Informace k provozu

MŠMT stanovilo dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny – žáci nepůjdou do školy, distanční výuka nebude probíhat. Stravování se ve volných dnech neposkytuje. Další informace k provozu školy budou zveřejněny před skončením Vánočních prázdnin.