Informace k výuce od 1. 3. 2021 /aktualizace informace o ošetřovném/

Na základě opatření vlády ČR bude škola od pondělí 1.3. 2021 uzavřena pro prezenční výuku všech žáků. Povinná distanční výuka u žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat ve stejném režimu jako před jarními prázdninami. 

U žáků 1. a 2. ročníku bude zahájena povinná distanční výuka ve stejném režimu, jak tomu bylo na podzim loňského roku. On-line výuka bude probíhat, tak jako u všech ostatních žáků školy, prostřednictvím aplikace TEAMS. Zákonní zástupci uvedených žáků budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem třídními učiteli. Pro opětovné nastavení systému distanční výuky a řešení případných problémů je určeno pondělí 1. 3. Od úterý 2. 3. začne probíhat distanční výuka podle rozvrhu, který předají třídní učitelé.  

Žádosti o reset hesla pro přihlášení do aplikace TEAMS, zasílejte prostřednictvím e-mailu přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Rovněž případné žádosti o zapůjčení tabletu pro podporu výuky směřujte přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na stravování, budou automaticky od 1. 3. odhlášeni. O tom, zda bude možné nějakým způsobem oběd ze školní jídelny odebírat, budeme informovat později.  

Informace o ošetřovném lze najít zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.