9. A – online výuka

15.6. – 22.6.2020

Český jazyk

Ahojky všem!

V poslední online hodině se podíváme na vaše slohové práce a zakončíme vaše čtyřleté účinkování na 2. stupni.

Matematika

Téma týdne: opakování + dělení lomených výrazů

 • Zkontroluj si a doplň úkoly z 8. – 12. května 2020 podle prezentace I.
 • Dodělej si všechny testy z Alfa s modrým panáčkem.
 • Procvičuj si učivo matematiky podle testů, které vám zadám v průběhu týdne.
 • Pro budoucí středoškoláky:

Nejprve zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=aGP0SlpWwSc  + do 8. minuty video https://www.youtube.com/watch?v=vGFwh7xp9cw, pak si prostuduj prezentaci II a vypracuj z pracovního sešitu algebry cv. 1 + 2 str. 45.

Německý jazyk

Ahojky všem!

Tak naposledy v tomto školním roce bude němčina.

Podíváme se na některá cvičení v učebnici a v PS (Körperteile; Was tut dir weh?).

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Učebnice s. 49 cv. 5abc
 • Pracovní sešit s. 42 cv.2
 • Pracovní sešit s. 39 cv.5,6,7
 • Opakovat si slovíčka 4C
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • Unit 4 – revision
 • SB 54, WB 69/2 42/1,2

Ruský jazyk

 • Uč 59/Projekt Поездка в Москву, prodlouženo do 18. 6.
 • PS 70/23 Křížovka
 • PS 82/11 Minulý čas
 • PS 82/12 Svátky
 • Uč 58/Ералаш Podívej se na video a připrav si odpovědi na otázky do on-line hodiny https://www.youtube.com/watch?v=rTB7PLcOt4o

Fyzika

Chemie

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Co dokáže příroda (120)
 • opsat do sešitu shrnutí

– všem Vám přeji, ať se dostanete na vybrané školy.

– přístup do školy je stále složitý (kvůli opatřením ministerstva), někteří stále nemáte splněné mé požadavky – během tohoto týdne mi pošlete, pokud víte, že jste něco nesplnili.

– hezké dny

… a to je vše

8. 6. – 12. 6.

Český jazyk

Všechny vás zdravím!

V online hodině probereme vaše přijímací zkoušky a podíváme se ještě na pravopis.

 • PS str. 74/ cv. 5

A dostanete ode mě poslední slohový úkol!!! Zadání sdělím v hodině.

Matematika

Téma týdne: opakování + násobení lomených výrazů

 • Zkontroluj si a doplň úkoly z 1. – 5. května 2020 podle prezentace I.
 • Dodělej si všechny testy z Alfa s modrým panáčkem.
 • Procvičuj si učivo matematiky podle testů, které vám zadám v průběhu týdne.
 • Pro budoucí středoškoláky:

Nejprve zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=F2n1_1ZsT4M + do 8. minuty video https://www.youtube.com/watch?v=xviPIGn–og, pak si prostuduj prezentaci II a vypracuj z pracovního sešitu algebry cv. 1, 2, 3 + 4 str. 44.

Německý jazyk

Všechny vás zdravím!

Udělej si zápis podle PREZENTACE (pokud jsi to nestihl/a v online hodině).

V předposlední online hodině budeme procvičovat části lidského těla a naučíme se říct, co nás bolí.

 • PS slovíčka str. 53 (celý levý sloupec)
 • PS str. 46/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Učebnice s. 48 cv. 3ab, 4ab
 • Učebnice s. 49 cv.  4ab
 • Pracovní sešit s. 38 cv.1,3
 • Pracovní sešit s. 39 cv.4
 • Opakovat si slovíčka 4C
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • online hodina: Find the real you SB 48,49, Listening 49/5a
 • WB 38/1,2,3 39/4a,b

Ruský jazyk

 • Uč 59/Projekt Поездка в Москву, KDO NESTIHL VYPRACOVAT a včas odevzdat, má poslední možnost a to do 18. 6.(podrobnější informace v příloze)
 • PS 69/21, 70/22
 • PS 67/17 vyhledej si na netu a podívej se na obraz
 • Uč 58/Ералаш Podívej se na video a připrav si odpovědi na otázky do on-line hodiny https://www.youtube.com/watch?v=rTB7PLcOt4o

Fyzika

Chemie

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Geologická mapa ČR (112-119)
 • opsat do sešitu shrnutí
 • všem Vám přeji, ať se dostanete na vybrané školy.
 • přístup do školy je stále složitý (kvůli opatřením ministerstva), někteří stále nemáte splněné mé požadavky – během tohoto týdne mi pošlete, pokud víte, že jste něco nesplnili.
 • hezké dny

1.6. – 5.6. 2020

Český jazyk

 • Všechny vás zdravím!
 • V online hodině budeme opakovat literární pojmy a slohové útvary.
 • Přikládám PREZENTACI se staženými úkoly z literatury a slohu minulých přijímacích zkoušek.
 • Dále si můžete stáhnout (kdo to neudělal ze zaslaného mailu) PŘEHLED LITERÁRNÍCH POJMŮ s vysvětlením.

Cvičení z českého jazyka

 • Ahojky!
 • V poslední hodině cvičení v Čj budeme procvičovat a pilovat před přijímacími zkouškami.
 • Připrav si otázky, co ještě chceš vysvětlit, procvičit, probrat… To, v čem si nejsi úplně jistý/á.

Matematika

Téma týdne: opakování, podmínky a krácení lomených výrazů

Německý jazyk

 • Všechny vás moc zdravím!
 • V online hodině začneme probírat části lidského těla. Nakresli si do sešitu postavu (přes celou stránku) a obličej (taky přes celou stránku). V hodině se učíme části těla.
 • Podívej se na PÍSNIČKU Kopf, Schulter, Knie und Fuß .

