Pokyny pro výuku od 4. 1. 2021

Žáci 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole  

Příchod žáků do školy: 

Žáci přicházejí do školy v roušce v době 7.30 – 7.50, u vstupních dveří provedou desinfekci rukou, po přezutí odchází do svých tříd.  

Žáci prvního ročníku použijí pro vstup boční vchod pro zaměstnance, přezují se na připravených lavičkách a pod dohledem třídní učitelky odcházejí do tříd. 

Žáci druhého ročníku vstupují do školy hlavním vchodem pro žáky, přezují se v šatnách u svých šatních skříněk a odchází do tříd. (První den – v pondělí 4.1. – se budou přezouvat až na lavičkách na chodbě, tak jako před Vánocemi, odpoledne si uloží své věci do šatních skříněk, vybavte žáky klíčem.) 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Rodiče případně mohou čekat na své děti před vchody.   

Průběh vyučování: 

Vyučování bude probíhat podle standartního rozvrhu, v hodinách TV budou žáci chodit na vycházky, v hodinách HV bude zvolen jiný vhodný relaxační program. 

Při výuce žáci budou mít roušky. Doporučujeme, aby měl každý žák minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení použitých roušek. Žáci si budou pravidelně desinfikovat ruce dle pokynů učitelek, případně vychovatelek. 

Žáci budou o přestávkách ve třídách, případně žáci ve třídách, kde je to možné, využijí výběhy. Žáci 2.A budou mít k dispozici chodbu na svém podlaží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu bude dán žák do karanténní místnosti, kde pod dohledem vyčká na zákonného zástupce, který bude vyzván, aby si žáka ze školy vyzvedl. 

Po skončení vyučování: 

  • Žáci odcházejí domů vchodem, kterým přišli. 
  • Žáci odcházejí pod dohledem učitelek a vychovatelek do školní jídelny na oběd (pokud jsou přihlášeni ke stravování v ŠJ) a poté žáci, kteří nenavštěvují školní družinu odcházejí pod dohledem učitelek ze školy.  
  • Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny po skončení oběda odejdou pod dohledem přidělených vychovatelek do jednotlivých oddělení: 
  • Třída, vychovatelka, umístění oddělení 
  • 1. A, Judasová, 2. oddělení (v budově MŠ)  
  • 1. B, Urcová, 1. oddělení (v budově MŠ) 
  • 2. A, Bystřická, 3. oddělení (v budově ZŠ) 
  • 2. B, Hatalová, 4. oddělení (v budově ZŠ)  

Děti opouští školní družinu podle časů uvedených v zápisním lístku, pokud by bylo potřeba tento čas změnit, využijte jako obvykle předtištěné formuláře – “Uvolňování žáků ze školní družiny” – bude je možné také vyzvednout v papírové podobě před školou i u bočního vchodu.  

Ranní družina nebude organizována. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky přihlášeni. 

Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka 

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 4. 1. pokračovat jako distanční. Distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy bude stejný jako v době distanční výuky v měsíci listopadu 2020 a najdete ho na stránkách školy pod odkazem  Online výuka – podzim 2020. V předmětech, kde nebude prováděna on-line výuka budou žáci dostávat termínované úkoly a pokyny k samostatné práci. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 3. – 9. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky odhlášeni. Pokud si chtějí oběd odebrat v boxu, je třeba toto dohodnout telefonicky (515 284 821) s vedoucí školní jídelny. Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány ve 13.00 hod. zezadu školní jídelny.    

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zasílané přes e-mail, případně v aplikaci Teams.