( Připravte si PS a U)
 • Z on-line hodiny vyplyne další zadání úkolů

Aj

 • Učebnice s. 66 cv.1a, 4 písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s.52, cv.4
 • Opakování slovíček 5D, dopsat si slovíčka 6A
 • Opakování nepravidelných sloves

Dějepis

 • Miloušové, prej se vám stýská po dějáku, tož sem si pro vás zasejk něco nachystal!
 • Blíží se první světová, ale než tu bude, eště se podíváme na období před ní.
 • Baví mě reklamy na Pilsner Urquell – jedna sada jejich reklam je inspirována známými českými osobnostmi 19. a počátku 20. století. Mrkněte na ně, schválně, jestli je (po)znáte.
 • Jára Cimrman sice nikdy neexistoval, ale vynálezci z této ukázky ano. Vypište jejich jména a přidejte k jejich jménu obor/vynález/dílo. Aspoň 5 byste jich mohli dat (google a rodiči poůžou)
 • Slovo secese asi mezi vaše oblíbené termíny nepatří, ale určitě byste měli znát minimálně Alfonse Muchu, bo on byl real cool guy a ve své době celoevropská až celosvětová malířská celebrita
 • Jak budete mět hotovo, pošlete mně (na messenger anebo jelinek@zsjoklik.cz) fotku vaší práce (pište rukou na papír). Zajímají mě jména 4 osobností podle reklam Pilsner a 5 osobností podle Járy Cimrmana. Kdo zjistí, který slavný sportovec vlastní největší sbírku plakátů A. Muchy, ten dostane při první vhodné příležitosti kokino 😉

14. 4. – 17. 4. 2020

Čj

 • skladba – větné členy – viz příloha 
 • on-line hodina – kontrola úkolů z minula + větné členy (teorie) 
 • ALF – věta jednoduchá, souvětí, větné členy – VYPRACUJTE PO SETKÁNÍ NA TEAMS

M

 • ALF: Cévní a mízní soustava – nejdříve učivo nastudujte.  Pak splňte test. Vezměte si na pomoc sešit i učebnici. Opakujte test tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.  Do pátku 17. 4.

F

 • Zopakuj si: El. náboj, el. proud, el. napětí, el. obvod.
 • Pak program ALF: Elektrické jevy – op.

CH

 •  program ALF: Bezkyslíkaté kyseliny
 •  Názvosloví procvičíme společně v ÚT 14.4.

Z

 • přečíst si: Proč a kam se přemisťujeme (str.90)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Rj

 • PS 42/16 a) napiš překlad daných slov, z každého slova najdi určené písmenko-dané číslem a vypiš do 3.sloupce. Získáš tajenku, kterou přepíšeš do cvičení 16/b a přečteš si význam slova. Nezapomeň na bublinku.
 • PS 43/17 Napiš si překlad k jednotlivým slovům dle obrázků.
 • PS 43/18 Vyřeš a napiš správně. Pak názvy zeleniny a ovoce přelož do Čj a pošli mi je e-mailem. Pořadí zanechej dle cvičení 18.
 • PS 43/19 a) Spoj a přelož
 • PS 44/20 Zopakuj si rozhovor z minulého týdne (UČEBNICE 33/ 8 b)

Aj

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3.  a  spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6. – 8. 4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná v úterý 14. dubna v 11 hod.

Nj

 • Monate und Jahreszeiten ( Roční období)
 • Procvič v PS  str  62/cv 12, 13, 14
 • Cv 15/ a) b)
 • Stále zůstává – Slovní zásoba Einheit 7

6. 4. – 8. 4. 2020

Čj

 • Děkuji všem, kteří vypracovali požadované testy v ALFu
 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ VJ, S
 • Učivo v tomto týdnu velikonočně zkrátíme
 • Pracovní sešit str. 33/ cvičení 5 a – h (jen co zvládnete)
 • Pracovní sešit str. 34/cvičení 7 – OSMISMĚRKA

M

 • Válec 3 – řešení – zkontroluj si.
 • Válec 4 – zadání – vytiskni nebo opiš do sešitu, zadaný úkol vyfoť a pošli e-mailem.