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Učebnice s. 48 cv. 1ab, 2ab
 • Pracovní sešit s. 38 cv.2
 • Opakovat si  slovíčka 4C
 • dodělat  Test alf 4AB
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • WB 37/3,4 – kontrola v online hodině

Online hodina:

 • WB 37/5
 • Adjectives with -ed or – ing ending: SB 48/1ab, 2ab

Ruský jazyk

 • Uč 55/9 a, b) zopakuj si rozkazovací způsob v j. a mn. č 
 • Uč 59/Projekt Поездка в Москву, vypracovat do 12. 6.(podrobnější informace v příloze ÚKOLU Č.14)
 • PS 66/14 jen si doplň Viku, 67/16 doplň a nachystej na on-line hodinu
 • PS 67/17 vyhledej si na netu a pošli mi jméno autora 
 • (Ti, kteří se neúčastnili hodiny mně přepošlou vypracovanou celou stránku v PS, str. 65/11, 12, 13)

Fyzika

 • viz. TEPELNÉ JEVY – op.
 • Kontrola výpočtů z prezentace v online hodině.

Chemie

Zeměpis

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Od trilobita k člověku (108-111)
 • opsat do sešitu shrnutí 

25. 5. – 29. 5. 2020

Český jazyk

Ahojky všem!

V online hodině dokončíme spodobu znělosti a probereme přízvuk v ČJ. Udělej si zápis podle PREZENTACE. Procvičovat budeme v hodině.

Cvičení z českého jazyka

Ahojky všem!

Posílám v příloze další PŘIJÍMAČKOVÝ TEST – 2. Buď si ho vytiskni, nebo si znač odpovědi. Zkus si ho zase udělat celý na jeden zátah, u zkoušek budete mít 70 minut.

Ve čtvrtek zkontrolujeme a vysvětlíme v online hodině.

Ještě přikládám pro zájemce SOUHRN VYJMENOVANÝCH SLOV (rozšířený + slova příbuzná) s vysvětlením.

Matematika

Téma týdne: podmínky a krácení lomených výrazů

Německý jazyk

Ahojky všem!

V online hodině budeme opakovat a dokončovat cvičení, která jsme zatím nestihli.

Zopakujte si slovíčka.

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Pracovní sešit s., 43 cv.4,5
 • Pracovní sešit s. 42 cv.1
 • Opakovat si  slovíčka 4C
 • Test alf 3CD dodělat,  Test alf 4AB
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • SB 47/4 – do sešitu (před online hodinou)
 • WB 36/1, 37/3,4 (po online hodině)
 • Online hodina: kontrola 47/4
  • Describe the picture SB 47/5a,b,c
  • WB 36/2

Ruský jazyk

ÚKOL Č.14

 • Uč 59/slovní zásoba – 3. část (vypiš a nauč se)
 • Uč 59/Projekt Поездка в Москву (podrobnější informace v příloze)
 • PS 65/12, 66/14, 67/18 a) doplň a nachystej na on-line hodinu 

Fyzika

Chemie

Zeměpis

 • ROZMANITOST ŽIVÉ PŘÍRODY – učebnice str. 116 – 119 – zápis do sešitu viz níže.
 • Alf – test Zeměpis 9. opakování – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: První organismy na Zemi (106-107)
 • opsat do sešitu shrnutí 

18. 5. – 22. 5.

Český jazyk

Ahojky všem!

V online hodině budeme probírat zvukovou stránku jazyka, udělej si zápis podle PREZENTACE.

 • uč. str. 99 – přečíst růžový rámeček, cv.1
 • PS str. 56/ cv. 1

Cvičení z českého jazyka

Ahojky všem!

 • Posílám v příloze jeden PŘIJÍMAČKOVÝ TEST. Buď si ho vytiskni, nebo si znač odpovědi. Zkus si ho tentokrát udělat celý na jeden zátah, u zkoušek budete mít 70 minut. (Nastav si budík a bez přestávky udělej. A nešvindluj!)Tak si vyzkoušíš, jak bys dopadl/a.
 • Ve čtvrtek zkontrolujeme a vysvětlíme v online hodině.

Matematika

Téma týdne: povrch a objem koule, lomené výrazy

 • Zkontroluj si a doplň úkoly z 11. – 15. května 2020 podle prezentace I.
 • Prostuduj a zapiš si do školního sešitu algebry výklad Lomené výrazy z prezentace II.
 • Vypočítej z pracovního sešitu algebry cv. 1 – 9 strana 37.

Německý jazyk

 • Budeme procvičovat řadové číslovky, školní předměty a naučíme se sloveso časovat dürfen.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE.
 • Zopakuj si slovíčka!

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Učebnice s.47 cv.4, 5
 • Pracovní sešit s., 78, tabulka 4.3,
 • Pracovní sešit s., 37 cv.3, 4, 5
 • Opakovat si slovíčka  4B, dopsat slovíčka 4C
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • Opakování VERBS PATTERN – viz příloha
 • SB 45/7a
 • WB 34/5,6
 • Online hodina: video SB 46, 47/2,3,4

Ruský jazyk

 • Uč 59/slovní zásoba (zopakuj a nauč se)
 • Uč 52-53/projdi si pamětihodnosti Moskvy a připrav si krátké vyprávění na on-line hodinu-53/5
 • PS 65/11, 12 doplň a nachystej na on-line hodinu
 • Navštiv Moskvu, jen virtuálně, poznač si památky a zajímavosti, které jsi zhlédl https://www.youtube.com/watch?v=S_dfq9rFWAE, video Moskva natočené z dronu (podívá se jen ten, kdo prozatím tak neudělal)

Fyzika

Chemie

Zeměpis

 • ČLOVĚK A PŘÍRODNÍ KATASTROFY – učebnice str. 111 – 115 – zápis do sešitu v příloze.

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Historie Země v kostce
 • opsat do sešitu celou přehlednou tabulku ze str. 103

11. 5. – 15. 5. 2020

Český jazyk

Všechny vás zdravím!

V online hodině (úterý) budeme opakovat. Připravte si pomůcky (učebnice, sešit, PS).

Cvičení z českého jazyka

Ahojky všem!

Protože už víme, kdy budou přijímací zkoušky na SŠ, budeme ve cvičení trénovat a pilovat to, co ještě neumíme dokonale. Přikládám zadání TESTu.

Pokud jenom trochu můžeš, vytiskni si ho a připrav se na čtvrtek. Ať nám to odsýpá.

Matematika

Téma týdne: povrch a objem koule

 • Zkontroluj si a doplň úkoly z 4. – 7. května 2020 podle prezentace.
 • Prostuduj a zapiš si do školního sešitu geometrie vzorový příklad a poznámku z učebnice geometrie strana 74 (oranžový rámeček).
 • Vypočítej z učebnice geometrie cv. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 strana 75.

