Informace školní jídelny – změna výše stravného

Od 1. 9. 2020 je stanoveno stravné  na naší škole takto:
Paušální platba /cca 21 dní/

MŠ    3-6 let 700,-,měsíčně – celodenní,
             7 let 800,- měsíčně – celodenní

ZŠ     7 – 10 let      460,-/měsíčně
        11 – 14 let      500,-/měsíčně
        15 let  a víc    550,-/měsíčně

Pokud jste již uhradili stravné v původní výši, změňte trvalý příkaz v příštím období.

Děkuji , přeji všem krásný zbytek prázdnin a pevné zdraví

Prachařová Ludmila, vedoucí školního stravování