Ch

 • Opakovat BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY, může pomoci i  VIDEO.

F

Rj

 • UČEBNICE 33/7 Nakresli si 2 košíky do sešitu, popiš je rusky. Jeden ovoce, druhý zelenina. Ke každému košíku si pak připiš jednotlivé druhy ze cvičení.
 • UČEBNICE 33/8 a), 8 b) Rozhovor si sehraj sám s pomyslným spolužákem nebo se s ním můžeš spojit elektronicky.
 • 35/9 a) Z nabídky kavárny, kterou si najdeš na daných stránkách, mně napiš česky 3 – 4 dorty, které by sis vybral, nebo které sis dokázal přeložit
 • slovíčkovou nápovědu najdeš v příloze
 • UČEBNICE 37/38 Slovní zásoba, napiš do slovníčku všechna slovíčka a dvakrát si je přečti se správným přízvukem

Nj

 • Opakování učiva zadaného minule
 • Určování času – Kolik je hodin?
 • Podívej opět na video Němčina pro samouky – Mit Jitka 8 – Hodiny –určování času https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM
 • Slovní zásoba Einheit 7

Aj

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice str. 63, cv.4ab – řešení v příloze 
 • Pracovní sešit s.51, cv. 4 – řešení v příloze 
 • Učebnice str. 64  – přečíst si článek a písemně do sešitu vypracovat cv.1, 2 
 • Pracovní sešit s.51, cv.5 
 • Opakování slovíček  5D
 • Opakování nepravidelných sloves 

Z

 • Přečíst si Sonda do české populace (str.88 -89), opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu.
 • Moc Vás všechny na dálku zdravím. Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St) – ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí). Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

2. 4. – 3. 4. 2020

M

 • Objem válce 2 – řešení – zkontroluj si řešení úloh.
 • Objem válce 3 – nalep nebo opiš do sešitu, vypočítej.

ČJ

 • Zkontroluj si cvičení z minula podle ŘEŠENÍ.
 • Zkontroluj si splněné testy z pravopisu v ALFu – každý test 3x, zobrazí se mi vaše nejúspěšnější řešení (NEMAJÍ VYPRACOVÁNO VŠICHNI, TERMÍN PRODLUŽUJI DO 3.4.)
 • Nové učivo:
  • VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ – přečti si vysvětlení v učebnici str. 50 – rámeček
  • Učebnice str. 51, cvičení 4a) písemně do sešitu podle vzoru – doplň čárky v souvětí, rozliš VJ a S, u souvětí připiš, z kolika vět se skládá
  • VZOR: Většina z nás má ráda napínavé příběhy, díváme se na detektivky, horory i katastrofické filmy. (S – 2 věty)
  • Pracovní sešit strana 32, cvičení 2 a, b, c (VH a VV nemusíte)

Aj 

 • Zkontrolovat výsledky 
 • Učebnice str. 63, cv.3a – 1c,2a,3f,4e,5d,6d 
 •  cv.3b – 1(4), 2(5), 3(1), 4(3), 5(2), 6(6)   v závorkách jsou výrazy z cv.3a 
 • Pracovní sešit s.50/2, 3a – tato si  zkontrolujete poslechem( cv.3b) 
 • Pracovní sešit s.79 tabulka 5.6  6 anglických vět přepsat a přeložit do sešitu 
 • Učebnice str. 63, cv.4ab – vytvořit písemně do sešitu věty v předpřítomném čase s použitím just a přeložit je do češtiny 
 • str. 63, cv. 5. vytvořit písemně do sešitu libovolné 3 dialogy, ostatní procvičit ústně 
 • Pracovní sešit s.51, cv. 4 
 • Opakování slovíček 5D 
 • Opakování nepravidelných sloves 

NJ

 • Uvedené učivo je i na týden od 6.4. 
 • Určování času – Kolik je hodin? 
 • Podívej na video Němčina pro samouky – Mit Jitka 8 – Hodiny –určování času https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM 
 • Následně si učivo pročti v učebnici str 70, cv 8b, Es ist…… 
 • V PS str 61 doplň časové údaje ve cv 8. UND DAS IST ALLES. 

