Nové informace pro výuku od 2. 11. 2020

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 2. 11. pokračovat jako distanční. Od uvedeného data dojde k dalšímu rozšíření on-line vyučovaných hodin v rozmezí od 14 do 21 – 23 hodin pro nejstarší žáky. Informace o změnách v distanční výuce obdrží žáci a případně rodiče od třídních učitelů v pátek 30. 10. 2020.

Připomínám, že distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty.

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy najdete pod odkazem Online výuka – podzim 2020.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel