Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vzhledem k pokračujícímu distančnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníku souhrnnou informaci o výsledcích vzdělávání svých dětí za období od 1.2. do 11.3. Zprávy budou zaslány třídními učiteli nejpozději v pondělí 15.3. prostřednictvím e-mailu.