RJ

 • UČEBNICE 32/6 b) viz Příloha
 • PS 41/14 viz Příloha
 • PS 42/15 a) Vypiš a roztřiď ovoce dle videa, slovíčka napiš do sešitu
 • PS 42/15 b) Zeptej se pomyslného spolužáka a odpověz za něho
 • Video – Ovoce a zelenina a jiščo raz!

 • Mízní soustava – zápis – nalep nebo přepiš do sešitu, nastuduj z učebnice.

Ch 

30. 3. – 1. 4. 2020

Čj

 • Ještě něco z pravopisu, myslím, že jeho procvičování není nikdy dost!!
 • Pracovní sešit str. 27, cvičení 11
  • a) oprava chyb
  • b) do sešitu mluvnické kategorie podtržených podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor)
 • Pracovní sešit str. 29, cvičení 7
 • ALF – vy, kteří jste v ALFu příliš chybovali, vyzkoušejte si všechny testy z minulé sady ještě 1-2x  (u každého uvidím 3 pokusy)

M

 • Zkontrolujte si Násobení a dělení mnohočlenů – řešení.
 • Zkontrolujte si Úkol u učebnice – řešení.
 • Zkontrolujte si výsledky – minulé pondělí.
 • Objem válce – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte. Spočítejte úkol.
 • Válec2 – opište nebo nalepte do sešitu, spočítejte zadané příklady. Výsledky posílat netřeba, řešení dodám příště.

DŮLEŽITÉ: příklady označené (*) počítají jen ti, co měli 1 nebo 2 na vysvědčení. Platí nejen dnes, ale i v budoucnu. Pro ostatní jsou „hvězdičkové příklady“ dobrovolné.

 

 • červené krvinky (ERYTROCYTY) 

– obsahují červené barvivo HEMOGLOBIN, jehož součástí je prvek Fe 

– hemoglobin váže a přenáší kyslík, oxid uhličitý červené krvinky nepřenášejí 

– okysličená krev = světle červená, odkysličená krev = tmavě červená 

– hemoglobin váže i oxid uhelnatý – velmi nebezpečné!!! ( důležité jsou revize kotlů, komínů, kamen ) – první pomoc ? postiženého vytáhnout na vzduch + volat záchranku 

– typ červených krvinek určuje krevní skupinu – vypiš krevní skupiny: A, B, AB, O 

– tvoří se (kde?) v červené kostní dřeni, zanikají ve slezině 

– transfúze je: krev se odebere dárci a dá se pacientovi – pozor – oba stejná krevní sk. 

– autotransfúze: krev se odebere pacientovi do zásoby a pak se dá pacientovi zpět v případě potřeby (provádí se při plánovaných operacích) 

 • bílé krvinky (LEUKOCYTY) 

– zajišťují IMUNITU ( požírají mikroby + vytvářejí protilátky) 

– imunita vrozená – tělo má zásobu protilátek v krevní plazmě 

– imunita získaná aktivní – tělo si samo vytvoří protilátky proděláním nemoci (= princip očkování, kdy tělu naočkujeme „oslabenou nemoc“) 

– imunita získaná pasívní – protilátky jsou do těla vpraveny (např. lékařem) 

– inkubační doba = doba, než se projeví první příznaky nemoci 

– karanténa = pacient je izolován od ostatních (JAK?), aby je nenakazil 

– epidemie = nakažlivá nemoc zasáhla velké území (okres, kraj, stát, …) 

– pandemie = celosvětová epidemie – nemoc zasáhla více kontinentů 

– a ještě doplníme: infekce = nákaza, infekční = nakažlivý – DOPLŇ DO SEŠITU!! 