Německý jazyk

 • V online hodině budeme procvičovat školní předměty – nauč se slovíčka v PS str. 45 (od der Stundenplan po Biologie). Pomůže Ti v tom PREZENTACE.
 • Připomínám, že jste měli za domácí úkol v PS str. 38/ cv. 4 – napsat sedm krátkých vět, ofotit a poslat na mou mailovou adresu!! Nezapomeňte se podepsat. A úkol budu známkovat.

Anglický jazyk

I. Mokrá

 • Učebnice s.52  přečíst článek + cv. 1 písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s., 78, tabulka 4.2,
 • Pracovní sešit s., 36 cv.1, 2,
 • Pracovní sešit s.,42  cv. 3
 • Opakovat si slovíčka 4A,  4B
 • Opakování nepravidelných sloves

O. Trnková

 • Opakování: Vocabulary SB str.44
 • SB str 44/2,3
 • WB str. 34/1,2
 • Online výuka: 1. hodina: Verb patterns: SB 45/4,5,6

Ruský jazyk

 • Uč 59/slovní zásoba (3.část, opiš do slovníčku)
 • Uč 53/4, 5, připrav si vyprávění na on-line hodinu
 • PS 63/8
 • Navštiv Moskvu, zatím jen virtuálně, poznač si památky a zajímavosti, které jsi zhlédl https://www.youtube.com/watch?v=S_dfq9rFWAE, video Moskva natočené z dronu
 • Projekt – kdo ještě nepřepracoval, či neopravil má poslední možnost zaslat do 12.5.

Fyzika

Chemie

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Obnovitelné zdroje (str.100-102)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • pěkné dny

Zeměpis

 • GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU – učebnice str. 106 – 110 – zápis do sešitu v příloze, podívej se na videa k tématu (odkazy na konci textu).
 • Alf – test Služby a cestovní ruch – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.

4. 5. – 7. 5. 2020

Český jazyk

Všechny vás zdravím!

Tento týden budeme pokračovat v interpunkci ve větě jednoduché a v procvičování větných členů.

 • Přečti si v učebnici na str. 86 a 87 růžový rámeček.
 • V 1. online hodině budeme procvičovat SVČ, oslovení a vsuvku:
  • uč. str. 87/ cv. 2, 3, 4
  • PS str. 49/ cv. 1, 2 a 3
 • Ve 2. online hodině si zopakujeme několikanásobné větné členy. A interpunkci v souvětí:
  • PS str. 43/ cv. 2 – doplň interpunkci
  • PS str. 46/ cv. 5
  • PS str. 51 – testové úlohy

Matematika

Téma týdne: povrch a objem koule

 • Zkontroluj si a doplň úkoly z 27. – 30. dubna 2020 podle prezentace.
 • Zapiš si z prezentace do školního sešitu výklad a příklady na výpočet objemu koule.
 • Uvedená videa ti pomohou řešit zadané úkoly:
YouTube player
YouTube player
 • Vypočítej z pracovního sešitu geometrie cv. 1 (dole) str. 51 – 52, cv. 2 str. 52 (nahoře), cv. 1 + 2 + 3 str. 52 (dole).
 • Pro zdatné počtáře a budoucí studenty – pracovní sešit geometrie cv. 3 str. 51, cv. 3 str. 52 (nahoře).

Německý jazyk

 • Žádné úkoly.

Anglický jazyk (O. Trnková)

 • Povinné: Vocabulary 4A
 • Dobrovolné: Adjective +IN – příloha
 • Online hodina: SB 44/1a,2a,3a WB 34/1,2

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Učebnice s. 45 cv. 4,5
 • Pracovní sešit s., 78, tabulka 4.1
 • Pracovní sešit s., 34 cv. 2,3,4
 • Pracovní sešit s., 35 cv. 5, 6,7
 • Dodělat testy alf 3AB,  alf 3CD
 • Opakovat si slovíčka 4A, dopsat slovíčka 4B

Ruský jazyk

ÚKOL Č.11

 • Uč 59/slovní zásoba (2.část, opiš do slovníčku)
 • Uč 53/2 a) přečti si 1. text a vyber vhodný obrázek
 • Uč 53/3 a, b, c)
 • PS 62/4
 • Prezentace Moskva viz příloha

Fyzika

Chemie

 • Dokončujte: OPAKOVÁNÍ č. 1
 • Pracujte na PŘÍBĚHU. (zašlete do 11.5.2020)
 • Chemie v životě člověka: PLASTY

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Energie bez kouře (str.99)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Někteří jste mi neposlali test- pošlete.
 • Pošlete mi i prezentace, které jste měli mít vypracované ve dvojici – ohodnotím.

Zeměpis

 • CESTOVNÍ RUCH – učebnice str. 102 – 105 – zápis do sešitu v příloze + pracovní list, na konci najdeš řešení.

27. 4. – 30. 4. 2020

Český jazyk

 • V 1. online hodině dokončíme opakování VV.
 • Ve 2. hodině budeme opakovat poměry větami hlavními. Udělej si zápis podle PREZENTACE.
 • DÚ na 1. hodinu byl
  • PS str. 43/ cv. 1 a, b
  • PS str. 44/ cv. 5b, c

Matematika

Téma týdne: povrch a objem kužele, povrch koule

 • Zkontroluj a doplň úkoly z 20. – 24. dubna 2020 podle prezentace.
 • Vypočítej cv. 6 str. 50 z prac. sešitu geometrie + příklady na povrch koule zadané v prezentaci.
 • Alf – pokud ještě nemáš hotové zadané testy na zkoušení 1 + 2, tak si je udělej, poté proveď test 3 se zaměřením na povrch a objem kužele.
 • Pro zdatné počtáře a budoucí studenty – pracovní sešit geometrie cv. 6 str. 44, cv. 8 str. 46, cv. 7 str. 50.

Německý jazyk

Ahoj, němčináři!

Zopakuj si slovíčka podle minulé prezentace a časování způsobových sloves podle sešitu.

Budeme kontrolovat cvičení v PS, která jste měli vyplnit za minulý měsíc, dokud nebyly online hodiny.

