Přednašeči na naší škole

V úterý 3. března proběhlo v tělocvičně školní kolo recitační soutěže pro žáky
I. stupně. Všichni recitátoři podali skvělé výkony, nicméně také nadšené publikum – čítající více než 200 žáků se velkou měrou podílelo na výborné atmosféře a hladkém průběhu celé akce. Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií. V té nejmladší, tzn. 1. – 3. ročníky, se na 3. místě umístily Alžběta Ševelová 1. B) a Ema Trnková (3.A), na 2. místě Zuzana Galko (1. A) a 1. místo obsadila Karolína Mazničenková (2.A). Ve starší kategorii 4. a 5. ročníků obsadila 3. místo Aneta Šimečková (5. A), 2. místo Jan Jelínek (5.A) a vítězkou je Jolana Kohutová (5.B). Celkem soutěžilo 32 recitátorů. Vítězky všech kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat tradičně v Hodoníně.

Vítězové kategorie 1. – 3. ročník
Vítězové kategorie 4. – 5. ročník