 • krevní destičky (TROMBOCYTY) 

– zajišťují srážení krve = ochrana těla před vykrvácením 

– princip spočívá v přeměně tekuté bílkoviny fibrinogenu na vláknitou bílkovinu fibrin 

– vlákna vytvoří síť, která ucpe ránu – vznikne strup 

– rozlišuj: srážlivost krve = přirozený jev, ale tvorba sraženiny v cévách, aniž by byly poraněny, je život ohrožující stav – sraženina TROMBÓZA může ucpat drobné cévky v srdci, v mozku 

 • Srdce – zápis – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte + nastudujte z uč. s. 59. 
 • Zkontrolujte si krvinky – řešení. 
 • Zopakujte si svalstvo člověka a pak splňte test ALF. Bacha – otázky jsou na čas! 

Všiml jsem si (bohužel pozdě), že se na stránkách neobjevily úkoly z M a Př na období 19. – 20. 3. A dost se divím, že se nikdo z vás neozval. Matematiku vám prominu (šlo o procvičování staré látky), ale přírodopis si musíte zpětně doplnit. Jde o učivo Cévy a vše potřebné najdete v oddílu pro 8. A. Pokaždé budete mít zadány úkoly z M i Př a pokud se neobjeví u vaší třídy, tak koukněte do třídy 8.A, máte to úplně stejné. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište na tyl@zsjoklik.cz 

 • Srdce – uč. str. 69 

– je dutý sval – ze srdeční svaloviny 

– vazivový obal = OSRDEČNÍK 

– srdce pracuje rytmicky – střídají se stah (SYSTOLA) a ochabnutí (DIASTOLA) – řízeno přímo ze srdce! 

– rychlost tepu řídí mozek (na čem závisí rychlost srdečního rytmu?) 

 • Srdce – nákres – nalepte nebo přepište a překreslete do sešitu. V rámci možností nastudujte. 

Aj 

 • Dopište si do slovníčků chybějící výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page 
 • Dodělejte si test Alf a snažte se dosáhnout 100% –  vaše výsledky budu hodnotit. 
 • Učebnice str. 63, cv.3a – písemně do sešitu spojit věty a přeložit je a ve cv.3b k nim přiřadit vhodnou reakci 
 • Pracovní sešit s.50/2, 3a –použijete výrazy z cv.2, 3b poslechem si zkontrolujete cv. 2, 3a 
 • Opakování slovíček  5D 
 • Opakování nepravidelných sloves 

NJ

 • Opakování slovní zásoby –  7. Lekce, zaměřit se  na Monate
 • Nově – Množné číslo podstatných jmen, Učebnice str 71 / cv 13
 • Vypiš dvojice  slov – jednotné x množné číslo, dopiš člen určitý  u jednotlivých slov v  jednotném čísle ( der, die, das),  v množném čísle je vždy člen die.

Rj 

 • UČEBNICE 32/6 a, b, c), přečti si a přelož článek, odpověz na otázky, neznámá slovíčka máš pod tyrkysovým otazníkem a vykřičníkem, ostatní slovíčka si hledej na Googlu v překladači nebo je odhadni z textu 
 • 32/6c) Napiš mi do emailu odpověď a překlad této otázky 
 • PS 41/14, přečti si a sestav rozhovor, čísla pořadí vepiš do prázdných čtverečků vlevo a to mi pak následně ve správném pořadí zašli do emailu ke kontrole 

F

 • Dokončit úkoly z minula.
 • Kontrola: viz ŘEŠENÍ (Práce, energie, tepelné jevy)

Ch

Z

 • přečíst si kapitoly: Kolik nás kde žije (str.86) a Bude nás ubývat, či přibývat (str.87) 
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu 