 • PS str. 38/ cv. 4 – DÚ
 • PS str. 39/ cv. 8
 • PS str. 40/ cv. 9, 10
 • PS str. 41/ cv. 12

Anglický jazyk

I. Mokrá

 • Učebnice s. 44 cv. 1 ab, 2, 3a, b
 • Učebnice s. 45 cv. 5
 • Pracovní sešit s., 34 cv. 1
 • Dodělat test alf 3AB, nový test alf 3CD
 • Zapsat si slovíčka 4A do slovníčku +výslovnost
 • Opakování nepravidelných sloves

O. Trnková

 • Povinné: test Unit 3, připravit vyplněný test na 1. online hodinu v týdnu od 27.4.2020.

Ruský jazyk

ÚKOL Č. 10

 • Uč 59/slovní zásoba (1.část, opiš do slovníčku.)
 • Uč 53/3 a) přečti si text a zodpověz otázku v zadání
 • PS 62/1, 2, 3
 • Prezentace Moskva viz příloha

Fyzika

Chemie

Přírodopis

 • přečíst si kapitolu: Fosilní paliva (str.96-98)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Zeměpis

 • SLUŽBY – učebnice str. 98 – 101 – zápis do sešitu v příloze.

20. 4. – 24. 4. 2020

Český jazyk

Ahojky všem deváťákům!

Dnes se připravte na zítřejší hodinu, abyste byli schopni zítra reagovat a udělali mi radost.

Na hodinu si připravte učebnici a PS. Nejdřív vypracuj tato cvičení:

 • PS str. 42/ cv. 1 – určit VH, VV, druh VV, šikovní nakreslit grafy souvětí a označit věty řídící a závislé
 • PS str. 42/ cv. 3 – označit VH, VV, druh VV, nakreslit graf souvětí a určit druh souvětí
 • Teď si zopakuj VV podle PREZENTACE. Přikládám i PŘEHLED VV.

Chválím všechny, kteří si udělali Alf testy, vkládám další. Zejména budoucí maturanti, zkoušejte si, prosím, testy.

Matematika

Téma týdne: povrchy a objemy těles, opakování, kontrola dříve zadaných úkolů

 • Zkontroluj a doplň úkoly z 14. – 16. dubna 2020 podle prezentace.
 • V prezentaci najdeš také zadání jednoduchých příkladů na povrch a objem kužele. Zadání si přepiš do školního sešitu a příklady vypočítej. Z obdobných příkladů později vytvořím test v Alfu.
 • Pro zdatné počtáře a budoucí studenty – pracovní sešit geometrie cv. 5 str. 42 + cv. 3, 4, 5 str. 50.

Německý jazyk

Všechny vás zdravím! Tento týden se naučíme školní předměty. Podívej se na PREZENTACI.

 • PS str. 45 – slovíčka (od am Computer spielen po Biologie)
 • PS str. 40/ cv. 11 – doplň tvůj rozvrh hodin (pokud některé předměty neznáš, vynechej je)
 • PS str. 41/ cv. 12 – rozděl na školní předměty a školní potřeby + kontrola podle ŘEŠENÍ
 • PS str. 44/ cv.5 – doplň názvy předmětů + kontrola podle řešení

Anglický jazyk (I. Mokrá)

 • Pracovní sešit s.32, cv.3
 • Pracovní sešit s.33, cv.4, 5
 • Zapsat si slovíčka 4A do slovníčku.
 • Opakování nepravidelných sloves

Anglický jazyk (O. Trnková)

Povinné:         

Dobrovolné:   

 • test SB str. 84

V online hodinách v Teams kontrola WB 68/2,3,4, výslovnost „verb stress“, text Sports events

Ruský jazyk

ÚKOL Č. 9 

 • Uč 39/ Projekt: Неболейте 

      Jen opět připomínám, termín odeslání se blíží. 

Návod pro práci je v zadání, důkladně si ho přečti a vypracuj buď pomocí koláže (noviny, časopisy, fotografie, vlastní kresby a texty) nebo elektronicky. Odpověz na otázky a odpovědi napiš do projektu. Hotovou práci mně pošleš nejpozději do 22. 4. 2020. 

 • Uč 38/ Obrázek v oválku, přečti si otázky, odpověz a vymysli si krátký příběh, který mi sdělíte v on-line hodině 
 • Podívejte se na video: www.youtube.com/watch?v=Lbj1wzYRx-k Ералаш Нас не проведёшь!  

Nás nenapálíš! Zkus si zapamatovat aspoň 1 slovíčko, které použila paní uklízečka. 

 • Od 20. 4. začínáme s výukou využitím aplikace Teams v on-line komunikačních hodinách jazyka ruského. Prosím, sledujte web, bude Vám zaslán nový rozvrh. Do on-line hodiny RJ potřebujete mít nachystanou učebnici, pracovní sešit s vypracovanými zadanými DÚ a psací potřeby. 

Fyzika

Chemie

 • program ALF: Prvotní a druhotná surovina, Oheň, Požár.
 • V online hodině chemické výpočty: w, n, M, výpočty z chem. rovnic. (nachystat PSP)

Přírodopis

 • přečíst si kapitoly:Bez energie si život neumíme představit (str.94-95)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Zeměpis

Dějepis

 • Seznamte se s pořadem  Stream.cz Krvavá léta – jsou to krátká videa o tom, jak u nás nebylo dobře za války a po válce v době komunismu. Možná zjistíte, že Němci resp. nacisté nebyli jediní zlí lidi. Bylo by fajn, kdybyste se podívali na jedno video o tom, co Čechům dělali nacisté, jedno video o tom, co Němcům po válce prováděli Češi, a třetí video o tom co Češi dělali Čechům po r. 1948
 • Do Teamsů v sekci Zadání vám nasdílím formulář nazvaný Nevinný rodinný výslech. Na jeho základě bych chtěl, abyste si popovídali s někým z rodiny, kdo pamatuje období 2. světové války nebo komunismu. Otázky by vám měli pomoct. Možná se budete divit, kolik jste toho o vlastní rodině nevěděli.
 • Kdo chce jedničku z dějepisu, tak by do konce roku měl odevzdat Rozhovor s pamětníkem (Nevinný rodinný výslech) a absolvovat test, který vám časem taky nasdílím. Ten bude spíš o hledání informací, žádné zkoušení na známky.
 • V globále bude stačit, když si na základě zjištěných informací zapamatujete, že Československo se po válce nedostalo mezi parťáky USA, ale mezi „poddané“ SSSR, ta u nás instalovala komunistický režim, který se k vlastním občanům nechoval moc hezky. V celosvětovém měřítku je pak vše podřízeno soupeření USA x SSSR, kterému se říká Studená válka. Více se dozvíte v příštím díle.

