Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2010Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení žáků vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných do 11.3.2020

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v rámci online výuky

c) podpůrně z hodnocení žáka za první pololetí

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel