Pokyny k organizaci vyučování od 30. 11. 2020

Od 30.11. se obnovuje obvyklá prezenční výuka pro žáky 1. – 5. ročníku a žáky 9. ročníku. 

V 6. – 8. ročníku bude probíhat prezenční výuka podle následujícího rozpisu:  

V týdnu od 30.11. d 4.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 7.12. do  11.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

V týdnu od 14.12. do  18.12. 

Prezenční výuka: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

V týdnu od 21.12. do  22.12. 

Prezenční výuka: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Distanční výuka podle dosud platných pravidel: VI.C, VII.C, VIII.A, VIII.B 

Distanční výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s tím, že nebudou probíhat on-line hodiny VkO, VkZ, Inf a Nj/Rj. Žáci budou informováni jednotlivými učiteli v Teamsech. 

Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. O úpravách budou žáci a rodiče informováni třídními učiteli. 

Příchod žáků do školy: 

Žáci 1. a 2. ročníku vstupují do školy v čase 7.30 – 7.50 vchodem pro zaměstnance (z parkoviště). 

Žáci 3., 4., 5. ročníku vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.30 – 7.45, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

Žáci 9. ročníku a ostatní žáci druhého stupně vstupují do školy vchodem pro žáky v čase 7.45 – 7.55, po přezutí ihned odchází do svých tříd. 

V případě dojíždějících žáků a v dalších odůvodněných případech mohou žáci vstoupit do budovy i mimo vyhrazený čas, ale je třeba co nejrychleji opustit prostor šaten a odejít do své třídy. 

Žáci musí používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu (roušku), doporučujeme, aby žáci byli vybaveni alespoň dvěma čistými rouškami na den a také igelitovým sáčkem na použité roušky. 

Žáci přicházejí do školy zdraví bez známek respiračních onemocnění. V případě, že se zdravotní stav žáka změní, bude umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si žáka vyzvedl. 

Školní jídelna: 

Všichni žáci, kteří přijdou v pondělí 30.11. do školy a chodí na obědy, budou automaticky k odběru stravy přihlášeni; v případě, že oběd nebudou chtít, je třeba jej obvyklým způsobem odhlásit.   

Školní družina: 

O organizaci školní družiny pro následujícím období bude rozhodnuto nejpozději v pátek.