14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk

Všechny vás moc zdravím!

Dnes dokončíme větné členy, naučíme se doplněk.

(Pokud se povede videovýuka, probereme všechno na ní, ale zápisky si udělej.)

Matematika

Téma týdne: kužel – síť, povrch + objem

 • Zkontroluj a doplň úkoly z 6. – 8. dubna 2020 podle prezentace.
 • Z prezentace zapiš do školního sešitu postup výpočtu úhlu, který odpovídá oblouku kružnice pláště.
 • Podle návodu v prezentaci sestroj síť kužele pomocí úhlu – cv. 7 str. 45 prac. seš. geometrie.
 • Vypočítej z pracovního sešitu geometrie: cv. 7 + 8 str. 49 (nahoře), cv. 1 + 2 str. 49 (dole).
 • Pro zdatné počtáře a budoucí studenty: cv. 9 + 10 str. 49.
 • Budoucí studenti, nezapomínejte se připravovat k přijímacím zkouškám a postupně si řešit dříve doporučené testy.

Německý jazyk

Všechny vás zdravím!

Vypracujte si cvičení v PS:

 • PS str. 43/ cv. 1 – POSLECH + doplnění textu + kontrola
 • PS str. 43/ cv. 2 – vytvořit věty + kontrola
 • PS str. 43/ cv. 3 – podtrhni co patří k Berlínu + kontrola podle ŘEŠENÍ

Anglický jazyk

I. Mokrá

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3. a spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6. – 8. 4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná v úterý 14. dubna v 8 hod.

O. Trnková

Ruský jazyk

ÚKOL Č. 8

 • Uč 39/ Projekt: Не болейте!

Návod pro práci je v zadání, důkladně si ho přečti a vypracuj buď pomocí koláže (noviny, časopisy, fotografie, vlastní kresby a texty) nebo elektronicky. Odpověz na otázky a odpovědi napiš do projektu. Hotovou práci mně pošleš nejpozději do 22. 4. 2020.

 • Uč 40/Slovní zásoba

Slovíčka si stačí přečíst, seznámit se s nimi, zopakuj si všechny ostatní na str.39. Vyrob si slovíčkové pexeso, aby sis je lépe zapamatoval.

 • PS 43/25

Vylušti křížovku a vypiš tajenku na řádek a pošli mi její znění. Kdo zvládne přeložit-najít český ekvivalent, zašle mi toto. Křížovka se hodnotí.

 • Chválím za procvičení Alf téma Тело. Většina zvládla na výbornou.
 • PS 42/23 Odhadni překlad řešení viz Příloha

Fyzika

 •  program ALF: Sluneční soustava
 •  viz. GALAXIE

Chemie

 •  program ALF: Přírodní látky – souhrnné op.
 •  uč. str. 83: Souhrnné op. dobrovolně.

Přírodopis

 • přečíst si kapitoly: Nerostné suroviny (str. 90-93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Zeměpis

 • ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL + ENERGETIKA – učebnice str. 85 – 89 – zápis do sešitu v příloze.

6. 4. – 8. 4.

      Český jazyk

      Všechny zdravím!

Všem přeji hezké Velikonoce!

Matematika

▪ Zkontroluj a doplň úkoly z 2. – 3. dubna 2020 podle prezentace.

▪ Podle návodu v prezentaci sestroj do školního sešitu síť kužele a pak sestroj síť kužele v pracovním sešitě geometrie cv. 5 strana 44.

       Německý jazyk

       Zdravím všechny moje němčináře!

 •       opakuj si slovíčka (PS str. 45 – po das Schuljahr)
 •       uč. str. 38 – přečti si nahlas tabulku Grammatik
 •       uč. str. 38/ cv. 6a – přečti si, přelož a odpověz na otázku
 •       6b – Was ist richtig? – kontrola podle ŘEŠENÍ
 •       PS str. 40/ cv. 9 – odpovědi na otázky (celou větou) + kontrola podle ŘEŠENÍ
 •        ▪ podívej se na krátké VIDEO

       A všem přeju hezké Velikonoce!

Anglický jazyk

I. Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 39, cv. 4a – 1f, 2c,3g,4d,5h,6b,7a,8e
 • Pracovní sešit s.30, cv.2 – 2I feel really disappointed, 3That´s one each. 4Havent´t you forgotten something? 5That´s the best part 6I´ve got some great news. 7When are the tickets for?
 •  3 – 2I´ve got some great 3the best part 4that´s one 5 are the tickets for 6 you forgotten something 7 really disappointed
 • Učebnice s. 40 přečíst si článek a písemně do sešitu vypracovat cv.1  a přepsat a doplnit tabulku ve cv.2
 • Opakování slovíček  3D
 • Opakování nepravidelných sloves

O. Trnková

 • Od pondělí 6. 4. budu úkoly rozlišovat na povinné – ty budou z učebnice, pracovního sešitu a následně procvičíte v ALFU a dobrovolné – pro ty, kteří mají zájem se v aj zdokonalit, budu zařazovat slovní zásobu k aktuálním tématům, odkazy na různé stránky nebo videa.
 • Povinné:
 • Dobrovolné:
  • Aktuální téma Easter – Velikonoce, v souborech najdete nějaké info k tradicím a můžete si vymalovat i obrázek (první rozhodnete, které ze dvou tvrzení je pravdivé a potom vymalujete jen ta čísla v obrázku, odměnou je „velikonoční“ zvířátko)

HAPPY EASTER

Ruský jazyk

ÚKOL Č.7 

 • Uč 38/cvičení s obrázkem nahoře  

      Zkus odpovědět na všechny 3 otázky. 

 • Uč 39/ Projekt: Неболейте 

Návod pro práci je v zadání, důkladně si ho přečti a vypracuj buď pomocí koláže (noviny, časopisy, fotografie, vlastní kresby a texty) nebo elektronicky. Odpověz na otázky a odpovědi napiš do projektu. Hotovou práci mně pošleš nejpozději do 22. 4. 2020. 