26. 3. – 27. 3. 2020

M

 • Zkontrolujte si Násobení a dělení mnohočlenů – řešení.
 • Zkontrolujte si Úkol u učebnice – řešení.
 • Zkontrolujte si výsledky – minulé pondělí.
 • Objem válce – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte. Spočítejte úkol.
 • Všiml jsem si (bohužel pozdě), že se na stránkách neobjevily úkoly z M a Př na období 19. – 20. 3. A dost se divím, že se nikdo z vás neozval. Matematiku vám prominu (šlo o procvičování staré látky), ale přírodopis si musíte zpětně doplnit. Jde o učivo Cévy a vše potřebné najdete v oddílu pro 8. A. Pokaždé budete mít zadány úkoly z M i Př a pokud se neobjeví u vaší třídy, tak koukněte do třídy 8.A, máte to úplně stejné. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište na tyl@zsjoklik.cz

Čj

 • Kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ2
 • Pokračujeme v procvičování pravopisu
 • ALF  – s, -z, -vz
 • ALF – Pravopis procvičování, Pravopisné cvičení

Aj

 • Zkontrolovat výsledky:
 • Učebnice str. 63, cv.2 – 1g,2f,3b,4i,5d,6j,7c,8h,9e,10a 
 • Pracovní sešit s.50/1 – v příloze 
 • Test Alf – opakováni lekce 5AB, snažte se dosáhnout 100%. 
 • Opakování slovíček  5D 
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • Einheit 7
 • PS str 60/ cv 2  Wo ist Max? Přiřazuj.
 • str60/ cv 4 a), b)             Čti čísla.
 • str 60/cv 5 a), b), c)       Zapiš čísly.
 • Str 61/cv 6                      Čti telefonní čísla

Rj

 • Práce se slovesy пить а есть. Viz příloha.
 • PS cvičení na str. 40/11 a, b
 • PS cvičení na str. 41/13, doplň údaje o sobě

 • Srdce – opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte + nastudujte v uč. s. 59.
 • Zkontrolujte si krvinky – řešení.
 • Zopakujte si svalstvo člověka a pak splňte test ALF. Bacha – otázky jsou na čas!
 • Všiml jsem si (bohužel pozdě), že se na stránkách neobjevily úkoly z M a Př na období 19. – 20. 3. A dost se divím, že se nikdo z vás neozval. Matematiku vám prominu (šlo o procvičování staré látky), ale přírodopis si musíte zpětně doplnit. Jde o učivo Cévy a vše potřebné najdete v oddílu pro 8. A. Pokaždé budete mít zadány úkoly z M i Př a pokud se neobjeví u vaší třídy, tak koukněte do třídy 8.A, máte to úplně stejné. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište na tyl@zsjoklik.cz

F

Ch

Z

 • Zadání z minulé hodiny 

23. 3. – 25. 3. 2020

Čj

 • Kontrola správnosti předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ
 • Pracovní sešit – str. 30, cvičení 5, 6, 7
 • Učenice – str. 49, cvičení 3 – písemně do sešitu (velká písmena)
 • Učebnice – str. 49, cvičení 4 – písemně do sešitu (vzory podstatných jmen napiš tužkou v daném tvaru nad slovo – př. – v cíli – stroji)

M

 • dopočítat minulou sadu + učebnice Aritmetiky s. 57 cv. 13

 • zopakovat svalovou soustavu – bude test
 • učebnice s. 70 – krevní oběh – udělat výpisky do sešitu

