Další informace k výuce žáků

V souvislosti s potřebou zpětné vazby od žáků se začnou již od pondělí 16.3. v některých předmětech objevovat odkazy na interaktivní testy. Naše škola vlastní licenci pro vzdálenou výuku prostřednictvím tohoto portálu, který se nazývá ALF (programalf.com). Výhodou je, že učitelé přesně vidí, jak žáci se zadaným materiálem pracovali a dokážou i individuálně řešit vzniklé problémy. Do tohoto systému žáci vstupují přes webové stránky naší školy – odkaz TESTY PRO ŽÁKY (připravili jsme jednoduchý obrázkový návod, který najdete zde). Připomínáme, že kód školy je zsjoklik a potřebná hesla pro přístup mají žáci v žákovských knížkách (případně je možné získat hesla u třídních učitelů). Žádáme žáky a případně i rodiče žáků, aby průběžně sledovali a plnili i tyto zadané testové úkoly.

Zadání úkolů budeme na webových stránkách školy aktualizovat vždy v pondělí a čtvrtek ráno. Pokud není zadán v daném předmětu nový úkol, zůstává v platnosti předchozí zadání.

V případě jakýchkoliv dotazů komunikujte s třídními učiteli a dalšími učiteli především prostřednictvím e-mailů (kontakty zde). Sledujte rovněž webové stránky naší školy.

Připomínáme, že plánovaný lyžařský výcvikový kurz byl zrušen – viz informace níže.