 • Uč 39/slovíčka 34-35 si opiš do slovníčku, zvláštní pozornost věnuj frázím 
 • PS 42/23 Odhadni překlad k těmto pořekadlům. Kdo bude úspěšný, může mi to zaslat emailem. 
 • Vyjádření k úloze Alf a minulá DÚ-viz příloha

Fyzika

Chemie

 • program ALF: VITAMINY
 • uč. str. 82 NUKLEOVÉ KYSELINY (přečíst)
 • ČTedu: Struktura DNA (dobrovolně)

Přírodopis

 • přečíst si kapitoly: od Voda na Zemi (str.83)  po Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země (str.89-90)
 • dobrali jsme tematický celek MODRÁ PLANETA. Zkuste vytvořit písemku (doplněný pracovní list, či prezentaci) tak , aby v ní byla z každé kapitoly alespoň 1 otázka (a odpověď). Tvořte různé typy úkolů – vyber, přiřaď, vysvětli pojem, doplň text …. jak už jsme dělali na papír. Popř. můžete i na papír, vyfotit a poslat.

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…

Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …

Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …

Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).

Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

Zeměpis

Učebnice str. 79 – 84 – přečíst text + zápis do sešitu v příloze.

2. 4. – 3. 4.

Čj

Ahojky vám všem!

 • Dnes si zopakujeme větné členy – dělej si zápis podle PREZENTACE.
 • PS str. 53/ cv. 13 – pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ
 • PS str. 54/ cv. 14 – zkontroluj podle ŘEŠENÍ

!! Připomínám, že někteří nemají splněný ALF test – druhy přísudků. A taky mi chybí slohové práce. Dejte to, prosím, do pořádku.

M

 • Zkontroluj si, oprav a doplň zadané úkoly z období 30. března – 1. dubna 2020 podle prezentace.
 • Vypočítej z pracovního sešitu geometrie cv. 7 (nahoře) str. 41, cv. 1 + 2 str. 41, cv. 4 + 6 str. 42. Příklady jsou zaměřené na povrch a objem jehlanu.

Nj

Ahojky všem!

 • Kousek se zase posuneme.
 • učebnice str. 37/ cv. 4 – přečti si rozhovory a přelož si je (poslech bohužel nemůžu přidat, nahrávky z učebnice nejsou ke stažení)
 • způsobová slovesa – zápis podle PREZENTACE
 • PS str. 39/ cv. 7
 • PS str. 39/ cv. 8a, b – zkontroluj podle ŘEŠENÍ

Aj

I. Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 39 cv.6. – 1c,2e,3f,4a,5b,6g,7h,8d
 • Pracovní sešit str. 31/cv. 4 – 2can,3have,4did,5was,6will,7am,8do,9did,10am
 • 5 – 2 we didn´t, 3 I haven´t,4 we are,5 I can´t, 6 I am
 • 6,7 – řešení v příloze
 • Učebnice s. 39, cv. 4ab poloviny vět písemně do sešitů spojit a přeložit do češtiny
 • Pracovní sešit s.30, cv.2, 3
 • Opakování nepravidelných sloves

O. Trnková

 • Děkuji všem, kteří zvládli test, dle svých představ a možností!
 • Třídním učitelům ve čtvrtek posílám přehled, jak pracujete v ALFU. Kdo si chcete ještě něco dodělat, pište!
  • SB str. 42/1 – do sešitu napsat vztažné věty, spojku si můžete vybrat (who, which, that)
  • SB str. 41/4a – Napište věty, které začínají… vyfoťte a pošlete mi na mail
 • trnkova@zsjoklik.cz

Rj

ÚKOL Č. 6 

 • Správné tvary Uč 37/13 a, b) najdeš v příloze 
 • Uč 37/14 Zeptej se sám sebe a odpověz, pak vypracuj cvičení v PS  42/22. Zaměř se na 2 poslední otázky a ty důkladně rozveď. Odpověz celou větou aspoň se 3 možnostmi 
 • V programu Alf je pro Tebe nachystáno procvičování slovní zásoby na téma Тело 

F

 • SLUNCE (Udělej si do sešitu poznámky o tom, co tě zaujalo.)
 • opakování viz. W, P, E

Ch

 • Program ALF: BÍLKOVINY
 • VITAMINY čas 5:35 (Zapiš si podstatné informace.)

30. 3. – 1. 4.

Čj

 • Všechny vás moc zdravím! Nejdřív si udělej krátký krátký testík na stránkách https://testi.cz/testy/cestina/test-pro-zaky-9.-trid/
 • Teď si dáme trošku oddech od gramatiky a vrátíme se ke slohu. Zkus mi napsat krátkou úvahu, zamyšlení nad současnou situací. Téma je ŠKOLA BEZ ŠKOLY. Podrobnosti jsou v PŘÍLOZE.
 • Termín do středy 1. 4. TĚŠÍM SE.

M

 • Dopočítej, zkontroluj, oprav a doplň zadané úkoly z 27. – 28. března 2020 podle prezentace.
 • Vypočítej do školního sešitu cv. 1 + 4 – 9 uč. geometrie str. 74.
 • Připomínám, pokud některý z mnou zadaných testů Alfa bude označen jako Zkoušení, hodnocení si zapíši, jiné testy slouží k procvičení a upevnění učiva.
 • Budoucí studenti, počítejte si i další příklady – Testy 2020 z matematiky. Práci si vhodně rozložte podle svých schopností a časových možností.

Nj

 • Všechny vás zdravím. Dáme si zase trošku němčiny.
 • Zopakuj si slovíčka, která jste měli zatím zvládnout.
 • Uč. str. 37/ cv. 3: Erik: nejprve si poslechni (ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3, pak písemně do sešitu a na závěr zkontroluj (viz ŘEŠENÍ).
 • Barbara: poslechni si, doplň ústně a současně kontroluj (ŘEŠENÍ).

