MŠ – Zaměstnanci

Zástupkyně ředitele pro MŠ:

Gasnárková Helena

Učitelky:

Bc. Bittnerová Andrea

Bc. Buštíková Hana

Indruchová Monika – asistent pedagoga

Jedovnická Petra – školní asistent

Jelínková Zuzana

Bc. Lupačová Jana

Bc. Polášková Lucie

Půčková Dana

Šalšová Martina – asistent pedagoga

Veselková Jana

Uklízečky:

    Ondříšková Jana

    Půčková Irena