Jednodenní stávka zaměstnanců, 27.11.2023

Vážení rodiče,

naše ZŠ a MŠ Dr. Joklíka se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojilo 100 % zaměstnanců, není možné v tento den zajistit chod škol a školských zařízení a všechny součásti školy – mateřská i základní i všechna školská zařízení – školní družina i školní jídelna jsou v tento den vyřazeny z provozu.

K tomuto rozhodnutí nás vede nesouhlas s opatřeními, která by měla být ve školách realizována.

Důvod a cíle stávky:

„Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí, a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

– zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;

– zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;

– nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

 Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

Den volna pro žáky ZŠ

Ředitel školy vyhlásil na 27. 11. 2023 den volna pro žáky základní školy z organizačních důvodů. V důsledku stávky všech zaměstnanců školy není možné zajistit běžný provoz školy. Uzavřeny budou i školská zařízení – školní družina a školní jídelna. Ze stejných důvodů bude v tento den i přerušen provoz mateřské školy.

V případě potřeby mohou rodiče využít akci DDM Kyjov k hlídání dětí. Info zde.

Aktuální informace – jednodenní stávka

Všichni zaměstanci základní školy i mateřské školy se rozhodli připojit k jednodenní výstražné stávce ČMOS PŠ dne 27. 11. 2023. S ohledem na tuto informaci, pokud stávka skutečně proběhne, bude v mateřské, základní škole, a také ve školní jídelně a školní družině v pondělí 27. 11. 2023 provoz přerušen. Bližší informace budou uveřejněny zítra, tj. ve středu 22. 11. 2023.