AJ

I. Mokrá

 • Dopište si do slovníčků chybějící výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page
 • Dodělejte si test Alf a snažte se dosáhnout 100% .– vaše výsledky budu hodnotit.
 • Pracovní sešit str.78 tab. 3.5. – přečíst, anglické věty písemně přeložit do sešitu
 • Učebnice s. 39 cv.6. – přiřadit písemně do sešitu
 • Pracovní sešit str. 31/cv. 4,5,6,7
 • Slovní zásoba procvičovat 3D

O. Trnková

 • zkontrolovat cvičení z minula WB 31/6,7 – řešení
 • Alf test – 3D – otevřen od pondělí do středy, máte jen jeden pokus

Rj

 • V příloze najdeš správné tvary rozkazovacího způsobu, PS 40/19, zadaného v úkolu č. 4, zkontroluj a oprav 
 • Učebnice 37/13 a), přečti, odpověz, 13 b) napiš v mn. Č. do sešitu, neznámá slovíčka si překládej v Googlu překladači, pošli mně emailem překlad této věty: Не езди на лифте, ходи пешком.  
 • PS 43/24 najdi v osmisměrce 8 slov, přelož si je, napiš je a pošli mně překlad emailem. 

F

 • Dokončit úkoly z minula.
 • program ALF: Názory na vznik Vesmíru

Ch

 • program ALF: Tuky
 • uč. str. 78 – 79: přečíst, pak výpis BÍLKOVINY

 • přečíst si kapitoly: Atmosféra (str.86-88), Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země (str.89-90)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Rozsah stran je udáván dle staršího vydání učebnice (pokud máte novou – může se mírně lišit)- řiďte se spíše názvy.

Z

 • Učebnice str. 76 – 78 – přečíst text + zápis do sešitu v příloze.

26. 3. – 27. 3.

Čj

 • Ahojky všem! Mám radost těch, kdo pracují a snaží se, i když to nemáte lehké! Myslím na vás.
 • Podmět – zápis + procvičování podle PREZENTACE
 • PS str. 53/ cv. 9, 12 – pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ

M

Nj

 • Ahojky, další várka němčiny. Je toho jenom trošičku, budu vás šetřit. Opatrujte se.
 • Slovíčka PS str. 45 od Notizbuch po Schuljahr – naučit
 • PS str. 38/ cv. 3 – Was ist falsch? Poslechni si text a podtrhni chybné údaje a oprav je. (Pak kontrola – viz ŘEŠENÍ). Opravený text přelož – ústně.

AJ

Aj (I. Mokrá)

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 38 cv.2 1. work experience, 2.in the restaurant, 3. pleased, 4. great, 5. after his tennis competition, 6. Wimbledon, 7. has always wanted, 8. Wednesday afternoon, 9. can´t go.
 • Pracovní sešit str. 30/cv. 1-  2b,3k,4d,5a,6f,7i,8j,9c,10e,11g.
 • Test Alf – opakováni lekce 3AB, snažte se dosáhnout 100%.
 • Slovní zásoba procvičovat 3D

Aj (O. Trnková)

 • zkontrolovat cvičení z minula – řešení
 • WB 31/6,7
 • opakovat 3D (slovní zásoba, agreeing/disagreeing)
 • v pondělí v Alfu test – 3D

Rj

ÚKOL Č. 4 

F

Ch

23. 3. – 25. 3.

Čj

M

 • Zkontroluj, oprav a doplň zadané úkoly z 19. – 20. března 2020 podle prezentace.
 • Vypočítej do školního sešitu cv. 1, 2, 3 z uč. geometrie str. 69 nahoře.
 • Vypočítej z pracovního sešitu geometrie cv. 7 strana 47 + cv. 3 strana 48. Vysvětlení pojmu osový řez najdeš v prezentaci.
 • Přečti si v učebnici geometrie str. 73 výklad POVRCH KOULE, vzorový příklad ze strany 73 zapiš do šk. sešitu a také dva poslední snímky z prezentace.
 • Vypočítej z pracovního sešitu geometrie cv. 1 strana 51 +  cv. 2 strana 52.
 • Pokud některý z mnou zadaných testů Alfa bude označen jako Zkoušení, hodnocení si zapíši.

Znovu připomínám  a doporučuji budoucím studentům:

Nj

Aj

I. Mokrá

Zkontrolovat výsledky:

 • Učebnice s. 41, cv. 2  – 1f,2f,3t,4t,5f,6ds,7ds,8t
 • cv.5 – 1.store,2.contain,3.carries,4.get,5.provides,6.absorb
 • Učebnice s. 38 – přečíst, ústně přeložit Kids, cv.2 písemně do sešitu ve větách opravit chyby a věty přeložit
 • Pracovní sešit str. 30,cv. 1
 • Slovní zásoba dopsat 3D

O. Trnková

 • Tento týden pozvolna dokončíme 3D
 • Řešení z minulého týdne: soubor Agreeing
 • Nové: Zápis do sešitu: uč. 39/7a – Disagreeing – Nesouhlas
 • PS 31/5
 • Prosím dokončete všechna cvičení v Alfu, která byla zadána do AJ. Thank you J

Rj

ÚKOL Č. 3 

 • Kontrolu sloves cv. 17, 18/40 v PS najdeš v příloze
 • V programu Alf si po přihlášení najdeš Rj a je tam pro Tebe nachystáno procvičování zábavnou formou, zaměř se na novou slovní zásobu a vypiš si do slovníčku slovíčka: žena, levný, je třeba, sluchátka, dovolená a platební karta 
 • Pokud by někde nastal nějaký zádrhel, něčemu si nerozuměl(a), obrať se emailem přímo na mne

F

 • Pokračujte v úkolech z minula.

Ch

 • program ALF: Sacharidy – test

 • přečíst si kapitoly: Půda , Voda na Zemi z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

Z

 • učebnice str. 74 – 75 přečíst + zápis do sešitu:

PRŮMYSL

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

Počátky průmyslu jsou spojovány se vznikem a rozvojem manufaktur (velké dílny převážně s ruční sériovou výrobou).

Kolébkou průmysl. revoluce byla na přelomu 18. a 19. stol. střední Anglie.

Přelom 19. a 20. stol. – obd. druhé průmysl. revoluce – vynález a využití spalovacího a elektrického motoru, rozvoj hromadné dopravy osob.

2. pol. 20. stol. – uplatnění vědeckých poznatků, nové technologie, nové materiály – obd. vědeckotechnické revoluce.

19. 3. – 20. 3.

ČJ

AJ

Trnková skupina

Děkuji, že plníte všechna cvičení v ALFU a já nebudu muset tvořit seznamy těch, co úkoly neplní!

