SEIFEROS

Nejucelenější sbírka – SEIFEROS
Jednoho slunečného májového rána bylo slyšet prapodivné zvuky z naší školní zahrady. Zavítalo k nám 45 dravců a sov. Luňák zakroužil a obratně chytal vyhozené kousky masa, výr velký lovil, orli a sovy přelétávali nad hlavami diváků. Zajímavý a velice zábavný výklad, aktivní zapojení našich žáků do výukového programu a pobyt na čerstvém vzduchu vykouzlil všem úsměv na tváři.