Aj

 • Zkontrolovat výsledky – pracovní sešit:
 • s. 52, cv. 1:
  • -a prize, a horse, in a balloon, a bungee jump, an e-mail, your finger, a museum
 • cv. 2:
  • 2.´ve been in some plays
  • 3.´s won lots of matches
  • 4.´met Lewis Hamilton
  • 5.´ve visited them in many different countries
  • 6. has done some work
  • 7.´s done a bungee jump and flowwn in a helikoptér
  • 8.´ve cooked diner for all my friends
 • Učebnice str. 62 – přečíst Kids a ústně přeložit s. 63, cv. 2 písemně do sešitu poskládat věty do správného pořadí a přeložit je
 • Pracovní sešit s.50/1
 • Opakování slovíček 5C, Slovní zásoba dopsat 5D
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • Einheit 7 /lekce/
 • 1. Zápis do sešitu, téma: Měsíce –Monate
  • Do sloupečku si v sešitě zapište názvy měsíců v němčině, pokud je nutná nějaká informace k výslovnosti je vedle slovíčka, jinak čtěte stejně jako v češtině.
  • Sami si pak vytvořte druhý sloupeček s anglickými názvy měsíců, srovnejte psanou podobu, výslovnost je úplně jiná. V příštím týdnu budou vložena do Alfu cvičení na měsíce Monate.
   • Januar–čteme dlouhé a
   • Februar –čteme dlouhé a
   • März–čteme „merc“
   • April–čteme, jak se píše i s „R“
   • Mai–čteme „maj“
   • Juni-čteme delší u
   • Juli–čteme delší u
   • August
   • September–čteme „Ze……“
   • Oktober
   • November–„v“ čteme výjimečně jako v, důraz až na druhé slabice
   • Dezember –„dece….“
   • K výslovnosti použijte jakýkoliv online slovník, např. na seznamu.
 • 2. Opakujte si čísla do 100.

Rj

 • Naposledy ses naučil v PS na str. 40/7 1. osobu č. j. u slovesa пить а есть. Nyní si v učebnici na str. 31 dole opiš zelenou tabulku s časováním těchto sloves v j. č. i s příklady. Pak doplň do cv. 10 na str. 40 v PS. Nápověda: 2. os. č. mn. eдите. 1. os. č. mn. od slovesa пить je  пьем (e = jo, tj. e se dvěma tečkami), a 3.os. č. mn. je пьют. Zpětně si doplň celé časování (mn. č.) i do školního sešitu, ať máš přehled.
 • V programu Alf si po přihlášení najdeš Rj a je tam pro Tebe nachystáno procvičování zábavnou formou
 • Pokud by někde nastal nějaký zádrhel, něčemu si nerozuměl(a), obrať se emailem přímo na mne

F

 • program ALF: Elektrický proud
 • program ALF: Elektrické napětí


CH

 • program ALF: Významné oxidy – test
 • uč. str. 67: SULFIDY – výpis + uč. str. 67/2,3,4 – do sešitu ( kontrola str. 206)

      Z

 • přečíst si kapitoly: Surovinové zdroje na našem území(str.82-83) a Ochrana krajiny a přírody (str.84-85)
 •  z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

19. 3. – 20. 3. 2020

Čj

1. Děkuji všem, kteří mně zatím poslali slohové práce. 

 • Jejich vyhodnocení provedeme společně po návratu do školy. 
 • Ostatní práce očekávám do konce tohoto týdne. 

2. Zkontrolujte si správnost předchozích úkolů – viz příloha ŘEŠENÍ 

3. Nadpis do sešitu: Skupiny bě, pě, vě, mě, mně 

 • učebnice strana 46 – přečíst rámeček nahoře 
 • učebnice strana 47, cvičení 5 – písemně do sešitu 
 • pracovní sešit strana 29, cvičení 1, 2, 3, 4 

Aj 

 • Zkontrolovat výsledky dle klíče v příloze 1 a příloze 2
 • Pracovní sešit s. 52, cv. 1,2,3 
 • Opakování slovíček 5C, 
 • Opakování nepravidelných sloves 
 • Test alf 

F

 • program ALF: Elektrický náboj, el. pole, el. obvod – test
 • Elektrický proud, el. napětí: viz. pdf. (výpis + výpočet)
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění !

