Home » Provozní pracovníci

Provozní pracovníci

Příjmení a jméno:  Profese:
Ing. Klimešová Zuzana ekonomka
Tylová Irma administrativní pracovnice
Prachařová Ludmila vedoucí školní jídelny
Bátorová Renata kuchařka
Hanáková Oldřiška kuchařka
Štěrbová Natálja kuchařka
Malíšková Karolína kuchařka
Brančíková Ladislava uklízečka
Navrátilová Helena uklízečka
Kubík František správce hřiště
Malíšková Lenka kuchařka
Mrkus Martin školník
Janíková Pavla kuchařka
Jeřelová Iva kuchařka
Mrkusová Miroslava uklízečka