Mokrá skupina

 • Zkontrolovat výsledky dle klíče v příloze
 • Učebnice s. 41, cv. 2 věty přeložit do sešitu a doplnit true, false or ds, cv.3 vyplnit tabulku do sešitu, cv.5 doplnit slova a věty písemně přeložit do sešitu
 • Slovní zásoba – opakování

M

 1. zkontroluj, oprav a doplň zadané úkoly z 12. – 18. března 2020 podle přiloženého řešení 1, řešení 2, řešení 3, řešení 4, řešení 5
 2. vypočítej do školního sešitu cv. 3 + 4 uč. geometrie str. 67
 3. přečti si v učebnici geometrie str. 67- 68 výklad OBJEM KUŽELU, vzorový příklad 1zapiš do šk. sešitu
 4. vypočítej z pracovního sešitu geometrie cv. 1 strana 47 + cv. 2 strana 48

Připomínám  a doporučuji budoucím studentům, aby si průběžně počítali testy :

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

F

Všechny úkoly v ALFovi kontroluji a značím si jejich splnění !

CH

 • uč. str. 74, 75: výpis POLYSACHARIDY (příště test komplet sacharidy)
 • uč. str. 83/1,2,3,4,5 (odpovědět ústně)

RJ

 • Učebnice str. 38 cv. 8 – Kontrola zapsaného pravidla: Rozkazovací způsob v mn. č. tvoříme od j. č. přidáním koncovky –te. Např. Posovetuj! Posovetujte! (poraď, poraďte) Smotri! Smotrite! (podívej, podívejte) apod.
 • Pokud jsi cv. špatně doplnil, oprav si, vypiš všechny rozkazy do sešitu a dál pracuj v sešitě pracovním.
 • PS str. 39 cv. 16, jen přepiš a podtrhni rozkazovací způsoby, pak napiš dolů pod řádky, zda se jedná o j. nebo mn. číslo.
 • PS str. 40 cv. 17, vytvoř rozkaz. zp. daných sloves v závorce, vynechej větu 6. a 9.
 • PS str. 40 cv. 18 a, urči správné pořadí a pak přepiš do cv.18 b

Z

 • učebnice str. 66 – 73 přečíst + zápis do seš. viz níže

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

 • zákl. složkami zemědělství jsou rostlinná a živočišná výroba
 • ovlivňují je přírodní faktory (klima, půdní předpoklady, charakter reliéfu), ale i faktory socioekonomické (ekonomická vyspělost státu, vlastnictví a způsob obdělávání půdy, stupeň mechanizace výroby, dotační politika státu apod.)
 • na zákl. shodných rysů zeměděl. výr. v různých částech světa můžeme vytvořit tzv. typologie světového zemědělství (převážně samozásobitelské X produkty určené především pro trh)

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

 • ZPF je definován jako část zemského povrchu, kde se provozuje zemědělství
 • tvoří jej orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a zbytek jsou trvalé kultury (chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady)
 • více zemědělské půdy lze získat kácením nebo vypalováním lesů a tropických deštných lesů (Brazílie), příp. vysoušením moře (Nizozemsko); meliorace -> odvodnění podmáčených oblastí
 • v Česku tvoří zemědělská půda 54 % rozlohy státu
 • změna politic. situace (přelom 80. a 90. let minulého století) -> transformace zemědělství v Česku -> restituční proces -> navrácení půdy původním vlastníkům, dnes na ní hospodaří soukromí zemědělci, zemědělská družstva a obchodní společnosti

16. 3. – 18. 3.

ČJ

M

 • prostudovat v učebnici geometrie stranu 64 – 65; vzorové příklady 1 + 2 ze strany 65 zapsat do školního sešitu
 • pracovní sešit geometrie – cv. 1 + 2 strana 43; cv. 1 + 2 strana 46

AJ

Mokrá

Trnková

 • Cvičení ALF – Project III./3A-B, 3C
 • Učebnice str. 38 – přečíst Kids, vypsat neznámá slovíčka do slovníčku
 • Pracovní sešit str. 30/cv. 1

F

 • Program ALF: Polovodiče + Střídavý proud, polovodiče

CH

 • uč. str. 72-73: Výpis glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza, maltóza

Z

učebnice str. 69 – 73 přečíst + zápis do sešitu viz příloha.

 • přečíst si kapitoly: Činnost ledovců (od str.72) a Činnost větru(od str. 74)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

NJ

 • uč. str. 34/cv. 16
 • PS str. 32/cv. 16, str. 35/cv. 9 (po vypracování zkontroluj!)
 • Alf – DMM2 L3 opakování

D

 • Děcka, tento týden prosím věnujte odboji v Protektorátu Čechy a Morava – prostudujte si to v učebnici, možete zkusit si to aj zapsat do papíru. Časem vymyslím nějaké opakování v ALFovi.
 • Podívejte se na jeden ze dvou nabízených dokumentů:


11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • PS str. 52/cv. 3 (a-g)
 • PS str. 52/cv. 4 (písemně do sešitu)
 • PS str.52, 53/cv. 5
 • správné řešení (pro kontrolu, ne pro ulehčení)

M

 • pracovní sešit – geometrie – cv. 1/37; cv. 6 + 7/39; dokončit chybějící cvičení str. 40

AJ

 • učebnice str. 36
 • pracovní sešit str. 28
 • opakovat slovní zásobu

Ruský jazyk

 • Učebnice str. 34:
 • cv. 7a) -1,2. Přečíst oba články a přeložit.
 • 7b) Zodpověz otázky (pomůcky: Skol’ko raz – kolikrát, posle urokov – po vyučování)
 • 7c) Slovesný způsob? (=rozkazovací způsob)
 • 7d) Rozkazovací způsob jednotné číslo:
  • 1. typ –j (zakončení na j) př. posovetuj, delaj, peredaj
  • 2. typ –i (zakončení na i) př. prinesi, skaži, chodi
  • Množné číslo: -te (zakončení u obou typů na te) Př. Posovetujte, prinesite
 • Pokyny ke cvičení:
  • Vypiš slovesa v rozk. zp. do sešitu, odděl zvlášť slovesa v j.č. a mn. č.
 • Str. 35 cv. 8, odvoď pravidlo a napiš do sešitu.