Činnost školní družiny od 30.11.2020

Činnost školní družiny bude organizována v omezeném režimu ve čtyřech odděleních pro žáky 1. – 4. ročníku:

  1. oddělení – H. Urcová: (ŠD1 u MŠ) žáci II.A a II. B – je vhodné, aby si žáci, kteří běžně tuto ŠD nenavštěvují přinesli náhradní obuv pro pobyt v tomto oddělení, případně si musí papuče nosit.
  2. oddělení – G. Judasová: (ŠD2 u MŠ) žáci I. A, I. B
  3. oddělení – L. Hatalová (učebna IV.B/ŠD3 v budově ZŠ): žáci III. A a III. B
  4. oddělení – H. Gasnárková: (ŠD4 v budově ZŠ): žáci IV. A a IV. B

Ranní družina se neorganizuje, stejně tak odpolední ŠD pro žáky 5. ročníku.