CH

 • program ALF: Halogenidy – test
 • program ALF: Oxidy – test
 • uč. str. 65, 66: výpis ” Významné oxidy.”
 • Všechny úkoly kontroluji a značím si jejich splnění!

Nj 

 • Einheit 7 /lekce/ 
 • U str 68 – opiš si do sešitu 1 pozvánku( Einladung), zvýrazni v ní um, im, am. 
 • Opiš si Grammatik str.68 – in dem Park, in der Stadt, in dem Restaurant atd, celý sloupec 
 • ( 3.pád podstatných jmen), minule byl náhled. 
 • Zopakuj si čísla 11 elf – 20 zwanzig, přidej 30 – 100 viz str 69. 

Rj

 • PS str. 34 báseň A. S. Puškin: Skazka o care Saltaně
 • Pokyny k zadání:
 • Opakovat a naučit se celé nazpaměť.
 • PS str. 39/cv. 6 a, b, str. 40/cv. 7, doplň, co obyčejně jíš a piješ na snídani, oběd a večeři, cv. 8, zeptáš se podle vzoru maminky, táty, bratra, sestry apod. a ve cv. 9. doplníš.

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ

SLOH

 • Vypracujte slohovou práci dle pokynů zadaných ve sloh. sešitě.
 • Výtah – Ohrožené druhy zvířat (vyber 1 zvíře).
 • Napište na počítači a pošlete jako přílohu na e-mail navratilova@zsjoklik.cz. (Pokud nemáte Word, můžete si zdarma stáhnout OpenOffice – https://www.openoffice.cz/ a nebo využít online poznámkový blok – https://www.editpad.org/)
 • Termín: do ST – 18.3.

M

 • Zkontrolovat řešení úloh z minula – viz příloha
 • nové úkoly: učebnice Aritmetika str. 79 cv. 1,2,4 + str. 80 cv. 6, 7, 9

Aj

 • Učebnice s. 61, cv. 4a opakování slovní zásoby
 • Pracovní sešit s. 49, cv. 4,5,6,7
 • Opakování slovíček 5C, dopsat slovíčka 5D
 • Opakování nepravidelných sloves

Nj

 • Einheit 7 /lekce/
 • PS str 67 slovní zásoba – 2.polovina opiš. Procvič ve cv. 1/ str 60
 • Náhled na GRAMMATIK v učebnici str 68

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit str. 34 báseň A. S. Puškin: Skazka o care Saltaně. Pokyny k zadání: Přečíst, zopakovat a naučit se nazpaměť
 • Str. 38 a 39 Křížovka Pokyny k zadání: Slovní zásobu přeložit a doplnit do křížovky, nezapomenout na tajenku

 • Příloha Krvinky – vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat do sešitu, chybějící text doplnit z učebnice nebo z jiných zdrojů.

F

 • Zopakovat: Elektrický náboj, jednoduchý elektrický obvod.

CH

 • Program ALF: Halogeny, halogenidy

Z

 • přečíst si kapitoly: Působení ledovce u nás (str.76) a Mozaika české krajiny (str.77-81)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • Děcka, pusťte si video o otroctví, Johna Greena znáte.
 • V učebnici si nastudujte Druhou fázi průmyslové revoluce, to by vás mohlo bavit – má to přesah do současnosti.
 • Esi vás neco z toho zaujme, klidně mě kontaktujte, možete si udělat referát. Vymyslím časem aj nějaké testování na ALFa.
 • To do pátku stačí.
 • Zostaňte veselí a nebojte se!

11. 3. – 13. 3. 2020

M

 • učebnice Aritmetika str. 76, cv. 1,2,4,7, vypočítat do sešitu

Č

 • pracovní sešit str. 28, cv. 3,4,5

Aj

 • opakování z učebnice str. 60, z pracovního sešitu str. 47, cv. 5,6 a ze str. 48, cv. 1,2, slovní zásoba 5c, dle slovníčku