Příjemné prožití prázdnin

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milí žáci a děti,

přeji vám všem příjemné prožití prázdnin, spoustu zážitků, odpočinek a načerpání energie do nového školního roku 2024/2025. Loučíme se s některými páťáky a žáky devátých tříd, které čeká další životní etapa. Přejeme jim, ať je jejich další životní cesta plná poznání, nových zážitků, objevování a setkávání s novými kamarády.Rodičům děkuji za spolupráci, pomoc, ochotu a podporu v uplynulém školním roce. Vážíme si toho.

Budu se těšit na zahájení nového školního roku 2. září 2024.

V době od 1.7. do 23.8. 2024 jsou úřední dny stanoveny na úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, ředitel školy RNDr. Vlastimil Válka

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v MŠ a ŠD

Zřizovatel školy stanovil s účinností od 1. 9. 2024 výši úplaty za vzdělávání v MŠ na 750,-Kč/měs. a v ŠD na 300,-Kč/měs. Úplata za vzdělávání se nevztahuje na děti a žáky, kterým byla prominuta dle stávajících vyhlášek a zákonů a nově může být od 1.9.2024 také prominuta dětem a žákům, jejichž zákonní zástupci pobírají přídavky na děti a tuto skutečnost řediteli školy prokáží. Další bližší informace budou zveřejněny v průběhu hlavních prázdnin.

Vyřazování deváťáků

Tak už to mají za sebou. Letošní deváťáci byli vypuštěni do nové fáze života. Během krátkého ceremoniálu dostali pamětní list a rozloučili se tradičními proslovy. Kromě toho ředitel školy ocenil navržené žáky pochvalou ředitele školy. Pak už jenom všichni dostali vysvědčení a tím padla poslední překážka bránící dětem vrhnout se do víru prázdnin. Tak teda veselo prázdniny a v září na viděnou!
« z 6 »

Olympijský víceboj

I v tomto školním roce se celý I. stupeň naší základní školy opět zapojil do projektu Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o největší školní sportovní projekt v České republice. V hodinách tělesné výchovy žáci absolvovali 8 disciplín Olympijského víceboje. Testovali jsme jejich rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Všechny výsledky jsme průběžně zaznamenávali do tabulek. Jak to dopadlo, a ve kterých sportech by byli žáci úspěšní, se dozvěděli na získaných Olympijských diplomech.

Navíc se žáci 3.B a 4.A pokusili získat Odznak všestrannosti – bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků a sledování jejich pokroků. Disciplín bylo 10 a žáci se během školního roku snažili své výsledky v jednotlivých disciplínách neustále zlepšovat. Několika našim sportovcům se podařilo odznak získat.

Bronzový odznak získali tito žáci:

Kristýna Bogarová (3.B), Nikolas Dohnal (3.B), Iveta Galko (3.B), Martin Poláček (3.B), Alžběta Hochmanová (4.A), Lucie Martinková (4.A), Adéla Robková (4.A), Sára Vondráčková (4.A), Emma Zetková (4.A)

Stříbrný odznak získali tito žáci:

Jakub Belka (3.B), Pavel Buček (3.B), Chloe Faulkner (3.B), Sofie Vavřinová (4.A)

Zlatý odznak získala žákyně: Stela Prágrová (3.B)

 

Nejúspěšnější sportovci tříd:

  1. A Ondřej Vinca 1. B Klára Singrová
  2. A Michael Horňák 2. B Stella Indruchová
  3. A Josef Harry Shaw 3. B Pavel Buček
  4. A Ryan Cavallaro 4. B Adéla Richterová
  5. A Kryštof Nikl 5. B Daniel Ingr

Všem vítězům gratulujeme!

« z 8 »

 

Titul Ekotřída roku získala 2. A

Porazit Šošony, kteří první titul získali již jako páťáci před třemi lety a vloni svůj triumf coby 7. A zopakovali, zdálo se téměř nemožné, leč stalo se. Dnešním dnem usedá na pomyslný ekologický trůn nová Ekotřída a tou je 2. A, tým správňáckých holek a kluků, kteří se do toho pořádně obuli. Vzpomeňme jen jejich megavýkon při „kaštanománii“ či obrovské nasazení ve sběru hliníku. Není snad akce či disciplíny, ve které by našli přemožitele, a proto také zvítězili s obrovským náskokem více než sta bodů. A že jim to ostatní třídy nedarovaly. Prvňáci jim po celou dobu dýchali na záda, nakonec se však museli spokojit se stříbrnou a bronzovou příčkou. Ani Šošoni nezklamali, obsadili sice „až“ 6. místo, mezi druhostupňáky jsou však jasnými vítězi. A dál? Dál nic. Bodové rozdíly na dalších místech jsou minimální, což svědčí o kvalitní práci všech tříd i o tom, že s ekologií to naši žáci i zaměstnanci myslí opravdu vážně. To je na celé soutěži to nejkrásnější. Takže velké díky všem . 🙂

« z 2 »