Podzimáček

Vymysli skřítka Podzimáčka.

Projdi se podzimní přírodou a najdi v ní inspiraci i materiál pro podzimního skřítka. Ten může být vyroben ze všech možných nalezených přírodních produktů a plodů. Může to být prostorový nebo i plošný objekt, nalepený na lepence nebo připevněný k větvičce, dýni, destičce apod. Snaž se, aby vytvořený objekt bylo možné postavit nebo aspoň opřít o zeď, podložku.

Pokud tě práce bude bavit a něco zajímavého se ti podaří vytvořit, nenechávej si to pro sebe. Přines svůj výrobek do školy ve dnech 26. – 27. 9. a zanechej i se jmenovkou před budovou školy. Všechny výtvarné práce budou ohodnoceny malou odměnou.